รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
1156 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร 21 November 2018 21 December 2018 0
1155 ร่างประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 21 November 2018 26 November 2018 0
1153 ประกาศ ตารางวงเงินแสดงราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน 1 ชุด 21 November 2018 21 December 2018 0
1152 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 21 November 2018 26 November 2018 0
1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์เดือนพฤศจิกายน 2561 20 November 2018 30 November 2018 0
1150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 November 2018 27 November 2018 0
1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่ทิชชู่แบบแผ่น จำนวน 12 กล่อง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 19 November 2018 25 November 2018 0
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าดอกไม้ประดับงาน E-Payment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 November 2018 25 November 2018 0
1147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Atorage) และผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 12 ตัว 14 November 2018 21 November 2018 0
1146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุม 200 หมายเลข สมอ.6/76/1/32 และ สมอ.6/76/2/32 15 November 2018 22 November 2018 0
1145 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตัดหญ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 16 November 2018 23 November 2018 0
1144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ จำนวน 1 ชุด 16 November 2018 30 November 2018 0
1143 ประกาศ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบตเตอรี่ 1 ชุด 16 November 2018 16 December 2018 0
1142 ประกาศ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน 1ชุด 16 November 2018 16 December 2018 0
1141 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบตเตอรี่ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 21 November 2018 0
1140 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 21 November 2018 0
1139 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 22 November 2018 0
1138 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 22 November 2018 0
1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื้อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเซียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดคีย์บอร์ดและเม้าส์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจประตูบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ 16 November 2018 23 November 2018 0
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1128 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตัดหญ้าเดือน พฤศจิกายน 2561 08 November 2018 16 November 2018 0
1127 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 14 November 2018 21 November 2018 0
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 150 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 November 2018 20 November 2018 0
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 November 2018 20 November 2018 0
1124 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E61110000263) 12 November 2018 12 December 2018 0
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอนกประสงค์ จำนวน 2,200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่น จำนวน 2,150 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ ชุด (กกพ.) 07 November 2018 14 November 2018 0
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 06 November 2018 13 November 2018 0
1115 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ IoT จำนวน 1 ชุด 07 November 2018 28 November 2018 0
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,790 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 07 November 2018 07 December 2018 0
1113 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 06 November 2018 13 November 2018 0
1112 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 06 November 2018 13 November 2018 0
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 05 November 2018 09 November 2018 0
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ (สก.) 31 October 2018 07 November 2018 0
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กส.) 30 October 2018 06 November 2018 0
1108 ประกาศตารางแสดงวงเงินและราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 November 2018 02 December 2018 0
1107 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 November 2018 16 November 2018 0
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน 31 October 2018 07 November 2018 0
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 30 October 2018 02 November 2018 0
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๖ กทม 31 October 2018 07 December 2018 0
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 29 October 2018 05 November 2018 0
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 29 October 2018 02 November 2018 0
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวกรกนก ขวัญอำไพพันธ์ุ) กต.1 จำนวน 1 อัตรา 30 October 2018 07 December 2018 0
1100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสิรภัทร หินขาว) (สก.) จำนวน 1 อัตรา 30 October 2018 07 November 2018 0
1099 ร่างประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) 29 October 2018 05 November 2018 0
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 26 October 2018 02 November 2018 0
1097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑) 18 October 2018 25 October 2018 0
1096 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - พฟศจิกายน ๒๕๖๑) 12 October 2018 19 October 2018 0
1095 ร่างประกาศและเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง 26 October 2018 02 November 2018 0
1094 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. จำนวน 1 คัน 26 October 2018 02 November 2018 0
1093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. จำนวน 1 คัน 26 October 2018 02 November 2018 0
1092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 26 October 2018 02 November 2018 0
1091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 15 ชุด 26 October 2018 02 November 2018 0
1090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 24 October 2018 31 October 2018 0
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 25 October 2018 31 October 2018 0
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 October 2018 31 October 2018 0
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กบค.สล.) 24 October 2018 31 October 2018 0
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กม. หมายเลข สมอ.425/350 22 October 2018 29 October 2018 0
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ (กส.) 19 October 2018 26 October 2018 0
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายสลับโต๊ะประชุม และเก้าอี้ ที่อยู่ตามชั้น 2 ชั้น 4 และชั้น 5 (สมอ.) 17 October 2018 24 October 2018 0
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานประจำปี ๒๕๖๑ (กส.) 18 October 2018 25 October 2018 0
1078 ร่างประกาศ ตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน (แก้ไขครั้งที่ 2) 19 October 2018 19 November 2018 0
1077 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขครั้งที่ 2) 19 October 2018 25 October 2018 0
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 17 October 2018 24 October 2018 0
1075 ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 18 October 2018 24 October 2018 0
1074 ร่างประกาศ และเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 18 October 2018 24 October 2018 0
1073 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสาร IoT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 18 October 2018 24 October 2018 0
1072 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 18 October 2018 02 November 2018 0
1071 ประกาศ ตารางวงเงินแสดงราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก (แก้ไขครั้งที่ 1) 18 October 2018 18 November 2018 0
1070 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไข ครั้งที่ 1) 18 October 2018 24 October 2018 0
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กกพ. สล.) 16 October 2018 19 October 2018 0
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปอนด์ขาว (กส.) 16 October 2018 19 October 2018 0
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 12 October 2018 19 October 2018 0
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 12 October 2018 19 October 2018 0
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการกำจัดปลวกใน สมอ. โครงการจ้างบริการกำจัดหนูใน สมอ. และโครงการปรับปรุงผนังด้านทางเดินหน้าห้อง ลมอ. และ กวท.ชั้น 2 อาคาร สมอ. (3 โครงการ) 11 October 2018 18 October 2018 0
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 11 October 2018 18 October 2018 0
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาตั้งวางพวงมาลา จำนวน ๑ อัน (กกพ. สล.) 11 October 2018 18 October 2018 0
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๐ อัน (กต.2) 11 October 2018 18 October 2018 0
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร จำนวน ๙ รายการ (กบก.สล.) 10 October 2018 17 October 2018 0
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 October 2018 17 October 2018 0
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบรับรองและใบขอบข่าย (สก.) 10 October 2018 17 October 2018 0
1058 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง 10 October 2018 17 October 2018 0
1057 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 October 2018 17 October 2018 0
1056 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตเจน ไนไตรท์ ซัลเฟอร์ และเฟอโรไซยาไนค์ ด้วยเทคนิค continuous flow analysis แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 16 October 2018 0
1055 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องนับจำนวนอนุภาคที่ปะปนในน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 16 October 2018 0
1054 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 17 October 2018 0
1053 ประกาศประกวราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 17 October 2018 0
1052 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายในสีย้อมและเส้นใยนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 25 October 2018 0
1051 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,790 รีม 10 October 2018 10 November 2018 0
1050 ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด80 แกรม จำนวน 6,790 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 10 October 2018 18 October 2018 0
1049 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (กกพ.สล.) 08 October 2018 12 October 2018 0
1048 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09 October 2018 09 November 2018 0
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ศส.) 08 October 2018 12 October 2018 0
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กกพ.) 04 October 2018 11 October 2018 0
1045 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ. หมายเลข สมอ.6/365 03 October 2018 10 October 2018 0
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อมประจำเดือนตุลาคม 05 October 2018 12 October 2018 0
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 October 2018 10 October 2018 0
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 02 October 2018 09 October 2018 0
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 19 ชุด 03 October 2018 10 October 2018 0
1040 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 12 October 2018 0
1039 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1038 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1037 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1036 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1035 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1034 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 17 October 2018 0
1033 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 17 October 2018 0
1032 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิลฺ์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 12 October 2018 0
1031 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 12 October 2018 0
1030 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 17 October 2018 0
1029 ยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร (กบก.สล.) 28 September 2018 04 October 2018 0
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 คน (นางสาวลลิตา เกสร์ประทุม) 27 September 2018 05 October 2018 0
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน (นางสาวอธิรัตน์ ยนต์ศิริ) 27 September 2018 05 October 2018 0
1026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวบวรรัตน์ เสรากุล) 27 September 2018 05 October 2018 0
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/591/53 03 September 2018 10 September 2018 0
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ อัน (กกค.) 26 September 2018 28 September 2018 0
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร จำนวน ๘ รายการ (กบก.สล.) 25 September 2018 28 September 2018 0
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำพลาสติก (กกพ.) 21 September 2018 27 September 2018 0
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องทำสำเนาเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (ระยะเวลาการเช่า ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ 25 September 2018 02 October 2018 0
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (กกพ.) 21 September 2018 27 September 2018 0
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายติดตั้ง PROJECTOR ในห้อง 300/1 16 July 2018 23 July 2018 0
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางนาฏตยา นามเจริญ 24 September 2018 30 September 2018 0
1017 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 September 2018 28 September 2018 0
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/412/48 20 September 2018 27 September 2018 0
1015 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องนับจำนวนอนุภาคทีปะปนในน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1014 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสาร ของอุปกรณ์ IoT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1013 ร่างประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ไนไตร ซัลฟอร์ และเฟอโร ไซยาไนต์ ด้วยเทคนิค continuous flow analysis (auto analyzex) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1012 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1011 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1010 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายในสีย้อมและเส้นใยนวัฒตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางพัฒน์นรี สร้อยเพ็ชร์) (กค.) 21 September 2018 29 September 2018 0
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกนกกาญจน์ โฉมศรี) 21 September 2018 29 September 2018 0
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา (นายมงคล คุ้มสา) 21 September 2018 29 September 2018 0
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 20 September 2018 27 September 2018 0
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กกพ.) 18 September 2018 25 September 2018 0
1004 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2018 27 September 2018 0
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวพิมพ์สิริ พรมชัย) 20 September 2018 28 September 2018 0
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2018 27 September 2018 0
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดติดแสดงหน้าห้อง กวท. 17 September 2018 24 September 2018 0
1000 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 19 September 2018 26 September 2018 0
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงวงจรโทรศัพท์สายภายในแบบอนาลอกขนาด 24 เลขหมาย 19 September 2018 26 September 2018 0
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กส.) 19 September 2018 26 September 2018 0
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 18 September 2018 21 September 2018 0
996 ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ 19 September 2018 26 September 2018 0
995 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 19 September 2018 26 September 2018 0
994 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2018 26 September 2018 0
993 -ร่าง- ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2018 26 September 2018 0
992 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2018 26 September 2018 0
991 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
990 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กส.) 17 September 2018 21 September 2018 0
988 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
987 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๔ ถัง (กอ.) 17 September 2018 21 September 2018 0
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแนบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 September 2018 24 September 2018 0
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๘ ถัง (กม.) 14 September 2018 21 September 2018 0
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวกานต์ธีรา พรหมประสิทธิ์) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(นายนภา มาสอน) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาววิลาวัลย์ บัณฑิต) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าพนักงานบริการเอกสาร จำนวน 1 คน (นางชนิสรณ์ แจ่มกระจ่าง) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวสุภาพร แตงอ่อน) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผนังด้านทางเดินหน้าห้อง ลมอ. และ กวท และผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมระบบสายสัญญาณห้องประชุม 214 402 406 410 403 405 407 200 และห้อง 230 (2 โครงการ) 14 September 2018 21 September 2018 0
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวพิชญาดา มงคลเจริญ) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (นางสาวอภิชญา กันเชียง) 13 September 2018 20 September 2018 0
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน (นางสาวนิศารัตน์ ลี้ลับ) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 13 September 2018 20 September 2018 0
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กบค.) 14 September 2018 21 September 2018 0
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (นายธีธฤต ถิระสิทธิเวทย์) 13 September 2018 20 September 2018 0
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 12 September 2018 19 September 2018 0
969 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12 September 2018 12 October 2018 0
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเชื่อมต่อบริการข้อมูลกับกรมการปกครอง 10 September 2018 17 September 2018 0
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโทรศัพท์ กต.2 Panasonic รุ่นKX-TG3711BXB NO.4FBXC477863 (1 เครื่อง) 10 September 2018 17 September 2018 0
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน 10 September 2018 17 September 2018 0
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 10 September 2018 17 September 2018 0
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 11 September 2018 11 October 2018 0
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1500 แผ่น 11 September 2018 19 September 2018 0
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 6 รายการ 11 September 2018 18 September 2018 0
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (กต.3) 10 September 2018 14 September 2018 0
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 10 September 2018 14 September 2018 0
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 September 2018 11 October 2018 0
957 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 10 September 2018 21 September 2018 0
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 September 2018 14 September 2018 0
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ศส.) 06 September 2018 13 September 2018 0
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กกพ. สล.) 06 September 2018 13 September 2018 0
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวพิมพ์สิริ พรมชัย) 28 August 2018 12 September 2018 0
952 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (นางสมพิศ บุญสุทธิ์) 05 September 2018 12 September 2018 0
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสาร แบบ A จำนวน 4 ชุด และตู้เก็บเอกสาร แบบ B จำนวน 1 ชุด 03 September 2018 10 September 2018 0
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวมนัญชญา กริสประจันทร์) 05 September 2018 12 September 2018 0
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางจันทร์เพ็ญ เขียวชัยภูมิ) 05 September 2018 12 September 2018 0
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลลธรรมดา (นางสาวสุนีย์ รุ่งสว่าง) 05 September 2018 12 September 2018 0
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวชนกานต์ จ้อยชู) 05 September 2018 12 September 2018 0
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวกัญญารัตน์ ตาลแก้ว) 05 September 2018 12 September 2018 0
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดหญ้าเดือนกันยายน 2561 05 September 2018 12 September 2018 0
943 ประกาศเผลแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง 04 September 2018 11 September 2018 0
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 September 2018 07 September 2018 0
941 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080042205) 03 September 2018 03 October 2018 0
940 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080037591) 03 September 2018 03 October 2018 0
939 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (M61080042263) 03 September 2018 03 October 2018 0
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 03 September 2018 07 September 2018 0
936 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080042976) 03 September 2018 03 October 2018 0
935 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080037566) 03 September 2018 03 October 2018 0
934 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080040523) 03 September 2018 03 October 2018 0
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TONER SAMSUNG รุ่น MLT-D309S และ Imaging Unit 80K (กก.) 03 September 2018 07 September 2018 0
932 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 August 2018 28 September 2018 0
931 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,790 รีม 31 August 2018 28 September 2018 0
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวรมิตา วงค์ไชยา) 30 August 2018 06 September 2018 0
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวศศิชานันท์ ศิระธนวรกุล) 30 August 2018 06 September 2018 0
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวศิริญญา ตาลแก้ว) 30 August 2018 06 September 2018 0
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวมาริสา ใหม่อะลิน) 30 August 2018 06 September 2018 0
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวณิภามาศ ไชยภูมิ) 30 August 2018 06 September 2018 0
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 29 August 2018 05 September 2018 0
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กส.) 28 August 2018 04 September 2018 0
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน 28 August 2018 04 September 2018 0
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ เครื่อง 29 August 2018 05 September 2018 0
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 28 August 2018 04 September 2018 0
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/494/51 27 August 2018 03 September 2018 0
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาววรันลักษณ์ เจริญพิทักษ์) 27 August 2018 03 September 2018 0
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสมจวน กันหา) 27 August 2018 03 September 2018 0
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายพิพิธนนท์ ชาลีรุ่งเรือง) 27 August 2018 03 September 2018 0
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสุรีย์พร นาคภู่) 27 August 2018 03 September 2018 0
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวณัฐินี ตุ้ยศักดา) 27 August 2018 03 September 2018 0
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาววิชชุนีย์ เต็มสงสัย) 27 August 2018 03 September 2018 0
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวธัญยธรณ์ เกียรติกวินโกศล) 27 August 2018 03 September 2018 0
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวขวัญชนก สมบุญ) 27 August 2018 03 September 2018 0
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กชอ.) 28 August 2018 04 September 2018 0
910 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ฯ (NSW) 27 August 2018 27 September 2018 0
909 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน 27 August 2018 27 September 2018 0
908 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง 27 August 2018 27 September 2018 0
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร สมอ. 24 August 2018 31 August 2018 0
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 27 August 2018 31 August 2018 0
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2561 27 August 2018 03 September 2018 0
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 August 2018 31 August 2018 0
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ โครงการ 24 August 2018 31 August 2018 0
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กป.) 24 August 2018 31 August 2018 0
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกหลุยส์ห้องทำงาน ลมอ. หมายเลข สมอ.1.4/3.48/38 สมอ.1.4/3.47/38 สมอ.1.4/3.46/38 สมอ.2.4/4.25/38 และ สมอ.2.4/4.26/38 24 August 2018 31 August 2018 0
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายปิยะนัท โพสพสวัสดิ์) 24 August 2018 31 August 2018 0
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายปภาวิน ฉิมสำอางค์) 24 August 2018 31 August 2018 0
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอำนาจ เสมอตระกูล) 24 August 2018 31 August 2018 0
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายกิตติศักดิ์ ชิยะพัฒน์) 24 August 2018 31 August 2018 0
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวพรรณปพร จ้อยสูงเนิน) 24 August 2018 31 August 2018 0
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวจอมขวัญ โพธิ์ศรี) 24 August 2018 31 August 2018 0
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 24 August 2018 31 August 2018 0
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 24 August 2018 31 August 2018 0
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 22 August 2018 29 August 2018 0
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๘๒ กทม. 22 August 2018 29 August 2018 0
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวอัจฉรา สุขลาภ) 23 August 2018 30 August 2018 0
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 23 August 2018 30 August 2018 0
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 23 August 2018 30 August 2018 0
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวณัฐสุนีย์ เอมซ์บุตร) 22 August 2018 29 August 2018 0
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายทศพล สิทธาภา) 22 August 2018 29 August 2018 0
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวอรัญญา แสงลำโกน) 21 August 2018 28 August 2018 0
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวปาริมา เติมลาภ) 22 August 2018 29 August 2018 0
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 23 August 2018 30 August 2018 0
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๑ ถัง (กก.) 22 August 2018 29 August 2018 0
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะอาคารว่างหน้าห้องประชุมชั้น 4 หมายเลข สมอ.2.3/1.31 (จำนวน 3 ตัว) และซ่อมแซมตู้ไม้บานเลื่อน หมายเลข สมอ.4/76 22 August 2018 29 August 2018 0
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกใส อเนกประสงค์ เกรดA (กกพ.สล.) 20 August 2018 27 August 2018 0
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์) 21 August 2018 28 August 2018 0
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสาริยา เจริญสุข) 21 August 2018 28 August 2018 0
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอรรคชัย ทองนาค) 21 August 2018 28 August 2018 0
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวธัญรัตน์ เสลากุล) 20 August 2018 27 August 2018 0
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวโชษิตา ดิษฐวิเศษ) 21 August 2018 28 August 2018 0
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวรมย์พร อยู่สกุลถาวรสิริ) 21 August 2018 28 August 2018 0
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวภุมรินทร์ พวงรอด) 21 August 2018 28 August 2018 0
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ โครงการ 21 August 2018 28 August 2018 0
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 21 August 2018 28 August 2018 0
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมกรรมการวิชาการ (กก.) 20 August 2018 24 August 2018 0
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 20 August 2018 27 August 2018 0
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะวางชุดอาหารว่างข้างห้องประชุม 230 หมายเลข สมอ.2.3/1.9 (2ตัว) 20 August 2018 27 August 2018 0
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดแท่นถวายราชสักการะอาคาร สมอ. (กกพ.สล.) 20 August 2018 24 August 2018 0
866 ประกาศตารางราคากลาง การจ้างออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 21 August 2018 21 September 2018 0
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าหวาย จำนวน ๒ อัน (กกพ.) 17 August 2018 24 August 2018 0
864 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อหนังสือพิมพ์จำนวน 20 ชุด 16 August 2018 23 August 2018 0
863 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 August 2018 20 September 2018 0
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวลัลน์ลลิต อัศวธาดาวณิชกุล) 16 August 2018 23 August 2018 0
861 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 August 2018 20 September 2018 0
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสรวงภรณ์ พรมจารี) 16 August 2018 23 August 2018 0
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวไอลดา ช่วยมะลิ) 16 August 2018 23 August 2018 0
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทึก) 16 August 2018 23 August 2018 0
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน 16 August 2018 23 August 2018 0
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่องยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) 16 August 2018 23 August 2018 0
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพระหมายเลข สมอ.6/627 ห้องกิจกรรม หมายเลข สมอ.6/625 และห้อง กกพ. หมายเลข สมอ.6/591/53 14 August 2018 21 August 2018 0
854 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (กกค.) 17 August 2018 24 August 2018 0
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสอนศรี จันหัวนา) 15 August 2018 22 August 2018 0
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอารักษ์ ตัณฑะผลิน) 15 August 2018 22 August 2018 0
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ัางเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวรัสญาพร ฝั้นเต็ม) 15 August 2018 22 August 2018 0
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 15 August 2018 22 August 2018 0
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 16 August 2018 23 August 2018 0
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกใสอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ใบ (กบค. สล.) 15 August 2018 22 August 2018 0
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทควบคุมคำสั่งไร้สาย (Laser Pointer Presenter) จำนวน ๒ ตัว (สก.) 14 August 2018 17 August 2018 0
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์มใบรับคำขอ จำนวน ๓๐๐ เล่ม (กค.) 14 August 2018 21 August 2018 0
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 14 August 2018 17 August 2018 0
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สก.) 10 August 2018 17 August 2018 0
843 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผงหมึกสีดำ สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (กส.) 09 August 2018 16 August 2018 0
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3683 กทม. 09 August 2018 16 August 2018 0
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 09 August 2018 16 August 2018 0
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 09 August 2018 16 August 2018 0
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย ATEN ๕m HDMI Cable จำนวน ๑ รายการ (กป.) 10 August 2018 17 August 2018 0
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน 09 August 2018 16 August 2018 0
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TONER HP รุ่น CF๒๘๗XC จำนวน ๓ ตลับ (กก.) 09 August 2018 16 August 2018 0
836 จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร สมอ. จำนวน 2 ตัว 09 August 2018 16 August 2018 0
835 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กส.) 07 August 2018 14 August 2018 0
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮจ-4329 กทม. 07 August 2018 14 August 2018 0
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML ๕๕๑๐ ND จำนวน ๒ กล่อง (กส.) 07 August 2018 14 August 2018 0
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ.,ตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ สก. ด้านหน้ารั้วอาคาร สมอ.(กกพ.สล.) 08 August 2018 15 August 2018 0
831 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 07 August 2018 16 August 2018 0
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนสิงหาคม 07 August 2018 15 August 2018 0
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารแบบ ๒ หูหิ้ว จำนวน ๓๐๐ ใบ (กย.) 06 August 2018 10 August 2018 0
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทควบคุมคำสั่งไร้สาย (Laser Pointer Presenter)จำนวน ๑ ตัว (ศส.) 03 August 2018 10 August 2018 0
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ 06 August 2018 10 August 2018 0
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 August 2018 10 August 2018 0
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 August 2018 10 August 2018 0
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 03 August 2018 10 August 2018 0
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 02 August 2018 09 August 2018 0
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (ศส.) 31 July 2018 07 August 2018 0
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ กบก. หมายเลข สมอ.15/1225 25 July 2018 03 August 2018 0
820 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมเคลือบและติดตั้งไตรวิชั่น (กส.) 31 July 2018 07 August 2018 0
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 31 July 2018 07 August 2018 0
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 26 July 2018 02 August 2018 0
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรติดหน้าอกสำหรับผ่านเข้า-ออก สมอ. (กกพ.สล.) 24 July 2018 31 July 2018 0
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 July 2018 31 July 2018 0
815 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 20 July 2018 26 July 2018 0
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) 19 July 2018 26 July 2018 0
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 18 July 2018 25 July 2018 0
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ศส.) 18 July 2018 25 July 2018 0
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโคมไฟ 1 โคม และบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง กส. 16 July 2018 23 July 2018 0
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กก. หมายเลข สมอ.425/371 18 July 2018 18 July 2018 0
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณ (เครื่องโปรเจคเตอร์ประจำห้องประชุม 300/1 สก.) 16 July 2018 23 July 2018 0
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 17 July 2018 24 July 2018 0
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารแนบสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ ชุด (กกพ.สล.) 16 July 2018 23 July 2018 0
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 16 July 2018 23 July 2018 0
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๓ คัน 16 July 2018 23 July 2018 0
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 16 July 2018 20 July 2018 0
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจุด Outlet เชื่อมต่อ Internet ห้องทำงาน กม. 11 July 2018 18 July 2018 0
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 12 July 2018 19 July 2018 0
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 11 July 2018 18 July 2018 0
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน 11 July 2018 18 July 2018 0
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ 11 July 2018 18 July 2018 0
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบตู้ชุมสายโทรศัพทื สมอ. 10 July 2018 17 July 2018 0
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 09 July 2018 16 July 2018 0
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 06 July 2018 13 July 2018 0
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. 06 July 2018 13 July 2018 0
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้กลมหน้าห้อง กกค. หมายเลข สมอ.1.5/34/36 และ สมอ.1.5/37/36 09 July 2018 16 July 2018 0
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.7/236-47 และ สมอ.7/ว.3/50 09 July 2018 16 July 2018 0
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 06 July 2018 13 July 2018 0
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 05 July 2018 12 July 2018 0
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 05 July 2018 12 July 2018 0
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (กย.) 05 July 2018 11 July 2018 0
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้อง 400 หมายเลข สมอ.6/430/49 04 July 2018 11 July 2018 0
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ. จำนวน 208 เครื่อง 04 July 2018 11 July 2018 0
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 04 July 2018 11 July 2018 0
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SSL Certification สำหรับโดเมน tisi.go.th เพื่อใช้รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศส.) 02 July 2018 09 July 2018 0
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กกค.สล.) 02 July 2018 06 July 2018 0
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ (กม.) 29 June 2018 06 July 2018 0
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ.,ประดับไฟราว LED รั้วอาคาร สมอ.,ตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ ด้านหน้ารั้วอาคาร สมอ.,และประดับธง รั้วอาคาร สมอ.เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ 28 June 2018 06 July 2018 0
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๖ ถัง (สก.) 27 July 2018 03 August 2018 0
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กอ.) 29 June 2018 06 July 2018 0
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 28 June 2018 05 July 2018 0
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ (กบก.) 28 June 2018 05 July 2018 0
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ (กบค.) 28 June 2018 05 July 2018 0
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 27 June 2018 04 July 2018 0
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานนิทรรศการเผยแพร่การมาตรฐาน เพื่อ SMEs (SMEs STANDARD UP) ในงาน SMART SME EXPO ๒๐๑๘ 28 June 2018 05 July 2018 0
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 27 June 2018 04 July 2018 0
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฝ้าใต้หลังคาชั้น 5 สมอ. 26 June 2018 03 July 2018 0
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 25 June 2018 29 June 2018 0
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒ โครงการ 25 June 2018 29 June 2018 0
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม 230 สมอ. 25 June 2018 02 July 2018 0
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 22 June 2018 29 June 2018 0
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 22 June 2018 29 June 2018 0
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 18 May 2018 30 May 2018 0
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 20 June 2018 27 June 2018 0
760 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ (สก.) 20 June 2018 27 June 2018 0
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 18 June 2018 25 June 2018 0
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมในงานสัมมนาเชิงวิชาการ พร้อมอุปกรณ์ (สก.) 20 June 2018 27 June 2018 0
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 3 Licenses (ศส.) 20 June 2018 27 June 2018 0
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 18 June 2018 22 June 2018 0
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กบค. สล.) 18 June 2018 22 June 2018 0
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 18 June 2018 22 June 2018 0
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 15 June 2018 22 June 2018 0
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 15 June 2018 22 June 2018 0
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยในการ Facebook Live จำนวน 2 รายการ (กส.) 14 June 2018 21 June 2018 0
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 12 June 2018 19 June 2018 0
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 14 June 2018 21 June 2018 0
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กก.) 14 June 2018 21 June 2018 0
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน 07 June 2018 20 June 2018 0
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนมิถุนายน 05 June 2018 19 June 2018 0
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตัดหญ้า 01 May 2018 10 May 2018 0
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ 02 May 2018 12 May 2018 0
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 13 June 2018 20 June 2018 0
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (แฟ้มเจาะพลาสติก) (กป.) 12 June 2018 19 June 2018 0
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟฟ้าพร้อมเต้ารับ (กต.2) 11 June 2018 18 June 2018 0
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อตรวจติดตาม จำนวน ๖ รายการ (กช.) 12 June 2018 19 June 2018 0
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ (กช.) 11 June 2018 18 June 2018 0
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 08 June 2018 15 June 2018 0
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สก. หมายเลข สมอ.154/1481/58 07 June 2018 14 June 2018 0
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 08 June 2018 15 June 2018 0
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก ฯ งาน (สก.) 11 June 2018 11 July 2018 0
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กกค.สล.) 07 June 2018 14 June 2018 0
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 06 June 2018 13 June 2018 0
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๔ คัน 06 June 2018 13 June 2018 0
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กกพ. หมายเลข สมอ.425/308/51 06 June 2018 13 June 2018 0
728 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำละห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 2 อาคาร สมอ. 23 May 2018 13 June 2018 0
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 05 June 2018 12 June 2018 0
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พิธีการทูต และมารยาทสากล" (กป.) 05 June 2018 12 June 2018 0
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 05 June 2018 12 June 2018 0
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กป.) 05 June 2018 12 June 2018 0
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายางสำเร็จรูป จำนวน 5 อัน (กกค.สล.) 04 June 2018 11 June 2018 0
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 05 June 2018 12 June 2018 0
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 04 June 2018 11 June 2018 0
719 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์งานวันรับรองระบบงานโลก ปี 2561 (สก.) 30 May 2018 06 June 2018 0
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 31 May 2018 30 June 2018 0
717 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 30 May 2018 30 June 2018 0
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน 30 May 2018 06 June 2018 0
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน 30 May 2018 06 June 2018 0
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 2 อาคาร สมอ. 28 May 2018 04 June 2018 0
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนว 5 โครงการ 25 May 2018 01 June 2018 0
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 28 May 2018 01 June 2018 0
711 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (กม.) 18 May 2018 26 May 2018 0
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้าง ค่าออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก 25 May 2018 25 June 2018 0
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 22 May 2018 29 May 2018 0
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 23 May 2018 30 May 2018 0
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 23 May 2018 30 May 2018 0
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ จำนวน 500 ชิ้น (กบก.สล.) 22 May 2018 22 June 2018 0
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 18 May 2018 25 May 2018 0
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 21 May 2018 28 May 2018 0
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงาน กบก. และห้องทำงาน กกพ. (สล.) 11 May 2018 25 May 2018 0
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ กต.3 หมายเลข สมอ.585/35/53 11 May 2018 25 May 2018 0
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 21 May 2018 25 May 2018 0
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 May 2018 21 June 2018 0
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (กช.) 18 May 2018 25 May 2018 0
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรทัศน์สีจอ LED ขนาด 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2018 18 June 2018 0
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 16 May 2018 23 May 2018 0
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 16 May 2018 23 May 2018 0
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง 17 May 2018 17 June 2018 0
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน 15 May 2018 22 May 2018 0
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 15 May 2018 22 May 2018 0
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ โครงการ 16 May 2018 23 May 2018 0
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 15 May 2018 15 June 2018 0
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 11 May 2018 18 May 2018 0
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 11 May 2018 18 May 2018 0
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 May 2018 17 May 2018 0
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 11 May 2018 18 May 2018 0
685 ประกาศผู้ชนะกาศเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับโน๊ตบุ๊คเครื่อง MacBook Air จำนวน 2 ก้อน (ศส.) 09 May 2018 16 May 2018 0
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 09 May 2018 16 May 2018 0
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นห้องทำงาน ผอ.กส. 08 May 2018 15 May 2018 0
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนว ๓ โครงการ 08 May 2018 15 May 2018 0
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองใส่เอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) 07 May 2018 14 May 2018 0
680 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมต่างๆ จำนวน 18 ตัว 07 May 2018 14 May 2018 0
679 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2018 07 June 2018 0
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 08 May 2018 15 May 2018 0
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน 07 May 2018 14 May 2018 0
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 04 May 2018 11 May 2018 0
675 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 02 May 2018 09 May 2018 0
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 03 May 2018 10 May 2018 0
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 01 May 2018 08 May 2018 0
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 02 May 2018 10 May 2018 0
670 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 01 May 2018 01 June 2018 0
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 30 April 2018 07 May 2018 0
668 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 01 May 2018 08 May 2018 0
667 -ร่าง- (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 April 2018 03 May 2018 0
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 30 April 2018 08 May 2018 0
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 25 April 2018 02 May 2018 0
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 24 April 2018 01 May 2018 0
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 23 April 2018 30 April 2018 0
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 April 2018 23 May 2018 0
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กย. หมายเลข สมอ.6/426/48 23 April 2018 30 April 2018 0
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีจราจรบริเวณพื้นที่รอบอาคาร สมอ. และบริเวณลานจอดรถยนต์ สมอ. 23 April 2018 30 April 2018 0
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 23 April 2018 27 April 2018 0
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 23 April 2018 30 April 2018 0
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 20 April 2018 27 April 2018 0
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 17 April 2018 24 April 2018 0
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน กก. รวมจำนวน 11 ตัว 17 April 2018 24 April 2018 0
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (ห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5) จำนวน 4 ตู้ 17 April 2018 24 April 2018 0
653 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 17 April 2018 24 April 2018 0
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 11 April 2018 18 April 2018 0
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กบค.สล.) 11 April 2018 18 April 2018 0
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลข สมอ.425/415 11 April 2018 18 April 2018 0
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/495/51 และ สมอ.6/471/51 11 April 2018 18 April 2018 0
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 09 April 2018 16 April 2018 0
647 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 05 April 2018 12 April 2018 0
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กช.) 05 April 2018 12 April 2018 0
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบชุดสื่อประกอบการฝึกอบรม (กส.) 04 April 2018 11 April 2018 0
644 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 05 April 2018 11 April 2018 0
643 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 April 2018 10 April 2018 0
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างแท็งค์บรรจุน้ำอาคาร สมอ. 03 April 2018 10 April 2018 0
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสาย LAN เคาน์เตอร์ รปภ.สมอ. 03 April 2018 10 April 2018 0
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อประปาห้องควบคุมปั้มน้ำอาคาร สมอ. 03 April 2018 10 April 2018 0
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขันน้ำและโตก จำนวน 3 รายการ 03 April 2018 10 April 2018 0
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 02 April 2018 09 April 2018 0
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน ฮร-8593 กทม. 02 April 2018 09 April 2018 0
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. 02 April 2018 09 April 2018 0
635 ประกาศผู้ชนะจ้างตัดหญ้าเดือนเมษายน 2561 02 April 2018 09 April 2018 0
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 30 March 2018 06 April 2018 0
614 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 30 March 2018 06 April 2018 0
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/538/52 30 March 2018 06 April 2018 0
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 29 March 2018 05 April 2018 0
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2561 30 March 2018 08 April 2018 0
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 82 ถัง (กต.1) 28 March 2018 04 April 2018 0
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะประชุมภายในห้องประชุมชั้น 4 สมอ. 29 March 2018 05 April 2018 0
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 27 March 2018 03 April 2018 0
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มยึดเจาะ คละสี จำนวน ๓๐๐ แฟ้ม (กป.) 26 March 2018 02 April 2018 0
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/488/51 และ สมอ.6/492/51 26 March 2018 02 April 2018 0
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ๗๐๐ ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำภเอสนามชัยเขต จังหวักฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 March 2018 28 April 2018 0
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) 27 March 2018 03 April 2018 0
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 26 March 2018 02 April 2018 0
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน 27 March 2018 03 April 2018 0
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 23 March 2018 30 March 2018 0
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูโต๊ะ (กบก.สล.) 22 March 2018 29 March 2018 0
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 21 March 2018 28 March 2018 0
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กกพ. สล. หมายเลข สมอ.6/525/52 20 March 2018 20 March 2018 0
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 20 March 2018 27 March 2018 0
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ 19 March 2018 26 March 2018 0
585 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 March 2018 16 April 2018 0
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้อง Server ศส. 15 March 2018 22 March 2018 0
583 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 15 March 2018 22 April 2018 0
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (กส.) 15 March 2018 15 April 2018 0
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 15 March 2018 22 March 2018 0
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 21 February 2018 28 February 2018 0
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 09 February 2018 16 February 2018 0
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 March 2018 15 April 2018 0
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 15 March 2018 22 March 2018 0
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2018 13 April 2018 0
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) 13 March 2018 20 March 2018 0
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสายโทรศัพท์ สมอ. ขนาด 50 คู่สาย ความยาว 120 เมตร 12 March 2018 19 March 2018 0
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 12 March 2018 19 March 2018 0
572 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 March 2018 11 April 2018 0
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างห้องประชุม 214 และห้องประชุม 230 อาคาร สมอ. 09 March 2018 16 March 2018 0
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น 07 March 2018 14 March 2018 0
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และผนังหน้าห้อง กบก.สล. 08 March 2018 15 March 2018 0
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 GA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2018 08 April 2018 0
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 09 March 2018 16 March 2018 0
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น 07 March 2018 14 March 2018 0
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อม เดือนมีนาคม 06 March 2018 13 March 2018 0
564 - ร่าง - ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 March 2018 13 March 2018 0
563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติการจ้างออกแบบสนามทดสอบสําหรับส่วนทดสอบ ยานยนต์และชิ้นส่วน ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 05 March 2018 05 April 2018 0
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ 05 March 2018 12 March 2018 0
561 ประกาศเปลีี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเครื่ืองมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1 ชุด) 02 March 2018 02 April 2018 0
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ประจำ กต.3 หมายเลข สมอ.425/414 05 March 2018 12 March 2018 0
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ กย. หมายเลข สมอ.426/ว.92/51 05 March 2018 12 March 2018 0
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 21 February 2018 02 March 2018 0
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กต.1) 27 February 2018 03 April 2018 0
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ โครงการ 27 February 2018 27 March 2018 0
555 - ร่าง- (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2018 07 March 2018 0
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กต.1) 27 February 2018 06 March 2018 0
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 45 ถัง (กก.) 26 February 2018 05 March 2018 0
552 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2018 30 March 2018 0
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน หัวเครื่องดิจิตอลฯ 27 February 2018 27 March 2018 0
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ สก. หมายเลข สมอ.425/402/57 23 February 2018 02 March 2018 0
549 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 26 February 2018 05 March 2018 0
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 3 คัน 27 February 2018 06 March 2018 0
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 January 2018 31 January 2018 0
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2561 08 January 2018 16 January 2018 0
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 200 ด้าม (กช.) 23 February 2018 02 March 2018 0
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 January 2018 30 January 2018 0
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ ราย 23 February 2018 02 March 2018 0
542 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ 22 February 2018 01 March 2018 0
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 22 February 2018 01 March 2018 0
540 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 23 February 2018 02 March 2018 0
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน 23 February 2018 02 March 2018 0
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 22 February 2018 01 March 2018 0
537 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 ราย 22 February 2018 22 March 2018 0
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 20 February 2018 27 February 2018 0
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมจอคอมพิวเตอร์ กก. หมายเลข สมอ.145/1136 20 February 2018 27 February 2018 0
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรศัพท์ประจำ ศส. หมายเลข สมอ.216/ว.142 สมอ.216/ว.143 และ สมอ.216/ว.144 21 February 2018 28 February 2018 0
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเก้าอี้ ศส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.337/56 และ สมอ.1.1/ว.453/57 21 February 2018 28 February 2018 0
532 ประกาศราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในส่วนของการควบคุมก่อสร้างสนามทดสอบยางล้อ ฯ 25 January 2018 25 February 2018 0
531 ประกาศราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในส่วนของการควบคุมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯ 29 January 2018 01 March 2018 0
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ 16 February 2018 23 February 2018 0
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กป. หมายเลข สมอ.6/410 15 February 2018 22 February 2018 0
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมผนังโถงบันได และผนังหน้าลิฟท์อาคาร สมอ. 15 February 2018 22 February 2018 0
527 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 16 February 2018 16 March 2018 0
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ เช่าโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดงานโครงการสัมมนา เรื่อง สมอ. 4.0 : e-license 15 February 2018 22 February 2018 0
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ กบค. หมายเลข สมอ.425/346 14 February 2018 21 February 2018 0
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อนคนขับ จำนวน ๕ คัน 15 February 2018 22 February 2018 0
523 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์สติกเกอร์ 14 February 2018 21 February 2018 0
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 12 February 2018 19 February 2018 0
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 14 February 2018 21 February 2018 0
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน ฮร-8592 กทม. 14 February 2018 21 February 2018 0
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน 4กฬ-3683 กทม. 14 February 2018 21 February 2018 0
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน๘ รายการ 12 February 2018 19 February 2018 0
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจััดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 09 February 2018 16 February 2018 0
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ 08 February 2018 15 February 2018 0
515 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 February 2018 14 February 2018 0
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน 09 February 2018 16 February 2018 0
513 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 06 February 2018 13 February 2018 0
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมโต๊ะทำงาน กย. หมาขเลข สมอ.2.1/570-38 สมอ.2.1/39 และ สมอ.2.1/159 06 February 2018 13 February 2018 0
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 02 February 2018 09 February 2018 0
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิสพร้อมติดตั้ง (สก.) สำหรับคอมพิวเตอร์หมายเลข สมอ.145/1281 สมอ.145/1083 และ สมอ.145/1193 02 February 2018 09 February 2018 0
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุติดตามตัว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สมอ.) จำนวน 6 ก้อน 02 February 2018 09 February 2018 0
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 02 February 2018 09 February 2018 0
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน 02 February 2018 08 February 2018 0
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 01 February 2018 08 February 2018 0
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.241/54 30 January 2018 06 February 2018 0
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ กค. หมายเลข สมอ.426/ว.209 และ สมอ.426/ว.278 30 January 2018 06 February 2018 0
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ พร.กย. หมายเลข สมอ.425/383 30 January 2018 06 February 2018 0
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. S/N:VNH6H04266 30 January 2018 06 February 2018 0
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 30 January 2018 06 February 2018 0
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 29 January 2018 05 February 2018 0
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ราชการ สมอ. ทะเบียน ๓๖๖๗ กทม. 30 January 2018 06 February 2018 0
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG รุ่น ML-5510ND (กส.) 26 January 2018 02 February 2018 0
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 26 January 2018 02 February 2018 0
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-๘๕๙๓ กทม. 26 January 2018 02 February 2018 0
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนมกราคม 2561 21 December 2017 28 December 2017 0
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 12 December 2017 19 December 2017 0
493 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนพฤศจิกายน 07 November 2017 14 November 2017 0
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 25 January 2018 01 February 2018 0
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 January 2018 30 January 2018 0
490 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 700 ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 January 2018 23 February 2018 0
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 24 January 2018 31 January 2018 0
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 23 January 2018 30 January 2018 0
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณภายในห้องประชุม 406 23 January 2018 30 January 2018 0
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/439/49 และ สมอ.6/480/51 23 January 2018 30 January 2018 0
485 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 January 2018 30 January 2018 0
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑,๒๑๐ หน้า (กวท.สล.) 22 January 2018 29 January 2018 0
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 19 January 2018 26 January 2018 0
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมประตูทางเข้า-ออก ลานจอดรถยนต์ สมอ. 17 January 2018 24 January 2018 0
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (ศส.) 18 January 2018 25 January 2018 0
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชายชั้น 2 สมอ. 17 January 2018 24 January 2018 0
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒ โครงการ 17 January 2018 24 January 2018 0
478 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์ ชุดเรื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 January 2018 25 January 2018 0
477 ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ (ศส.) 15 January 2018 15 February 2018 0
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร 17 January 2018 24 January 2018 0
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ งป.กย. หมายเลข สมอ.425/388 12 January 2018 19 January 2018 0
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 12 January 2018 19 January 2018 0
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง (สก.) จำนวน 1 ชุด 12 January 2018 19 January 2018 0
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน 15 January 2018 22 January 2018 0
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กชอ.สล.) 11 January 2018 18 January 2018 0
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 11 January 2018 18 January 2018 0
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 January 2018 12 February 2018 0
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน 12 January 2018 12 February 2018 0
467 ร่างการประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 700 ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 January 2018 19 January 2018 0
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ.หมายเลข สมอ.6/365 10 January 2018 17 January 2018 0
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน1 คัน 10 January 2018 17 January 2018 0
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 08 January 2018 15 January 2018 0
463 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 05 January 2018 12 January 2018 0
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 08 January 2018 15 January 2018 0
461 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 10 January 2018 17 January 2018 0
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ทะเบียน สน-3414 กทม. 10 January 2018 17 January 2018 0
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจลิ้นชักพร้อมติดตั้ง (กป.) จำนวน 12 ชุด 08 January 2018 15 January 2018 0
458 ประกาศราคากลางซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องสมุด สมอ. 05 January 2018 04 February 2018 0
457 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จำนวน ๒ โครงการ 03 January 2018 10 January 2018 0
456 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 28 December 2017 11 January 2018 0
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 29 December 2017 05 January 2018 0
454 ประกาศราคากลางการจ้างผลิตวีดีโอ จำนวน ๒ เรื่อง ( สมอ.4.0) 26 December 2017 02 January 2018 0
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 26 December 2017 02 January 2018 0
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม ISO 13485 : 2016 ประจำปีงบประมาณ 2561 22 December 2017 22 January 2018 0
451 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนาทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 December 2017 08 January 2018 0
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน ตส. หมายเลข สมอ.6/567/52 27 December 2017 03 January 2018 0
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช้คประตูทางเข้าห้องพิพิธภัณฑ์ สมอ. 25 December 2017 01 January 2018 0
448 ประกาศผู้ชนะซื้อมือจับล็อคหน้าต่าง (กป.) พร้อมติดตั้งจำนวน 4 ชุด 25 December 2017 01 January 2018 0
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและทำกันซึมกันสาด จำนวน 1 งาน 27 December 2017 10 January 2018 0
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4,550 หน้า ( กวท. สล.) 22 December 2017 29 December 2017 0
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 21 December 2017 28 December 2017 0
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 20 December 2017 27 December 2017 0
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สมพิศ) 29 September 2017 06 October 2017 0
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (หนุ่ม) 29 September 2017 06 October 2017 0
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 18 December 2017 25 December 2017 0
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นิตาปัฐน์) 07 November 2017 14 November 2017 0
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (กกค.) 21 November 2017 28 November 2017 0
438 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (กบค.) 22 November 2017 29 November 2017 0
437 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 22 November 2017 29 November 2017 0
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ กต.1 หมายเลข สมอ.425/366/52 15 December 2017 22 December 2017 0
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 18 December 2017 25 December 2017 0
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ ไป จ.เชียงราย (กส.) 14 December 2017 21 December 2017 0
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 15 December 2017 22 December 2017 0
431 ประกาศยกเลิก ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เฉพาะรายการที่ 11 - 28) 14 December 2017 14 January 2018 0
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เฉพาะรายการที่ 1 - 10) 14 December 2017 14 January 2018 0
429 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 December 2017 15 January 2018 0
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 14 December 2017 14 January 2018 0
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 13 December 2017 20 December 2017 0
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของทุกภาคส่วนที่มีต่อสินค้าที่ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2017 13 January 2018 0
424 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 08 December 2017 15 December 2017 0
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 07 December 2017 14 December 2017 0
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 07 December 2017 21 December 2017 0
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 08 December 2017 15 December 2017 0
420 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 07 December 2017 14 December 2017 0
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ สน-3414 กทม. 12 December 2017 19 December 2017 0
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/456/50 และ สมอ.6/485/51 07 December 2017 14 December 2017 0
417 ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งแป้นวางคีย์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ ภายใน สก. จำนวน 10 ตัว 24 November 2017 08 December 2017 0
416 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 04 December 2017 11 December 2017 0
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 01 December 2017 08 December 2017 0
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 30 December 2017 06 January 2018 0
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 30 November 2017 07 December 2017 0
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน 29 November 2017 06 December 2017 0
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน 29 November 2017 06 December 2017 0
410 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กป. หมายเลข สมอ.6/461/51 28 November 2017 05 December 2017 0
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ 29 November 2017 06 December 2017 0
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 350 ด้าม 28 November 2017 05 December 2017 0
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๑๐ ชุด 27 November 2017 04 December 2017 0
406 ประกาศผู้ชนะซื้อล้อเก้าอี้ทำงาน ผก.กกพ. หมายเลข สมอ.1.1/ว.486/58 27 November 2017 04 December 2017 0
405 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กม. หมายเลข สมอ.425/350 27 November 2017 04 December 2017 0
404 ประกาศ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ISO 13485 (TLC ISO 13485 : 2016) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 27 November 2017 07 December 2017 0
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ จำนวน 2,000 ใบ (กช.) 27 November 2017 04 December 2017 0
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก 24 November 2017 01 December 2017 0
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ 23 November 2017 30 November 2017 0
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 23 November 2017 30 November 2017 0
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน สน-3414 กทม. 23 November 2017 30 November 2017 0
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ จาก กทม. - จ.อุบลฯ จำนวน 194 กิโลกรัม 22 November 2017 29 November 2017 0
397 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 83 ถัง 20 November 2017 27 November 2017 0
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-๘๕๙๓ กทม. 22 November 2017 29 November 2017 0
395 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร สมอ.หมายเลข สมอ.505/6/52 22 November 2017 29 November 2017 0
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 33 ถัง (กป.) 17 November 2017 24 November 2017 0
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ โครงการ 20 November 2017 27 November 2017 0
392 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 21 November 2017 20 November 2018 0
391 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งภายใน กป. 17 November 2017 24 November 2017 0
390 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องโทรสารประจำห้องทำงาน รมอ. วันชัย หมายเลข สมอ.230/47 20 November 2017 27 November 2017 0
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 20 November 2017 27 November 2017 0
388 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กก.) 17 November 2017 24 November 2017 0
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสาย จำนวน 60 ชุด 16 November 2017 23 November 2017 0
386 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 November 2017 20 December 2017 0
385 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
384 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
383 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
382 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ ฝบ.กย. 01 November 2017 20 November 2017 0
381 ประกาศผู้ชนะการจ้างเดินสายไฟและสายอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน กม. 01 November 2017 20 November 2017 0
380 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงานหมายเลข สมอ.1.1/1434/49, สมอ.1.1/ว309/55, สมอ.1.1/ว310/55และ สมอ.1.1/ว311/55 16 November 2017 23 November 2017 0
379 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน กอ. 16 November 2017 23 November 2017 0
378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 13 November 2017 20 November 2017 0
377 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 16 November 2017 23 November 2017 0
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 16 November 2017 23 November 2017 0
375 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน กบค. 15 November 2017 22 November 2017 0
374 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องประชุม กกพ. 15 November 2017 22 November 2017 0
373 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องประชุม 230 จำนวน 3 เครื่อง 15 November 2017 22 November 2017 0
372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง 14 November 2017 21 November 2017 0
371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 โครงการ 14 November 2017 21 November 2017 0
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 14 November 2017 21 November 2017 0
369 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14 November 2017 14 December 2017 0
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 14 November 2017 21 November 2017 0
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 13 November 2017 20 November 2017 0
366 ประกาศราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 07 November 2017 07 December 2017 0
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 10 November 2017 17 November 2017 0
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง 10 November 2017 17 November 2017 0
363 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม ISO 13485 13 November 2017 13 December 2017 0
362 ราคากลางจ้างผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ (spot) พร้อมเผยแพร่ 07 November 2017 14 November 2017 0
361 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ 06 November 2017 13 November 2017 0
360 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 03 November 2017 10 November 2017 0
359 จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 50 รายการ 06 November 2017 13 November 2017 0
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกดาวเรืองพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 06 November 2017 14 November 2017 0
355 ประกาศผู้ชนะ จำนวน 3 โครงการ 03 November 2017 10 November 2017 0
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3699 กทม. จำนวน 1 คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียนออ-1663 กทม. จำนวน 1 คัน 03 November 2017 11 November 2017 0
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ.หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 03 November 2017 11 November 2017 0
351 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน ฝบ.กย. หมายเลข สมอ.6/563/52 02 November 2017 09 November 2017 0
350 ซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. หมายเลข สมอ.6/506/51 02 November 2017 09 November 2017 0
349 ซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 02 November 2017 09 November 2017 0
348 ประกาศผู้ชนะ จำนวน 5 โครงการ 01 November 2017 08 November 2017 0
347 ตารางราคากลางซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24 x 35 นิ่ว จำนวน 150 รีม 25 October 2017 08 November 2017 0
346 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไขแม่พิมพ์ 31 October 2017 07 November 2017 0
345 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ 31 October 2017 07 November 2017 0
344 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตวีดีโอและ Info Graphics 30 October 2017 06 November 2017 0
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มเหล็กประดับดอกไม้ปลอมโทนสีขาว 27 October 2017 06 October 2017 0
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรืองเพื่อประดับสถานที่ราชการ 27 October 2017 25 November 2017 0
341 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ (จ.บุรีรัมย์) 30 October 2017 06 November 2017 0
340 ประกาศผู้ชนะการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 27 October 2017 03 November 2017 0
339 ประกาศผู้ชนะจ้างทำแฟ้มยึดเจาะ ขนาด เอ4 ใส่ลิ้นแฟ้มพลาสติกยาว 25 October 2017 01 November 2017 0
338 ประกาศผู้ชนะซื้อกล่องลูกฟูกสีน้ำตาล 25 October 2017 01 November 2017 0
337 ประกาศผู้ชนะซื้อฮาร์ดดิสก์ 25 October 2017 01 November 2017 0
336 ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลเว็บไซต์ สมอ. 25 October 2017 01 November 2017 0
335 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 25 October 2017 01 November 2017 0
334 ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีโอและ Info Graphics ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 17 October 2017 17 November 2017 0
333 ประกาศผู้ชนะการจ้างประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2017 26 October 2017 0
332 ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 October 2017 24 October 2017 0
331 ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 October 2017 24 October 2017 0
330 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธี e-bidding 17 October 2017 17 November 2017 0
329 ประกาศผู้ชนะการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 October 2017 19 October 2017 0
328 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม ISO 13485 (TLC ISO 13485 2016) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 October 2017 16 November 2017 0
327 ประกาศซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธี e-market 12 October 2017 19 October 2017 0
326 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิงฯ 06 October 2017 20 October 2017 0
325 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ณัฐสุนีย์) 04 October 2017 04 November 2017 0
324 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา 04 October 2017 04 November 2017 0
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการรวบรวมข่าว สมอ. ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 October 2017 10 October 2017 0
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2017 06 October 2017 0
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯ 29 September 2017 06 October 2017 0
320 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 29 September 2017 06 October 2017 0
319 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯประจำปี 2561 29 September 2017 06 October 2017 0
318 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ 27 September 2017 04 October 2017 0
317 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18 September 2017 18 October 2017 0
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 15 September 2017 22 September 2017 0
315 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศมนวรรณ ปิ่นกุมภีร์) 07 September 2017 06 October 2017 0
314 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายมงคล คุ้มสา) 07 September 2017 06 October 2017 0
313 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวธุวาพร เบญจรัตนธนา) 07 September 2017 06 October 2017 0
312 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกานต์ธีรา พรหมประสิทธิ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
311 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกนกกาญจน์ โฉมศรี) 07 September 2017 06 October 2017 0
310 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุภาพร แตงอ่อน) 07 September 2017 06 October 2017 0
309 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวภุมรินทร์ พวงรอด) 07 September 2017 06 October 2017 0
308 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวพรรณปพร จ้อยสูงเนิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
307 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางขวัญเรือน คุมคณะ) 07 September 2017 06 October 2017 0
306 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นายปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
305 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายอำนาจ เสมอตระกูล) 07 September 2017 06 October 2017 0
304 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวเปมิกา นามพลกรัง) 07 September 2017 06 October 2017 0
303 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุรีย์พร นาคภู่) 07 September 2017 06 October 2017 0
302 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาววรันลักษณ์ เจริญพิทักษ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
301 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววิชชุนีย์ เต็มสงสัย) 07 September 2017 06 October 2017 0
300 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นางสาวชุติมา สีพลี) 07 September 2017 06 October 2017 0
299 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวชิดชนก เทพบุตร) 07 September 2017 06 October 2017 0
298 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวธัญรัตน์ เสลากุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
297 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายภูวดล เชียงใหม่) 07 September 2017 06 October 2017 0
296 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวลัลน์ลลิต อัศวธาดาวณิชกุล) 07 September 2017 07 October 2017 0
295 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นายปภาวิน ฉิมสำอางค์) 07 September 2017 06 October 2017 0
294 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสรวงภรณ์ พรมจารี) 07 September 2017 06 October 2017 0
293 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกรรณิการ์ ศูนย์กลาง) 07 September 2017 06 October 2017 0
292 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกัญญารัตน์ ตาลแก้ว) 07 September 2017 06 October 2017 0
291 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวมนัญชญา กริสประจันทร์) 07 September 2017 06 October 2017 0
290 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสมจวน กันหา) 07 September 2017 06 October 2017 0
289 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศิริญญา ตาลแก้ว) 07 September 2017 06 October 2017 0
288 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายพิพิธนนท์ ชาลีรุ่งเรือง) 07 September 2017 06 October 2017 0
287 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรวีภัทร์ ราตรี) 07 September 2017 06 October 2017 0
286 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสิเรียม นุ่งอาหลี) 07 September 2017 06 October 2017 0
285 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกรรชรส พงศ์ชุตินันท์) 07 September 2017 06 October 2017 0
284 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิศารัตน์ ลี้ลับ) 07 September 2017 06 October 2017 0
283 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววิลาวัลย์ บัณฑิต) 07 September 2017 06 October 2017 0
282 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรัสญาพร ฝั้นเต็ม) 07 September 2017 06 October 2017 0
281 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายนภา มาสอน) 07 September 2017 06 October 2017 0
280 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสาริยา เจริญสุข) 07 September 2017 06 October 2017 0
279 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางขวัญชนก พูนชู) 07 September 2017 06 October 2017 0
278 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทึก) 07 September 2017 06 October 2017 0
277 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสอนศรี จันหัวนา) 07 September 2017 06 October 2017 0
276 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิชกานต์ ดวงส้ม) 07 September 2017 06 October 2017 0
275 จ้างเหมาบริการบคุลลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายเจษฏา เอกจีน) 07 September 2017 06 October 2017 0
274 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นายอารักษ์ ตัณฑะผลิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
273 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางจันทร์เพ็ญ เขียวชัยภูมิ) 07 September 2017 06 October 2017 0
272 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวปาริมา เติมลาภ) 07 September 2017 06 October 2017 0
271 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววรรณิกา กุรัมย์) 07 September 2017 06 October 2017 0
270 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวมาริสา ใหม่อะลิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
269 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรมย์พร อยู่สกุลถาวรสิริ) 07 September 2017 06 October 2017 0
268 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1อัตรา (นางสาวรมิตา วงค์ไชยา) 07 September 2017 06 October 2017 0
267 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศศิชานันท์ ศิระธนวรกุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
266 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานรับ-ส่งเอกสารและงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวอรัญญา แสงลำโกน) 07 September 2017 06 October 2017 0
265 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวพิชญาดา มงคลเจริญ) 07 September 2017 06 October 2017 0
264 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายวรพล พิศาลศิลป์สกุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
263 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวหทัยทิพย์ แสงชัย) 07 September 2017 06 October 2017 0
262 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิตาปัฐน์ สินเสรีสุวรรณ) 07 September 2017 06 October 2017 0
261 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวขวัญชนก สมบุญ) 07 September 2017 06 October 2017 0
260 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวณัฐินี ตุ้ยศักดา) 07 September 2017 06 October 2017 0
259 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา (นางสาวไอลดา ช่วยมะลิ) 07 September 2017 06 October 2017 0
258 ปรับปรุงห้องทำงานกองกฏหมาย สมอ. 22 August 2017 21 September 2017 0
257 ต่ออายุการใช้งานซอฟแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 22 August 2017 21 September 2017 0
256 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 23 August 2017 23 September 2017 0
255 ราคางานจ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ 2561 22 August 2017 22 September 2017 0
254 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 August 2017 20 September 2017 0
253 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 21 August 2017 20 September 2017 0
252 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 August 2017 19 September 2017 0
251 ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 21 August 2017 21 September 2017 0
250 จ้างปรับปรุงห้องประชุม 402 สมอ. 17 August 2017 17 September 2017 0
249 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 จุด 17 August 2017 17 September 2017 0
248 จ้าง MA ห้องสมุดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปี พ.ศ.2561 17 August 2017 17 September 2017 0
247 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย 17 August 2017 16 September 2017 0
246 ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 August 2017 21 August 2017 0
245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 11 August 2017 18 August 2017 0
244 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2017 17 August 2017 0
243 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2017 17 August 2017 0
242 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 August 2017 03 September 2017 0
241 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 August 2017 07 September 2017 0
240 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 02 August 2017 17 August 2017 0
239 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) (TLC มอก.9999) ประจำปีงบประมาณ 2561 01 August 2017 01 September 2017 0
238 สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 26 July 2017 25 August 2017 0
237 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย 26 July 2017 25 August 2017 0
236 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 27 July 2017 08 August 2017 0
235 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 July 2017 02 August 2017 0
234 ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 July 2017 21 July 2017 0
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 07 July 2017 07 August 2017 0
232 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยวิธีตกลงราคา 04 July 2017 04 August 2017 0
231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 04 July 2017 04 August 2017 0
230 ประกาศราคากลางจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ. 12 June 2017 12 July 2017 0
229 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 13 June 2017 26 June 2017 0
228 ผู้จัดงานทัศนศึกษาในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 โดยวิธีตกลงราคา 16 June 2017 16 July 2017 0
227 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่การจัดสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก โดยวิธีตกลงราคา 23 May 2017 23 June 2017 285
226 ร่างประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2017 01 June 2017 6
225 ประกาศผู้ชนะ สอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ร้าน มอก. ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 17 May 2017 17 June 2017 921
224 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2017 16 June 2017 1022
223 ซ่อมแซมแก้ไขระบบ NOVELL NETWARE 11 May 2017 11 June 2017 1226
222 ติดตั้งรั้วเหล็กเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ. 11 May 2017 11 June 2017 1219
221 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2017 08 June 2017 1133
220 สอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ร้าน มอก. ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮุตสาหกรรม (สมอ.) 27 April 2017 09 May 2017 1008
219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 26 April 2017 26 May 2017 1182
218 ประกาศประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 April 2017 03 May 2017 1553
215 ร่าง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 07 April 2017 28 April 2017 1677
214 ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดงานในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 05 April 2017 12 April 2017 11
213 ตารางราคากลางเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Creative Cloud แบบ Creative Cloud for teams-All Apps ALL Multiple Platforms GOV จำนวน 3 Licenses 27 March 2017 27 April 2017 1366
212 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 30 March 2017 12 April 2017 14
211 ประกาศตารางราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา 22 March 2017 22 April 2017 1450
210 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานมาตรฐาผนลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยวิธีตกลง 27 March 2017 27 April 2017 2108
208 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ : ระบบปฏิบัติการ Window 10 Pro จำนวน 22 กล่อง โดยวิธีตกลงราคา 15 March 2017 15 April 2017 1105
207 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าโถงทางเดินชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคาร สมอ. 15 March 2017 14 April 2017 690
206 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 15 March 2017 15 April 2017 1425
205 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและลงโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยวิธีตกลงราคา 10 March 2017 10 April 2017 156
204 ประกาศราคากลางจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ โครงการ ร้าน มอก. วิธีตกลงราคา 13 March 2017 13 April 2017 649
203 ประกาศยกเลิการขายทอดตลาดรถยนต์นั่ง (เก๋ง) ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ศห-2768 กทม. จำนวน 1 คัน 15 March 2017 14 April 2017 800
202 ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 15 March 2017 27 March 2017 116
201 ตารางราคากลางจ้างจัดงาน 48 ปี สมอ.เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยวิธีพิเศษ 07 March 2017 07 April 2017 402
200 ตารางราคากลางการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 06 March 2017 06 April 2017 375
197 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 21 February 2017 07 March 2017 896
196 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบความปลอดภัย เว็บไซต์ www.tisi.go.th สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 17 February 2017 17 March 2017 1376
195 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 2 คัน 16 February 2017 16 March 2017 1230
194 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 February 2017 22 February 2017 37
192 1 30 November -0001 30 November -0001 38
191 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการการรับรองระบบงานหน่วยตรวจด้านการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม 01 March 2017 01 March 2017 1507
190 ตารางราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นอะคริลิคโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน พร้อมจัดส่ง โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 23
189 ตารางราคากลางจ้างลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการร้าน มอก. โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 824
188 ตารางราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นไวนิลและแผ่นงานโรลอัพ พร้อมจัดส่ง โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 878
187 ตารางราคากลางจ้างออกแบบและปรับปรุงดีไซน์เว็บไซต์ โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 1133
186 ตารางราคากลางจ้างดำเนินการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน ๒ เรื่อง โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 1236
185 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 30 January 2017 02 February 2017 35
184 ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการการเพิ่มบทบาทไทยในการมาตรฐานระหว่างประเทศ : การนำเสนอ มอก.9999 เล่ม 1-2556 เป็นมาตรฐาน ISO โดยวิธีตกลง 26 January 2017 26 February 2017 446
183 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 January 2017 14 February 2017 478
182 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย 24 January 2017 24 February 2017 510
181 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 January 2017 16 February 2017 933
179 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 January 2017 16 February 2017 941
178 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 16 January 2017 19 January 2017 42
177 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 22 January 2017 614
176 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 22 January 2017 537
175 ทดสอบ 31 January 2017 03 February 2017 664
174 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 22 January 2017 937
173 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย 28 December 2016 11 January 2017 977
172 การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 06 January 2017 1222
171 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 December 2016 09 January 2017 1716
170 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำภาพยนตร์การ์ตูน Animation เกี่ยวกับมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 02 December 2016 02 January 2017 974
168 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 November 2016 19 December 2016 1191
167 ร่างการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 November 2016 01 December 2016 40
166 ประกาศราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 21 November 2016 21 December 2016 1174
165 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 November 2016 24 November 2016 29
164 ประกาศราคากลางการจ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 14 November 2016 14 December 2016 932
163 ตารางราคากลาง 14 November 2016 14 December 2016 1000
162 ตารางแสดงวงเงินราคากลางซ่อมระบบเน็ตแวร์ สมอ. 14 November 2016 14 December 2016 1199
161 ตารางราคากลางซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สี จำนวน 8 รายการ 08 November 2016 08 December 2016 391
160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 37 เครื่อง 09 November 2016 09 December 2016 430
159 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 November 2016 09 November 2016 35
158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 90 เครื่อง 03 November 2016 03 December 2016 287
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 November 2016 03 December 2016 322
156 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 November 2016 01 December 2016 241
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบค่าความแม่นของอุปกรณ์วัดและสำรองไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 November 2016 01 December 2016 268
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวัดกำลังไฟฟ้าและอุณหภูมิเพิ่มของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 November 2016 01 December 2016 351
153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 31 October 2016 30 November 2016 154
151 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 October 2016 31 October 2016 173
150 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 October 2016 14 November 2016 219
149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย 20 October 2016 20 November 2016 415
148 ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 BTU แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 11 October 2016 24 October 2016 44
144 สอบราคาจ้างทำภาพยนตร์การ์ตูน Animation เกี่ยวกับมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 17 October 2016 28 October 2016 326
143 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 90 เครื่อง 17 October 2016 31 October 2016 385
142 ปรกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 11 October 2016 18 October 2016 40
141 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการรวบรวมข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ และข่าวออนไลน์บนเว็บไซต์ ผ่านระบบ Internet (Clipping News) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทอ. ผู้ประกอบการ และประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2560 04 October 2016 18 October 2016 29
140 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 October 2016 28 October 2016 336
139 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 October 2016 13 October 2016 26
137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 03 October 2016 10 October 2016 37
132 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย 28 September 2016 11 October 2016 211
131 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย มผช.ควบคู่กับ QR Code 27 September 2016 27 October 2016 263
130 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางชื่อโครงการ จ้างซ่อมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าบริเวณโถงและทางเดิน ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมพื้นที่ 437 ตร.ม. 26 September 2016 26 October 2016 236
129 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 September 2016 12 October 2016 219
128 สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 22 September 2016 05 October 2016 200
127 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2016 26 September 2016 197
126 ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม ISO 13485 (TLC ISO 13485) 13 September 2016 13 October 2016 326
125 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2016 22 September 2016 66
124 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบค่าความแม่นของอุปกรณ์วัดและสำรองไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2016 22 September 2016 81
123 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวัดกำลังไฟฟ้าและอุณหภูมิเพิ่มของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2016 22 September 2016 142
122 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง 12 September 2016 19 September 2016 172
121 ราคากลางเก้าอี้สำหรับห้องประชุม 2 ห้อง จำนวน 76 ตัว และโต๊ะประชุมตรงขาเหล็กตัวแอลและโต๊ะประชุมต่อโค้ง สำหรับห้องประชุม 09 September 2016 16 September 2016 75
117 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดกราไฟต์ เฟอร์เนส สำหรับติดตั้งร่วมกับเครื่องอะตอมมิก แอบซอร์ชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 12 September 2016 23 September 2016 398
115 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) (TLC มอก.9999) ประจำปีงบประมาณ 2560 02 September 2016 07 October 2016 531
114 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 02 September 2016 07 October 2016 578
113 จ้างออกแบบและตกแต่งนิทรรศการเปิดตัวโครงการ " ร้าน มอก." 31 August 2016 06 September 2016 202
112 ราคากลางจ้างทำ USB แฟลซไดร์การ์ด UC-01 ความจุ 8GB พร้อมปริ้นโลโก้หน้า-หลัง พร้อมกล่องพลาสติกไม่สกรีนโลโก้ 30 August 2016 06 September 2016 150
111 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย มผช. ควบคู่กับ QR Code 29 August 2016 09 September 2016 599
103 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย 08 July 2016 08 August 2016 1113
102 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 July 2016 26 July 2016 926
95 -ร่าง-ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 June 2016 30 June 2016 316
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น4-5 อาคารสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอลิกส์ (e-bidding) 18 May 2016 18 June 2016 1156
87 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 March 2016 24 March 2016 1162
86 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 May 2016 12 May 2016 1013
85 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน10คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November -0001 30 November -0001 82
84 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November -0001 30 November -0001 85
81 ราคากลางซื้อพรมทอสำหรับห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๕๐๕ ตารางเมตร และม่านปรับแสง จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีตกลงราคา 28 March 2016 04 April 2016 106
80 ราคากลางซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๐๘ ตัว โดยวิธีตกลงราคา 28 March 2016 04 April 2016 79
77 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น 4-5 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 March 2016 04 April 2016 127
76 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 March 2016 01 April 2016 121
74 ตารางราคากลาง จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบ Web Application สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 22 March 2016 29 March 2016 141
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2016 18 May 2016 1599
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2016 18 May 2016 2014
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบสปริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 07 March 2016 07 May 2016 1265
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบแรงดึง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 07 March 2016 07 May 2016 1293
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 February 2016 19 March 2016 144
57 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์(สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 February 2016 03 March 2016 85