ชื่อย่อของผู้รับใบรับรองในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
ที่ผู้รับใบรับรองชื่อย่ออักษรไทยชื่อย่ออักษรโรมัน
1บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด-CLC
2บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด-SGS
3สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)ส.ส.ท.TPA
4บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัดมร. MIT
5บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด-DCC
6บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด-EnviLab
7บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัดบสฟ.SSF
8บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)-GJS
9บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)เอส เอส ไอSSI
10บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัด-ITSC
11บริษัท เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด-SPCC
12บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด-REPCO
13บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด-MMT
14บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด-TAAP
15บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดเอ็นอีซีNEC
16สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสรอ.MASCI
17บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด-AMARC
18บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด-TIC
19บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด-mmc
20สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสฟอ.EEI
21บริษัท เหล็กสยามามาโตะ จำกัด-SYS
22องค์การเภสัชกรรมอภGPO
23บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด -MT-TH
24บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)-TOT
25บริษัท โอกาวา เอเชีย จำกัด-OGW
26สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมวNIMT
27กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรอ.DIW
28บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด-SFG
29บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด-AEROTHAI
30บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด-GCS
31บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด-HCST
32บริษัท บูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด-BMS
33บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด-TMI
34บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด-BVC
35การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-EGAT NEOD
36สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.NSTDA
37สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ-TISTR
38บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ (มหาชน)-ThaiBev
39บริษัท อินเตอร์ เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด-ITSS
40บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด-TICA
41บริษัท ไอเซ็ม จำกัด-ISEM
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565