หัวข้อข่าว :

สมอ. ระดมทีม สกัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามภารกิจ “Quick win” ยึดอีกกว่า 15.4 ล้านบาท


สมอ. ระดมทีม สกัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามภารกิจ “Quick win” ยึดอีกกว่า 15.4 ล้านบาท

สมอ. เดินหน้าภารกิจ “Quick win” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล) และเลขาธิการ สมอ. (นายวันชัย พนมชัย) ในการกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพให้หมดไปจากท้องตลาด โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้เข้าตรวจโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราแห่งหนึ่งใน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบหมอนและที่นอนยางพาราที่แสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 588 ชิ้น มูลค่า 858,600 บาท จากนั้นในวันเดียวกันได้เข้าตรวจโรงงานผลิตภาชนะเมลามีนใน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้บริโภค ให้ตรวจสอบคุณภาพของภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนของโรงงานดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบพบว่า มีการผลิตภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 41,207 ชิ้น มูลค่า 1,277,417 บาท

ต่อมาในวันที่ 2 เมษายน 2567 ได้เข้าตรวจโกดังเก็บสินค้าของผู้นำเข้ารายหนึ่งในเขตบางบอน กรุงเทพฯ ภายหลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคผ่านเว็บบอร์ดของ สมอ. ว่าได้ซื้อพาวเวอร์แบงค์ที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. มาจากร้านค้าออนไลน์ จึงขยายผลไปถึงต้นตอผู้นำเข้ารายดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบพาวเวอร์แบงค์ไม่มีเครื่องหมาย มอก. และไม่มีใบอนุญาตนำเข้า จำนวน 6,803 อัน มูลค่า 12,976,477 บาท จากนั้นในวันเดียวกัน ได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายแห่งหนึ่งใน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการตรวจการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ พบเต้ารับและเต้าเสียบ ที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 3,540 ชิ้น มูลค่า 100,000 บาท

และในวันที่ 3 เมษายน 2567 ได้เข้าตรวจโกดังเก็บสินค้าซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่อีกแห่งใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นการขยายผลจากการตรวจการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์อีกเช่นกัน โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเต้ารับ เต้าเสียบ และแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่าง ที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 7,484 ชิ้น มูลค่า 200,000 บาท จึงได้ดำเนินการยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมมูลค่าสินค้าที่ยึดอายัดทั้ง 5 แห่ง 15,412,494 บาท

 


วันที่เผยแพร่ : 05 April 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565