หัวข้อข่าว :

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา TISI Transformation เรื่อง สมอ. 4.0 : e-license และกล่าวปาฐกถา เน้นย้ำสินค้าไทยต้องเด่นและดีมีมาตรฐาน ผู้ประกอบการต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ยกระดับสินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME Start up ตลอดจนผู้ผลิตชุมชน มาตรฐานก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่ Thailand 4.0


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา TISI Transformation เรื่อง สมอ. 4.0 : e-license

และกล่าวปาฐกถา เน้นย้ำสินค้าไทยต้องเด่นและดีมีมาตรฐาน ผู้ประกอบการต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ยกระดับสินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME Start up ตลอดจนผู้ผลิตชุมชน มาตรฐานก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่ Thailand 4.0

ซึ่ง สมอ. ได้ปรับกระบวนการทำงานช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกใบอนุญาตด้วยระบบ e-license 
นอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบใบอนุญาตใช้เครื่องหมายมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ 16 ราย ที่ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ E-license และยังร่วมกันแสดงเจตจำนงการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความโปร่งใสอีกด้วย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


วันที่เผยแพร่ : 20 February 2018