หัวข้อข่าว :

19 เมษายน 2561 เลขาธิการ สมอ. นายณัฐพล รังสิตพล เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2561


19 เมษายน 2561 เลขาธิการ สมอ. นายณัฐพล รังสิตพล เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2561เพื่อสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐานให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 180 คน


วันที่เผยแพร่ : 23 April 2018