รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
3801 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างควบคุมงาน ก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117ฯ 19 June 2024 26 June 2024 0
3800 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างก่อสร้าง สนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117ฯ 19 June 2024 26 June 2024 0
3799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 June 2024 26 June 2024 0
3798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึง Lexmark 56F3X00 จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 June 2024 21 July 2024 0
3797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 June 2024 27 June 2024 0
3796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฐานพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้าอาคาร สมอ. จำนวน 1 งาน และงานซ่อมกระจกเสาหน้าอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 June 2024 19 July 2024 0
3795 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร HP LaserJet Enterprise 500M551dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 June 2024 25 June 2024 0
3794 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน (ระหว่าง เดือน มิถุนายน - เดือน กันยายน 2567) 19 June 2024 28 June 2024 0
3793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 June 2024 27 June 2024 0
3792 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบการทนทานต่อความร้อน (HDT+Vicat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 June 2024 21 June 2024 0
3791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 June 2024 27 June 2024 0
3790 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 June 2024 19 June 2024 0
3789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 10 June 2024 10 July 2024 0
3788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ขาว - ดำ สำหรับเครื่่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 June 2024 19 June 2024 0
3787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ซองจดหมาย โดยวิธีแฉพาะเจาะจง 13 June 2024 19 June 2024 0
3786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 June 2024 19 June 2024 0
3785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 June 2024 10 June 2024 0
3782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 June 2024 12 July 2024 0
3781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องฝาปิด มีหูหิ้ว จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 June 2024 12 July 2024 0
3780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระสำหรับใช้ภายในห้องน้ำ จำนวน 50 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 June 2024 12 July 2024 0
3779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 6/467/51 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 June 2024 12 July 2024 0
3778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มตช. 14067-2562 (ISO 14067:2018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 June 2024 19 June 2024 0
3777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มตช. 14067-2562 (ISO 14067:2018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 June 2024 19 June 2024 0
3776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP Color 508A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2024 07 June 2024 0
3774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.56/497/51 และ สมอ. 6/505/51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024 29 May 2024 0
3773 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น CF230XC และดรัม รุ่น CF232A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 June 2024 14 June 2024 0
3772 -ปรับปรุงร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องวิเคราะห์ทดสอบวัตถุเจือปนอาหารโดยเทคนิคลิควิทโครมาโทกราฟีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 11 June 2024 14 June 2024 0
3771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 73 เครื่อง (e-bidding) 10 June 2024 19 June 2024 0
3770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมระบบท่อน้ำทิ้งภายใน สมอ. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 June 2024 10 July 2024 0
3769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2 ห้องประชุม 200 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 June 2024 10 July 2024 0
3768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 2 อัตรา 21 May 2024 31 May 2024 0
3767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและด้านการพัสดุ (กต.2) จำนวน 1 อัตรา 21 May 2024 31 May 2024 0
3766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 3 อัตรา 21 May 2024 31 May 2024 0
3765 -ปรับปรุงร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 10 June 2024 13 June 2024 0
3764 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 28 May 2024 31 May 2024 0
3763 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสื่อเผยแพร่ด้านการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 28 May 2024 31 May 2024 0
3762 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเพื่อสนับสนุนงานด้านส่งเสริมการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 28 May 2024 31 May 2024 0
3761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/625/59 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 June 2024 01 July 2024 0
3760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 June 2024 08 July 2024 0
3759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะและการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 June 2024 09 July 2024 0
3758 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานกลุ่มหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน 27 May 2024 11 June 2024 0
3757 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบการทนทานต่อความร้อน (HDT+Vicat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 June 2024 01 July 2024 0
3756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 June 2024 03 July 2024 0
3755 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดสอบแรงกระแทกแบบ Izod และ Charpy แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 31 May 2024 06 June 2024 0
3754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระหว่าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗) 31 May 2024 30 June 2024 0
3753 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบรับรองระบบงานและระบบงานมาตรฐาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 May 2024 06 June 2024 0
3752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระหว่าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗) 31 May 2024 30 June 2024 0
3751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2024 30 June 2024 0
3750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) จำนวน 5 อัตรา 30 May 2024 31 May 2024 0
3748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.1) จำนวน 1 อัตรา 30 May 2024 31 May 2024 0
3747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024 29 June 2024 0
3746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 30 May 2024 31 May 2024 0
3745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริการทั่วไป กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 30 May 2024 31 May 2024 0
3744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา นางสาวปาริฉัตร อิศเรนทร์ ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 30 May 2024 31 May 2024 0
3743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 8 กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 30 May 2024 31 May 2024 0
3742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 30 May 2024 31 May 2024 0
3741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา นางสาวณัฐินี ตุ้ยศักดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 30 May 2024 31 May 2024 0
3740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่ม 4 และ กลุ่ม 7 กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 30 May 2024 31 May 2024 0
3739 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Internal Solid State Drive และ สาย Cable SATA 3.0 จำนวน ๑ งาน (๑๖ ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024 30 June 2024 0
3738 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (2 เครื่อง) หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/487/51 และ สมอ. 6/413/48 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024 30 June 2024 0
3737 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024 30 June 2024 0
3736 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการเอกสารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024 30 June 2024 0
3735 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2024 31 May 2024 0
3734 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการเอกสาร จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา 4 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024 31 May 2024 0
3733 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา 4 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024 31 May 2024 0
3732 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา 4 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024 31 May 2024 0
3731 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง Server ศส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2024 30 April 2024 0
3730 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024 30 May 2024 0
3729 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024 30 May 2024 0
3728 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024 30 May 2024 0
3727 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน (ระหว่าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 May 2024 06 June 2024 0
3726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานนิติกร จำนวน 1 อัตรา กองกฎหมาย 24 May 2024 01 June 2024 0
3725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กองกฎหมาย 24 May 2024 01 June 2024 0
3724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อข้าวหอมคัดพิเศษ จำนวน ๔๐๐ ถุง 20 May 2024 20 June 2024 0
3723 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหงาบริการบุคคลธรรมดา 24 May 2024 01 June 2024 0
3722 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024 28 May 2024 0
3721 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024 28 May 2024 0
3720 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024 28 May 2024 0
3719 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๔ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2024 28 May 2024 0
3718 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 May 2024 27 May 2024 0
3717 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบการทนทานต่อความร้อน (HDT+Vicat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 May 2024 27 May 2024 0
3716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2024 17 June 2024 0
3715 -ร่าง- ประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงกระแทกแบบ Izod และ Charpy แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024 23 May 2024 0
3714 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องวิเคราะห์ทดสอบวัตถุเจือปนอาหารโดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024 23 May 2024 0
3713 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในมาตรฐานสีย้อมสังเคราะห์บังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 May 2024 23 May 2024 0
3712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2024 24 May 2024 0
3711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet M551 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2024 24 May 2024 0
3710 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสแปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2024 21 May 2024 0
3709 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2024 21 May 2024 0
3708 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมฯ 14 May 2024 17 May 2024 0
3707 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 14 May 2024 17 May 2024 0
3706 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบการทนทานต่อความร้อน (HDT+Vicat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2024 16 May 2024 0
3705 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2024 16 May 2024 0
3704 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระหว่าง เดือน มิถุนายน 2567 - เดือน กันยายน 2567) 09 May 2024 16 May 2024 0
3703 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน (ระหว่าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 May 2024 16 May 2024 0
3701 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสมุด ศส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024 13 May 2024 0
3700 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2024 09 May 2024 0
3699 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ JIS S 6005 : 2019 และ JIS S 6006 : 2020 03 May 2024 13 May 2024 0
3698 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม 02 May 2024 03 June 2024 0
3697 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 30 April 2024 31 May 2024 0
3696 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) 30 April 2024 30 April 2024 0
3695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 5 และกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 6 กองกำหนดมาตรฐาน 25 April 2024 30 April 2024 0
3694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/585/53 จำนวน 1 รายการ 24 April 2024 01 May 2024 0
3693 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลระบบนิเวศมาตรฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 April 2024 24 April 2024 0
3692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 27 March 2024 27 June 2024 0
3691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 27 March 2024 05 May 2024 0
3690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งดอกไม้สำหรับงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สมอ. ครบรอบ 55 ปี จำนวน 1 งาน 22 March 2024 31 May 2024 0
3689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ งาน 27 March 2024 27 May 2024 0
3688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 12 รายการ 07 March 2024 07 June 2024 0
3687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Backdrop จำนวน ๑ งาน 22 March 2024 22 May 2024 0
3686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 27 March 2024 31 May 2024 0
3685 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 11 April 2024 11 May 2024 0
3684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 6/641/66 จำนวน 1 เครื่อง 07 March 2024 30 April 2024 0
3683 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ISO 9001 Lead Assessor ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2024 19 April 2024 0
3681 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 09 April 2024 17 April 2024 0
3680 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 March 2024 30 April 2024 0
3679 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2567) 05 April 2024 30 April 2024 0
3678 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll up ขนาด 80 x 200 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 April 2024 09 April 2024 0
3677 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 March 2024 06 April 2024 0
3676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP Color Laserjet M553) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 March 2024 08 April 2024 0
3675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา ๑ ชั้น จำนวน ๕๐ ลัง 04 March 2024 04 April 2024 0
3674 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ JIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 March 2024 25 March 2024 0
3673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2024 19 March 2024 0
3672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีเปิดงาน และจ้างเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2024 19 March 2024 0
3671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2024 22 March 2024 0
3670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๖/๕๓๘/๕๒ 11 March 2024 18 March 2024 0
3669 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 08 March 2025 08 April 2024 0
3668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 6/641/66 จำนวน 1 เครื่อง 07 March 2024 07 April 2024 0
3667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 12 รายการ 07 March 2024 07 April 2024 0
3666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ EN 115-1: 2017 07 March 2024 13 March 2024 0
3665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 March 2024 16 March 2024 0
3664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสารยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS521 dn ๕ ตลับ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 March 2024 13 March 2024 0
3663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 February 2024 05 March 2024 0
3661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร FUJI XEROX DocuPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 February 2024 29 February 2024 0
3660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 15 February 2024 15 March 2024 0
3659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 08 February 2024 08 March 2024 0
3658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 February 2024 28 February 2024 0
3657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 08 February 2024 08 March 2024 0
3656 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (17 รายการ) 13 February 2024 22 February 2024 0
3655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 February 2024 27 February 2024 0
3654 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้อง server) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2024 17 February 2024 0
3653 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ BS EN 81-20: 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2024 13 February 2024 0
3652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 February 2024 16 February 2024 0
3651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อทองเหลืองกัดกรดลึก จำนวน 1 งาน 19 January 2024 19 March 2024 0
3650 ประกาศผู้ชนะจ้างซ้อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ครุภัณฑ์ที่ สมอ. 425/448/61 25 January 2024 27 February 2024 0
3649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงานและเก้าอี้ที่ใช้งานในห้องประชุม 11 ตัว จำนวน 1 งาน (กป.) 31 January 2024 29 February 2024 0
3648 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 26 January 2024 27 February 2024 0
3647 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) 30 January 2024 31 January 2024 0
3646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบท่อน้ำเสีย จำนวน 1 งาน 08 January 2024 31 January 2024 0
3645 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) 25 January 2024 01 February 2024 0
3644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร สมอ. 425/448/60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 January 2024 24 February 2024 0
3643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02 January 2024 31 January 2024 0
3642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบท่อน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 January 2024 31 January 2024 0
3641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 January 2024 31 January 2024 0
3640 การประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 01 October 2023 31 December 2023 0
3639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสัมมนา 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 January 2024 22 January 2024 0
3638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น 2 อาคาร สมอ. 02 January 2024 31 January 2024 0
3637 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) 12 January 2024 12 February 2024 0
3636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าประดับธงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน 02 January 2024 31 January 2024 0
3635 ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 November 2023 30 December 2023 0
3634 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 08 January 2024 17 January 2024 0
3633 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ BS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 January 2024 10 January 2024 0
3632 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2566) 04 January 2024 31 January 2024 0
3631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน (ระหว่างเดือน ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) 20 November 2023 27 January 2024 0
3630 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 02 January 2024 08 January 2024 0
3628 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 01 December 2023 29 December 2023 0
3627 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หัวชาร์จ รุ่น AD207 และสายเคเบิ้ล 3.5 มม. จำนวน 3 ชุด (6 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 December 2023 31 December 2023 0
3624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 07 December 2023 05 January 2024 0
3623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะรั่วซึมและอุดตันห้องน้ำชั้น 2 อาคาร สมอ. 20 November 2023 20 December 2023 0
3622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปกระจกตัดแสง จำนวน ๕ กรอบ 21 November 2023 21 December 2023 0
3621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นธรณีประตูห้องและขอบผนังประตูทางเข้าห้อง ลมอ. 20 November 2023 20 December 2023 0
3620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารความเร็วสูง ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน 20 November 2023 20 December 2023 0
3619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษ จำนวน 100 กล่อง 21 November 2023 21 December 2023 0
3618 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปี 2567 30 November -0001 30 November -0001 0
3617 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน (ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 01 December 2023 31 December 2023 0
3615 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) 01 December 2023 31 December 2023 0
3614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองขาว 9/125 พิมพ์ครุฑ จำนวน 8 กล่อง 15 November 2023 15 December 2023 0
3613 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 27 November 2023 05 December 2023 0
3612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพยสินสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุุงเทพมหานคร (ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 November 2023 23 December 2023 0
3611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้อินเทอเน็ตและวงจรสื่อสารความเร็วสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน 20 November 2023 20 December 2023 0
3610 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 November 2023 26 December 2023 0
3609 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 November 2023 20 December 2023 0
3608 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 November 2023 20 December 2023 0
3607 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ 20 November 2023 22 November 2023 0
3606 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบฝังฝ้า จำนวน 2 รายการ 17 November 2023 17 December 2023 0
3605 ประกาศ สาระสำคัญสัญญา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายละเอียดประกอบคำชี้แจงคำขอจัดตั้งองค์การมหาชนฯ 17 November 2023 17 December 2023 0
3604 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 28 September 2023 28 October 2023 0
3602 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2023 30 November 2023 0
3601 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ 14 November 2023 23 November 2023 0
3600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 November 2023 16 November 2023 0
3599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 October 2023 10 November 2023 0
3598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 October 2023 03 November 2023 0
3597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงใส ขนาด 26x40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 October 2023 03 November 2023 0
3596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 October 2023 03 November 2023 0
3595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 November 2023 10 November 2023 0
3594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 October 2023 03 November 2023 0
3593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวขาวหอมมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 October 2023 03 November 2023 0
3592 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 October 2023 07 November 2023 0
3591 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน (ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 October 2023 07 November 2023 0
3590 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 31 October 2023 30 November 2023 0
3589 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 30 October 2023 07 November 2023 0
3588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลธรรมดา สนับสนุนงานนิติกร กม. จำนวน 1 อัตรา 30 October 2023 07 November 2023 0
3587 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฏาคม ถึง กันยายน พ.ศ.2566) 30 October 2023 30 November 2023 0
3586 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อขาย ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้างของยานยนต์ฯ 24 October 2023 24 November 2023 0
3585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบฝังฝ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 October 2023 25 November 2023 0
3584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 22 September 2023 22 November 2023 0
3583 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 24 October 2023 24 November 2023 0
3582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๒๐ ตัว 27 September 2023 27 November 2023 0
3581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนู จำนวน 1 งาน 29 September 2023 29 November 2023 0
3580 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple 20 October 2023 27 October 2023 0
3579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องบันทึกเวลา พร้อมชุดแม่เหล็กล็อคประตู จำนวน 2 เครื่อง 28 September 2023 16 November 2023 0
3578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสิ่อสารความเร็วสูง ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน 29 September 2023 29 November 2023 0
3577 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าไมโครโฟน จำนวน ๑ งาน (๖ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 October 2023 31 October 2023 0
3576 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (จอแสดงผล LCD) จำนวน 1 งาน 18 October 2023 31 October 2023 0
3575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน 25 September 2023 31 October 2023 0
3574 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 18 October 2023 19 October 2023 0
3573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 50 ลัง 18 September 2023 31 October 2023 0
3572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 25 September 2023 31 October 2023 0
3571 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ รวม ๔ รายการ 16 October 2023 17 October 2023 0
3570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 28 September 2023 31 October 2023 0
3569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 21 September 2023 31 October 2023 0
3568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 22 September 2023 31 October 2023 0
3567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 18 September 2023 31 October 2023 0
3566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนกลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 29 September 2023 19 October 2023 0
3565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานบริหารทั่วไป 29 September 2023 19 October 2023 0
3564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ช่วยธุรการ 29 September 2023 19 October 2023 0
3563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 29 September 2023 19 October 2023 0
3562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส4 กต.1 11 October 2023 31 October 2023 0
3561 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Internal Solid State Drive และ สาย Cable SATA 3.0 จำนวน ๗ ชุด (๑๔ ชิ้น) 11 October 2023 31 October 2023 0
3560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูห้องกลุ่มการคลัง จำนวน 1 งาน 25 September 2023 31 October 2023 0
3559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 28 September 2023 31 October 2023 0
3558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 28 September 2023 31 October 2023 0
3557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 18 September 2023 31 October 2023 0
3556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ 28 September 2023 28 October 2023 0
3555 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 06 October 2023 20 October 2023 0
3554 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 09 October 2023 10 October 2023 0
3553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 1 อัตรา 04 October 2023 11 October 2023 0
3552 ประกาศผู้ชนะซื้อรองเท้าเซฟตี้ 05 October 2023 31 October 2023 0
3551 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ขาวดำและหมึกสี HP -กต.3 05 October 2023 31 October 2023 0
3550 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน -กต.3 05 October 2023 31 October 2023 0
3549 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ-กต.3 05 October 2023 31 October 2023 0
3548 ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปรับอากาศ -กต.3 05 October 2023 31 October 2023 0
3547 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร กต.3 05 October 2023 31 October 2023 0
3545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (11 รายการ) 05 October 2023 14 October 2023 0
3543 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส4 กต.3 05 October 2023 31 October 2023 0
3542 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน 05 October 2023 13 October 2023 0
3541 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไป กช. 02 October 2023 09 October 2023 0
3540 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไป กช. 02 October 2023 09 October 2023 0
3539 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไป กช. 02 October 2023 09 October 2023 0
3538 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ 29 September 2023 05 October 2023 0
3537 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานนิติกร กองกฎหมาย 26 September 2023 26 October 2023 0
3536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและงานซ่อมผนังห้องพัสดุ จำนวน ๒ รายการ 18 September 2023 18 October 2023 0
3535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 2 เครื่อง 29 September 2023 31 October 2023 0
3534 การเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 และ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 8 จำนวน 1 อัตรา กองกำหนดมาตรฐาน 29 September 2023 06 October 2023 0
3533 การเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 และ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 7 จำนวน 1 อัตรา กองกำหนดมาตรฐาน 29 September 2023 06 October 2023 0
3532 การเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 5 และ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 6 จำนวน 1 อัตรา กองกำหนดมาตรฐาน 29 September 2023 06 October 2023 0
3531 การเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กองกำหนดมาตรฐาน 29 September 2023 06 October 2023 0
3530 การเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กองกำหนดมาตรฐาน 29 September 2023 06 October 2023 0
3528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กองกำหนดมาตรฐาน 29 September 2023 27 October 2023 0
3527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2 และกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 3 จำนวน 1 อัตรา กองกำหนดมาตรฐาน 29 September 2023 27 October 2023 0
3526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 21 September 2023 21 October 2023 0
3523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 29 September 2023 31 October 2023 0
3522 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป กป. จำนวน 1 อัตรา่ 29 September 2023 29 October 2023 0
3521 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้วนบริการเอกสารทั่วไป กป. จำนวน 1 อัตรา่ 29 September 2023 29 October 2023 0
3520 ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 29 October 2023 0
3519 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 29 October 2023 0
3518 ประกาศผู้ชนะการซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 29 October 2023 0
3517 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดหนู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 29 October 2023 0
3516 ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารความเร็วสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 29 September 2023 29 October 2023 0
3515 ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 29 October 2023 0
3514 จ้างเหมาบริการบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 29 October 2023 0
3511 ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 29 October 2023 0
3510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าHosting เพื่อจัดเก็บข้อมูล สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 06 October 2023 0
3509 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 06 October 2023 0
3508 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 06 October 2023 0
3507 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 06 October 2023 0
3506 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2023 06 October 2023 0
3505 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบฝังฝ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 September 2023 06 October 2023 0
3504 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) จำนวน 5 อัตรา 29 September 2023 06 October 2023 0
3503 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.1) จำนวน 1 อัตรา 29 September 2023 06 October 2023 0
3502 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกฎหมาย 29 September 2023 20 October 2023 0
3501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและด้านการพัสดุ (กต.2) จำนวน 1 อัตรา 28 September 2023 07 October 2023 0
3500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 2 อัตรา 28 September 2023 07 October 2023 0
3499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 3 อัตรา 28 September 2023 07 October 2023 0
3498 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 28 September 2023 20 October 2023 0
3497 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 28 September 2023 20 October 2023 0
3496 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 28 September 2023 20 October 2023 0
3495 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายบริหารทั่วไป 28 September 2023 20 October 2023 0
3494 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 September 2023 20 October 2023 0
3493 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานบริการด้านเอกสาร จำนวน 1 อัตรา 28 September 2023 10 October 2023 0
3491 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2023 02 October 2023 0
3490 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2023 02 October 2023 0
3489 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2023 02 October 2023 0
3488 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2023 02 October 2023 0
3487 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 September 2023 28 September 2023 0
3486 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝัง 2 รายการ) 22 September 2023 22 October 2023 0
3485 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2023 14 October 2023 0
3484 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2023 14 October 2023 0
3483 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2023 14 October 2023 0
3482 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2023 14 October 2023 0
3481 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2023 14 October 2023 0
3480 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2023 14 October 2023 0
3479 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MIFI 4G TP-LINK (M7000) 150 Mbps จำนวน 6 pcs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2023 14 October 2023 0
3478 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีย์บอร์ดสำหรับคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2023 14 October 2023 0
3477 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 September 2023 22 September 2023 0
3476 สาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ รายการ 20 September 2023 20 October 2023 0
3475 สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ 20 September 2023 20 October 2023 0
3474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 September 2023 27 September 2023 0
3473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและงานซ่อมผนังห้องพัสดุ จำนวน ๒ รายการ 18 September 2023 18 October 2023 0
3472 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ขนาด ๔๘ ช่อง 18 September 2023 21 September 2023 0
3471 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด ๘ ช่อง 18 September 2023 21 September 2023 0
3470 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช่อง 18 September 2023 21 September 2023 0
3469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นปูกระเบื้อง ชั้น ๑ บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร สมอ. จำนวน ๑ งาน 12 September 2023 12 October 2023 0
3468 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายละเอียดประกอบคำชี้แจงคำขอจัดตั้งองค์การมหาชน รองรับการบริหารศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก 15 September 2023 15 October 2023 0
3467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 September 2023 22 September 2023 0
3460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง 11 September 2023 18 September 2023 0
3459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Laser HP CC364X จำนวน 1 กล่อง 21 August 2023 30 September 2023 0
3458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 September 2023 18 September 2023 0
3457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่การดำเนินงานโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 07 September 2023 14 September 2023 0
3455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 September 2023 16 September 2023 0
3454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 04 September 2023 29 September 2023 0
3453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 31 August 2023 15 September 2023 0
3452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ 31 August 2023 15 September 2023 0
3451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 September 2023 08 September 2023 0
3450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark จำนวน 1 รายการ (6ตลับ) 31 August 2023 15 September 2023 0
3449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อกั๊ก จำนวน 250 ตัว 30 August 2023 15 September 2023 0
3448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 August 2023 06 August 2023 0
3447 ประกาศผู้ชนะ จ้างควบคุมงานก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 August 2023 29 September 2023 0
3446 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 25 August 2023 01 September 2023 0
3445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบรกเกอร์แบบ ABB จำนวน 1 รายการ 10 August 2023 08 September 2023 0
3444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Laser HPCC364X จำนวน ๑ กล่อง 21 August 2023 08 September 2023 0
3442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสัมมนา ๑๗๕ ใบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 August 2023 25 August 2023 0
3441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างญซ่อมฝ้าระเบียงชั้น 5 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา อาคาร สมอ. จำนวน 1 งาน 08 August 2023 31 August 2023 0
3440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าประดับธงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ จำนวน 1 งาน 09 August 2023 31 August 2023 0
3439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 August 2023 30 November -0001 0
3438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระใช้ภายในห้องน้ำ จำนวน 42 ลัง 09 August 2023 31 August 2023 0
3437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 09 August 2023 31 August 2023 0
3436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06 July 2023 31 August 2023 0
3435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องประดับตกแต่งสำหรับงานพิธี จำนวน 3 รายการ 10 August 2023 31 August 2023 0
3434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวตอร์จำนวน 1 งาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 August 2023 18 August 2023 0
3433 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มอก.เอส จำนวน 1 งาน กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 09 August 2023 17 August 2023 0
3432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแผงวงจรกำเนิดภาพกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ innekt รุ่น ZKIT2023 จำนวน 2 ตัว 04 August 2023 31 August 2023 0
3431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมไฟส่องป้ายประชาสัมพันธ์ริมทางเข้า สมอ. จำนวน 1 งาน 04 August 2023 31 August 2023 0
3430 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่3 กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 08 August 2023 16 August 2023 0
3429 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธีคัดเลือก 07 August 2023 07 September 2023 0
3427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. ๖/๔๑๘ จำนวน ๑ งาน 04 August 2023 30 August 2023 0
3426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้าง ของยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2023 16 August 2023 0
3424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 03 August 2023 01 September 2023 0
3423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Laser จำนวน ๒ กล่อง 26 July 2023 31 August 2023 0
3422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา Notebook จำนวน ๒ เครื่อง 28 June 2023 31 August 2023 0
3421 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 26 July 2023 31 August 2023 0
3420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet P4015N จำนวน 1 รายการ (2 ตลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 July 2023 26 August 2023 0
3419 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566) 25 July 2023 01 August 2023 0
3418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องประดับตกแต่งงานสำหรับงานพิธี จำนวน 1 งาน 06 July 2023 11 August 2023 0
3417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโถปัสสาวะ จำนวน ๑ งาน 16 June 2023 27 July 2023 0
3416 - ร่าง - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 21 July 2023 26 July 2023 0
3415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 July 2023 03 August 2023 0
3414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร HP LaserJet M506 จำนวน ๒ เครื่อง ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 July 2023 22 August 2023 0
3413 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 19 July 2023 19 August 2023 0
3412 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566) 18 July 2023 28 July 2023 0
3411 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet Enterprise M๕๐๖ ๖ กล่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 July 2023 24 July 2023 0
3410 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มสำหรับใส่ใบรับรอง มผช. ๒,๐๐๐ ฉบับ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 July 2023 23 July 2023 0
3409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 July 2023 16 August 2023 0
3408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับธง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน 06 July 2023 08 August 2023 0
3407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ SSD 256GB SATA และ Flash Drive 32GB 17 July 2023 21 July 2023 0
3406 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ดำเนินการในระบบ E-GP 14 July 2023 04 August 2023 0
3404 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 19 July 2023 19 August 2023 0
3403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 July 2023 12 July 2023 0
3402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 July 2023 12 July 2023 0
3401 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 July 2023 17 July 2023 0
3399 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ๓ เครื่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 July 2023 14 July 2023 0
3398 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 07 July 2023 08 August 2023 0
3395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ 07 July 2023 08 August 2023 0
3394 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไล์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 สนาม 07 July 2023 08 August 2023 0
3393 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566) 01 April 2023 30 June 2023 0
3392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 June 2023 07 July 2023 0
3391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 June 2023 03 July 2023 0
3390 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างควบคุม ๒ โครงการ) 19 June 2023 19 July 2023 0
3389 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๓ งวด 15 June 2023 23 June 2023 0
3388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023 12 July 2023 0
3387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 1 งาน 08 June 2023 16 June 2023 0
3386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง 01 June 2023 08 June 2023 0
3385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับอาคาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 1 งาน 29 May 2023 16 June 2023 0
3384 สาระสำคัญสัญญาซือขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 สัญญา 26 May 2023 26 June 2023 0
3383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 15 May 2023 31 May 2023 0
3382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระใช้ภายในห้องน้ำ จำนวน 42 ลัง 11 May 2023 31 May 2023 0
3380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 1 งาน 10 May 2023 31 May 2023 0
3379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย ชั้น 4 และชั้น 5 ซ่อมแซมทาสีผ้าเพดานห้องน้ำชาย ชั้น 4 จำนวน 1 งาน 11 May 2023 31 May 2023 0
3378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารเพิ่มเติม จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2023 19 May 2023 0
3377 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 16 May 2023 12 June 2023 0
3376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระเบียงคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 5 ด้านหลังอาคารและพื้นคอนเกรีตเสริมเหล็กชั้น ดาดฟ้า อาคาร สมอ. จำนวน 1 งาน 08 May 2023 26 May 2023 0
3375 ประกาศ ข้อมูลสาระสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อเพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน UN R117 15 May 2023 15 June 2023 0
3374 ประกาศ ข้อมูลสาระสัญญาจ้างก่อสร้าง ทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อเพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน UN R117 15 May 2023 15 June 2023 0
3373 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีห้องสมุด ศส.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2023 12 May 2023 0
3372 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2023 18 May 2023 0
3371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อสำหรับห้องประชุม 200 05 April 2023 19 May 2023 0
3370 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 26 April 2023 19 May 2023 0
3369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณหน้าห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคาร สมอ. 04 April 2023 19 May 2023 0
3368 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023 02 June 2023 0
3367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ (13 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023 02 June 2023 0
3366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอรับภาพ (LCD) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2023 25 May 2023 0
3365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงนาฏศิลป์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 May 2023 24 May 2023 0
3364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023 15 May 2023 0
3363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 May 2023 15 May 2023 0
3362 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 02 May 2023 11 May 2023 0
3361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 April 2023 06 May 2023 0
3360 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 April 2023 06 May 2023 0
3359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 13 ตัว 25 April 2023 25 May 2023 0
3358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงอาเซียน พร้อมเสาสแตนเลส จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 April 2023 15 May 2023 0
3357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Photo Backdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 April 2023 21 May 2023 0
3356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/410/48 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 April 2023 25 May 2023 0
3355 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น 56F3X00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 April 2023 26 April 2023 0
3354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 April 2023 08 May 2023 0
3353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบการยึดเกาะถนนการเข้าโค้ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 April 2023 08 May 2023 0
3352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อ เพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 April 2023 25 April 2023 0
3351 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) 25 April 2023 25 April 2023 0
3350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง หน้าโถง สมอ. จำนวน 1 งาน 19 April 2023 05 May 2023 0
3349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 04 April 2023 05 May 2023 0
3348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04 April 2023 05 May 2023 0
3347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 120 ใบ (กป.) 21 April 2023 15 May 2023 0
3346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กป.) 21 April 2023 15 May 2023 0
3345 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566) 18 April 2023 18 April 2023 0
3344 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R๑๑๗ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 April 2023 29 May 2023 0
3343 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566) 11 April 2023 21 April 2023 0
3341 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กป.) 01 January 2023 31 March 2023 0
3340 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กช.) 05 April 2023 12 April 2023 0
3339 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้าง ของยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 April 2023 24 May 2023 0
3338 ข้อมูลในสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (10 รายการ) 04 April 2023 12 April 2023 0
3337 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ รวม 5 รายการ 04 April 2023 07 April 2023 0
3336 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้างของงานยนต์ฯ (ครั้งที่ 2) 29 March 2023 04 April 2023 0
3335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนรามทดสอบยางล้อเพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 March 2023 10 April 2023 0
3334 - ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R๑๑๗ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2023 10 April 2023 0
3333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 March 2023 30 March 2023 0
3332 จ้างจัดดอกไม้ประดับสถานที่ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สมอ. ครบรอบ 54 ปี 23 March 2023 31 March 2023 0
3331 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบลงทุน สมอ.) 22 March 2023 22 April 2023 0
3330 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 March 2023 17 April 2023 0
3329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน 4 กฬ 3682 กรุงเทพ 02 March 2023 24 March 2023 0
3328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 กล่อง 02 March 2023 24 March 2023 0
3327 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13 March 2023 13 April 2023 0
3326 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการ License โปรแกรม Zoom Meeting Business Plus License-๑ Year Prepay 10 March 2023 15 March 2023 0
3325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06 February 2023 17 March 2023 0
3324 ข้อมูลสาระสำคัญในการซื้อแพ็คเกจรายปี Line official account 09 March 2023 16 March 2023 0
3323 ข้อมูลในสาระสำคัญจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน 09 March 2023 16 March 2023 0
3322 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ในรูปแบบสื่อดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 March 2023 22 March 2023 0
3321 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยวิธีคัดเลือก 03 March 2023 16 March 2023 0
3320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/413/48 และ สมอ.6/412/48 01 March 2023 30 November -0001 0
3319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 February 2023 28 February 2023 0
3318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 February 2023 03 March 2023 0
3317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30 January 2023 04 March 2023 0
3316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องขยายเสียงแบบดิจิตอล ห้องประชุม 214 จำนวน 1 งาน 02 February 2023 03 March 2023 0
3315 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแพ็จเกจรายปี LINE OFFICIAL ACCOUNT มอก.เอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 February 2023 02 March 2023 0
3314 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรบอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง 21 February 2023 01 March 2023 0
3313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง 02 February 2023 28 February 2023 0
3312 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบการยึดเกาะถนนการเข้าโค้ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 February 2023 23 March 2023 0
3311 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 February 2023 23 March 2023 0
3310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 งาน 16 January 2023 24 February 2023 0
3309 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 February 2023 24 February 2023 0
3308 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อ เพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 February 2023 24 February 2023 0
3307 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน (๑๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2023 16 February 2023 0
3306 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ มอก.เอส (โบรชัวร์) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2023 16 February 2023 0
3305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนด้านการบริการทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 March 2023 30 September 2023 0
3304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 1 งาน 20 January 2023 17 February 2023 0
3303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 February 2023 15 February 2023 0
3301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน 20 January 2023 17 February 2023 0
3300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 208 ตัว 20 January 2023 17 February 2023 0
3299 -ร่างปกระกาศครั้งที่ 2- ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อ เพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ 02 February 2023 07 February 2023 0
3298 -ร่าง- ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกวดราคาซื้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้างของยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 02 February 2023 09 February 2023 0
3297 - ร่างประกาศครั้งที่ 2 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 February 2023 07 February 2023 0
3296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04 January 2023 10 February 2023 0
3295 - ร่าง - ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 January 2023 03 February 2023 0
3294 - ร่าง - ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบการยึดเกาะถนนการเข้าโค้ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 27 January 2023 03 February 2023 0
3292 - ร่าง - ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ 25 January 2023 01 February 2023 0
3291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน กองตรวจการมาตรฐาน 1 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 8 งวด (ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 January 2023 01 February 2023 0
3289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 17 January 2023 03 February 2023 0
3288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ราชการ ทะเบียน 3683 กทม. 17 January 2023 03 February 2023 0
3287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ราชาการ ทะเบียน 4กฬ-3696 กทม. 17 January 2023 04 February 2023 0
3286 - ร่าง - ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ทางวิ่ง (Run-In) ส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบยางล้อ เพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน UN R๑๑๗ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 January 2023 27 January 2023 0
3285 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 23 January 2023 23 January 2023 0
3284 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้อง server) สมอ. ๖/๖๐๘/๕๖ 23 January 2023 31 January 2023 0
3283 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565) กช. 23 January 2023 30 January 2023 0
3282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 29 November 2022 27 January 2023 0
3281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 6 รายการ 15 December 2022 27 January 2023 0
3280 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 10 January 2023 31 January 2023 0
3279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 17 January 2023 26 January 2023 0
3278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3683 กทม. 17 January 2023 26 January 2023 0
3277 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3696 กทม. 17 January 2023 26 January 2023 0
3276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางล้อพร้อมเปลี่ยน รถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮล-1746 กทม. 05 January 2023 26 January 2023 0
3275 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ดำเนินการในระบบ E-GP 18 January 2023 17 February 2023 0
3274 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 10 January 2023 31 January 2023 0
3273 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565) 18 January 2023 01 February 2023 0
3272 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) 13 January 2023 13 January 2023 0
3271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 29 November 2022 27 January 2023 0
3270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กกค.) 04 January 2023 27 January 2023 0
3269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กกพ.) 04 January 2023 27 January 2023 0
3268 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) 01 October 2022 31 December 2022 0
3267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน กองตรวจการมาตรฐาน 1 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 January 2023 16 January 2023 0
3266 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565) 11 January 2023 24 January 2023 0
3265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 December 2022 05 February 2023 0
3264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 December 2022 05 February 2023 0
3263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างติดฟิมล์กรองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 January 2023 08 February 2023 0
3262 ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ในรูปแบบสื่อดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 January 2023 17 January 2023 0
3261 ประกาศ สมอ. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 05 January 2023 06 February 2023 0
3259 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคมพ.ศ. 2565 05 January 2023 17 January 2023 0
3258 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 05 January 2023 17 January 2023 0
3257 ประกาศ สมอ. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 66 29 December 2022 29 January 2023 0
3256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Microsoft 365 Family จำนวน 3 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 December 2022 23 January 2023 0
3255 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 22 December 2022 12 January 2023 0
3254 ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 21 December 2022 12 January 2023 0
3253 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน 19 December 2022 12 January 2023 0
3252 ประกาศ สมอ ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร งบประมาณปี 2566 08 December 2022 08 January 2023 0
3250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมจอ (All in one) หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.154/1743 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 December 2022 15 December 2022 0
3249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/536/52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 December 2022 15 December 2022 0
3248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 December 2022 14 January 2023 0
3247 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ National Electrical Code (NEC) NFPA 70 06 December 2022 14 December 2022 0
3246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 November 2022 13 December 2022 0
3245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มสำหรับใส่ใบรับรอง มผช. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 November 2022 06 December 2022 0
3244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP 87X BLACK TONER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 November 2022 10 December 2022 0
3243 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน) 29 November 2022 13 December 2022 0
3242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (SSD) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 November 2022 01 December 2022 0
3241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 November 2022 30 November 2022 0
3240 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ห้อง server) รวม ๔ เครื่อง 23 November 2022 25 November 2022 0
3239 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร 22 November 2022 01 December 2022 0
3238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 November 2022 10 November 2022 0
3237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ใบ 15 November 2022 30 November 2022 0
3235 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาจ้างซ่อม MICROSOFT SURFACE GO 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2022 30 November 2022 0
3234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ติดกระจก จำนวน 1 งาน 07 October 2022 18 November 2022 0
3233 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. ๖/๔๘๓ สมอ. ๖/๔๘๔/๕๑ และสมอ. ๖/๔๗๗/๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2022 21 November 2022 0
3232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 08 November 2022 18 November 2022 0
3231 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง 08 November 2022 08 December 2022 0
3230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 November 2022 17 November 2022 0
3229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 ชุด 29 September 2022 18 November 2022 0
3228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานบริการด้านเอกสาร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 November 2022 15 November 2022 0
3227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 November 2022 14 November 2022 0
3226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 October 2022 11 November 2022 0
3225 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 01 November 2022 10 November 2022 0
3224 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร HP CoserJet 500 M511N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 October 2022 01 December 2022 0
3223 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สี รุ่น W2010X - W2013X โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 October 2022 04 November 2022 0
3222 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) 04 January 2021 09 August 2022 0
3221 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 27 October 2022 05 November 2022 0
3220 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 26 October 2022 29 October 2022 0
3219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ มอก.เอส (โบรชัวร์) จำนวน 5,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 October 2022 03 November 2022 0
3218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2022 21 October 2022 0
3217 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) 18 October 2022 17 November 2022 0
3216 จ้างทำป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมาย มอก.เอส จำนวน 400 แผ่น 18 October 2022 27 October 2022 0
3215 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ UL 3741 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 October 2022 27 October 2022 0
3214 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 October 2022 19 October 2022 0
3213 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple 12 October 2022 25 October 2022 0
3212 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 12 October 2022 22 October 2022 0
3211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กบค.สล.) 10 October 2022 17 October 2022 0
3210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 October 2022 22 October 2022 0
3209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 September 2022 21 October 2022 0
3208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 October 2022 15 October 2022 0
3207 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานใน กอ. 30 September 2022 12 October 2022 0
3206 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 4 07 October 2022 14 October 2022 0
3205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 06 October 2022 17 October 2022 0
3204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกองกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 งวด 01 October 2022 30 September 2023 0
3203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านนิติกร และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกองกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 งวด 01 October 2022 30 September 2023 0
3202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านนิติกร และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกองกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 งวด 01 October 2022 30 September 2023 0
3201 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 01 July 2022 30 September 2022 0
3199 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 (กค-กย.65) กต.3 30 September 2022 30 September 2022 0
3198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง 30 September 2022 07 October 2022 0
3197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 September 2022 07 October 2022 0
3196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน กองตรวจการมาตรฐาน 1 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 30 September 2022 30 September 2022 0
3195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 October 2022 30 September 2023 0
3194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการเอกสารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 October 2022 30 September 2023 0
3193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 October 2022 31 December 2022 0
3192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 September 2022 27 September 2022 0
3191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน กองตรวจการมาตรฐาน 1 27 September 2022 30 September 2022 0
3190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.1) 27 September 2022 30 September 2022 0
3189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 120 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 September 2022 27 September 2022 0
3188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร สมอ. จำนวน 2 เครื่อง 21 September 2022 07 October 2022 0
3187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 September 2022 03 October 2022 0
3186 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการบริการทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2022 03 October 2022 0
3184 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการบริการทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2022 03 October 2022 0
3183 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2022 03 October 2022 0
3182 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 5 และกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 6 กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2022 03 October 2022 0
3181 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 และกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 7 กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2022 03 October 2022 0
3180 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2 และกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 3 กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2022 03 October 2022 0
3179 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 และกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 8 กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2022 03 October 2022 0
3178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ External Harddisk 09 September 2022 09 September 2022 0
3177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Microsoft office 365 FAMILY 09 September 2022 09 September 2022 0
3176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ขาวดำและหมึกสีHPสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร (รวม 19 ตลับ) 09 September 2022 09 September 2022 0
3175 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 23 September 2022 28 September 2022 0
3173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนงานบริหารงานทั่วไป 22 September 2022 22 September 2022 0
3172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน 22 September 2022 22 September 2022 0
3171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในด้านธุรการ 22 September 2022 22 September 2022 0
3170 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 September 2022 03 October 2022 0
3169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 September 2022 20 September 2022 0
3168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรสาร Brother รุ่น FAX 2950 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 September 2022 20 September 2022 0
3167 ประกาศ สมอ. เรื่ืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 21 September 2022 30 September 2022 0
3166 ประกาศสำนักงงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 September 2022 30 September 2022 0
3165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตตรา พนักงานบริการเอกสาร 1 อัตรา และเพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไป ระยะเวลา 12 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 September 2022 30 September 2022 0
3162 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 September 2022 23 September 2022 0
3161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21 September 2022 30 September 2022 0
3160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2022 05 October 2022 0
3159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและด้านการพัสดุ (กต.2) จำนวน 1 อัตรา 19 September 2022 30 September 2022 0
3158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 2 อัตรา 19 September 2022 30 September 2022 0
3157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านนิติกร และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา 15 September 2022 19 September 2022 0
3156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 3 อัตรา 19 September 2022 30 September 2022 0
3155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 15 September 2022 19 September 2022 0
3154 ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 September 2022 26 September 2022 0
3153 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS521dn จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 September 2022 27 September 2022 0
3152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 September 2022 16 September 2022 0
3151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 16 September 2022 30 September 2022 0
3150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดหนู ภายใน และภายนอกอาคาร สมอ. 16 September 2022 30 September 2022 0
3149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13 September 2022 30 September 2022 0
3148 ประกาศ สมอ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 16 September 2022 30 November 2022 0
3147 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 September 2022 27 September 2022 0
3146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 08 September 2022 23 September 2022 0
3145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนกลุ่มยุทธศาสตร์ติดตามและประเมินผล 05 September 2022 15 September 2022 0
3144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานบริหารทั่วไป 05 September 2022 15 September 2022 0
3143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ช่วยธุรการ 05 September 2022 15 September 2022 0
3142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft 365 Family จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 September 2022 21 September 2022 0
3141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต พร้อมปากกาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 September 2022 21 September 2022 0
3140 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานฝ่ายบริหารทั่วไป 12 September 2022 21 September 2022 0
3139 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 12 September 2022 21 September 2022 0
3138 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 12 September 2022 21 September 2022 0
3137 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 12 September 2022 21 September 2022 0
3136 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด 12 September 2022 21 September 2022 0
3135 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 September 2022 21 September 2022 0
3134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 07 September 2022 23 September 2022 0
3133 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 08 September 2022 17 September 2022 0
3132 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 08 September 2022 17 September 2022 0
3131 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 September 2022 14 September 2022 0
3130 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างพัฒนาระบบงานคดีด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 07 September 2022 30 September 2022 0
3129 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 September 2022 13 September 2022 0
3127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อประปาบริเวณริมรั้วหน้าอาคาร สมอ. 30 August 2022 09 September 2022 0
3126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ 19 August 2022 09 September 2022 0
3125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SSD จำนวน 7 อัน 19 August 2022 09 September 2022 0
3124 ประกาศ สมอ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ สมอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 24 August 2022 24 September 2022 0
3123 ประกาศ สมอ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สมอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 24 August 2022 24 September 2022 0
3122 ประกาศ สมอ ข้อมูลสาระสำคัญญา การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน 28 September 2020 28 October 2020 0
3121 ประกาศ สมอ. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 August 2022 05 September 2022 0
3120 ประกาศ สมอ. ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 August 2022 05 September 2022 0
3119 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 August 2022 06 September 2022 0
3118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19 August 2022 09 September 2022 0
3116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 August 2022 31 August 2022 0
3115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผลแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 August 2022 24 August 2022 0
3114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark ๕๖F๓X๐๐ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 August 2022 26 August 2022 0
3113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ProM๔๐๔dn จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 August 2022 26 August 2022 0
3112 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 August 2022 24 August 2022 0
3111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 August 2022 29 August 2022 0
3110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายคอลโทรลสวิตซ์ เปิด-ปิด AHU จำนวน 1 งาน 11 August 2022 26 August 2022 0
3109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อแจ๊คเก็ตและเสื้อกั๊ก จำนวน 77 ตัว 10 August 2022 26 August 2022 0
3108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ใบ 11 August 2022 26 August 2022 0
3107 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างประมวลผลแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17 August 2022 20 August 2022 0
3106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับธงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปี 09 August 2022 26 August 2022 0
3105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 August 2022 17 August 2022 0
3104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 August 2022 25 August 2022 0
3103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 August 2022 25 August 2022 0
3102 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานคดีด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 August 2022 25 August 2022 0
3101 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 August 2022 19 August 2022 0
3100 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ ANSI A108/A118/A136.1 : 2021 และJIS G 3322 : 2019 11 August 2022 19 August 2022 0
3099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 August 2022 22 August 2022 0
3098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Ricoh SP C261SFNW จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 August 2022 10 August 2022 0
3097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS521dn ขาว-ดำ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 August 2022 09 August 2022 0
3096 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04 August 2022 04 September 2022 0
3095 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานคดีด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 03 August 2022 08 August 2022 0
3094 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Printer Brother HL:L8360CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 August 2022 10 August 2022 0
3093 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) 05 July 2022 05 July 2022 0
3092 ประกาศ สมอ. ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานคดีด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 26 July 2022 02 August 2022 0
3091 ประกาศ สำนักงานมา่ตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัฐของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2565) 01 April 2022 30 June 2022 0
3090 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 01 April 2022 30 June 2022 0
3089 ประกาสสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 July 2022 20 July 2022 0
3088 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 19 July 2022 29 July 2022 0
3087 ประกาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 500 M 551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 July 2022 25 July 2022 0
3085 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ 08 July 2022 08 August 2022 0
3084 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 07 July 2022 05 August 2022 0
3083 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 July 2022 21 July 2022 0
3082 ประกาศผู้ชนะจ้างทำแฟ้มพับใส่ใบประกาศนัยบัตร ขนาดA4 จำนวน 1,000 แฟ้ม 06 July 2022 13 July 2022 0
3081 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2022 30 June 2022 0
3079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 June 2022 15 July 2022 0
3078 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2022 30 June 2022 0
3075 จ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. และติดธงสัญลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 งาน 30 May 2022 15 July 2022 0
3073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 June 2022 13 July 2022 0
3072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (120 GB SSD SATA KINGSTON A400) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 June 2022 28 June 2022 0
3071 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนถังดับเพลิง ระบบ CO2 ขนาด 90 ปอนด์ 29 June 2022 08 July 2022 0
3070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน สมอ. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 June 2022 07 July 2022 0
3069 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 6/638/65 จำนวน 1 เครื่อง 20 June 2022 01 July 2022 0
3068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 June 2022 04 July 2022 0
3066 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 June 2022 07 July 2022 0
3065 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องแฟนคอยส์ของเครื่องปรับอากาศของห้องสมุด สมอ. 15 June 2022 17 June 2022 0
3064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 June 2022 10 June 2022 0
3063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประมวลผลแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการอนุญาตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 June 2022 24 June 2022 0
3062 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัดประชุม SCSC Conference ครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 June 2022 17 June 2022 0
3061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ Kimsoft JRT Compact ๑ ชั้น จำนวน ๔๒ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 June 2022 13 June 2022 0
3060 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 06 June 2022 14 June 2022 0
3059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 May 2022 14 June 2022 0
3058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ใบ 26 May 2022 10 June 2022 0
3057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด๑๐๐x๑๘๐ เซนติเมตร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 26 May 2022 02 June 2022 0
3056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2022 25 May 2022 0
3055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 12 May 2022 03 June 2022 0
3054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 11 May 2022 03 June 2022 0
3053 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ ระยะเวลา ๔ งวด 23 May 2022 31 May 2022 0
3052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเข้าเป็นคณะทำงานในโครงการบูรณาการคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบนำเข้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ประกอบจากชิ้นส่วนเก่า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 4 งวด (ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 May 2022 20 May 2022 0
3051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 กล่อง 09 May 2022 31 May 2022 0
3050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเข้าเป็นคณะทำงานในโครงการบูรณาการคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบนำเข้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ประกอบจากชิ้นส่วนเก่า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานจำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 4 งวด (ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2022 18 May 2022 0
3049 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 12 May 2022 26 May 2022 0
3048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022 27 May 2022 0
3047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทาสี ระบบท่อส่งน้ำประปา ภายในอาคาร สมอ. 03 May 2022 27 May 2022 0
3046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผูกผ้าประดับประดับรั้ว เนื่องในวันฉัตรมงคล จำนวน 1 งาน 03 May 2022 27 May 2022 0
3045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22 April 2022 27 May 2022 0
3044 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ CSA B125.2 : 2020 Plumbing waste fittings 12 May 2022 12 May 2022 0
3043 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด ศส.สมอ. 09 May 2022 09 May 2022 0
3042 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05 May 2022 18 May 2022 0
3041 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่2(เดือนมกราคม65ถึงมีนาคม65) 01 October 2021 31 March 2022 0
3040 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ KINGTON SSD256GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2022 10 May 2022 0
3039 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 08 April 2022 07 May 2022 0
3038 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 19 January 2022 18 February 2022 0
3037 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 26 April 2022 26 April 2022 0
3036 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึง ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 October 2021 31 December 2021 0
3035 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรฐานต่างประเทศ JIS A 5528 : 2021 และJIS G 3192 : 2021 26 April 2022 05 May 2022 0
3034 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 April 2022 06 May 2022 0
3033 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กช. 01 January 2022 31 March 2022 0
3032 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ที่ 2 22 April 2022 14 May 2022 0
3031 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 April 2022 25 April 2022 0
3030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๖ ชุด 25 February 2022 30 April 2022 0
3029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ISO ๙๐๐๑ Lead Assessor ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19 April 2022 26 April 2022 0
3028 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 April 2022 29 April 2022 0
3027 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๔ (ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 April 2022 26 April 2022 0
3026 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 April 2022 26 April 2022 0
3025 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด 08 April 2022 22 April 2022 0
3024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 1 โครงการ 07 April 2022 07 May 2022 0
3023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 April 2022 29 April 2022 0
3022 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการดำเนินการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ 05 April 2022 19 April 2022 0
3021 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 04 April 2022 08 April 2022 0
3020 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 01 April 2022 08 April 2022 0
3019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง 14 March 2022 08 April 2022 0
3018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 March 2022 29 March 2022 0
3017 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 March 2022 08 April 2022 0
3016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กล่อง 09 March 2022 31 March 2022 0
3015 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 March 2022 30 March 2022 0
3014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโช๊คประตูหน้าห้องทำงานผู้บริหาร 01 November 2021 01 December 2021 0
3013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระเบียงและกันสาด ชั้น ๕ อาคาร สมอ. 20 October 2021 20 November 2021 0
3012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมผนังห้องประชุมและทางเดินชั้น ๔ พร้อมระบบไฟฟ้า 30 September 2021 30 October 2021 0
3011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สมอ. 30 September 2021 30 October 2021 0
3010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินด้านหลังอาคาร สมอ. 23 September 2021 23 October 2021 0
3009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น ๑-๕ อาคาร สมอ. 22 September 2021 22 October 2021 0
3008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสุขภัณฑ์ชักโครก จำนวน ๑๕ ชิ้น และโถสุขภัณฑ์ปัสสวะชาย จำนวน ๑๒ ชิ้น 22 September 2021 22 October 2021 0
3007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม ๒๐๐ และ ๒๑๔ 21 September 2021 21 October 2021 0
3006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง 21 September 2021 21 October 2021 0
3005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถุงผ้าพร้อมสกรีน จำนวน ๑๐๐ ใบ 20 September 2021 20 October 2021 0
3004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นห้อง กชอ. และเดินสายไฟ สายแลนด์ สายโทรศัพท์ พร้อมติตตั้งปลั๊ก ห้องทำงาน สล. 06 September 2021 06 October 2021 0
3003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๑-๓ อาคาร สมอ. 01 September 2021 01 October 2021 0
3002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงานเดินสายไฟและสายแลนด์ ห้อง ๓๐๔ 19 August 2021 19 September 2021 0
3001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าอาคาร สมอ. 16 August 2021 16 September 2021 0
3000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 14 June 2021 14 July 2021 0
2999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามระยะและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-๘๕๙๒ กทม. 25 May 2021 25 June 2021 0
2998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเชิงชายและติดตั้งกันสาดห้องพนักงานขับรถยนต์ สมอ. 11 May 2021 11 June 2021 0
2997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง ทป. กำหนดฯ ชั้น ๕, ห้องเก็บของชั้น ๑ และ ปรับปรุงโถงทางเดินชั้น ๑ อาคาร สมอ. 11 May 2021 11 June 2021 0
2996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-๘๕๙๒ กทม. 04 March 2021 04 April 2021 0
2995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมระเบียงอาคาร สมอ. ชั้น ๔ และชั้น ๕ 16 February 2021 16 March 2021 0
2994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมห้องพัก พขร. 10 February 2021 10 March 2021 0
2993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำและระบบท่อส่งน้ำอาคาร สมอ. 05 February 2021 05 March 2021 0
2992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน สน-๓๔๑๔ กทม. 05 February 2021 05 March 2021 0
2991 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๔๘๓ กทม. 01 February 2021 01 March 2021 0
2990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๖๘๓ กทม. 29 January 2021 01 March 2021 0
2989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิมล์กรองแสงรถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๖๘๒ กทม. 15 December 2020 15 January 2021 0
2988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ สมอ. ตามระยะกำหนด หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 13 November 2020 13 December 2020 0
2987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-๘๕๙๒ กทม. 02 November 2020 02 December 2020 0
2986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ สมอ. ตามระยะกำหนด หมายเลขทะเบียน ฮร-๘๕๙๓ กทม. 30 November 2020 30 December 2020 0
2985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ สมอ. ตามระยะกำหนด หมายเลขทะเบียน ฮร-๘๕๙๒ กทม. 02 November 2020 02 December 2020 0
2984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหาร (รมอ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 03 December 2020 03 December 2020 0
2983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๖ คัน 23 November 2020 23 December 2020 0
2982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. 29 October 2020 29 November 2020 0
2981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเชิงชายและติดตั้งกันสาดห้องพนักงานขับรถยนต์ สมอ. 11 May 2021 11 June 2021 0
2980 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการ License โปรแกรม Zoom Meeting Business Plus License-๑Y Prepay 23 March 2022 31 March 2022 0
2977 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 17 March 2022 04 April 2022 0
2976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS521 dn จำนวน 4 กล่อง 15 March 2022 17 March 2022 0
2975 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11 March 2022 11 April 2022 0
2974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๖/๔๘๔/๕๑ และ สมอ.๖/๕๓๘/๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 March 2022 09 March 2022 0
2973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 6 ตลับ 08 March 2022 18 March 2022 0
2971 ประกาศสาระสำคัญสัญญา สำหรับสัญญาซื้อขาย Hardware และ Software ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชนฯ 07 March 2022 07 April 2022 0
2970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 28 January 2022 18 March 2022 0
2969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กล่อง 22 February 2022 18 March 2022 0
2968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กล่อง 28 January 2022 18 March 2022 0
2967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ใบ 28 February 2022 18 March 2022 0
2966 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 March 2022 31 March 2022 0
2965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 March 2022 02 March 2022 0
2964 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 02 March 2022 31 March 2022 0
2963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 1 อัตรา 21 February 2022 28 February 2022 0
2962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายหน้าห้อง ลมอ. จำนวน 3 ป้าย 29 November 2021 04 March 2022 0
2961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ขาวดำ และหมึกพิมพ์สี HP สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร (10 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 February 2022 02 February 2022 0
2960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 February 2022 18 February 2022 0
2959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 February 2022 17 February 2022 0
2958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521dn 03 February 2022 10 February 2022 0
2957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.425/408 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 February 2022 18 February 2022 0
2956 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด 09 February 2022 28 February 2022 0
2955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น 56F3X00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 February 2022 11 February 2022 0
2954 ประกาศสาระสำคัญสัญญา พัฒนาระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ระบบ 04 February 2022 04 March 2022 0
2953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hardware และ Software ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 February 2022 14 February 2022 0
2952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ 10 January 2022 18 February 2022 0
2951 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) 13 January 2022 18 February 2022 0
2950 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 January 2022 11 February 2022 0
2949 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 January 2022 11 February 2022 0
2948 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 12 January 2022 12 February 2022 0
2947 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชะทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด 18 January 2022 25 January 2022 0
2946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 January 2022 06 January 2022 0
2945 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ ๘๐ ชุด 10 January 2022 24 January 2022 0
2944 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 07 January 2022 31 January 2022 0
2943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1,440 ถัง 22 November 2021 14 January 2022 0
2942 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) - กป. 04 January 2022 17 January 2022 0
2941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 28 December 2021 07 January 2022 0
2940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดีทัศน์ เรื่อง รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 December 2021 04 January 2022 0
2939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 December 2021 04 January 2022 0
2938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 งาน (จำนวน 21 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 December 2021 27 December 2021 0
2937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 27 December 2021 15 January 2022 0
2936 ประกวดราคาซื้อ Hardware และ Software ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 December 2021 14 January 2022 0
2935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 December 2021 27 December 2021 0
2934 ประกาศ สมอ เรื่องข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา สำหรับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 39 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 24 December 2021 24 January 2022 0
2933 ประกาศซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร HP LASER JET M506 17 December 2021 14 January 2022 0
2932 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญ สำหรับการจ้างบริการทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2021 20 January 2022 0
2931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทตัด ๔ พิเศษ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๓๓/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2021 27 December 2021 0
2930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษอาร์ตด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2021 27 December 2021 0
2929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะสำหรับใช้ภายในอาคาร จำนวน 32 ถัง 22 November 2021 31 December 2021 0
2928 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อHardware และ software ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 16 December 2021 21 December 2021 0
2927 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด 15 December 2021 30 December 2021 0
2926 ประกาศ สมอ. เรื่่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 December 2021 24 December 2021 0
2925 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๘ เครื่อง 09 December 2021 18 December 2021 0
2924 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (2 ตลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2021 17 December 2021 0
2923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้อง 223 และห้อง 228 (ฝบ. และ ผอ.กย.) 09 December 2021 31 December 2021 0
2922 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 16 คน 07 December 2021 07 December 2021 0
2921 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 07 December 2021 07 December 2021 0
2920 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 07 December 2021 07 December 2021 0
2919 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทะิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (QEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกำหมาย จำนวน 39 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 December 2021 13 December 2021 0
2918 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานอ้างอิงต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 December 2021 07 December 2021 0
2917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก 30 November 2021 30 December 2021 0
2916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 November 2021 29 November 2021 0
2915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 November 2021 07 December 2021 0
2914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล KINGSTON SSD 256 GB SATA C600 จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 November 2021 07 December 2021 0
2913 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ CF230XC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 November 2021 30 November 2021 0
2912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 November 2021 01 December 2021 0
2911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล งาน MoU ตลาดสดน่าซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 November 2021 01 December 2021 0
2910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต๊นท์ งาน MoU ตลาดสดน่าซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 November 2021 01 December 2021 0
2909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกหนังสือคู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ พิมพ์ ๔ สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 November 2021 26 November 2021 0
2908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างด้านเวทีและเครื่องเสียง งาน MOU ตลาดสดน่าซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 November 2021 30 November 2021 0
2907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล งานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 November 2021 30 November 2021 0
2906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 November 2021 23 November 2021 0
2905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 November 2021 23 November 2021 0
2904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทางเท้าด้านหน้าอาคารและกระถางไม้ประดับติดอาคาร สมอ. จำนวน 1 งาน 30 September 2021 10 December 2021 0
2903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ กล่อง 15 November 2021 10 December 2021 0
2902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 15 November 2021 10 December 2021 0
2901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 12 November 2021 10 December 2021 0
2900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 05 November 2021 10 December 2021 0
2899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 08 November 2021 30 November 2021 0
2898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทาสีป้ายหน้าอาคารและรั้วรอบอาคาร สมอ. 30 September 2021 30 November 2021 0
2897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่่อมแซมรั้วสวนหย่อม ภายใน สมอ. 29 September 2021 30 November 2021 0
2896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สมอ.6/463 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 November 2021 18 November 2021 0
2895 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2021 24 November 2021 0
2894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทาสีป้ายหน้าอาคารและรั้วรอบอาคาร 30 September 2021 26 November 2021 0
2893 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2021 24 November 2021 0
2892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกและวีดิทัศน์ มอก.๙๙๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2021 23 November 2021 0
2891 ประกาศ สมอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 November 2021 24 November 2021 0
2890 ประกาศ สมอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานปรมวลผล จำนวน ๓๙ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 12 November 2021 23 November 2021 0
2889 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ 2565 12 November 2021 12 December 2021 0
2888 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2021 30 November 2021 0
2887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ SSD 256 GB SATA C600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 November 2021 08 November 2021 0
2885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 November 2021 20 November 2021 0
2884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถนอมสายตา 75 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2021 12 November 2021 0
2883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2021 17 November 2021 0
2882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบกล้องวงจรปิด สมอ. 29 September 2021 06 October 2021 0
2881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2021 12 November 2021 0
2880 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Hardware และ Software ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 November 2021 11 November 2021 0
2879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนบานประตูที่ชำรุด ขนาด 1x2 ม. พร้อมเจาะช่องกระจกใสขนาด 80x80 ซม. ทำสี และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 November 2021 30 November 2021 0
2878 จ้างติดตั้งระบบ LAN การเดินสายพร้อมปลั๊กกราวน์ 28 October 2021 03 November 2021 0
2877 ประกาศสาระสำคัญสัญญาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2565 04 November 2021 04 December 2021 0
2876 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สมอ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 03 November 2021 30 November 2021 0
2875 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 November 2021 30 November 2021 0
2874 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด 02 November 2021 30 November 2021 0
2873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 01 November 2021 10 November 2021 0
2872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 2 ครั้ง 23 September 2021 12 November 2021 0
2871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ เพื่อใช้รับรองในงานประชุม จำนวน 1 งาน 19 October 2021 12 November 2021 0
2870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด Network จำนวน 2 เครื่อง 21 September 2021 12 November 2021 0
2869 จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สมอ. จำนวน 1 งาน 23 September 2021 12 November 2021 0
2868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 1 รายการ 27 September 2021 30 October 2021 0
2867 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 October 2021 31 October 2021 0
2866 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริการทั่วไป กวป. 01 October 2021 30 September 2022 0
2865 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริการทั่วไป กวป. 01 October 2021 30 September 2022 0
2864 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กวป. 01 October 2021 30 September 2022 0
2863 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ก.5 และ ก.6 01 October 2021 30 September 2022 0
2862 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ก.4 และ ก.7 01 October 2021 30 September 2022 0
2861 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ก.2 และ ก.3 01 October 2021 30 September 2022 0
2860 ประกาศ สมอ. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ก.1 และ ก.8 01 September 2021 30 September 2021 0
2859 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 01 April 2021 30 June 2021 0
2858 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 01 January 2021 31 March 2021 0
2857 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 01 July 2021 30 September 2021 0
2856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 October 2021 26 October 2021 0
2855 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 October 2021 19 October 2021 0
2854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานศูนย์ยางล้อ ชั้น 4 อาคาร สมอ. เป็นห้องสันทนาการ 30 September 2021 14 October 2021 0
2853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอ็กเทอนัลฮาร์ดดิสก์ จำนวน 1 งาน 30 September 2021 22 October 2021 0
2852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติ๊กเกอร์แบบกันน้ำ จำนวน 1 งาน 27 September 2021 22 October 2021 0
2851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคาร สมอ. 30 September 2021 22 October 2021 0
2850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกระจกภายในห้องน้ำอาคาร สมอ. 30 September 2021 22 October 2021 0
2849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 30 September 2021 22 October 2021 0
2848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 October 2021 15 October 2021 0
2847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวันของ สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 October 2021 13 October 2021 0
2846 ประกาศ สมอ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สมอ. 08 October 2021 25 October 2021 0
2845 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสถานีควบคุมทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 07 October 2021 05 November 2021 0
2844 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างสถานึควบคุมการทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 07 October 2021 06 November 2021 0
2843 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 06 October 2021 15 October 2021 0
2842 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๘ เครื่อง 05 October 2021 12 October 2021 0
2841 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด 05 October 2021 12 October 2021 0
2840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจโควิด 19 จำนวน 1 งาน 27 September 2021 15 October 2021 0
2839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติ๊กเกอร์กันน้ำ จำนวน 1 งาน 27 September 2021 15 October 2021 0
2838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 21 September 2021 15 October 2021 0
2837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 1 งาน 23 September 2021 15 October 2021 0
2836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส่วนหน้าห้องประชุม 200 เป็นส่วนนิทรรศการ สมอ. และลงทะเบียน 30 September 2021 11 October 2021 0
2835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สมอ. จำนวน 2 เครื่อง 22 September 2021 06 October 2021 0
2834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถ สมอ. 06 September 2021 20 September 2021 0
2833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตู้สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน ประตู และผนังห้องทำงาน ชั้น 3 30 September 2021 14 October 2021 0
2832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กกพ.สล. หมายเลข สมอ.6/502/51 สมอ.6/467/51 สมอ.6/615/60 และ สมอ.6/498/51 จำนวน 4 เครื่อง 21 September 2021 11 October 2021 0
2831 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพะเจาะจง 01 October 2021 15 October 2021 0
2830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Hosting เพื่อจัดเก็บข้อมูล สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 August 2021 02 September 2021 0
2829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 September 2021 01 October 2021 0
2828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 September 2021 30 September 2021 0
2827 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 30 September 2021 09 October 2021 0
2826 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน้ต และวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ 30 September 2021 09 October 2021 0
2825 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 September 2021 09 October 2021 0
2824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) จำนวน 7 อัตรา 30 September 2021 30 September 2021 0
2822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๖ อัตรา โดยวิธีคัดเลือก  29 September 2021 08 October 2021 0
2821 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานมาตรฐ่านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก 29 September 2021 08 October 2021 0
2820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note book) พร้อมระบบปฏิบัติการ Microsoft windows จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2021 29 September 2021 0
2819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ NAS (Network Attached Storage) จำนวน 1 เครื่อง พร้อม Hard disk ความจุ 60 TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2021 23 September 2021 0
2818 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 September 2021 23 September 2021 0
2817 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการเอกสารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2021 08 October 2021 0
2816 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2021 08 October 2021 0
2815 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2021 08 October 2021 0
2814 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 15 September 2021 10 October 2021 0
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า จำนวน 1 งาน 23 September 2021 10 October 2021 0
2812 ประกาศ สมอ. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานด้านยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 ิอัตรา 27 September 2021 30 September 2021 0
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการบริหารงานทั่วไป กองกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 27 September 2021 27 September 2021 0
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านนิติกร กองกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 27 September 2021 27 September 2021 0
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 23 รายการ 10 September 2021 08 October 2021 0
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 15 September 2021 08 October 2021 0
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 15 September 2021 08 October 2021 0
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดถ้วยชา กาแฟ จำนวน 360 ใบ 21 September 2021 08 October 2021 0
2802 ประกาศเชิญชวนจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 23 September 2021 29 September 2021 0
2801 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการดำเนินงาน ของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 September 2021 30 September 2021 0
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 September 2021 27 September 2021 0
2799 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14 September 2021 21 September 2021 0
2798 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 42 เครื่อง และแป้นพิมพ์ จำนวน 42 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2021 30 September 2021 0
2797 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 20 September 2021 30 September 2021 0
2796 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 20 September 2021 30 September 2021 0
2795 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 20 September 2021 30 September 2021 0
2794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง HP LaserJte M506 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 August 2021 31 August 2021 0
2793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 August 2021 31 August 2021 0
2791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขุดโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 September 2021 27 September 2021 0
2790 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 15 September 2021 30 September 2021 0
2789 ประกาศ สมอ เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้อง server ศส. 15 September 2021 17 September 2021 0
2788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2021 14 September 2021 0
2786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อมปากกา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 September 2021 25 September 2021 0
2785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 2 อัตรา 13 September 2021 30 September 2021 0
2784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและด้านการพัสดุ (กต.2) จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 30 September 2021 0
2783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 3 อัตรา 13 September 2021 30 September 2021 0
2782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 September 2021 19 September 2021 0
2781 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 13 September 2021 13 October 2021 0
2780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 20 September 2021 0
2779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 20 September 2021 0
2778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 20 September 2021 0
2777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 20 September 2021 0
2776 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสถานีควบคุมการทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 10 September 2021 21 September 2021 0
2775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 September 2021 20 September 2021 0
2774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 September 2021 20 September 2021 0
2773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส(iPad)จำนวน 10 เครื่อง 09 September 2021 16 September 2021 0
2772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2021 09 October 2021 0
2771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 01 September 2021 17 September 2021 0
2770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 02 September 2021 17 September 2021 0
2769 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2768 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2767 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2766 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2765 ประกาศ สมอ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2764 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2763 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป Acrobat Pro ๒๐๒๐ Multiple Platforms 08 September 2021 08 September 2021 0
2762 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าบริการโปรแกรมสำเร็จรูป Creative Cloud for teams All Apps Multiple 08 September 2021 08 September 2021 0
2761 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 07 September 2021 07 September 2021 0
2760 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง 07 September 2021 07 September 2021 0
2759 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวง่ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง 07 September 2021 07 September 2021 0
2758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 September 2021 16 September 2021 0
2757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 September 2021 16 September 2021 0
2756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 September 2021 16 September 2021 0
2755 ประกาศเชิญชวนจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 03 September 2021 08 September 2021 0
2751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑๗ เครื่อง 01 September 2021 01 September 2021 0
2750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ WOHLENBERG หมายเลขครุภัณฑ์ : สมอ.34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2021 10 September 2021 0
2749 จ้่างปรับปรุงโปรแกรมระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 02 September 2021 16 September 2021 0
2748 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง) 31 August 2021 30 September 2021 0
2747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ 01 September 2021 01 September 2021 0
2746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น Ms521dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 September 2021 08 September 2021 0
2745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 September 2021 08 September 2021 0
2744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ๔๒๕๐N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 August 2021 01 September 2021 0
2743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 August 2021 18 August 2021 0
2742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ SPG ๒๓๐ แกรม สีงาช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 August 2021 30 August 2021 0
2741 ประกาศสาระสัคะญสัญญาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 (ระยะเวลา 1 เดือน) 23 August 2021 30 August 2021 0
2740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 20 August 2021 10 September 2021 0
2739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 20 August 2021 10 September 2021 0
2738 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 26 August 2021 09 September 2021 0
2737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 August 2021 18 August 2021 0
2736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 August 2021 25 August 2021 0
2735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 August 2021 25 August 2021 0
2734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 August 2021 24 August 2021 0
2733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 August 2021 24 August 2021 0
2732 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 39 เครื่อง 25 August 2021 01 September 2021 0
2731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 August 2021 24 August 2021 0
2730 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นท์เตอร์ HP LaserJerM506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 August 2021 10 August 2021 0
2729 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 August 2021 10 August 2021 0
2728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 42 เครื่อง และแป้นพิมพ์ จำนวน 42 อัน 23 August 2021 23 August 2021 0
2727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์หมายเลข 1 หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.505/5/52 06 August 2021 20 August 2021 0
2726 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 13 August 2021 23 August 2021 0
2725 จัดซื้อหมึกพิมพ์ 5 รายการ 09 August 2021 23 August 2021 0
2724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 August 2021 18 August 2021 0
2723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 August 2021 18 August 2021 0
2722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ PT SAMSUNG ML-๕๕๑๐ND หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๔๒๕/๔๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 August 2021 11 August 2021 0
2720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) โดยเฉพาะเจาะจง 17 August 2021 17 September 2021 0
2719 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 42 เครื่อง และแป้นพิมพ์ จำนวน 42 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2021 19 August 2021 0
2718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 33 เครื่อง 09 August 2021 16 August 2021 0
2717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว 05 August 2021 20 August 2021 0
2716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระใช้ภายในห้องน้ำ สมอ. จำนวน 84 ลัง 29 July 2021 20 August 2021 0
2715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าและติดธง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชนีพันปีหลวง 30 July 2021 20 August 2021 0
2714 ประกาศ สมอ. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีควบคุมการทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2021 04 August 2021 0
2713 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ 05 August 2021 05 August 2021 0
2712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 August 2021 18 August 2021 0
2711 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 03 August 2021 03 August 2021 0
2710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 June 2021 30 June 2021 0
2709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 August 2021 02 August 2021 0
2708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผลแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ได้มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 July 2021 04 August 2021 0
2707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 August 2021 11 August 2021 0
2706 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ฯ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซินและรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 29 July 2021 29 August 2021 0
2705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำวน ๔ รายการ 05 July 2021 13 August 2021 0
2704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 19 July 2021 06 August 2021 0
2703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ VOIP 1 ระบบ และ เครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 102 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 July 2021 27 July 2021 0
2702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตลับ 06 July 2021 30 July 2021 0
2701 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 July 2021 27 July 2021 0
2700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 09 July 2021 30 July 2021 0
2699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง 08 July 2021 30 July 2021 0
2698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 08 July 2021 30 July 2021 0
2697 ประกาศยกเลิก จ้างผูกผ้าประดับรั้วเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ จำนวน 1 รายการ 11 June 2021 30 July 2021 0
2696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 July 2021 14 August 2021 0
2695 ประกาศผู้ชนะกระดาษ์การ์ด150G สำหรับพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 June 2021 24 June 2021 0
2694 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 June 2021 19 June 2021 0
2693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอมอนิเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 July 2021 20 July 2021 0
2692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไฟสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 July 2021 20 July 2021 0
2691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 July 2021 20 July 2021 0
2690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 06 July 2021 23 July 2021 0
2689 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประมวลผลแบบสำรวจความเชื่อมั่นความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 08 July 2021 16 July 2021 0
2688 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 08 July 2021 08 July 2021 0
2687 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 07 July 2021 16 July 2021 0
2686 ประกาศ สมอ. เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีควบคุมการทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 July 2021 13 July 2021 0
2685 ประกาศผู้ชนะจ้างผูกผ้าประดับรั้ว จำนวน 1งาน 22 July 2021 16 July 2021 0
2684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 02 July 2021 16 July 2021 0
2683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด 05 July 2021 16 July 2021 0
2682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง 07 April 2021 07 April 2021 0
2681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจานกาแฟ เพื่อการประชุม 25 June 2021 16 July 2021 0
2680 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 June 2021 07 July 2021 0
2679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอมินิเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 June 2021 29 June 2021 0
2678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไฟสตูดิโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 June 2021 29 June 2021 0
2677 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (งบเหลือจ่าย จำนวน 3 โครงการ) 24 June 2021 31 July 2021 0
2676 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI แบบรายปี 22 June 2021 22 June 2021 0
2675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์ 4 สี Ink Jet ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 17 June 2021 23 June 2021 0
2674 ประกาศ สมอ.เรื่องข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 16 June 2021 16 June 2021 0
2673 ประกาศผู้ชนะจ้างผูกผ้าประดับรั้ว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 27 May 2021 18 June 2021 0
2672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 10 ชุด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน -กันยายน 2564 27 May 2021 18 June 2021 0
2671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 720 ใบ 02 June 2021 18 June 2021 0
2670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายการ 27 May 2021 18 June 2021 0
2669 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา 2 โครงการ (จ้างดำเนินการสรรหาพนักงานราชการฯ และซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ) 28 May 2021 04 June 2021 0
2668 กระดาษการ์ดสำหรับพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 13 May 2021 13 May 2021 0
2667 หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร 13 May 2021 13 May 2021 0
2665 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธาณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ 24 May 2021 24 May 2021 0
2664 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างระบบสาธาณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ 24 May 2021 24 May 2021 0
2663 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ JIS S ๒๑๐๙ : ๒๐๑๙ 25 May 2021 25 May 2021 0
2662 ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ 24 May 2021 31 May 2021 0
2661 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 24 May 2021 24 May 2021 0
2660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศอาคาร สมอ. 08 March 2021 15 March 2021 0
2659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเชิงชายและติดตั้งกันสาดห้องพนักงานขับรถยนต์ สมอ. 11 May 2021 25 May 2021 0
2658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล 03 May 2021 24 May 2021 0
2657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ภายใน สมอ. ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564 07 May 2021 28 May 2021 0
2656 ประกาศ สมอ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 13 May 2021 13 May 2021 0
2655 ประกาศ สมอ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขราคา จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 13 May 2021 13 May 2021 0
2654 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 May 2021 21 May 2021 0
2653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองครุฑสีขาว พับ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021 17 May 2021 0
2652 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 425/359 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021 22 May 2021 0
2651 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ AS ๑๐๘๕.๑๔ ๒๐๑๙ โดยเฉพาะเจาะจง 06 May 2021 06 May 2021 0
2650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML ๕๕๑๐ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021 13 May 2021 0
2649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/541/52 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021 03 May 2021 0
2648 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการตัดและดูแลต้นไม้ภายใน สมอ. จำนวน 1 งาน 22 April 2021 18 May 2021 0
2647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนว 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2021 06 May 2021 0
2646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องและครุภัณฑ์ภายในห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 01 March 2021 30 April 2021 0
2645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 April 2021 07 April 2021 0
2644 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 April 2021 06 May 2021 0
2643 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อการขอใช้บริการใบรับรองนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองและค่าบริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 26 April 2021 26 April 2021 0
2642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุด ด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 April 2021 05 May 2021 0
2641 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกรคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) 16 April 2021 16 April 2021 0
2640 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 07 April 2021 22 April 2021 0
2639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร (รวม 9 ตลับ) 25 March 2021 25 March 2021 0
2638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาครุภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการมาตรฐาน 07 April 2021 22 April 2021 0
2637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 April 2021 08 April 2021 0
2636 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ รวม 4 ราายการ 05 April 2021 05 April 2021 0
2635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อวัสดุงานพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซทสำหรับพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาต เอกสารเผยแพร่ เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา และเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2021 07 April 2021 0
2634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางลมดูดแบบหนาและยางลมดูดแบบางที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ตัด ๔ พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2021 07 April 2021 0
2633 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 02 April 2021 08 April 2021 0
2632 ประกาศ สมอ. เรื่องขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๙๘ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 31 March 2021 30 April 2021 0
2629 ประกาศ สมอ. เรื่องขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๙๘ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 31 March 2021 30 April 2021 0
2628 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 01 April 2021 16 April 2021 0
2627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 15 March 2021 31 March 2021 0
2626 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 50 ชุด 31 March 2021 07 April 2021 0
2625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 March 2021 29 March 2021 0
2624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรายละเอียดปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ 30 March 2021 06 April 2021 0
2623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 24 March 2021 30 March 2021 0
2622 ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง และ ถุงผ้าอนามัย จำนวน 2,500 ใบ 19 March 2021 09 April 2021 0
2621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมภายใน สมอ. 12 March 2021 09 April 2021 0
2620 (ร่าง) ประกาศ สมอ. เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2021 24 March 2021 0
2619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 March 2021 29 March 2021 0
2618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2021 29 March 2021 0
2617 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 March 2021 23 March 2021 0
2616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้าน Graphic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 March 2021 25 March 2021 0
2615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 16 March 2021 23 March 2021 0
2614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง 11 March 2021 26 March 2021 0
2613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน 12 March 2021 12 March 2021 0
2612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 March 2021 26 March 2021 0
2611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 50 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) 12 March 2021 23 March 2021 0
2610 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ HP ๔๒๕๐n 12 March 2021 12 March 2021 0
2609 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 12 March 2021 23 March 2021 0
2608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 March 2021 19 March 2021 0
2607 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 425/358 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 March 2021 20 March 2021 0
2606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารในงานต่างๆ ของ กส. 09 March 2021 15 March 2021 0
2605 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๔ 10 March 2021 10 March 2021 0
2604 ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบรายละเอียดปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯ 09 March 2021 16 March 2021 0
2603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 04 March 2021 19 March 2021 0
2602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2021 16 March 2021 0
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซท สำหรับพิมพ์เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาและเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2021 16 March 2021 0
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประเมินภายใน (Intertnal Audit) และการประเมินระหว่างหน่วยรับรอง (Peer Evaluation) จำนวน 80 ใบ โดยวิธเฉพาะเจาะจง 08 March 2021 08 March 2021 0
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 March 2021 19 March 2021 0
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างดูแลต้นไม้และสวนหย่อมภายใน สมอ. 25 February 2021 19 March 2021 0
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 1000 ชุด 10 February 2021 19 March 2021 0
2596 ประกาศตารางแสดงราคากลาง จ้างควบคุมงานจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยายนต์ และยางล้อแห่งชาติ 15 February 2021 15 February 2021 0
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร สมอ. จำนวน 1 รายการ 27 January 2021 19 March 2021 0
2594 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบริการ License โปรแกรม Zoom Meeting Business-๑ Year Prepay จำนวน ๑๐ License 03 March 2021 03 March 2021 0
2593 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 02 March 2021 11 March 2021 0
2592 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสารมลพิษไอเสียไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 February 2021 25 March 2021 0
2591 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือมาตรฐานต่างประเทศ AS 1756 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 February 2021 23 February 2021 0
2590 ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 18 February 2021 23 February 2021 0
2589 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 February 2021 25 February 2021 0
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - 30 ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2021 25 February 2021 0
2587 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (3 ตลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2021 26 February 2021 0
2586 ประกาศ สมอ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ 18 February 2021 31 March 2021 0
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 February 2021 25 February 2021 0
2584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 February 2021 26 February 2021 0
2583 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 February 2021 15 February 2021 0
2582 - ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 February 2021 17 February 2021 0
2581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง HP Laserjet จำนวน 2 รายการ 11 February 2021 19 February 2021 0
2579 ประกาศผู้ชนะหมึกพิมพ์จำนวน 5 รายการ 11 February 2021 18 February 2021 0
2578 ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซินและรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กฯ 10 February 2021 10 March 2021 0
2577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 1 งาน 28 January 2021 16 February 2021 0
2576 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษสี A4 จำนวน 1 รายการ (58 ห่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 February 2021 19 February 2021 0
2575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 16 ชุด 27 January 2021 16 February 2021 0
2574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 02 February 2021 16 February 2021 0
2572 ประกาศ ตารางแสดงราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ 21 January 2021 28 February 2021 0
2571 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2021 15 February 2021 0
2570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2021 15 February 2021 0
2568 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 05 February 2021 05 March 2021 0
2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง HP Color Laser Jet M533 02 February 2021 09 February 2021 0
2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 29 January 2021 05 February 2021 0
2565 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 January 2021 02 March 2021 0
2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 January 2021 02 March 2021 0
2563 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP CF 287 29 January 2021 29 January 2021 0
2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (กบก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 January 2021 03 February 2021 0
2561 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 20 January 2021 25 January 2021 0
2560 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 20 January 2021 25 January 2021 0
2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 4 แกลลอน 12 January 2021 29 January 2021 0
2558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าและดูแลสวนหย่อม 24 December 2020 29 January 2021 0
2557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง 25 December 2020 29 January 2021 0
2556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 16 ชุด 28 December 2020 29 January 2021 0
2555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 January 2021 22 January 2021 0
2554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น 56F3X00 จำนวน 10 ตลับ 18 January 2021 25 January 2021 0
2553 (1)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. ปี 2564 (2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. ปี 2564 (2 โครงการ) 16 December 2020 31 January 2021 0
2552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า สำหรับการใช้งานแบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) 15 January 2021 29 January 2021 0
2551 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 January 2021 14 January 2021 0
2550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 January 2021 22 January 2021 0
2549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล งานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 11 January 2021 19 January 2021 0
2548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 05 January 2021 14 January 2021 0
2547 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 04 January 2021 21 January 2021 0
2546 -ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 30 December 2020 08 January 2021 0
2545 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 30 December 2020 08 January 2021 0
2544 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 December 2020 29 January 2021 0
2543 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ (กม.) 30 December 2020 07 January 2021 0
2542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สีสำหรับเครื่อง Laser Jet Enterprise M553 จำนวน 4 รายการ 29 December 2020 06 January 2021 0
2541 ประกาศ สมอ. เรื่องซื้อกระดาษการ์ดขาว 180g 3143 TPI จำนวน10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 December 2020 29 December 2020 0
2540 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2539 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2538 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2537 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2536 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 29 December 2020 29 December 2020 0
2535 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 29 December 2020 29 December 2020 0
2534 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 December 2020 29 December 2020 0
2533 ประกาศ สมอ เรื่องตารางแสดงราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน 16 December 2020 15 January 2021 0
2531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564-30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ราย 24 December 2020 24 December 2020 0
2530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 December 2020 31 December 2020 0
2529 ประกาศ สมอ. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล จำนวน 2 อัตรา 03 December 2020 17 December 2020 0
2528 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 December 2020 25 January 2021 0
2527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 December 2020 21 December 2020 0
2526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z5400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 December 2020 01 January 2021 0
2525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระยะเวลา 9 เดือน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 22 December 2020 30 December 2020 0
2524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระยะเวลา 9 เดือน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 22 December 2020 30 December 2020 0
2523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 9 เดือน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 22 December 2020 30 December 2020 0
2522 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2020 11 January 2021 0
2521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2020 30 December 2020 0
2520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการบริการทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 5 และ 6 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 และ 8 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 และ 7 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2 และ 3 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2514 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 17 December 2020 22 December 2020 0
2513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 17 December 2020 26 December 2020 0
2512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมายต่างประเทศและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 17 December 2020 26 December 2020 0
2511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมายและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 17 December 2020 26 December 2020 0
2510 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 16 December 2020 21 December 2020 0
2509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2505 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหาตรา ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 December 2020 15 December 2020 0
2504 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 14 December 2020 17 December 2020 0
2503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 15 December 2020 0
2502 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 December 2020 16 December 2020 0
2501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 December 2020 09 December 2020 0
2500 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สีสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 04 December 2020 04 December 2020 0
2496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ 27 November 2020 18 December 2020 0
2495 ประกาศผู้ชนะการซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ งาน 27 November 2020 18 December 2020 0
2494 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2020 08 December 2020 0
2493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 December 2020 08 December 2020 0
2492 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.25632 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 27 November 2020 27 November 2020 0
2491 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 30 November 2020 30 November 2020 0
2490 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือมาตรฐาน ASME A๑๑๒.๑๙.๒-๒๐๑๘/CSA B๔๕.๑-๑๘ Ceramic Plumbing Fixtures 27 November 2020 27 November 2020 0
2489 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 26 November 2020 28 December 2020 0
2488 ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด ตาม TOR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2020 26 November 2020 0
2487 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 November 2020 30 November 2020 0
2486 ประกาศผู้ชนะ ซื้อกล่องปั๊มขนาด 37x42x31 ซม. จำนวน 300 ใบ (กม.) 20 November 2020 25 November 2020 0
2485 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 November 2020 30 November 2020 0
2484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 16 November 2020 07 December 2020 0
2483 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 November 2020 27 November 2020 0
2482 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 กล่อง 05 November 2020 28 November 2020 0
2481 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2020 24 November 2020 0
2480 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2020 26 November 2020 0
2479 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2020 26 November 2020 0
2478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ RICOH รุ่น Pro 8210s 17 November 2020 26 November 2020 0
2477 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 13 November 2020 26 November 2020 0
2476 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 November 2020 18 November 2020 0
2475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนา เรื่อง โครงการการส่งเสริมการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 12 November 2020 20 November 2020 0
2474 ประกาศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 12 November 2020 20 November 2020 0
2473 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple 12 November 2020 12 November 2020 0
2472 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน ๕,๕๓๐ รีม 10 November 2020 17 November 2020 0
2471 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานธุรการ 03 November 2020 06 November 2020 0
2470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ info graphics และ Clip VDO โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2466 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา ๑๑ งวด ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 09 November 2020 09 November 2020 0
2465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานประจำปี 2563 05 November 2020 16 November 2020 0
2464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าHosting เพื่อจัดเก็บข้อมูล สมอ. สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 4 เมตร x 2.40 เมตร จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน และการดำเนินงาน สมอ. ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2459 ประกาศ กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 04 November 2020 16 November 2020 0
2458 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ระยะเวลา ๑๑ งวด (ตั้งแต่วัที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 03 November 2020 03 November 2020 0
2457 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 November 2020 03 November 2020 0
2456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2450 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 80 ชุด 26 October 2020 12 November 2020 0
2449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 October 2020 09 November 2020 0
2448 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 October 2020 27 October 2020 0
2447 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 30 September 2020 30 October 2020 0
2446 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 09 October 2020 09 November 2020 0
2445 ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส (iPad) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 October 2020 0
2444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กม.) 25 September 2020 30 October 2020 0
2443 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2020 19 October 2020 0
2442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 October 2020 28 October 2020 0
2441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 October 2020 09 October 2020 0
2440 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 09 October 2020 31 October 2020 0
2439 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 09 October 2020 31 October 2020 0
2438 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 09 October 2020 31 October 2020 0
2437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 1 ราย (ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 October 2020 14 October 2020 0
2436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน ภายในงาน SMART SME EXPO 2020 06 October 2020 15 October 2020 0
2435 จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ RICOH รุ่น 8210s สมอ. 540/7/61 ระยะเวลา 3 เดือน 05 October 2020 14 October 2020 0
2434 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2433 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (ไอลดา) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2432 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (จุรีพร) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2431 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (วรางคณา) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2430 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2429 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปัญญา) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2428 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. 02 October 2020 02 October 2020 0
2427 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 30 September 2020 09 October 2020 0
2426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 30 September 2020 09 October 2020 0
2425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง 30 September 2020 09 October 2020 0
2424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 29 September 2020 09 October 2020 0
2423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2020 06 October 2020 0
2422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไปและด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2020 06 October 2020 0
2421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไปและด้านพัสดุ จำนวน 1อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2020 06 October 2020 0
2420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อ Canon Calulator แบบมีกระดาษม้วน 25 September 2020 30 September 2020 0
2419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) จำนวน 6 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML จำนวน ๑ ระบบ 25 September 2020 03 October 2020 0
2417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 1 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและด้านการพัสดุ (กต.2) จำนวน 1 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 3 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 24 September 2020 30 September 2020 0
2413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มหมายต่างประเทศและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 24 September 2020 30 September 2020 0
2412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มหมายและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 24 September 2020 30 September 2020 0
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 September 2020 24 October 2020 0
2404 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าฯ 24 September 2020 24 October 2020 0
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างทางเข้าทางออกศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 02 October 2020 0
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 23 September 2020 0
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 23 September 2020 0
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 23 September 2020 0
2399 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้าง 7 รายการ) 22 September 2020 22 October 2020 0
2397 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 September 2020 24 September 2020 0
2396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ) 21 September 2020 21 October 2020 0
2395 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 September 2020 25 September 2020 0
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 03 September 2020 30 September 2020 0
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน 17 September 2020 28 September 2020 0
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการมาตรฐาน 1 17 September 2020 25 September 2020 0
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ info Graphics และ Clip VDO 17 September 2020 28 September 2020 0
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD OECD - GLP) ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 September 2020 28 September 2020 0
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2020 24 September 2020 0
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าทางออกศููนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2020 24 September 2020 0
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนพัฒนาและแนวทางการดำเนินธุรกิจสำหรับศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 September 2020 24 September 2020 0
2386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองตรวจการมาตรฐาน 2 15 September 2020 22 September 2020 0
2385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการ 01 September 2020 15 September 2020 0
2384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนผนังกระจกขนาด 2,000 มม.*2,300 มม. หนา 6 มม. 09 September 2020 16 September 2020 0
2383 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สมอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2020 15 September 2020 0
2382 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๗ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2020 15 September 2020 0
2381 -นำร่าง- ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2020 15 September 2020 0
2380 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ( จำนวน 1 รายการ) 10 September 2020 30 September 2020 0
2379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 10 September 2020 21 September 2020 0
2378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสีดำ สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น 09 September 2020 18 September 2020 0
2377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ ๘๐ แกรม 09 September 2020 18 September 2020 0
2376 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ 02 September 2020 30 September 2020 0
2375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าทางออกศููนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 September 2020 11 September 2020 0
2374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 September 2020 11 September 2020 0
2373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 03 September 2020 14 September 2020 0
2372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 22 ชุด 24 August 2020 18 September 2020 0
2371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ 18 August 2020 18 September 2020 0
2370 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ 02 September 2020 30 September 2020 0
2369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 01 September 2020 14 September 2020 0
2368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 31 August 2020 11 September 2020 0
2367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 August 2020 28 September 2020 0
2366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 26 August 2020 02 September 2020 0
2365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องปั๊มขนาด 10 1/4 x 19 1/2 x 13 3/4 นิ้ว จำนวน 300 ใบ 26 August 2020 02 September 2020 0
2364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 26 August 2020 02 September 2020 0
2361 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 26 August 2020 30 September 2020 0
2360 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 August 2020 10 September 2020 0
2359 ประกาศซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง 24 August 2020 24 August 2020 0
2358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผ้าปิดปากเนื้อมัสลินสีดำสกรีนโลโก้สีเหลืองทอง แบบสั้นมีที่ปรับสาย จำนวน 300 ชิ้น 19 August 2020 18 September 2020 0
2357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กต.2) 19 August 2020 26 August 2020 0
2355 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 August 2020 24 August 2020 0
2354 ประกาศประกวดราคาฯ การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 August 2020 20 August 2020 0
2353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน 4กฬ-3696 กทม. 14 August 2020 21 August 2020 0
2352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-8592 กทม. 14 August 2020 21 August 2020 0
2351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-8592 กทม. จำนวน 1 คัน 14 August 2020 21 August 2020 0
2350 ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซท จำนวน ๕ รายการ 14 August 2020 25 August 2020 0
2349 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการแผนพัฒนาการและดำเนินทางะุรกิจสำหับศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 27 August 2020 26 September 2020 0
2348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Sticker PVC Outdoor/Semi matte laminate/Fb 5mm. 07 August 2020 14 August 2020 0
2347 -ปรับปรุงร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 11 August 2020 17 August 2020 0
2346 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2020 18 August 2020 0
2345 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2020 14 August 2020 0
2343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กต.2) 10 August 2020 10 August 2020 0
2342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 22 ชุด 30 July 2020 21 August 2020 0
2341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคโควิด (รายไตรมาส) 28 February 2020 21 August 2020 0
2340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 17 July 2020 21 August 2020 0
2339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ 17 July 2020 21 August 2020 0
2338 ประกาศ สมอ เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการแผนพัฒนา ของศูนย์ทดสอบนยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 30 September 2020 30 October 2020 0
2337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 24 July 2020 14 August 2020 0
2336 ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 06 August 2020 17 August 2020 0
2333 ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Internal Hardisk) จำนวน 1 งาน 06 August 2020 06 August 2020 0
2332 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 05 August 2020 31 August 2020 0
2331 ประกาศ สมอ เรื่องสาระสำคัญของสัญญา จ้างควบคุมทางเข้าทางออกของศูนย์ทดสอบยานยนต์ 30 September 2020 30 October 2020 0
2330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.425/367/52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 July 2020 30 July 2020 0
2329 -ปรับปรุงร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2020 07 August 2020 0
2328 -ปรับปรุงร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2020 07 August 2020 0
2327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กต.2) หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/583/53 จำนวน 1 เคื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 July 2020 31 July 2020 0
2326 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 6/412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 July 2020 31 July 2020 0
2325 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 July 2020 03 August 2020 0
2324 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 July 2020 24 August 2020 0
2323 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z5400 และ Brother MFC-J430W 23 July 2020 31 July 2020 0
2322 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 July 2020 31 July 2020 0
2320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 21 ชุด 23 June 2020 07 August 2020 0
2319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อปัสสาวะห้องน้ำชายชั้น 1-5 อาคาร สมอ. 22 July 2020 29 July 2020 0
2318 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 July 2020 16 July 2020 0
2317 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 โครงการ 22 July 2020 22 August 2020 0
2316 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าฯ เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 22 July 2020 22 August 2020 0
2315 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ฯ เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 22 July 2020 22 August 2020 0
2314 ประกาศจ้างจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ.2564-2568 แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. 22 July 2020 22 July 2020 0
2313 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. 21 July 2020 21 July 2020 0
2312 ประกาศผู้ชนะจ้างแยกสีและทำเพลท 16 July 2020 23 July 2020 0
2311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 1)โครงการจ้างซ่อมช่องแสงและหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟด้านทิศใต้อาคาร สมอ. 2)โครงการจ้างบริการกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 13 July 2020 20 July 2020 0
2310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 1)โครงการจ้างซ่อมช่องแสงและหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟด้านทิศใต้อาคาร สมอ. 2)โครงการจ้างบริการกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 13 July 2020 20 July 2020 0
2309 ซื้อ Harddisk ความจุ 4 TB แบบ SATA 13 July 2020 22 July 2020 0
2308 ประกาศผู้ชนะการซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 21 ชุด 30 June 2020 31 July 2020 0
2307 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD OECD - GLP) ระยะที่ ๑ 10 July 2020 10 August 2020 0
2306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิดพร้อมซ่อมแซมสายในส่วนที่ชำรุด 25 June 2020 15 July 2020 0
2305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 1) โครงการจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 2) โครงการจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 23 April 2020 07 May 2020 0
2304 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 03 July 2020 13 July 2020 0
2303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเก้าอี้ กส. 4 ตัว 03 July 2020 15 July 2020 0
2302 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD : OECD-GLP) ระยะที่ ๑ 02 July 2020 02 September 2020 0
2301 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL Geotrust BusinessID (OV) สำหรับเว็บไซต์ www.tisi.go.th 30 June 2020 30 June 2020 0
2300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับ-ส่งตัวอย่าง 26 June 2020 03 July 2020 0
2299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 June 2020 26 June 2020 0
2298 จ้างเหมาบริการบุคลลธรรมดา 22 June 2020 30 June 2020 0
2297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก 64A 23 June 2020 30 June 2020 0
2295 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง ๘ คัน 24 June 2020 29 June 2020 0
2294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัน 21 April 2020 03 July 2020 0
2293 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัน 08 May 2020 03 July 2020 0
2292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชิ้น 13 May 2020 03 July 2020 0
2291 ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D309L 17 June 2020 24 June 2020 0
2290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ห้องทำงาน พร. หมา่ยเลขทะเบียนครุภัณฑ์ สมอ. 425/383 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 June 2020 15 June 2020 0
2288 ซื้อ SignMate Business software package (ซ์้อขาด : ต่อจุด) 23 June 2020 23 June 2020 0
2287 ซื้อบริการ จัดทำ Services DATA API สำหรับการจัดส่งข้อความผ่าน Coding Program 23 June 2020 23 June 2020 0
2286 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 17 June 2020 24 June 2020 0
2285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรางม่านพลาสติก แบบพับได้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 June 2020 23 June 2020 0
2284 ซื้อค่าบริการการใช้ระบบ Conference Service แบบที่ 1 และแบบที่ 2 15 June 2020 15 June 2020 0
2283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 29 May 2020 30 June 2020 0
2282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแสดงการแจ้งเตือนต่างๆ จำนวน 6 รายการ 08 June 2020 15 June 2020 0
2281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการ Service Google Calendar API จำนวน ๑ รายการ 05 June 2020 05 June 2020 0
2280 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ฯ 29 May 2020 29 May 2020 0
2278 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2277 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2276 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2275 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลากกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2274 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dymamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2273 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรมด้านการมาตรฐานฯ 25 May 2020 25 May 2020 0
2272 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 25 May 2020 25 May 2020 0
2271 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM HYPERX 8 GB ฯ 19 May 2020 19 May 2020 0
2270 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒๐ ชุด 19 May 2020 19 May 2020 0
2269 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM PC 8 GB DDR4/2666 จำนวน 14 ชิ้น 15 May 2020 15 May 2020 0
2268 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กม. หมายเลข สมอ.6/404 13 May 2020 13 May 2020 0
2267 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๙๐ ลัง 14 May 2020 14 May 2020 0
2266 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สมอ. จำนวน ๒ เครื่อง 12 May 2020 12 May 2020 0
2265 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 05 May 2020 05 May 2020 0
2264 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 01 May 2020 01 May 2020 0
2263 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2262 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2261 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2260 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2259 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 28 April 2020 28 April 2020 0
2258 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 28 April 2020 28 April 2020 0
2257 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐษนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปี 2563 20 April 2020 20 April 2020 0
2256 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สมอ. (ครึ่งปีหลัง 2563) 01 April 2020 01 April 2020 0
2255 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 ราย 01 April 2020 01 April 2020 0
2254 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อบริการจัดเก็บข้อมูลร้านค้า มอก. และแสดงพิกัดร้านค้า มอก.บน Google MAPฯ 27 March 2020 27 March 2020 0
2253 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Info Graphics ฯ 10 March 2020 10 March 2020 0
2252 ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคฯ 12 February 2020 12 February 2020 0
2251 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 5 รายการ (รถยนต์ราชการ) 04 June 2020 10 June 2020 0
2250 ซื้อ RAM PC 8GB DDR4/2666 จำนวน ๑๔ ชิ้น 22 May 2020 02 June 2020 0
2249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ๔ รายการ (กบค.) 26 May 2020 04 June 2020 0
2248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020 25 May 2020 0
2246 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 07 May 2020 05 June 2020 0
2245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 13 May 2020 05 June 2020 0
2244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น กส. หมายเลข สมอ.540/7/61 (ระยะเวลา 5 เดือน) 26 May 2020 02 June 2020 0
2243 ซ่อมแซมพื้นห้องชำรุด 30 ตรม. และซ่อมผนังห้องชำรุด 13.2 ตร.ม. จำนวน 1 งาน 07 May 2020 15 May 2020 0
2242 จ้างซ่อมแซมตู้ซิงค์ห้องพัก พขร. และห้อง รปภ. จำนวน ๑ งาน 01 May 2020 09 May 2020 0
2241 ซื้อมาตรฐาน AAMI PB70 จำนวน 1 รายการ 20 May 2020 27 May 2020 0
2240 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 03 March 2020 05 June 2020 0
2239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 16 March 2020 05 June 2020 0
2238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 15 April 2020 05 June 2020 0
2237 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป (กค.) จำนวน ๑ อัตรา 15 May 2020 23 May 2020 0
2236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM HYPERX 8GB BUS2666 DDR 4 BLACK 8*1 HX426C1FB3/8 จำนวน 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020 25 May 2020 0
2235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020 25 May 2020 0
2234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ 23 April 2020 29 May 2020 0
2233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 29 April 2020 22 May 2020 0
2230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24 March 2020 22 May 2020 0
2229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 16 April 2020 22 May 2020 0
2228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 April 2020 22 May 2020 0
2227 ประกาศผูัชนะการเสนอราคาค่าบริการการใช้ระบบ Zoom 21 April 2020 22 May 2020 0
2226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 01 May 2020 22 May 2020 0
2225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2020 27 May 2020 0
2224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2020 27 May 2020 0
2223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2020 27 May 2020 0
2222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม 12 February 2020 22 May 2020 0
2221 ยกเลิกประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 13 March 2020 22 May 2020 0
2220 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและป้องกันแบคทีเรียและไวรัส COVID ๑๙ 07 May 2020 13 May 2020 0
2219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020 18 May 2020 0
2218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020 18 May 2020 0
2217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020 19 May 2020 0
2216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และประตูทางเข้าห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 23 April 2020 14 May 2020 0
2215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/494/51 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กม. หมายเลข สมอ.6/404 3)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/507/52 สมอ.6/608/56 และ สมอ.6/610/59 (3 โครงการ) 05 May 2020 12 May 2020 0
2214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2020 08 June 2020 0
2213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2020 08 June 2020 0
2212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 90 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020 18 May 2020 0
2211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1.โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือฯ 2. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งฯ (2 โครงการ) 30 April 2020 11 May 2020 0
2210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 17 March 2020 15 May 2020 0
2209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กก.) 28 April 2020 06 May 2020 0
2208 ซื้อ HP CP๓๕๒๕ MFP ๒๒๐ V FUSER KIT FOR M๕๕๑ 03 April 2020 15 April 2020 0
2207 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองครุฑสีขาว) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ซอง 28 April 2020 06 May 2020 0
2206 ซื้อ License โปรแกรม Zoom Meeting Business Plus License-๑ Year Prepay จำนวน ๑๐ License 01 May 2020 08 May 2020 0
2205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 April 2020 14 May 2020 0
2204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลากระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการบุรณาการฯ จำนวน 1 ระบบ 28 April 2020 08 May 2020 0
2199 ซื้อ HP CP๓๕๒๕ MFP ๒๒๐V FUSER KIT FOR M๕๕๑ (อะไหล่ชุดความร้อน) 03 April 2020 14 April 2020 0
2198 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 14 April 2020 08 May 2020 0
2197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิืือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 16 April 2020 08 May 2020 0
2196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 16 March 2020 08 May 2020 0
2195 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2020 07 May 2020 0
2194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ (กค.) 13 April 2020 22 April 2020 0
2193 ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงิน การจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 08 April 2020 08 May 2020 0
2192 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 April 2020 29 April 2020 0
2191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายฯ 16 April 2020 08 May 2020 0
2190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 16 March 2020 08 May 2020 0
2189 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 April 2020 27 April 2020 0
2188 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 April 2020 27 April 2020 0
2187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสาร 26 March 2020 04 May 2020 0
2186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเก็บข้อมูลร้านค้า มอก. 24 March 2020 09 May 2020 0
2185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก จำนวน 4 ขวด 30 March 2020 01 May 2020 0
2184 เช่าโพเดียมอะคริลิคใส จำนวน ๑๓ ตัว 16 March 2020 25 March 2020 0
2183 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓) 17 April 2020 22 April 2020 0
2182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ 6 ช่อง จำนวน 12 อัน 16 March 2020 30 April 2020 0
2181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มยึดเจาะ จำนวน 3,000 แฟ้ม 23 March 2020 30 April 2020 0
2180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย Photo backdrop จำนวน 1 งาน 17 March 2020 30 April 2020 0
2179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ 26 March 2020 30 April 2020 0
2178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 28 February 2020 30 April 2020 0
2177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 April 2020 23 April 2020 0
2176 ประกาศราคากลาง 1) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งฯ 2) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือฯ 3) โครงการจ้างควบคุมสนามทดสอบพลวัตฯ 08 April 2020 22 April 2020 0
2175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 April 2020 23 April 2020 0
2174 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำช่องจอดรถจักรยานยนต์ด้านหน้าอาคาร สมอ. และงานเดินท่อน้ำเข้าออกเคาน์เตอร์ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคาร สมอ. 14 April 2020 21 April 2020 0
2173 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ฯ ครั้งที่ ๓ 14 April 2020 17 April 2020 0
2172 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ฯ ครั้งที่ ๔ 14 April 2020 17 April 2020 0
2171 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 17 April 2020 0
2170 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 17 April 2020 0
2169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 22 April 2020 0
2168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 22 April 2020 0
2167 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ฯ ครั้งที่ ๓ 13 April 2020 16 April 2020 0
2166 ซื้อกระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม จำนวน 15 รีม 01 April 2020 08 April 2020 0
2165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 03 April 2020 10 April 2020 0
2164 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 09 April 2020 14 April 2020 0
2163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 12 อัน 16 March 2020 17 April 2020 0
2162 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 April 2020 13 April 2020 0
2161 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 April 2020 13 April 2020 0
2160 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 April 2020 13 April 2020 0
2159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒๐ ชุด 19 March 2020 17 April 2020 0
2158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ชิ้น 20 March 2020 17 April 2020 0
2157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่อประชาสัมพันธ์ 03 March 2020 17 April 2020 0
2156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 24 March 2020 17 April 2020 0
2155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าบริการ API อ่านอักษรเป็นเสียง 06 March 2020 17 April 2020 0
2154 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 April 2020 10 April 2020 0
2153 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๙๕ เครื่อง 23 January 2020 02 May 2020 0
2152 เช่าเครืื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง 26 March 2020 31 March 2020 0
2151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/491 30 March 2020 07 April 2020 0
2150 ประกาศประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2149 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skiid - Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2148 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2147 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2146 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. เลขทะเบียน ฮจ-4329 กมม 27 March 2020 03 April 2020 0
2145 ซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน ฮจ-4329 กทม. 25 March 2020 03 April 2020 0
2144 ซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ฮร-8593 26 March 2020 03 April 2020 0
2143 จ้างทำตรายาง 3 อัน (กอ.) 19 March 2020 26 March 2020 0
2142 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2020 31 March 2020 0
2141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 95 เครื่อง 25 March 2020 10 April 2020 0
2140 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 March 2020 27 March 2020 0
2139 ร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skiid - Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2138 ร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมห้องเก็บของ กบก.สล. ชั้น 5 อาคาร สมอ. 2)จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์และเดินสายสัญญาณห้องประชุม 214 3) จ้างเดินสายเต้ารับไฟฟ้า และรูมเทอร์โมเครื่องปรับอากาศห้องออกกำลังกาย ชั้น 5 (3 โครงการ) 19 March 2020 26 March 2020 0
2136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ. 2) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/372 17 March 2020 24 March 2020 0
2135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/495 11 March 2020 25 March 2020 0
2134 ร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 March 2020 30 March 2020 0
2132 ร่างประกาศประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2131 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2130 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 30 March 2020 0
2129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ ราย 20 March 2020 27 March 2020 0
2128 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 March 2020 27 March 2020 0
2127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ 13 March 2020 24 March 2020 0
2126 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 March 2020 24 March 2020 0
2125 ประกาศตารางราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 27 February 2020 27 March 2020 0
2124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งระบบเชื่อมต่อบริการข้อมูลกับหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ 12 March 2020 19 March 2020 0
2123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM ๓๒GB (๑๖GBX๒) DDR๔-๓๒๐๐ จำนวน ๑ ชุด 12 March 2020 19 March 2020 0
2122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 11 February 2020 21 February 2020 0
2121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 12 March 2020 21 February 2020 0
2120 ประกาศผู้ชนะ 1)จ้างติดตั้งสายแลน สายไฟ สายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องทำงาน กวท.สล. 2)จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 (2 โครงการ) 03 March 2020 17 March 2020 0
2119 จ้างทำป้ายไตรวิชั่น จำนวน ๑ ชิ้น 05 March 2020 12 March 2020 0
2117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 200 ใบ 22 January 2020 20 March 2020 0
2116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 28 February 2020 20 March 2020 0
2115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 28 February 2020 20 March 2020 0
2114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 150 ใบ 13 February 2020 20 March 2020 0
2113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 19 ชุด 28 November 2019 20 March 2020 0
2112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน 12 February 2020 20 March 2020 0
2111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ชิ้น 06 February 2020 20 March 2020 0
2110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใบรับรองสีน้ำเงิน จำนวน 450 แฟ้ม 02 January 2020 20 March 2020 0
2108 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ ราย 06 March 2020 16 March 2020 0
2107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายใน สมอ. 28 March 2020 06 March 2020 0
2106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคาร สมอ. รวม 206 เครื่อง 03 March 2020 10 March 2020 0
2105 ประกาศประกวดราคา การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 05 March 2020 20 March 2020 0
2104 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 95 เครื่อง สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 02 March 2020 09 March 2020 0
2103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 March 2020 18 March 2020 0
2102 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะและจุดวางถุงผ้า 03 March 2020 13 March 2020 0
2101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ สมอ. 02 March 2020 12 March 2020 0
2100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1)จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิงชั้น 4 ห้องน้ำชายชั้น 1 สมอ. 2)จ้างซ่อมแซมหลังคาและระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถยนต์ สมอ. 3)ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรับรอง 1 และห้องประชุม 214 สมอ. 4) จ้างซ่อมแซมม่านปรับแสงห้องประชุม 214 สมอ. (4 โครงการ) 20 February 2020 05 March 2020 0
2099 ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 February 2020 03 March 2020 0
2098 ประกาศ สมอ เรื่องข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 April 2020 30 May 2020 0
2097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีและทำเพลท พร้อมปรู๊ฟ ๔ สี 21 February 2020 29 February 2020 0
2096 ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สี HP Color LaserJet ๕๕๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๔๒๕/๓๓๑/๕๑ 21 February 2020 29 February 2020 0
2095 จ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่น (กช.) 21 February 2020 29 February 2020 0
2094 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ (กป.) 21 February 2020 29 February 2020 0
2093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กล่อง 27 January 2020 06 March 2020 0
2092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบตัดต่อภาพฉายขึ้นจอ 12 February 2020 06 March 2020 0
2091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 42 ลัง 20 January 2020 06 March 2020 0
2090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง 20 January 2020 06 March 2020 0
2089 ประกาศผู้ชนะจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน 12 February 2020 06 March 2020 0
2088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 28 November 2019 06 March 2020 0
2087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใบรับรอง จำนวน 450 แฟ้ม 02 January 2020 06 March 2020 0
2086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 20 February 2020 06 March 2020 0
2085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 เล่ม 20 February 2020 06 March 2020 0
2084 ซื้อชุดกรวดน้ำทองเหลือง จำวน ๖ ชุด 11 February 2020 18 February 2020 0
2083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server ศส. หมายเลข สมอ.6/607/56 06 February 2020 20 February 2020 0
2082 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๕๐๐ ใบ 18 February 2020 25 February 2020 0
2081 เช่าห้องประชุม 11 February 2020 18 February 2020 0
2080 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 14 February 2020 13 March 2020 0
2079 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด 23 January 2020 07 February 2020 0
2078 ซื้อซองสีขาวใช้กาวปิดผนึกซอง ขนาด ๙ นิ้ว x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว พร้อมพิมพ์ จำนวน ๕,๐๐๐ ซอง 06 February 2020 13 February 2020 0
2077 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 06 February 2020 13 February 2020 0
2076 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ 04 February 2020 15 February 2020 0
2075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/556/52 2)โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศส. หมายเลข สมอ.154/1623/59 3)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/477 03 February 2020 10 February 2020 0
2074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กย. หมายเลข สมอ.425/380 2)โครงการจ้างซ่อมประตูห้อง พขร. 3)โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/607, สมอ.6/608, สมอ.6/610 และ สมอ.6/611 4)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/496 5)โครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ กป. หมายเลข สมอ.1.1/ว.405 และ สมอ.1.1/ว.539 (5 โครงการ) 04 February 2020 11 February 2020 0
2073 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 27 January 2020 06 February 2020 0
2072 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 23 January 2020 06 February 2020 0
2071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ (Water Mist) จำนวน 24 ถัง 24 January 2020 31 January 2020 0
2070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 10 January 2020 28 January 2020 0
2069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมห้องทำงาน ผอ.กย. (ห้อง 223) 2)โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(กป.) หมายเลข สมอ.154/1467/58 3)โครงการจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และตัวอย่างที่ได้จาการยึดอายัด (กต.3) 14 January 2020 28 January 2020 0
2068 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 23 January 2020 06 February 2020 0
2067 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 January 2020 15 February 2020 0
2066 จ้างทำตรายาง 27 รายการ 10 January 2020 17 January 2020 0
2065 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ 15 January 2020 22 January 2020 0
2064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ ม้วน 16 January 2020 23 January 2020 0
2063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ๑๑ ถัง 18 December 2019 24 January 2020 0
2062 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ) 16 January 2020 30 September 2020 0
2061 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้อ จำนวน 7 โครงการ) 16 January 2020 30 September 2020 0
2060 จ้างทำตรายาง จำนวน 27 รายการ 10 January 2020 17 January 2020 0
2059 ซื้อหมึกพิมพ์ HP จำนวน 3 รายการ 10 January 2020 17 January 2020 0
2058 ประกาศ สมอ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สำหรับจ้างก่อสร้างสถานีควบคุมการทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ 31 August 2020 30 September 2020 0
2057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม 214 อาคาร สมอ. 10 January 2020 17 January 2020 0
2056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร จำนวน 120 ตู้ (กส.) 24 December 2019 13 January 2020 0
2055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิื้อน้ำดื่ม จำนวน 36 ถัง 19 December 2019 17 January 2020 0
2054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 02 January 2020 17 January 2020 0
2053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1) จ้างติดตั้งและย้ายสวิทซ์ไฟชั้น 2 สมอ. 2) จ้างย้ายครุภัณฑ์เพื่อจัดห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 จัดห้องประชุมชั้น 4 และจัดห้องประชุมชั้น 2 3) จ้างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 (3 โครงการ) 06 January 2020 13 January 2020 0
2052 ซื้อบริการค่า Service Google Map Platforms 03 January 2020 10 January 2020 0
2051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืิ้อน้ำดื่ม 29 ถัง 20 December 2019 17 January 2020 0
2050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 3 รายการ 11 December 2019 17 January 2020 0
2049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการฝึกอบรม เรื่อง ผู้ตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 January 2020 09 January 2020 0
2048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 January 2020 09 January 2020 0
2047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย HDMI จำนวน 5 สาย 19 December 2019 17 January 2020 0
2046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 17 December 2019 16 January 2020 0
2045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06 December 2019 14 January 2020 0
2044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26 December 2019 10 January 2020 0
2043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพับ 2 26 December 2019 10 January 2020 0
2042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 11 December 2019 10 January 2020 0
2041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเสนอเซ็น 11 December 2019 10 January 2020 0
2040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 22 รายการ 26 December 2019 10 January 2020 0
2039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 26 December 2019 10 January 2020 0
2038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใบรับรอง 06 December 2019 10 January 2020 0
2037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 29 November 2019 10 January 2020 0
2036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 19 ถัง 17 December 2019 10 January 2020 0
2035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิื้อน้ำดื่ม 33 ถัง 17 December 2019 10 January 2020 0
2034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 11 December 2019 10 January 2020 0
2033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ 04 December 2019 10 January 2020 0
2032 โครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet M500 26 December 2019 08 January 2020 0
2031 โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ต่อเนื่อง) 24 December 2019 02 February 2020 0
2030 ซื้อซองจดหมาย กล่องกระดาษ และกระดาษการ์ดสี 24 December 2019 02 January 2020 0
2029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้ากันสาดห้อง 400 20 December 2019 27 December 2019 0
2028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่ชำรุด 6 คัน 19 December 2019 08 January 2020 0
2027 ซื้อกระดาษการ์ดขาวและกระดาษอาร์ตด้าน 23 December 2019 30 December 2019 0
2026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2019 27 December 2019 0
2025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2019 27 December 2019 0
2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ 12 December 2019 03 January 2020 0
2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 กล่อง 22 November 2019 03 January 2020 0
2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล่องใส่เอกสาร 26 October 2019 03 January 2020 0
2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุม 21 November 2019 03 January 2020 0
2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 160 ชุด 18 November 2019 03 January 2020 0
2019 ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน 26 November 2019 03 January 2020 0
2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 29 October 2019 03 January 2020 0
2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง 03 December 2019 03 January 2020 0
2016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า Hosting 29 October 2019 03 January 2020 0
2015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 04 December 2019 03 January 2020 0
2014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพับกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.60/3-40 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/505/51 3)จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/404 4)จ้างซ่อมประตูห้องทำงาน กส. (4 โครงการ) 17 December 2019 24 December 2019 0
2012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๒๐๐ ใบ 06 November 2019 03 January 2020 0
2011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02 December 2019 03 January 2020 0
2010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด 11 December 2019 03 January 2020 0
2009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ 09 December 2019 03 January 2020 0
2008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 17 December 2019 03 January 2020 0
2007 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 09 December 2019 03 January 2020 0
2006 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ฮาร์ดดิสก์ จำนวน ๑ ตัว 17 December 2019 30 November -0001 0
2005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดษาสีงาช้างจำนวน 500 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2019 20 December 2019 0
2004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐานสำหรับใช้ในการอ้่างอิง 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2019 20 December 2019 0
2003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ.) 19 December 2019 26 December 2019 0
2002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ.) 19 December 2019 26 December 2019 0
2001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ML 5510 ND 17 December 2019 24 December 2019 0
2000 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ จำนวน 2,000 ใบ 11 December 2019 18 December 2019 0
1999 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 2,000 ด้าม 11 December 2019 18 December 2019 0
1998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 30 ถัง 14 November 2019 27 December 2019 0
1997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์ จำนวน 2 ม้วน 03 December 2019 27 December 2019 0
1996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 สมอ.6/480/51 และ สมอ.6/407/51 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กย.ยผ. หมายเลข สมอ.6/563/52 3)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.2 หมายเลข สมอ.6/587/53 11 December 2019 18 December 2019 0
1995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 08 November 2019 27 December 2019 0
1994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 07 November 2019 27 December 2019 0
1993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 October 2019 20 December 2019 0
1992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์ 03 December 2019 20 December 2019 0
1991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 November 2019 20 December 2019 0
1990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อแฟ้มประวัติข้าราชการ 02 December 2019 20 December 2019 0
1989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง 03 December 2019 20 December 2019 0
1988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 04 December 2019 20 December 2019 0
1987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) จำนวน 1 อัตรา 03 December 2019 11 December 2019 0
1986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 06 November 2019 20 December 2019 0
1985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 17 ชุด 29 October 2019 20 December 2019 0
1984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 200 ใบ 06 November 2019 20 December 2019 0
1983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 26 November 2019 20 December 2019 0
1982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ 18 November 2019 20 December 2019 0
1981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 November 2019 20 December 2019 0
1980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 22 November 2019 20 December 2019 0
1979 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 21 November 2019 20 December 2019 0
1978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 20 November 2019 20 December 2019 0
1977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 12 November 2019 20 December 2019 0
1976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 November 2019 20 December 2019 0
1975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท 07 November 2019 20 December 2019 0
1974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน ๒๕๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2019 22 November 2019 0
1973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กต.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 November 2019 04 December 2019 0
1972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.๑) จำนวน ๗๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 December 2019 11 December 2019 0
1970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 3890 06 November 2019 13 December 2019 0
1969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 2905 06 November 2019 13 December 2019 0
1968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 06 November 2019 13 December 2019 0
1967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 3,643 06 November 2019 13 December 2019 0
1966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 20 November 2019 13 December 2019 0
1965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 4 อาคาร สมอ. 18 November 2019 02 December 2019 0
1964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ กส. หมายเลข สมอ.540/7/61 26 November 2019 03 December 2019 0
1963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06 November 2019 06 December 2019 0
1962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06 November 2019 30 November 2019 0
1961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำระบบกันซึมและซ่อมแซมกันสาดชั้น 2 ด้านหลังอาคาร สมอ. และโครงการจ้างติดตั้งขาแขวนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องผู้บริหาร สมอ. (2 โครงการ) 13 November 2019 20 November 2019 0
1960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อของรางวัลประเภทรภยนต์ในงานกาชาดประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน และโครงการซื้อของรางวัลประเภทรถจักรยานยนต์ ในงานกาชาด ประจำปี 2562 จำนวน 6 คัน (2 โครงการ) 11 November 2019 18 November 2019 0
1959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ 13 November 2019 20 November 2019 0
1958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ. สล.) 08 November 2019 15 November 2019 0
1957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 29 October 2019 22 November 2019 0
1956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 29 October 2019 22 November 2019 0
1955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีและทำเพลท พร้อมปรู๊ฟ ๔ สี 07 November 2019 14 November 2019 0
1954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 34 ถัง 28 October 2019 15 November 2019 0
1953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 41 ถัง 28 October 2019 15 November 2019 0
1952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 57 ถัง 29 October 2019 15 November 2019 0
1951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 16 ถัง 29 October 2019 15 November 2019 0
1950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 33 ถัง 29 October 2019 15 November 2019 0
1949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 37 ถัง 28 October 2019 15 November 2019 0
1948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ 11 October 2019 15 November 2019 0
1947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 38 ถัง 17 October 2019 15 November 2019 0
1946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 17 October 2019 15 November 2019 0
1945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกั้นเขต 29 October 2019 15 November 2019 0
1944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ 29 October 2019 15 November 2019 0
1943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 20 ถัง 21 October 2019 15 November 2019 0
1942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 88 ถัง 25 October 2019 15 November 2019 0
1941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 88 ถัง 25 October 2019 16 November 2019 0
1940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 16 October 2019 16 November 2019 0
1939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ blackdrop 25 October 2019 22 November 2019 0
1938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จรับเงิน 20 September 2019 22 November 2019 0
1937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 October 2019 22 November 2019 0
1936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. และโครงการจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. (2 โครงการ) 25 October 2019 01 November 2019 0
1935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๒ ของ สมอ. 29 October 2019 05 November 2019 0
1934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดนิทรรศการและกิจกรรมร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 28 October 2019 04 November 2019 0
1932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน (กส.) 09 October 2019 16 October 2019 0
1931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 October 2019 14 October 2019 0
1930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบกันซึมและซ่อมแซมกันสาดอาคาร สมอ. 07 October 2019 14 October 2019 0
1929 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำ พร้อมวางท่อและอุปกรณ์ประปา (ศูนย์ทดสอบยานยาน์ฯ ลาดกระทิง) 30 September 2019 07 October 2019 0
1928 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ สมอ. 26 September 2019 03 October 2019 0
1927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน 30 September 2019 07 October 2019 0
1926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ ราย 30 September 2019 07 October 2019 0
1925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 02 September 2019 11 October 2019 0
1924 ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่ม จำนวน 48 ถัง 19 September 2019 11 October 2019 0
1923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) 06 September 2019 11 October 2019 0
1922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง 30 September 2019 04 October 2019 0
1921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหนังพนักงานรับโทรศัพท์ 28 August 2019 11 October 2019 0
1920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 30 October 2018 11 October 2019 0
1919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และโครงการจ้างซ่อมโถปัสสาวะห้องน้ำชาย ชั้น 1-3 อาคาร สมอ. (2 โครงการ) 26 September 2019 03 October 2019 0
1918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองสีน้ำตาล 02 September 2019 11 October 2019 0
1917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 20 September 2019 11 October 2019 0
1916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจ 19 September 2019 11 October 2019 0
1915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน 19 August 2019 18 October 2019 0
1914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ นิติกร 11 September 2019 11 October 2019 0
1913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 24 September 2019 11 October 2019 0
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 24 September 2019 11 October 2019 0
1911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 19 September 2019 11 October 2019 0
1910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 13 September 2019 11 October 2019 0
1909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 25 September 2019 11 October 2019 0
1908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 19 September 2019 11 October 2019 0
1907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่รับรอง กค. ชั้น 3 สมอ. 18 September 2019 02 October 2019 0
1906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนถ่ายสิ่งปฏิกูล อาคาร สมอ. 25 September 2019 02 October 2019 0
1905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 02 July 2019 11 October 2019 0
1904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดเสนอเซ็น 09 September 2019 11 October 2019 0
1903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Blackdrop จำนวน 1 งาน 15 August 2019 11 October 2019 0
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09 September 2019 10 October 2019 0
1901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 06 September 2019 11 October 2019 0
1900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืิ้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 02 September 2019 11 October 2019 0
1899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 20 August 2019 11 October 2019 0
1898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมเผยแพร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 25 September 2019 02 October 2019 0
1897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน 16 September 2019 23 September 2019 0
1896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 31 July 2019 30 September 2019 0
1895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน และการดำเนินงาน สมอ. ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24 September 2019 27 September 2019 0
1893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Note Book) 24 September 2019 27 September 2019 0
1892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 September 2019 24 October 2019 0
1889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กก. หมายเลข สมอ.6/617/60 และโครงการจ้างย้ายม่านปรับแสงจากห้อง 214 ไปไว้ห้องทำงาน ยผ.กย. (ห้อง 222) (2 โครงการ) 19 September 2019 26 September 2019 0
1888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนิติกร 16 September 2019 30 September 2019 0
1887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2019 27 September 2019 0
1886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 15 August 2019 30 September 2019 0
1885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6576 06 September 2019 30 September 2019 0
1884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 03 September 2019 30 September 2019 0
1883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 August 2019 30 September 2019 0
1882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อน้ำดื่ม 11556 27 May 2019 30 September 2019 0
1881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดเสนอเซ็น 2000.04 02 September 2019 30 September 2019 0
1880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 5778 15 August 2019 30 September 2019 0
1879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 2217.04 16 September 2019 30 September 2019 0
1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 1578 15 August 2019 30 September 2019 0
1877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนกันยายน 11 September 2019 30 September 2019 0
1876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 728 09 September 2019 30 September 2019 0
1875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 214.50 19 September 2019 30 September 2019 0
1874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 1467 06 September 2019 30 September 2019 0
1873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสาร 1616 06 September 2019 30 September 2019 0
1872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ 13 August 2019 05 October 2019 0
1871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 16 September 2019 23 September 2019 0
1870 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62090015869) 16 September 2019 16 October 2019 0
1869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 15 August 2019 24 September 2019 0
1868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ (กส.) 20 August 2019 24 September 2019 0
1867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน 19 August 2019 24 September 2019 0
1866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 September 2019 23 September 2019 0
1865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 160 ใบ 03 September 2019 24 September 2019 0
1864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 03 September 2019 24 September 2019 0
1863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน 66,150 19 August 2019 24 September 2019 0
1862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2988.51 26 August 2019 24 September 2019 0
1861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6576 06 September 2019 24 September 2019 0
1860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 02 September 2019 24 September 2019 0
1859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กก.) 02 September 2019 24 September 2019 0
1858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ 27 August 2019 24 September 2019 0
1857 ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำดื่ม (กบก.) 23 August 2019 24 September 2019 0
1856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 28 August 2019 24 September 2019 0
1855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 28 August 2019 24 September 2019 0
1854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 05 August 2019 24 September 2019 0
1853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 26 July 2019 24 September 2019 0
1852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กก.) 23 August 2019 24 September 2019 0
1851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้วัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 31 July 2019 24 September 2019 0
1850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าทำตรายาง (กป.) 12 September 2019 24 September 2019 0
1849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 06 September 2019 24 September 2019 0
1848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 23 August 2019 24 September 2019 0
1847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 06 September 2019 24 September 2019 0
1846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 09 September 2019 24 September 2019 0
1845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 15 August 2019 24 September 2019 0
1844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 30 ถัง 27 August 2019 24 September 2019 0
1843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 42 ถัง 13 September 2019 26 September 2019 0
1842 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 13 September 2019 20 September 2019 0
1841 ประกาศผู้เสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 13 September 2019 20 September 2019 0
1840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 15 August 2019 23 September 2019 0
1839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. จำนวน 18 รายการ 12 September 2019 19 September 2019 0
1838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 31 July 2019 23 September 2019 0
1837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สลากบำรุงสภากาชาดไทย 12 September 2019 19 September 2019 0
1836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ POCKET WIFI จำนวน ๑๕ เครื่อง 12 September 2019 19 September 2019 0
1835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 30 August 2019 20 September 2019 0
1834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 26 July 2019 20 September 2019 0
1833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 27 August 2019 20 September 2019 0
1832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 30 August 2019 20 September 2019 0
1831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 30 August 2019 20 September 2019 0
1830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 143 ถัง 03 September 2019 20 September 2019 0
1829 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา 04 September 2019 12 September 2019 0
1828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Print 01 July 2019 20 September 2019 0
1827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 15 August 2019 20 September 2019 0
1826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ รายการ 05 August 2019 20 September 2019 0
1825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 27 August 2019 20 September 2019 0
1824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 02 September 2019 20 September 2019 0
1823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ 01 July 2019 20 September 2019 0
1822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 31 July 2019 20 September 2019 0
1821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 06 August 2019 20 September 2019 0
1820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 02 July 2019 20 September 2019 0
1819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต่อ จำนวน ๑ รายการ 05 July 2019 20 September 2019 0
1818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 05 September 2019 12 September 2019 0
1817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไดอัลคาลิเปอร์เกจดิจิตอล รุ่น EDC-A๑๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง 05 September 2019 12 September 2019 0
1816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 September 2019 18 September 2019 0
1815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบทัชสกรีนขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 September 2019 18 September 2019 0
1814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เวอร์เนียดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 04 September 2019 11 September 2019 0
1813 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขนย้ายตู้เอกสาร ชั้นวางเอกสาร และเอกสารจาก สมอ. ไปเก็บที่สถาบันยานยนต์ บางปู โครงการจ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.425/331/51 และโครงการซื้อเบรคเกอร์ ศส. 1 ตัว (รวม 4โครงการ) 03 September 2019 10 September 2019 0
1812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2019 10 September 2019 0
1811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2019 10 September 2019 0
1810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตออร์ อุปกรณ์รับภาพแบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2019 10 September 2019 0
1809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 September 2019 11 September 2019 0
1808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 September 2019 10 September 2019 0
1807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าไมโครโฟน จำนวน ๑ งาน 02 September 2019 06 September 2019 0
1806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ISO/TC ๒๙๒ Security and resilience จำนวน ๑ งาน 02 September 2019 06 September 2019 0
1805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 02 September 2019 06 September 2019 0
1804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผล 05 June 2019 13 September 2019 0
1803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 31 July 2019 13 September 2019 0
1802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กช.) 09 August 2019 13 September 2019 0
1801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลวดเย็บกระดาษ 15 August 2019 13 September 2019 0
1800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่่ม (กม.) 23 August 2019 13 September 2019 0
1799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 27 August 2019 13 September 2019 0
1798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดต้นไม้ 29 August 2019 13 September 2019 0
1797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง 26 August 2019 13 September 2019 0
1796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 26 August 2019 13 September 2019 0
1795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 23 August 2019 13 September 2019 0
1794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีและทำเพลท 15 August 2019 13 September 2019 0
1793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 15 August 2019 13 September 2019 0
1792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (กก.) 05 August 2019 13 September 2019 0
1791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ (กกพ.) 14 June 2019 13 September 2019 0
1790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 19 August 2019 13 September 2019 0
1789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร 13 August 2019 13 September 2019 0
1788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 30 August 2019 06 September 2019 0
1787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ 05 June 2019 13 September 2019 0
1786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 150 ถัง 31 July 2019 13 September 2019 0
1785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสันรูด 15 August 2019 06 September 2019 0
1784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แปลง VGA 13 August 2019 06 September 2019 0
1783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จำนวน ๑ งาน (กป.) 29 August 2019 05 September 2019 0
1782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ (กช.) 28 August 2019 04 September 2019 0
1781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายชื่อติดหน้าอก 19 August 2019 06 September 2019 0
1780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพาขนาดความจุ ๒ TB จำนวน ๒ เครื่อง (กป.) 26 August 2019 30 August 2019 0
1779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (2 เครื่อง) เครื่องพิมพ์ (1 เครื่อง) และจอโทรทัศน์ LED (1 เครื่อง) ระยะเวลาเช่า 3 วัน (กป.) 26 August 2019 02 September 2019 0
1778 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62080023248) 26 August 2019 26 September 2019 0
1777 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 June 2019 06 September 2019 0
1776 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต่อภาพฉายขึนจอ 08 July 2019 06 September 2019 0
1775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 22 August 2019 29 August 2019 0
1774 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา 26 June 2019 31 August 2019 0
1773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง (ศส.) 21 August 2019 28 August 2019 0
1772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง (ศส.) 21 August 2019 28 August 2019 0
1771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สี จำนวน ๒ รายการ (กม.) 20 August 2019 27 August 2019 0
1770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กกพ.) 22 July 2019 31 August 2019 0
1769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02 July 2019 31 August 2019 0
1768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบฟอร์ม (กช.) 01 July 2019 31 August 2019 0
1767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 12 July 2019 31 August 2019 0
1766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไตรวิชั่น 12 July 2019 31 August 2019 0
1765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 July 2019 31 August 2019 0
1764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบตัดต่อภาพ 05 July 2019 31 August 2019 0
1763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (สก.) 09 July 2019 31 August 2019 0
1762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สก.) 09 July 2019 31 August 2019 0
1761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 22 July 2019 31 August 2019 0
1760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 09 July 2019 31 August 2019 0
1759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (สก.) 19 July 2019 31 August 2019 0
1758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิือน้ำดื่ม (กอ.) 01 July 2019 31 August 2019 0
1757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 29 July 2019 31 August 2019 0
1756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 05 August 2019 31 August 2019 0
1755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 05 August 2019 31 August 2019 0
1754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 05 August 2019 31 August 2019 0
1753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 43 ถัง 05 August 2019 31 August 2019 0
1752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ 04 July 2019 31 August 2019 0
1751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 01 July 2019 31 August 2019 0
1750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน กก. รวมจำนวน 5 ตัว โครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กย. หมายเลข สมอ.1.1/ว.425 และโครงการจ้างทำลูกกุญแจทางเข้าห้องทำงานกลุ่มที่ปรึกษา จำนวน 5 ชุด (10 ดอก) (รวม 3 โครงการ) 15 August 2019 22 August 2019 0
1749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมทออะคริลิก จำนวน ๑ งาน 01 July 2019 31 August 2019 0
1748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/610/59 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา กส. หมายเลข สมอ.504/5/50 และโครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.242/54 สมอ.1.1/ว.333/56 สมอ.1.1/ว.238/54 (รวม 3 โครงการ) 07 August 2019 17 August 2019 0
1747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ IoT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 07 August 2019 19 August 2019 0
1746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/370/44 05 August 2019 12 August 2019 0
1745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมมาตรฐานและห้องเลขานุการที่ปรึกษา 08 August 2019 15 August 2019 0
1744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 22 July 2019 16 August 2019 0
1743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 22 July 2019 23 August 2019 0
1742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้ากรกฏาคม 22 July 2019 23 August 2019 0
1741 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง 14 ดวง 31 July 2019 23 August 2019 0
1740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 72 ถัง 31 July 2019 23 August 2019 0
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 1 รายการ 09 July 2019 23 August 2019 0
1738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 05 June 2019 23 August 2019 0
1737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 630 10 July 2019 23 August 2019 0
1736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 25 July 2019 23 August 2019 0
1735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 08 August 2019 23 August 2019 0
1734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 26 July 2019 23 August 2019 0
1733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 09 August 2019 23 August 2019 0
1732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 July 2019 23 August 2019 0
1731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 12 July 2019 16 August 2019 0
1730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตัวอย่าง 07 August 2019 16 August 2019 0
1729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตัวอย่าง 07 August 2019 16 August 2019 0
1728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายอะคริลิค 06 August 2019 16 August 2019 0
1727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 06 August 2019 16 August 2019 0
1726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 06 August 2019 16 August 2019 0
1725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 06 August 2019 16 August 2019 0
1724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร กว. 06 August 2019 16 August 2019 0
1723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 กล่อง 18 July 2019 16 August 2019 0
1722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่อง Printer 26 July 2019 16 August 2019 0
1721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 04 July 2019 16 August 2019 0
1720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 18 June 2019 16 August 2019 0
1719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 30 May 2019 16 August 2019 0
1718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 27 May 2019 16 August 2019 0
1717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 22 July 2019 16 August 2019 0
1716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 25 July 2019 16 August 2019 0
1715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 July 2019 16 August 2019 0
1714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 05 June 2019 16 August 2019 0
1713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสติกกั้นเขตขาว-แดง 09 July 2019 16 August 2019 0
1712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 31 July 2019 16 August 2019 0
1711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 31 July 2019 16 August 2019 0
1710 ประกาสประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุทางการแพทย์ ภายใต้สภาวะการจำลองการใช้งาน 07 August 2019 26 August 2019 0
1709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น กส. หมายเลข สมอ.540/7/61 31 July 2019 07 August 2019 0
1708 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด 01 August 2019 06 August 2019 0
1707 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 31 July 2019 12 July 2019 0
1703 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22 July 2019 12 July 2019 0
1702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 July 2019 30 August 2019 0
1701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ Solid State Drive ศส. จำนวน 5 ชุด 22 July 2019 29 July 2019 0
1700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 สมอ. 19 July 2019 02 August 2019 0
1699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 27 June 2019 09 August 2019 0
1698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 09 July 2019 09 August 2019 0
1697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ด 22 May 2019 03 August 2019 0
1696 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 July 2019 02 August 2019 0
1695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 04 June 2019 31 July 2019 0
1694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม. 04 June 2019 31 July 2019 0
1693 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ จำนวน ๑ ชุด 19 July 2019 02 August 2019 0
1692 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 July 2019 19 August 2019 0
1691 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 July 2019 19 August 2019 0
1690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 24 June 2019 31 July 2019 0
1688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 31 May 2019 31 July 2019 0
1687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กก.) 13 June 2019 31 July 2019 0
1686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก 18 June 2019 31 July 2019 0
1684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 24 June 2019 31 July 2019 0
1683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (กต.1) 27 June 2019 31 July 2019 0
1682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 01 July 2019 31 July 2019 0
1681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1679 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 10 July 2019 18 July 2019 0
1678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สก.) 29 April 2019 26 July 2019 0
1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 18 June 2019 19 July 2019 0
1676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ 09 July 2019 16 July 2019 0
1675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 July 2019 10 August 2019 0
1674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. จำนวน 1 คัน 10 July 2019 18 July 2019 0
1673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม 214 09 July 2019 16 July 2019 0
1672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 24 June 2019 19 July 2019 0
1670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 02 July 2019 19 July 2019 0
1669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า (มิย.) 26 June 2019 19 July 2019 0
1668 ประกาศผู้ชนะการซื้อหมึกพิมพ์ (กต.3) 01 July 2019 19 July 2019 0
1667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 26 June 2019 19 July 2019 0
1666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 26 June 2019 19 July 2019 0
1665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กต.1) 14 June 2019 19 July 2019 0
1661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (กกพ.) 30 May 2019 19 July 2019 0
1660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ ชุด 04 July 2019 11 July 2019 0
1659 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อดรัมเครื่องพิมพ์ กช.หมายเลข สมอ.425/401/57 (4 ตลับ) โครงการจ้างซ่อมแซมชั้นวางเอกสาร พร้อมขนย้ายและจัดเก็บเอกสาร โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/422 โครงการซื้อ HDD สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สก. หมายเลข สมอ.154/1096 และ สมอ.154/1082 โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศส. จำนวน 8 เครื่อง รวมจำนวน 5 โครงการ) 01 July 2019 08 July 2019 0
1658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก 06 June 2019 19 July 2019 0
1656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 05 June 2019 19 July 2019 0
1655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สล.) 16 May 2019 19 July 2019 0
1654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า 13 June 2019 20 July 2019 0
1653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 31 May 2019 20 July 2019 0
1652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กอ.) 12 June 2019 20 July 2019 0
1651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 10 June 2019 20 July 2019 0
1649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 31 May 2019 20 July 2019 0
1648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 34 อัน 24 May 2019 20 July 2019 0
1647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 30 May 2019 20 July 2019 0
1646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 46,000 แผ่น 18 June 2019 13 July 2019 0
1645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำจ่ายออก จำนวน ๑ เครื่อง 01 July 2019 05 July 2019 0
1644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปั๊มน้ำเข้า จำนวน ๑ เครื่อง 01 July 2019 05 July 2019 0
1643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๖ เครื่อง 01 July 2019 05 July 2019 0
1642 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/575/53 และโครงการจ้างเดินสายโทรศัพท์กลุ่ม 5 และกลุ่ม 6 (กต.2) (2 โครงการ) 25 June 2019 02 July 2019 0
1641 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเดิินสายโทรศัพท์ภายใน เบอร์พ่วง สายไฟชุดปลั๊ก (กค.) และโครงการจ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ตามพื้นที่ส่วนกลางไปเก็บไว้ในบริเวณที่ กกพ. จัดเตรียมไว้ให้ 24 June 2019 01 July 2019 0
1640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง 27 June 2019 04 July 2019 0
1639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Network Attached Storage (NAS)) จำนวน ๑ เครื่อง 26 June 2019 03 July 2019 0
1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 31 May 2019 06 July 2019 0
1637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้เดือนพฤษภาคม 31 May 2019 06 July 2019 0
1636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพา (External Harddisk) ขนาดบรรจุ ๔ TB จำนวน ๔ ตัว 25 June 2019 02 July 2019 0
1635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 June 2019 24 July 2019 0
1634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑๓ เครื่อง 20 June 2019 27 June 2019 0
1633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ กก. หมายเลข สมอ.154/1527 17 June 2019 24 June 2019 0
1632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/529/52 18 June 2019 25 June 2019 0
1631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม 30 May 2019 29 June 2019 0
1630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กอ.) 05 June 2019 29 June 2019 0
1629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 05 June 2019 29 June 2019 0
1628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 30 อัน 05 June 2019 29 June 2019 0
1627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 14 June 2019 29 June 2019 0
1626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 31 May 2019 29 June 2019 0
1625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง (กกพ.สล.) 19 June 2019 26 June 2019 0
1624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 05 June 2019 29 June 2019 0
1623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 June 2019 22 June 2019 0
1622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน ๓ เครื่อง 18 June 2019 25 June 2019 0
1619 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ loT จำนวน ๑ ชุด 18 June 2019 04 July 2019 0
1618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมพร้อมติดตั้ง และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ กส. หมายเลข สมอ.425/421/58 12 June 2019 19 June 2019 0
1617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา กก. หมายเลข สมอ.154/1317 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/401/57 14 June 2019 21 June 2019 0
1616 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 June 2019 12 July 2019 0
1615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 June 2019 11 July 2019 0
1614 ประกาศ สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 June 2019 11 August 2019 0
1613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโต๊ะทำงานในส่วนของ รมอ. ชั้น 5 (2 ตัว) ซ่อมตู้โชว์ไม้สัก (1 ชุด) และซ่อมโต๊ะประชุม (1 ชุด) 05 June 2019 12 June 2019 0
1612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้ กอ. หมายเลข สมอ.2.6/50 06 June 2019 13 June 2019 0
1611 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ จำนวน ๑ ชุด 11 June 2019 18 June 2019 0
1610 ประกาศ สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 June 2019 10 July 2019 0
1609 ประกาศ สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก 10 June 2019 10 July 2019 0
1608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1603 ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือพิมพ์ 25 April 2019 20 June 2019 0
1602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กบค.) 30 May 2019 20 June 2019 0
1601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก (กช.) 29 April 2019 20 June 2019 0
1600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กบค.) 30 May 2019 20 June 2019 0
1599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กบก.) 24 May 2019 20 June 2019 0
1598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 24 May 2019 20 June 2019 0
1597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (สก.) 22 May 2019 20 June 2019 0
1596 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร (สก.) 22 May 2019 22 June 2019 0
1595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ (กต.3) 07 May 2019 20 June 2019 0
1594 ซื้อซองครุฑสีขาว พับ 3 (กก.) 13 May 2019 20 June 2019 0
1593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องทำงานที่ปรึกษาชั้น 5 ไปเก็บไว้ที่ห้องกิจกรรม 500 จำนวน 50 รายการ 31 May 2019 07 June 2019 0
1592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก 04 June 2019 07 June 2019 0
1591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว (กย.) 31 May 2019 07 June 2019 0
1590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างหน้าอาคาร สมอ. 29 May 2019 05 June 2019 0
1589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่ง (Run-in) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2019 30 June 2019 0
1588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2019 30 June 2019 0
1587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองสีขาว 24 May 2019 18 July 2019 0
1586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 22 May 2019 13 June 2019 0
1585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 22 May 2019 13 June 2019 0
1584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก (กต.3) 07 May 2019 13 June 2019 0
1583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองครุฑสีขาว (กก.) 13 May 2019 13 June 2019 0
1582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่เอกสาร (สก.) 29 April 2019 13 June 2019 0
1581 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2019 18 June 2019 0
1580 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานปังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ขุด 29 May 2019 04 June 2019 0
1579 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ loT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 27 May 2019 13 June 2019 0
1578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐาน (Eco Sticker) 29 May 2019 05 June 2019 0
1577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.425/331/51 17 May 2019 31 May 2019 0
1576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กป. หมายเลข สมอ.425/318 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.425/384 (2 โครงการ) 21 May 2019 28 May 2019 0
1575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดีโอ เรื่อง มอก.๙๙๙๙ 24 May 2019 31 May 2019 0
1574 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 May 2019 29 May 2019 0
1573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้าย 19 April 2019 31 May 2019 0
1572 ประกาศตารางราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่ง (Run-in) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2019 22 June 2019 0
1571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ค. 22 May 2019 31 May 2019 0
1570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพลาสติก 21 May 2019 31 May 2019 0
1569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 21 May 2019 31 May 2019 0
1568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 17 May 2019 31 May 2019 0
1567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ 15 May 2019 31 May 2019 0
1566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพับ 3 13 May 2019 31 May 2019 0
1565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 14 May 2019 31 May 2019 0
1564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16 May 2019 31 May 2019 0
1563 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2019 11 June 2019 0
1562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2019 11 June 2019 0
1561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2019 11 June 2019 0
1560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2019 10 June 2019 0
1559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน 17 May 2019 24 May 2019 0
1558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนในงาน SMART SME EXPO 2019 16 May 2019 23 May 2019 0
1557 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62050009370) 17 May 2019 17 June 2019 0
1556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/401/57 15 May 2019 22 May 2019 0
1555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำหมวดงานยานพาหนะ หมายเลข สมอ.6/599/53 14 May 2019 21 May 2019 0
1554 ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง (กย.) 03 May 2019 25 May 2019 0
1553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 03 May 2019 25 May 2019 0
1552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 07 May 2019 25 May 2019 0
1551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 03 May 2019 25 May 2019 0
1550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 10 May 2019 25 May 2019 0
1549 ประุกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 10 May 2019 25 May 2019 0
1548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 02 May 2019 25 May 2019 0
1547 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน (กช.) 13 April 2019 25 May 2019 0
1546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กกพ.) 29 April 2019 25 May 2019 0
1545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 13 May 2019 25 May 2019 0
1544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อกลุ่ม 10 May 2019 25 May 2019 0
1543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถาดรองคีย์บอร์ด (ศส.) 07 May 2019 25 May 2019 0
1542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (กก.) 13 May 2019 25 May 2019 0
1541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ศส. 13 May 2019 23 May 2019 0
1539 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server ศส. หมายเลข สมอ.6/507/56 สมอ.6/607/56 สมอ.6/608/56 และ สมอ.6/611/59 (4 เครื่อง) โครงการจ้างเดินสายโทรศัพท์ สายแลน ปลั๊กไฟ ย้ายแฟกซ์ และจัดเก็บสายพร้อมอุปกรณ์ (กส.) โครงการซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุด้านหลังอาคาร สมอ. 10 May 2019 17 May 2019 0
1538 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างจัดสวนบริเวณด้านหน้าศาลปู่ฤาษี พร้อมติดตั้งระบบสปริงเกอร์ 02 May 2019 16 May 2019 0
1537 ประกาศผู้ชนะโครงการผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. พร้อมรื้อแท่น สก. และย้ายแท่น ร.10 และประดับธงรั้วอาคาร สมอ. 01 May 2019 15 May 2019 0
1536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง 08 May 2019 15 May 2019 0
1535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กส.) 20 February 2019 23 May 2019 0
1534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้อง 220 กวท. สล. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/557/52 07 May 2019 14 May 2019 0
1533 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/577/53 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กวท. หมายเลข สมอ.6/560/52 03 May 2019 10 May 2019 0
1532 ตารางราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฺวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัยฯ 10 May 2019 10 June 2019 0
1531 - ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฺวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 May 2019 15 May 2019 0
1530 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กอ.) 24 May 2019 23 May 2019 0
1529 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (กม.) 24 April 2019 16 May 2019 0
1528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 30 April 2019 23 May 2019 0
1527 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 30 April 2019 23 May 2019 0
1526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา 22 April 2019 23 May 2019 0
1525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 30 April 2019 23 May 2019 0
1524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 30 April 2019 23 May 2019 0
1523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองจดหมาย (กต.2) 30 April 2019 23 May 2019 0
1522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (กต.2) 02 May 2019 23 May 2019 0
1521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก (กส.) 02 May 2019 23 May 2019 0
1520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สก.) 02 May 2019 23 May 2019 0
1519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มซอง (ศส.) 22 April 2019 23 May 2019 0
1518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ทรงกลม จำนวน ๑๐ ตัว 03 May 2019 10 May 2019 0
1517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๒๐ ตัว 02 May 2019 09 May 2019 0
1516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 01 May 2019 08 May 2019 0
1515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลสวนหย่อม 06 May 2019 14 May 2019 0
1514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 25 April 2019 14 May 2019 0
1513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กอ.) 24 April 2019 14 May 2019 0
1512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 01 April 2019 14 May 2019 0
1511 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/475/51 และ สมอ.6/414/48 (2 เครื่อง) โครงการจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร สมอ. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/410 รวม 3 โครงการ 29 April 2019 06 May 2019 0
1510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผนังบริเวรทางเดินฝั่งห้องสมุด สมอ. 29 April 2019 06 May 2019 0
1509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 01 May 2019 08 May 2019 0
1508 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม 410 29 April 2019 03 May 2019 0
1507 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2019 22 May 2019 0
1506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 22 March 2019 11 May 2019 0
1505 ตารางราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจรฯ 29 April 2019 29 May 2019 0
1504 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 April 2019 02 May 2019 0
1503 ตารางราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ฯ 29 April 2019 29 May 2019 0
1502 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 April 2019 02 May 2019 0
1501 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน กย. 23 April 2019 30 April 2019 0
1500 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลขเครื่อง Z4JFBJFF30008BP 17 April 2019 24 April 2019 0
1499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และจัดห้องประชุมชั้น 4 และโครงการจ้างทำที่วางแป้นพิมพ์ ตส. 25 April 2019 02 May 2019 0
1498 ตารางราคากลางการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกินฯ 25 April 2019 25 May 2019 0
1497 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 April 2019 30 April 2019 0
1496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมในงานตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 March 2019 22 March 2019 0
1495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) 22 April 2019 26 April 2019 0
1494 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเบญจรงค์ สกรีนโลโก้ ๕๐ ปี สมอ. พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน ๓๐ ชุด (กส.) 19 April 2019 26 April 2019 0
1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กกพ.) 11 April 2019 04 May 2019 0
1492 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 19 April 2019 04 May 2019 0
1491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19 April 2019 04 May 2019 0
1490 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 17 April 2019 04 May 2019 0
1489 ซื้อป้ายอะคริลิก จำนวน 5 รายการ 19 April 2019 04 May 2019 0
1488 จ้างตัดหญ้าเดือนเมษายน 19 April 2019 04 May 2019 0
1487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 17 April 2019 04 May 2019 0
1486 ตารางราคากลางฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกินฯ 22 April 2019 22 May 2019 0
1485 ตารางราคากลางฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกินฯ 22 April 2019 22 May 2019 0
1484 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 22 April 2019 25 April 2019 0
1483 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 22 April 2019 25 April 2019 0
1482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สีคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 April 2019 24 April 2019 0
1481 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 11 April 2019 10 May 2019 0
1480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 05 April 2019 20 April 2019 0
1479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 April 2019 24 April 2019 0
1478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือมาตรฐาน JIS Handbook จำนวน ๔ รายการ จากสถาบันมาตรฐานญี่ปุ่น (ศส.) 10 April 2019 19 April 2019 0
1477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดขาว 22 March 2019 18 April 2019 0
1476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กม.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม ๔๑๐ 04 April 2019 12 April 2019 0
1474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนในงาน SMART SME EXPO ๒๐๑๙ 04 April 2019 12 April 2019 0
1473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.330/56 11 October 2018 18 October 2018 0
1472 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์สื่อสารของอุปกรณ์ Iot แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด 29 March 2019 05 April 2019 0
1471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม 2 รายการ 04 April 2019 18 April 2019 0
1470 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรม 04 April 2019 18 April 2019 0
1469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 22 March 2019 18 April 2019 0
1468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กย.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กต.2) 28 March 2019 18 April 2019 0
1466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.1) 28 March 2019 18 April 2019 0
1465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1464 ประกาศชื่อผู้ชื่อผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (สก.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1463 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62030025420) 05 April 2019 05 May 2019 0
1462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 04 April 2019 12 April 2019 0
1461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ซองครุฑสีขาว DL จำนวน 5,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2019 12 April 2019 0
1460 ประกาศผูชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมประตูบานสวิงภายในอาคาร สมอ. โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/428/59 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/315/51 โครงการจ้างทำป้ายชื่อเลขาธิการ สมอ. โครงการเดินสายไฟติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร กก. โครงการซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34 (รวม 6 โครงการ) 01 April 2019 08 April 2019 0
1459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กม.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กป.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดสี 28 March 2019 18 April 2019 0
1455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 02 April 2019 05 April 2019 0
1454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๔๒ ลัง 01 April 2019 05 April 2019 0
1453 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกินฯ ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561 29 March 2019 29 April 2019 0
1452 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ฯ ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561 29 March 2019 29 April 2019 0
1451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กก.) 05 March 2019 11 April 2019 0
1450 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 05 March 2019 11 April 2019 0
1449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง (กค.) 18 February 2019 11 April 2019 0
1448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 15 March 2019 11 April 2019 0
1447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 15 March 2019 11 April 2019 0
1446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 05 March 2019 11 April 2019 0
1445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 15 March 2019 11 April 2019 0
1444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 10 รายการ (กต.1) 18 February 2019 11 April 2019 0
1443 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตรายาง จำนวน 19 อัน (กกค.) 11 March 2019 11 April 2019 0
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กส) 20 February 2019 11 April 2019 0
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดดอกไม้ 22 March 2019 11 April 2019 0
1439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปลั๊กไฟฟ้า 26 March 2019 11 April 2019 0
1438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรม 22 March 2019 11 April 2019 0
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปูพิื้น 19 March 2019 11 April 2019 0
1436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 22 March 2019 11 April 2019 0
1435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 22 March 2019 11 April 2019 0
1434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่อง (กม.) 22 March 2019 11 April 2019 0
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (กอ.) 22 March 2019 11 April 2019 0
1432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 20 ถัง (กม.) 25 March 2019 11 April 2019 0
1431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 17 อัน (กค.) 18 February 2019 06 April 2019 0
1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษา สมอ. ชั้น ๕ 26 March 2019 02 April 2019 0
1429 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E62030013518) 27 March 2019 27 April 2019 0
1428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2019 26 March 2019 0
1427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2019 26 April 2019 0
1426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 56 ถัง (กก.) 05 March 2019 06 April 2019 0
1425 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. 25 March 2019 01 April 2019 0
1424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) 15 March 2019 06 April 2019 0
1423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม 14 ถัง (กอ.) 26 February 2019 06 April 2019 0
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กส.) 26 February 2019 06 April 2019 0
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 22 March 2019 29 March 2019 0
1420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท 22 March 2019 03 April 2019 0
1419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 March 2019 03 April 2019 0
1418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเลเซอร์ 22 March 2019 03 April 2019 0
1417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 22 March 2019 03 April 2019 0
1416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 22 March 2019 03 April 2019 0
1415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก 22 March 2019 03 April 2019 0
1414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22 March 2019 06 April 2019 0
1413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กวท.) 11 March 2019 03 April 2019 0
1412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 15 March 2019 03 April 2019 0
1411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 15 March 2019 03 April 2019 0
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 71 ถัง (กค.) 15 March 2019 03 April 2019 0
1409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง (10 อัน) 05 March 2019 30 March 2019 0
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม จำนวน 26 ถัง (กต.3) 26 February 2019 30 March 2019 0
1407 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อธงอาเซียน 11 March 2019 30 March 2019 0
1406 ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำดื่ม จำนวน 34 ถัง 22 March 2019 03 April 2019 0
1405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิดการจำหน่ายสินค้า เนื่องในวันคล้ายสถาปนา สมอ. ๕๐ ปี 22 March 2019 26 March 2019 0
1404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโต๊ะและเก้าอี้พลาสติก จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 29 March 2019 0
1403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Sticker PVC/Matte Laminate เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 50 ปี สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 29 March 2019 0
1402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับตกตแต่งบริเวณหน้า Backdrop และโถงทางเข้าอาคาร เนื่องในพิธีเปิดการจัดจำหน่ายสินค้างานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 29 March 2019 0
1401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม สมุดบันทึกที่ระลึก ๕๐ ปี สมอ. จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม 15 March 2019 22 March 2019 0
1400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา ๕๐ ปี สมอ. 15 March 2019 22 March 2019 0
1399 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 March 2019 19 April 2019 0
1398 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. 18 March 2019 21 March 2019 0
1397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกวันสถาปนา สมอ. แก้วน้ำ ครบรอบ ๕๐ ปี จำนวน ๒๐๐ ใบ 15 March 2019 22 March 2019 0
1396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องใส่ของที่ระลึกวันสถาปนา สมอ. กล่องใส่กระติกน้ำครบรอบ ๕๐ ปี จำนวน ๒๐๐ ชิ้น 15 March 2019 22 March 2019 0
1395 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัยฯ 18 March 2019 18 April 2019 0
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 March 2019 19 March 2019 0
1392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก 11 March 2019 18 March 2019 0
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) 06 March 2019 16 March 2019 0
1390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ อัน 11 March 2019 15 March 2019 0
1389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กส.) 26 February 2019 01 March 2019 0
1388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Blackdrop 26 February 2019 01 March 2019 0
1387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ (กกพ.) 04 March 2019 16 March 2019 0
1386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่อง (กต.2) 04 March 2019 16 March 2019 0
1385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/419/58, สมอ.425/411/58 และ สมอ.425/418/58 05 March 2019 12 March 2019 0
1384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 March 2019 13 March 2019 0
1383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 26 March 2019 09 March 2019 0
1382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 26 February 2019 09 March 2019 0
1381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กส.) 26 February 2019 09 March 2019 0
1380 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กค.) 18 February 2019 13 March 2019 0
1379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 26 February 2019 09 March 2019 0
1378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 26 February 2019 09 March 2019 0
1377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ไนไตรท์ ซัลเฟอร์ และเฟอโรไซยาไนท์ด้วยเทคนิค Continuous Flow Analysis 01 March 2019 12 March 2019 0
1376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 26 February 2019 12 March 2019 0
1375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 28 ถัง (กส.) 20 February 2019 09 March 2019 0
1374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 14 February 2019 09 March 2019 0
1373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2019 28 February 2019 0
1372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔๐ ดวง 26 February 2019 05 March 2019 0
1371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะประชุมห้อง 214 26 February 2019 05 March 2019 0
1370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 25 February 2019 01 March 2019 0
1369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ดขาว ๑๕๐ แกรม ขนาด ๓๑ x ๔๓ จำนวน ๑๐ รีม 25 February 2019 01 March 2019 0
1368 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภุมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 February 2019 26 March 2019 0
1367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กต.3) 14 February 2019 09 March 2019 0
1366 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไอด์ และเมลานีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 25 February 2019 01 March 2019 0
1365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21 February 2019 28 February 2019 0
1364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำป้ายบอกทางห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-5 อาคาร สมอ. และโครงการจ้างเดินสายแลนพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร กย. 25 February 2019 04 March 2019 0
1363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/485/51 20 February 2019 27 February 2019 0
1362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช้คประตูห้อง ผอ.กค. 21 February 2019 28 February 2019 0
1361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 20 February 2019 06 March 2019 0
1360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 20 February 2019 06 March 2019 0
1359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กค.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง กต.1 18 February 2019 06 March 2019 0
1355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๒ เครื่อง 21 February 2019 28 February 2019 0
1353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโถจ่ายเครื่องจ่ายเครื่องดื่มแบบมีก๊อก จำนวน ๒ อัน 21 February 2019 28 February 2019 0
1352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 February 2019 21 March 2019 0
1351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 February 2019 21 March 2019 0
1350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Cloud Server สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต (e-license) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2019 22 February 2019 0
1349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน 7 วัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2019 25 February 2019 0
1348 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62020008495) 18 February 2019 18 March 2019 0
1347