หัวข้อข่าว :

สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (DTSCWG) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์


สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (DTSCWG) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 เลขาธิการ สมอ. มอบหมายให้ นายนรพงศ์ วรอาคม นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองกำหนดมาตรฐาน ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (Digital Trade Standards and Conformance Working Group: DTSCWG) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนไทยจาก สมอ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกว่า 30 คน

ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้ร่วมพิจารณาและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานของ DTSCWG อาทิ การศึกษามาตรฐานเกี่ยวกับ E-invoicing ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และรูปแบบการขนส่งสินค้าจากร้านค้าส่งถึงที่อยู่ปลายทางลูกค้าโดยตรง (Last Mile Delivery) การจัดทำกรอบการดำเนินงานและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการมาตรฐานเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดกฎระเบียบของอาเซียน และการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการค้าดิจิทัล รวมถึงได้ร่วมพิจารณาแผนงานด้านมาตรฐานการค้าดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร โดยการประชุม DTSCWG ครั้งที่ 13 คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2567

 


วันที่เผยแพร่ : 05 April 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565