หัวข้อข่าว :

สมอ. มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2561 แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 3 หน่วยงาน


สมอ. มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2561 แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 3 หน่วยงาน

วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 3 หน่วนงาน ได้แก่ 1) บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด ได้รับการรับรองในสาขาวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้รับมอบ คือ นายอนุชา สมจิตรชอบ กรรมการผู้จัดการ 2) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้รับการรับรองในสาขาโยธาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ผู้รับมอบ คือ นาวาอากาศเอกคมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน และ 3) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แผนกห้องปฏิบัติการวิจัย ได้รับการรับรองในสาขาปิโตรเลียม โดยมี นางศุภมิตรา ด่านพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้มีขีดความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานสากล แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ โดยมีผู้บริหาร สมอ. และผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.


วันที่เผยแพร่ : 19 June 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565