การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
 3. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่     1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์     02-765-2888, 0-2765-2989
แฟ็กซ์     0-2765-2889
E-Mail     patchamol.chitchak@intertek.com
เว็บไซต์     https://www.intertek.co.th
เลขที่ใบรับรอง     P1903/003
ใบรับรอง  
  Download
วันที่ออกให้  :  26 มีนาคม 2562
วันที่สิ้นอายุ  :  25 มีนาคม 2565
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  26 มีนาคม 2562
หมายเหตุ  :