การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่     6 ซอยรัตนาธิเบศร์ 30 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์     0-2526-7459
แฟ็กซ์     0-2526-7460
E-Mail     info@thaigcs.com
เว็บไซต์     http://www.thaigcs.com
เลขที่ใบรับรอง     Q1710/004
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
17   การผลิตสิ่งทอ
18   การผลิตเครื่องแต่งกาย การตกแต่ง และการย้อมสีขนสัตว์
19   การฟอกหนังและการตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า บังเหียน และรองเท้า
20   การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือนการผลิตสินค้าที่ทำจากฟางและวัสดุถัก
21   การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
22   การทำสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ และการทำสำเนาสื่อบันทึก 2221
24   การผลิตสารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
26   การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแร่อโลหะ
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
30   การผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
34   การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง
36   การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น 3691, 3692
50   การขาย การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
52   การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน
55   โรงแรมและภัตตาคาร
60   การขนส่งทางบก การขนส่งทางท่อ
72   คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
วันที่ออกให้  :  18 ตุลาคม 2560
วันที่สิ้นอายุ  :  28 มกราคม 2562
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  25 กุมภาพันธ์ 2545
หมายเหตุ  :  ใบรับรองยังคงมีอายุต่อเนื่องและอยู่ในกระบวนการต่ออายุการรับรอง