หัวข้อข่าว :

สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านยานยนต์ของอาเซียน (AAC) ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (APWG) ครั้งที่ ๓๗ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์


สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านยานยนต์ของอาเซียน (AAC) ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (APWG) ครั้งที่ ๓๗ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 ลมอ. มอบหมายให้ นางสลักษณ์ พิสุทธิพัทธยา นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองกำหนดมาตรฐาน ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ในการประชุมคณะกรรมการด้านยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Automotive Committee: AAC) ครั้งที่ 9 และการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (ACCSQ Automotive Product Working Group: ACCSQ APWG) ครั้งที่ 37 ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์
สมอ. ในฐานะผู้แทนไทยพร้อมด้วย ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนสถาบันยานยนต์ ได้ร่วมพิจารณาคู่มือแนวทางปฏิบัติการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน (Guidance Document on Implementation of APMRA) นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการสาขายานยนต์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นเรื่อง มาตรฐานยานพาหนะพลังงานใหม่ (NEV) และหลักปฏิบัติที่ดีด้านการมาตรฐานสาขาระบบยานยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์

 


วันที่เผยแพร่ : 23 May 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565