หัวข้อข่าว :

สมอ. แถลงผลงานรอบ 6 เดือน  พัฒนาการการดำเนินงานโดย Transform  การมาตรฐานสู่ สมอ. 4.0 เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  ในทุกกระบวนการทำงาน ยกระดับการบริการ และส่งเสริม SMEs สู่สากล


สมอ. แถลงผลงานรอบ 6 เดือน 
พัฒนาการการดำเนินงานโดย Transform 
การมาตรฐานสู่ สมอ. 4.0 เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ในทุกกระบวนการทำงาน ยกระดับการบริการ
และส่งเสริม SMEs สู่สากล


วันที่เผยแพร่ : 18 April 2018