>>>ดูข่าวทั้งหมด

สมอ. รวบถึงร้านตามภารกิจ “Quick win” ยึดหม้ออบลมร้อน เครื่องซักผ้า ไม่มี มอก. กว่า 5 แสนบาท

วันที่เผยแพร่ : 2024-02-20 09:04:09

อ่านต่อ..


“พิมพ์ภัทรา” สั่ง สมอ. ระดม Outsource ที่ขึ้นทะเบียนกว่า 20 หน่วยงาน เร่งตรวจโรงงานป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพ

วันที่เผยแพร่ : 2024-02-19 13:45:54

อ่านต่อ..


สมอ. ปูพรมตรวจสินค้าไม่มีมาตรฐานตามภารกิจ “Quick win” ยึดอีกกว่า 7.3 ล้านบาท

วันที่เผยแพร่ : 2024-02-19 10:00:44

อ่านต่อ..


สมอ. จัดงานมหากรรมสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานราคาโรงงาน ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโดยรอบอาคาร สมอ.

วันที่เผยแพร่ : 2024-02-16 15:43:04

อ่านต่อ..


สมอ. สรุปการแจ้งเวียน ประกาศกฎระเบียบ (Notification) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ประจำเดือน มกราคม 2567

วันที่เผยแพร่ : 2024-02-15 09:37:04

อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2024-02-20 09:04:09 สมอ. รวบถึงร้านตามภารกิจ “Quick win” ยึดหม้ออบลมร้อน เครื่องซักผ้า ไม่มี มอก. กว่า 5 แสนบาท
2024-02-19 13:45:54 “พิมพ์ภัทรา” สั่ง สมอ. ระดม Outsource ที่ขึ้นทะเบียนกว่า 20 หน่วยงาน เร่งตรวจโรงงานป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพ
2024-02-19 10:00:44 สมอ. ปูพรมตรวจสินค้าไม่มีมาตรฐานตามภารกิจ “Quick win” ยึดอีกกว่า 7.3 ล้านบาท
2024-02-16 15:43:04 สมอ. จัดงานมหากรรมสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานราคาโรงงาน ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโดยรอบอาคาร สมอ.
2024-02-15 09:37:04 สมอ. สรุปการแจ้งเวียน ประกาศกฎระเบียบ (Notification) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ประจำเดือน มกราคม 2567
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2024-02-14 11:19:34 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2024-02-12 10:27:03 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 (ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 21 มี.ค. 67)
2024-02-12 10:01:52 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 (ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 21 มี.ค. 67)
2024-02-06 11:21:02 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน มารับราชการสังกัด สมอ.
2024-01-25 14:13:27 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
วันที่ประกาศ ชื่อมาตรฐาน
2024-02-02 10:12:21 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เติมปรอท ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 25 ม.ค. 67 - 24 มี.ค. 67)
2024-02-02 09:14:27 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาอบไมโครเวฟและเตาอบไมโครเวฟร่วมสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
2024-01-22 14:02:54 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 16 ม.ค. 67 - 15 มี.ค. 67)
2024-01-22 13:44:51 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 16 ม.ค. 67 - 15 มี.ค. 67)
2024-01-18 17:59:14 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบยึดเหนี่ยวผู้โดยสารเด็ก (ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 8 ม.ค. 67 - 7 มี.ค. 67)
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
13 March 2023 - 13 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 600
10 March 2023 - 10 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร 600
21 February 2023 - 21 February 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ 600
07 April 2021 - 07 April 2021 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560 1

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"

 
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565