หัวข้อข่าว :

สมอ. เร่งภารกิจ “Quick win” ต่อเนื่อง ยึดเต้ารับ เต้าเสียบ พาวเวอร์แบงก์ และผงซักฟอก ไม่มี มอก. กว่า 2 แสนบาท


สมอ. เร่งภารกิจ “Quick win” ต่อเนื่อง ยึดเต้ารับ เต้าเสียบ พาวเวอร์แบงก์ และผงซักฟอก ไม่มี มอก. กว่า 2 แสนบาท

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 สมอ. เข้าตรวจร้านจำหน่ายแห่งหนึ่งในเขตบางบอน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการตรวจการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบมีการนำเข้าและจำหน่ายผงซักฟอกโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 117 กล่อง น้ำหนักรวม 2,925 กิโลกรัม มูลค่ารวม 102,400 บาท

จากนั้น ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายอีกแห่งในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการขยายผลจากการตรวจการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เช่นกัน พบเต้ารับ เต้าเสียบ และพาวเวอร์แบงก์ ที่ไม่มี มอก. จำนวน 2,627 ชิ้น มูลค่ากว่า 100,000 บาท จึงได้ดำเนินการยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมมูลค่าสินค้าที่ยึดอายัดทั้ง 2 แห่ง กว่า 202,400 บาท

ทั้งนี้ ผงซักฟอก เต้ารับ เต้าเสียบ และพาวเวอร์แบงก์ เป็นสินค้าควบคุมของ สมอ. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ต้องผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนผู้จำหน่ายต้องจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจ “Quick win” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล) และ เลขาธิการ สมอ. (นายวันชัย พนมชัย) เพื่อกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพให้หมดไปจากท้องตลาด

 


วันที่เผยแพร่ : 10 April 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565