การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
 2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
ที่อยู่     975 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์     0-2709-4860-8
แฟ็กซ์     0-2324-0917
E-Mail     testcenter@thaieei.com
เว็บไซต์     http://www.thaieei.com
เลขที่ใบรับรอง     P1701/002
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รูปแบบการรับรอง : ISO/IEC17067:2013 ประเภทที่ 5 ประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพหรือระบบบริหารงานคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต การประเมินรายงานการตรวจประเมินและรายงานทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การออกใบอนุญาต การตรวจติดตามผลผลิตภัณฑ์โดยสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตและ/หรือสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และตรวจติดตามผลระบบควบคุมคุณภาพหรือระบบบริหารงานคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยIEC 62552:2007 Ed1.0 ยกเว้นข้อ 14Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods
ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยมอก. 2186-2547ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยมอก. 1462-2548เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อนของเหลวIEC 60335-2-15:2002 Ed5.0Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
เตาไมโครเวฟใช้ในที่อยู่อาศัยIEC 60705:2010 Ed4.0 ข้อ 9Household microwave ovens - Methods for measuring performance
หม้อหุงข้าวไฟฟ้ามอก. 1039-2547หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับมอก. 934-2533พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องมอก. 2134-2553เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
เตารีดไฟฟ้ามอก. 366-2547เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
เตารีดไฟฟ้าIEC 60335-2-3:2002 Ed5.0 +A1:2004 +A2:2008Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์มอก. 812-2548มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์IEC 60335-2-34:2002 Ed4.0Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผมมอก. 1985-2549เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผมIEC 60335-2-23:2003 Ed5.0Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care
บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกันมอก. 1955-2551บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกันCISPR 15:2005 Ed7.0 +A1:2006 +A2:2008Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
หลอดแอลอีดี และ โคมไฟฟ้าแอลอีดีมอก. 1955-2551บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
หลอดแอลอีดี และ โคมไฟฟ้าแอลอีดีCISPR 15:2005 Ed7.0 +A1:2006 +A2:2008Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
เครื่องปั่นสลัดน้ำ (ยกเว้นเครื่องปั่นสลัดน้ำที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน) มอก. 1542-2553ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ
เครื่องปั่นสลัดน้ำ (ยกเว้นเครื่องปั่นสลัดน้ำที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน) IEC 60335-2-4:2008 Ed6.0Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-4: Particular requirements for spin extractors
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ * มอก. 11 เล่ม 3-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ * มอก. 11 เล่ม 4-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายอ่อน * มอก. 11 เล่ม 5-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป * มอก. 11 เล่ม 101-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
รูปแบบการรับรอง : ISO/IEC17067:2013 ประเภทที่ 1a ประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การประเมินรายงานทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยมอก. 2186-2547ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยมอก. 1462-2548เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
เตาไมโครเวฟใช้ในที่อยู่อาศัยIEC 60705:2010 Ed4.0 ข้อ 9Household microwave ovens - Methods for measuring performance
หม้อหุงข้าวไฟฟ้ามอก. 2545-2555หม้อหุงข้าวไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
หม้อหุงข้าวไฟฟ้ามอก. 1039-2547หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนังมอก. 92-2536พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้นมอก. 127-2536พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับมอก. 934-2533พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องมอก. 2134-2553เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
เตารีดไฟฟ้ามอก. 366-2547เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
เตารีดไฟฟ้าIEC 60335-2-3:2002 Ed5.0 +A1:2004 +A2:2008Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons
กระทะไฟฟ้ามอก. 1509-2547กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
กระทะไฟฟ้าก้นลึก กระทะไฟฟ้าก้นตื้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายกันIEC 60335-2-13:2002 Ed5.0 +A1:2004 +A2:2008Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์มอก. 812-2548มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์IEC 60335-2-34:2002 Ed4.0Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผมมอก. 1985-2549เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผมIEC 60335-2-23:2003 Ed5.0Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care
เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกันมอก. 166-2549เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนฉนนIEC 60598-2-3:2002 Ed3.0Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ มอก. 885-2551บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
หลอดฟลูออเรสเซนซ์มอก. 956-2533หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปมอก. 2233-2548หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์มอก. 23-2521บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ มอก. 236-2548หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่
ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์มอก. 344-2549ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไปมอก. 902-2532ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มอก. 903-2532ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนนมอก. 904-2532ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไปมอก. 905-2532ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสงมอก. 906-2532ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
ดวงโคมไฟฟ้ามือถือมอก. 907-2532ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยIEC 62301:2011 Ed.2.0Household electrical appliances - Measurement of standby power
บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกันมอก. 1955-2551บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกันCISPR 15:2005 Ed7.0 +A1:2006 +A2:2008Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศมอก. 1956-2553บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศCISPR 22:2003 Ed4.0 Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศCISPR 22:2005 Ed5.0 Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศCISPR 22:2008 Ed6.0 Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มอก. 1448-2553ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า – เล่ม 3–2 : ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์IEC 61000-3-2:2001 Ed.2.1Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์IEC 61000-3-2:2009 Ed3.2Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์TIS 1449-2552ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า – เล่ม 3-3 ขีดจำกัด – ขีดจำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า การกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าและการกระพริบ ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะ สำหรับบริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนด ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส และไม่ขึ้นอยู่กับการต่อแบบมีเงื่อนไข
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์IEC 61000-3-3:2005 Ed1.2Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์IEC 61000-3-3:2013 Ed3.0Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่มอก. 1561-2548บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่IEC 60950-1:2005 Ed2.0 +A1:2009Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่มอก. 11 เล่ม 3-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่มอก. 11 เล่ม 4-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายอ่อนมอก. 11 เล่ม 5-2553สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป มอก. 11 เล่ม 101-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์ แอลคาไลน์ หรืออิเล็กไทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพามอก. 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์ หรืออิเล็กไทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย
ดวงโคมไฟฟ้าIEC 60598-1:2003 Ed6.0Luminaires – Part 1: General requirements and tests
เครื่องปั่นสลัดน้ำ (ยกเว้นเครื่องปั่นสลัดน้ำที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน) มอก. 1542-2553ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสําหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ
เครื่องปั่นสลัดน้ำ (ยกเว้นเครื่องปั่นสลัดน้ำที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน) IEC 60335-2-4:2008 Ed6.0Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-4: Particular requirements for spin extractors
เครื่องซักผ้าJIS C 9606:1993Electric washing machines
เครื่องซักผ้าJIS C 9606:1993+A1:2007Electric washing machines
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยIEC 60456:2003 Ed4.0+Corr1:2005Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยIEC 60456:2010 Ed5.0Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance
วันที่ออกให้  :  22 มีนาคม 2560
วันที่สิ้นอายุ  :  21 ตุลาคม 2561
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  22 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ  :