หัวข้อข่าว :

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ สมอ. ให้เกียรติเปิดค่ายกิจกรรม “TISI Clip Camp” ติวเข้มให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน พร้อมเทคนิคการจัดทำวีดิทัศน์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 30 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดวีดิทัศน์


วันที่ 26 มีนาคม 2561 

นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการ สมอ. 

ให้เกียรติเปิดค่ายกิจกรรม “TISI Clip Camp” ติวเข้มให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน พร้อมเทคนิคการจัดทำวีดิทัศน์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 30 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดวีดิทัศน์

 

หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม...เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ก่อนลงมือทำจริง เพื่อส่งเข้าชิงชัยในรอบ 10 ทีมสุดท้าย ชิงรางวัลมูลค่ารวม 163,000 บาท โดยมีนางสุธาวดี เตชะจันตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบทางวิชาการ และนายเอกนิติ รมยานนท์ ผอ.กองตรวจการมาตรฐาน 3 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน ได้แก่ ความสำคัญของมาตรฐาน การแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และประโยชน์ของการมาตรฐาน แก่ครู-นักเรียนที่เข้ารับการอบรมกว่า 180 คน


วันที่เผยแพร่ : 28 March 2018