หัวข้อข่าว :

สมอ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ “ร้าน มอก.” ครั้งที่ 28-2/2567


สมอ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ “ร้าน มอก.” ครั้งที่ 28-2/2567

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองเลขาธิการ สมอ. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ “ร้าน มอก.” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ "ร้าน มอก." ครั้งที่ 28-2/2567 เพื่อพิจารณาประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก.” ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็น "ร้าน มอก." ต่อไป โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.

 


วันที่เผยแพร่ : 13 June 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565