รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
2706 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ฯ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซินและรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 29 July 2021 29 August 2021 0
2705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำวน ๔ รายการ 05 July 2021 13 August 2021 0
2704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 19 July 2021 06 August 2021 0
2703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ VOIP 1 ระบบ และ เครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 102 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 July 2021 27 July 2021 0
2702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตลับ 06 July 2021 30 July 2021 0
2701 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 July 2021 27 July 2021 0
2700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 09 July 2021 30 July 2021 0
2699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง 08 July 2021 30 July 2021 0
2698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 08 July 2021 30 July 2021 0
2697 ประกาศยกเลิก จ้างผูกผ้าประดับรั้วเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ จำนวน 1 รายการ 11 June 2021 30 July 2021 0
2696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 July 2021 14 August 2021 0
2695 ประกาศผู้ชนะกระดาษ์การ์ด150G สำหรับพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 June 2021 24 June 2021 0
2694 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 June 2021 19 June 2021 0
2693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอมอนิเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 July 2021 20 July 2021 0
2692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไฟสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 July 2021 20 July 2021 0
2691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 July 2021 20 July 2021 0
2690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 06 July 2021 23 July 2021 0
2689 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประมวลผลแบบสำรวจความเชื่อมั่นความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 08 July 2021 16 July 2021 0
2688 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 08 July 2021 08 July 2021 0
2687 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 07 July 2021 16 July 2021 0
2686 ประกาศ สมอ. เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีควบคุมการทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 July 2021 13 July 2021 0
2685 ประกาศผู้ชนะจ้างผูกผ้าประดับรั้ว จำนวน 1งาน 22 July 2021 16 July 2021 0
2684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 02 July 2021 16 July 2021 0
2683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด 05 July 2021 16 July 2021 0
2682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง 07 April 2021 07 April 2021 0
2681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจานกาแฟ เพื่อการประชุม 25 June 2021 16 July 2021 0
2680 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 June 2021 07 July 2021 0
2679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอมินิเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 June 2021 29 June 2021 0
2678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไฟสตูดิโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 June 2021 29 June 2021 0
2677 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (งบเหลือจ่าย จำนวน 3 โครงการ) 24 June 2021 31 July 2021 0
2676 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI แบบรายปี 22 June 2021 22 June 2021 0
2675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์ 4 สี Ink Jet ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 17 June 2021 23 June 2021 0
2674 ประกาศ สมอ.เรื่องข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 16 June 2021 16 June 2021 0
2673 ประกาศผู้ชนะจ้างผูกผ้าประดับรั้ว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 27 May 2021 18 June 2021 0
2672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 10 ชุด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน -กันยายน 2564 27 May 2021 18 June 2021 0
2671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 720 ใบ 02 June 2021 18 June 2021 0
2670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายการ 27 May 2021 18 June 2021 0
2669 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา 2 โครงการ (จ้างดำเนินการสรรหาพนักงานราชการฯ และซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ) 28 May 2021 04 June 2021 0
2668 กระดาษการ์ดสำหรับพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 13 May 2021 13 May 2021 0
2667 หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร 13 May 2021 13 May 2021 0
2665 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธาณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ 24 May 2021 24 May 2021 0
2664 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างระบบสาธาณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ 24 May 2021 24 May 2021 0
2663 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ JIS S ๒๑๐๙ : ๒๐๑๙ 25 May 2021 25 May 2021 0
2662 ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ 24 May 2021 31 May 2021 0
2661 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 24 May 2021 24 May 2021 0
2660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศอาคาร สมอ. 08 March 2021 15 March 2021 0
2659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเชิงชายและติดตั้งกันสาดห้องพนักงานขับรถยนต์ สมอ. 11 May 2021 25 May 2021 0
2658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล 03 May 2021 24 May 2021 0
2657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ภายใน สมอ. ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564 07 May 2021 28 May 2021 0
2656 ประกาศ สมอ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 13 May 2021 13 May 2021 0
2655 ประกาศ สมอ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขราคา จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 13 May 2021 13 May 2021 0
2654 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 May 2021 21 May 2021 0
2653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองครุฑสีขาว พับ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021 17 May 2021 0
2652 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 425/359 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021 22 May 2021 0
2651 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ AS ๑๐๘๕.๑๔ ๒๐๑๙ โดยเฉพาะเจาะจง 06 May 2021 06 May 2021 0
2650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML ๕๕๑๐ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021 13 May 2021 0
2649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/541/52 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021 03 May 2021 0
2648 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการตัดและดูแลต้นไม้ภายใน สมอ. จำนวน 1 งาน 22 April 2021 18 May 2021 0
2647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนว 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2021 06 May 2021 0
2646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องและครุภัณฑ์ภายในห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 01 March 2021 30 April 2021 0
2645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 April 2021 07 April 2021 0
2644 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 April 2021 06 May 2021 0
2643 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อการขอใช้บริการใบรับรองนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองและค่าบริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 26 April 2021 26 April 2021 0
2642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุด ด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 April 2021 05 May 2021 0
2641 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกรคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) 16 April 2021 16 April 2021 0
2640 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 07 April 2021 22 April 2021 0
2639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร (รวม 9 ตลับ) 25 March 2021 25 March 2021 0
2638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาครุภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการมาตรฐาน 07 April 2021 22 April 2021 0
2637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 April 2021 08 April 2021 0
2636 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ รวม 4 ราายการ 05 April 2021 05 April 2021 0
2635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อวัสดุงานพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซทสำหรับพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาต เอกสารเผยแพร่ เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา และเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2021 07 April 2021 0
2634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางลมดูดแบบหนาและยางลมดูดแบบางที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ตัด ๔ พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2021 07 April 2021 0
2633 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 02 April 2021 08 April 2021 0
2632 ประกาศ สมอ. เรื่องขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๙๘ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 31 March 2021 30 April 2021 0
2629 ประกาศ สมอ. เรื่องขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๙๘ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 31 March 2021 30 April 2021 0
2628 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 01 April 2021 16 April 2021 0
2627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 15 March 2021 31 March 2021 0
2626 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 50 ชุด 31 March 2021 07 April 2021 0
2625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 March 2021 29 March 2021 0
2624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรายละเอียดปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ 30 March 2021 06 April 2021 0
2623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 24 March 2021 30 March 2021 0
2622 ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง และ ถุงผ้าอนามัย จำนวน 2,500 ใบ 19 March 2021 09 April 2021 0
2621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมภายใน สมอ. 12 March 2021 09 April 2021 0
2620 (ร่าง) ประกาศ สมอ. เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2021 24 March 2021 0
2619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 March 2021 29 March 2021 0
2618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2021 29 March 2021 0
2617 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 March 2021 23 March 2021 0
2616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้าน Graphic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 March 2021 25 March 2021 0
2615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 16 March 2021 23 March 2021 0
2614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง 11 March 2021 26 March 2021 0
2613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน 12 March 2021 12 March 2021 0
2612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 March 2021 26 March 2021 0
2611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 50 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) 12 March 2021 23 March 2021 0
2610 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ HP ๔๒๕๐n 12 March 2021 12 March 2021 0
2609 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 12 March 2021 23 March 2021 0
2608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 March 2021 19 March 2021 0
2607 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 425/358 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 March 2021 20 March 2021 0
2606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารในงานต่างๆ ของ กส. 09 March 2021 15 March 2021 0
2605 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๔ 10 March 2021 10 March 2021 0
2604 ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบรายละเอียดปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯ 09 March 2021 16 March 2021 0
2603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 04 March 2021 19 March 2021 0
2602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2021 16 March 2021 0
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซท สำหรับพิมพ์เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาและเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2021 16 March 2021 0
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประเมินภายใน (Intertnal Audit) และการประเมินระหว่างหน่วยรับรอง (Peer Evaluation) จำนวน 80 ใบ โดยวิธเฉพาะเจาะจง 08 March 2021 08 March 2021 0
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 March 2021 19 March 2021 0
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างดูแลต้นไม้และสวนหย่อมภายใน สมอ. 25 February 2021 19 March 2021 0
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 1000 ชุด 10 February 2021 19 March 2021 0
2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมีนาคม จำนวน 16 ชุด 24 February 2021 19 March 2021 0
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร สมอ. จำนวน 1 รายการ 27 January 2021 19 March 2021 0
2594 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบริการ License โปรแกรม Zoom Meeting Business-๑ Year Prepay จำนวน ๑๐ License 03 March 2021 03 March 2021 0
2593 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 02 March 2021 11 March 2021 0
2592 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสารมลพิษไอเสียไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 February 2021 25 March 2021 0
2591 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือมาตรฐานต่างประเทศ AS 1756 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 February 2021 23 February 2021 0
2590 ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 18 February 2021 23 February 2021 0
2589 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 February 2021 25 February 2021 0
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - 30 ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2021 25 February 2021 0
2587 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (3 ตลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2021 26 February 2021 0
2586 ประกาศ สมอ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ 18 February 2021 31 March 2021 0
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 February 2021 25 February 2021 0
2584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 February 2021 26 February 2021 0
2583 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 February 2021 15 February 2021 0
2582 - ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 February 2021 17 February 2021 0
2581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง HP Laserjet จำนวน 2 รายการ 11 February 2021 19 February 2021 0
2579 ประกาศผู้ชนะหมึกพิมพ์จำนวน 5 รายการ 11 February 2021 18 February 2021 0
2578 ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซินและรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กฯ 10 February 2021 10 March 2021 0
2577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 1 งาน 28 January 2021 16 February 2021 0
2576 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษสี A4 จำนวน 1 รายการ (58 ห่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 February 2021 19 February 2021 0
2575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 16 ชุด 27 January 2021 16 February 2021 0
2574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 02 February 2021 16 February 2021 0
2572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02 February 2021 16 February 2021 0
2571 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2021 15 February 2021 0
2570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2021 15 February 2021 0
2568 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 05 February 2021 05 March 2021 0
2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง HP Color Laser Jet M533 02 February 2021 09 February 2021 0
2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 29 January 2021 05 February 2021 0
2565 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 January 2021 02 March 2021 0
2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 January 2021 02 March 2021 0
2563 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP CF 287 29 January 2021 29 January 2021 0
2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (กบก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 January 2021 03 February 2021 0
2561 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 20 January 2021 25 January 2021 0
2560 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 20 January 2021 25 January 2021 0
2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 4 แกลลอน 12 January 2021 29 January 2021 0
2558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าและดูแลสวนหย่อม 24 December 2020 29 January 2021 0
2557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง 25 December 2020 29 January 2021 0
2556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 16 ชุด 28 December 2020 29 January 2021 0
2555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 January 2021 22 January 2021 0
2554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น 56F3X00 จำนวน 10 ตลับ 18 January 2021 25 January 2021 0
2553 (1)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. ปี 2564 (2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. ปี 2564 (2 โครงการ) 16 December 2020 31 January 2021 0
2552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า สำหรับการใช้งานแบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) 15 January 2021 29 January 2021 0
2551 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 January 2021 14 January 2021 0
2550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 January 2021 22 January 2021 0
2549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล งานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 11 January 2021 19 January 2021 0
2548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 05 January 2021 14 January 2021 0
2547 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 04 January 2021 21 January 2021 0
2546 -ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 30 December 2020 08 January 2021 0
2545 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 30 December 2020 08 January 2021 0
2544 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 December 2020 29 January 2021 0
2543 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ (กม.) 30 December 2020 07 January 2021 0
2542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สีสำหรับเครื่อง Laser Jet Enterprise M553 จำนวน 4 รายการ 29 December 2020 06 January 2021 0
2541 ประกาศ สมอ. เรื่องซื้อกระดาษการ์ดขาว 180g 3143 TPI จำนวน10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 December 2020 29 December 2020 0
2540 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2539 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2538 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2537 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2536 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 29 December 2020 29 December 2020 0
2535 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 29 December 2020 29 December 2020 0
2534 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 December 2020 29 December 2020 0
2533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 04 January 2021 30 September 2021 0
2531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564-30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ราย 24 December 2020 24 December 2020 0
2530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 December 2020 31 December 2020 0
2529 ประกาศ สมอ. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล จำนวน 2 อัตรา 03 December 2020 17 December 2020 0
2528 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 December 2020 25 January 2021 0
2527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 December 2020 21 December 2020 0
2526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z5400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 December 2020 01 January 2021 0
2525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระยะเวลา 9 เดือน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 22 December 2020 30 December 2020 0
2524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระยะเวลา 9 เดือน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 22 December 2020 30 December 2020 0
2523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 9 เดือน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 22 December 2020 30 December 2020 0
2522 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2020 11 January 2021 0
2521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2020 30 December 2020 0
2520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการบริการทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 5 และ 6 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 และ 8 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 และ 7 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2 และ 3 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2514 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 17 December 2020 22 December 2020 0
2513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 17 December 2020 26 December 2020 0
2512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมายต่างประเทศและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 17 December 2020 26 December 2020 0
2511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมายและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 17 December 2020 26 December 2020 0
2510 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 16 December 2020 21 December 2020 0
2509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2505 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหาตรา ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 December 2020 15 December 2020 0
2504 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 14 December 2020 17 December 2020 0
2503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 15 December 2020 0
2502 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 December 2020 16 December 2020 0
2501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 December 2020 09 December 2020 0
2500 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สีสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 04 December 2020 04 December 2020 0
2496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ 27 November 2020 18 December 2020 0
2495 ประกาศผู้ชนะการซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ งาน 27 November 2020 18 December 2020 0
2494 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2020 08 December 2020 0
2493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 December 2020 08 December 2020 0
2492 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.25632 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 27 November 2020 27 November 2020 0
2491 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 30 November 2020 30 November 2020 0
2490 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือมาตรฐาน ASME A๑๑๒.๑๙.๒-๒๐๑๘/CSA B๔๕.๑-๑๘ Ceramic Plumbing Fixtures 27 November 2020 27 November 2020 0
2489 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 26 November 2020 28 December 2020 0
2488 ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด ตาม TOR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2020 26 November 2020 0
2487 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 November 2020 30 November 2020 0
2486 ประกาศผู้ชนะ ซื้อกล่องปั๊มขนาด 37x42x31 ซม. จำนวน 300 ใบ (กม.) 20 November 2020 25 November 2020 0
2485 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 November 2020 30 November 2020 0
2484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 16 November 2020 07 December 2020 0
2483 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 November 2020 27 November 2020 0
2482 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 กล่อง 05 November 2020 28 November 2020 0
2481 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2020 24 November 2020 0
2480 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2020 26 November 2020 0
2479 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2020 26 November 2020 0
2478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ RICOH รุ่น Pro 8210s 17 November 2020 26 November 2020 0
2477 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 13 November 2020 26 November 2020 0
2476 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 November 2020 18 November 2020 0
2475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนา เรื่อง โครงการการส่งเสริมการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 12 November 2020 20 November 2020 0
2474 ประกาศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 12 November 2020 20 November 2020 0
2473 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple 12 November 2020 12 November 2020 0
2472 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน ๕,๕๓๐ รีม 10 November 2020 17 November 2020 0
2471 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานธุรการ 03 November 2020 06 November 2020 0
2470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ info graphics และ Clip VDO โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2466 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา ๑๑ งวด ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 09 November 2020 09 November 2020 0
2465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานประจำปี 2563 05 November 2020 16 November 2020 0
2464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าHosting เพื่อจัดเก็บข้อมูล สมอ. สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 4 เมตร x 2.40 เมตร จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน และการดำเนินงาน สมอ. ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2459 ประกาศ กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 04 November 2020 16 November 2020 0
2458 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ระยะเวลา ๑๑ งวด (ตั้งแต่วัที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 03 November 2020 03 November 2020 0
2457 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 November 2020 03 November 2020 0
2456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2450 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 80 ชุด 26 October 2020 12 November 2020 0
2449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 October 2020 09 November 2020 0
2448 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 October 2020 27 October 2020 0
2447 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 30 September 2020 30 October 2020 0
2446 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 09 October 2020 09 November 2020 0
2445 ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส (iPad) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 October 2020 0
2444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กม.) 25 September 2020 30 October 2020 0
2443 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2020 19 October 2020 0
2442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 October 2020 28 October 2020 0
2441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 October 2020 09 October 2020 0
2440 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 09 October 2020 31 October 2020 0
2439 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 09 October 2020 31 October 2020 0
2438 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 09 October 2020 31 October 2020 0
2437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 1 ราย (ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 October 2020 14 October 2020 0
2436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน ภายในงาน SMART SME EXPO 2020 06 October 2020 15 October 2020 0
2435 จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ RICOH รุ่น 8210s สมอ. 540/7/61 ระยะเวลา 3 เดือน 05 October 2020 14 October 2020 0
2434 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2433 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (ไอลดา) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2432 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (จุรีพร) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2431 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (วรางคณา) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2430 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2429 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปัญญา) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2428 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. 02 October 2020 02 October 2020 0
2427 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 30 September 2020 09 October 2020 0
2426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 30 September 2020 09 October 2020 0
2425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง 30 September 2020 09 October 2020 0
2424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 29 September 2020 09 October 2020 0
2423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2020 06 October 2020 0
2422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไปและด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2020 06 October 2020 0
2421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไปและด้านพัสดุ จำนวน 1อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2020 06 October 2020 0
2420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อ Canon Calulator แบบมีกระดาษม้วน 25 September 2020 30 September 2020 0
2419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) จำนวน 6 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML จำนวน ๑ ระบบ 25 September 2020 03 October 2020 0
2417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 1 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและด้านการพัสดุ (กต.2) จำนวน 1 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 3 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 24 September 2020 30 September 2020 0
2413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มหมายต่างประเทศและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 24 September 2020 30 September 2020 0
2412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มหมายและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 24 September 2020 30 September 2020 0
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 September 2020 24 October 2020 0
2404 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าฯ 24 September 2020 24 October 2020 0
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างทางเข้าทางออกศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 02 October 2020 0
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 23 September 2020 0
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 23 September 2020 0
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 23 September 2020 0
2399 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้าง 7 รายการ) 22 September 2020 22 October 2020 0
2397 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 September 2020 24 September 2020 0
2396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ) 21 September 2020 21 October 2020 0
2395 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 September 2020 25 September 2020 0
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 03 September 2020 30 September 2020 0
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน 17 September 2020 28 September 2020 0
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการมาตรฐาน 1 17 September 2020 25 September 2020 0
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ info Graphics และ Clip VDO 17 September 2020 28 September 2020 0
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD OECD - GLP) ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 September 2020 28 September 2020 0
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2020 24 September 2020 0
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าทางออกศููนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2020 24 September 2020 0
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนพัฒนาและแนวทางการดำเนินธุรกิจสำหรับศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 September 2020 24 September 2020 0
2386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองตรวจการมาตรฐาน 2 15 September 2020 22 September 2020 0
2385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการ 01 September 2020 15 September 2020 0
2384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนผนังกระจกขนาด 2,000 มม.*2,300 มม. หนา 6 มม. 09 September 2020 16 September 2020 0
2383 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สมอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2020 15 September 2020 0
2382 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๗ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2020 15 September 2020 0
2381 -นำร่าง- ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2020 15 September 2020 0
2380 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ( จำนวน 1 รายการ) 10 September 2020 30 September 2020 0
2379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 10 September 2020 21 September 2020 0
2378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสีดำ สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น 09 September 2020 18 September 2020 0
2377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ ๘๐ แกรม 09 September 2020 18 September 2020 0
2376 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ 02 September 2020 30 September 2020 0
2375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าทางออกศููนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 September 2020 11 September 2020 0
2374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 September 2020 11 September 2020 0
2373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 03 September 2020 14 September 2020 0
2372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 22 ชุด 24 August 2020 18 September 2020 0
2371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ 18 August 2020 18 September 2020 0
2370 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ 02 September 2020 30 September 2020 0
2369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 01 September 2020 14 September 2020 0
2368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 31 August 2020 11 September 2020 0
2367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 August 2020 28 September 2020 0
2366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 26 August 2020 02 September 2020 0
2365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องปั๊มขนาด 10 1/4 x 19 1/2 x 13 3/4 นิ้ว จำนวน 300 ใบ 26 August 2020 02 September 2020 0
2364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 26 August 2020 02 September 2020 0
2361 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 26 August 2020 30 September 2020 0
2360 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 August 2020 10 September 2020 0
2359 ประกาศซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง 24 August 2020 24 August 2020 0
2358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผ้าปิดปากเนื้อมัสลินสีดำสกรีนโลโก้สีเหลืองทอง แบบสั้นมีที่ปรับสาย จำนวน 300 ชิ้น 19 August 2020 18 September 2020 0
2357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กต.2) 19 August 2020 26 August 2020 0
2355 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 August 2020 24 August 2020 0
2354 ประกาศประกวดราคาฯ การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 August 2020 20 August 2020 0
2353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน 4กฬ-3696 กทม. 14 August 2020 21 August 2020 0
2352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-8592 กทม. 14 August 2020 21 August 2020 0
2351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-8592 กทม. จำนวน 1 คัน 14 August 2020 21 August 2020 0
2350 ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซท จำนวน ๕ รายการ 14 August 2020 25 August 2020 0
2349 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 14 August 2020 25 August 2020 0
2348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Sticker PVC Outdoor/Semi matte laminate/Fb 5mm. 07 August 2020 14 August 2020 0
2347 -ปรับปรุงร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 11 August 2020 17 August 2020 0
2346 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2020 18 August 2020 0
2345 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2020 14 August 2020 0
2343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กต.2) 10 August 2020 10 August 2020 0
2342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 22 ชุด 30 July 2020 21 August 2020 0
2341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคโควิด (รายไตรมาส) 28 February 2020 21 August 2020 0
2340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 17 July 2020 21 August 2020 0
2339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ 17 July 2020 21 August 2020 0
2338 ซื้อลวดเย็บกระดาษ 06 August 2020 17 August 2020 0
2337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 24 July 2020 14 August 2020 0
2336 ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 06 August 2020 17 August 2020 0
2333 ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Internal Hardisk) จำนวน 1 งาน 06 August 2020 06 August 2020 0
2332 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 05 August 2020 31 August 2020 0
2331 ซื้อกระดาษ Sticker Photo paper 36 นิ้ว 05 August 2020 11 August 2020 0
2330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.425/367/52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 July 2020 30 July 2020 0
2329 -ปรับปรุงร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2020 07 August 2020 0
2328 -ปรับปรุงร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2020 07 August 2020 0
2327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กต.2) หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/583/53 จำนวน 1 เคื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 July 2020 31 July 2020 0
2326 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 6/412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 July 2020 31 July 2020 0
2325 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 July 2020 03 August 2020 0
2324 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 July 2020 24 August 2020 0
2323 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z5400 และ Brother MFC-J430W 23 July 2020 31 July 2020 0
2322 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 July 2020 31 July 2020 0
2320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 21 ชุด 23 June 2020 07 August 2020 0
2319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อปัสสาวะห้องน้ำชายชั้น 1-5 อาคาร สมอ. 22 July 2020 29 July 2020 0
2318 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 July 2020 16 July 2020 0
2317 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 โครงการ 22 July 2020 22 August 2020 0
2316 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าฯ เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 22 July 2020 22 August 2020 0
2315 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ฯ เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 22 July 2020 22 August 2020 0
2314 ประกาศจ้างจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ.2564-2568 แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. 22 July 2020 22 July 2020 0
2313 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. 21 July 2020 21 July 2020 0
2312 ประกาศผู้ชนะจ้างแยกสีและทำเพลท 16 July 2020 23 July 2020 0
2311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 1)โครงการจ้างซ่อมช่องแสงและหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟด้านทิศใต้อาคาร สมอ. 2)โครงการจ้างบริการกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 13 July 2020 20 July 2020 0
2310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 1)โครงการจ้างซ่อมช่องแสงและหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟด้านทิศใต้อาคาร สมอ. 2)โครงการจ้างบริการกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 13 July 2020 20 July 2020 0
2309 ซื้อ Harddisk ความจุ 4 TB แบบ SATA 13 July 2020 22 July 2020 0
2308 ประกาศผู้ชนะการซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 21 ชุด 30 June 2020 31 July 2020 0
2307 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD OECD - GLP) ระยะที่ ๑ 10 July 2020 10 August 2020 0
2306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิดพร้อมซ่อมแซมสายในส่วนที่ชำรุด 25 June 2020 15 July 2020 0
2305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 1) โครงการจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 2) โครงการจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 23 April 2020 07 May 2020 0
2304 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 03 July 2020 13 July 2020 0
2303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเก้าอี้ กส. 4 ตัว 03 July 2020 15 July 2020 0
2302 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD : OECD-GLP) ระยะที่ ๑ 02 July 2020 02 September 2020 0
2301 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL Geotrust BusinessID (OV) สำหรับเว็บไซต์ www.tisi.go.th 30 June 2020 30 June 2020 0
2300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับ-ส่งตัวอย่าง 26 June 2020 03 July 2020 0
2299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 June 2020 26 June 2020 0
2298 จ้างเหมาบริการบุคลลธรรมดา 22 June 2020 30 June 2020 0
2297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก 64A 23 June 2020 30 June 2020 0
2295 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง ๘ คัน 24 June 2020 29 June 2020 0
2294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัน 21 April 2020 03 July 2020 0
2293 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัน 08 May 2020 03 July 2020 0
2292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชิ้น 13 May 2020 03 July 2020 0
2291 ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D309L 17 June 2020 24 June 2020 0
2290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ห้องทำงาน พร. หมา่ยเลขทะเบียนครุภัณฑ์ สมอ. 425/383 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 June 2020 15 June 2020 0
2288 ซื้อ SignMate Business software package (ซ์้อขาด : ต่อจุด) 23 June 2020 23 June 2020 0
2287 ซื้อบริการ จัดทำ Services DATA API สำหรับการจัดส่งข้อความผ่าน Coding Program 23 June 2020 23 June 2020 0
2286 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 17 June 2020 24 June 2020 0
2285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรางม่านพลาสติก แบบพับได้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 June 2020 23 June 2020 0
2284 ซื้อค่าบริการการใช้ระบบ Conference Service แบบที่ 1 และแบบที่ 2 15 June 2020 15 June 2020 0
2283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 29 May 2020 30 June 2020 0
2282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแสดงการแจ้งเตือนต่างๆ จำนวน 6 รายการ 08 June 2020 15 June 2020 0
2281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการ Service Google Calendar API จำนวน ๑ รายการ 05 June 2020 05 June 2020 0
2280 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ฯ 29 May 2020 29 May 2020 0
2278 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2277 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2276 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2275 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลากกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2274 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dymamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2273 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรมด้านการมาตรฐานฯ 25 May 2020 25 May 2020 0
2272 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 25 May 2020 25 May 2020 0
2271 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM HYPERX 8 GB ฯ 19 May 2020 19 May 2020 0
2270 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒๐ ชุด 19 May 2020 19 May 2020 0
2269 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM PC 8 GB DDR4/2666 จำนวน 14 ชิ้น 15 May 2020 15 May 2020 0
2268 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กม. หมายเลข สมอ.6/404 13 May 2020 13 May 2020 0
2267 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๙๐ ลัง 14 May 2020 14 May 2020 0
2266 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สมอ. จำนวน ๒ เครื่อง 12 May 2020 12 May 2020 0
2265 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 05 May 2020 05 May 2020 0
2264 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 01 May 2020 01 May 2020 0
2263 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2262 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2261 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2260 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2259 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 28 April 2020 28 April 2020 0
2258 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 28 April 2020 28 April 2020 0
2257 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐษนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปี 2563 20 April 2020 20 April 2020 0
2256 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สมอ. (ครึ่งปีหลัง 2563) 01 April 2020 01 April 2020 0
2255 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 ราย 01 April 2020 01 April 2020 0
2254 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อบริการจัดเก็บข้อมูลร้านค้า มอก. และแสดงพิกัดร้านค้า มอก.บน Google MAPฯ 27 March 2020 27 March 2020 0
2253 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Info Graphics ฯ 10 March 2020 10 March 2020 0
2252 ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคฯ 12 February 2020 12 February 2020 0
2251 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 5 รายการ (รถยนต์ราชการ) 04 June 2020 10 June 2020 0
2250 ซื้อ RAM PC 8GB DDR4/2666 จำนวน ๑๔ ชิ้น 22 May 2020 02 June 2020 0
2249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ๔ รายการ (กบค.) 26 May 2020 04 June 2020 0
2248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020 25 May 2020 0
2246 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 07 May 2020 05 June 2020 0
2245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 13 May 2020 05 June 2020 0
2244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น กส. หมายเลข สมอ.540/7/61 (ระยะเวลา 5 เดือน) 26 May 2020 02 June 2020 0
2243 ซ่อมแซมพื้นห้องชำรุด 30 ตรม. และซ่อมผนังห้องชำรุด 13.2 ตร.ม. จำนวน 1 งาน 07 May 2020 15 May 2020 0
2242 จ้างซ่อมแซมตู้ซิงค์ห้องพัก พขร. และห้อง รปภ. จำนวน ๑ งาน 01 May 2020 09 May 2020 0
2241 ซื้อมาตรฐาน AAMI PB70 จำนวน 1 รายการ 20 May 2020 27 May 2020 0
2240 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 03 March 2020 05 June 2020 0
2239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 16 March 2020 05 June 2020 0
2238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 15 April 2020 05 June 2020 0
2237 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป (กค.) จำนวน ๑ อัตรา 15 May 2020 23 May 2020 0
2236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM HYPERX 8GB BUS2666 DDR 4 BLACK 8*1 HX426C1FB3/8 จำนวน 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020 25 May 2020 0
2235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020 25 May 2020 0
2234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ 23 April 2020 29 May 2020 0
2233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 29 April 2020 22 May 2020 0
2230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24 March 2020 22 May 2020 0
2229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 16 April 2020 22 May 2020 0
2228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 April 2020 22 May 2020 0
2227 ประกาศผูัชนะการเสนอราคาค่าบริการการใช้ระบบ Zoom 21 April 2020 22 May 2020 0
2226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 01 May 2020 22 May 2020 0
2225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2020 27 May 2020 0
2224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2020 27 May 2020 0
2223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2020 27 May 2020 0
2222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม 12 February 2020 22 May 2020 0
2221 ยกเลิกประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 13 March 2020 22 May 2020 0
2220 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและป้องกันแบคทีเรียและไวรัส COVID ๑๙ 07 May 2020 13 May 2020 0
2219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020 18 May 2020 0
2218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020 18 May 2020 0
2217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020 19 May 2020 0
2216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และประตูทางเข้าห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 23 April 2020 14 May 2020 0
2215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/494/51 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กม. หมายเลข สมอ.6/404 3)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/507/52 สมอ.6/608/56 และ สมอ.6/610/59 (3 โครงการ) 05 May 2020 12 May 2020 0
2214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2020 08 June 2020 0
2213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2020 08 June 2020 0
2212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 90 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020 18 May 2020 0
2211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1.โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือฯ 2. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งฯ (2 โครงการ) 30 April 2020 11 May 2020 0
2210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 17 March 2020 15 May 2020 0
2209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กก.) 28 April 2020 06 May 2020 0
2208 ซื้อ HP CP๓๕๒๕ MFP ๒๒๐ V FUSER KIT FOR M๕๕๑ 03 April 2020 15 April 2020 0
2207 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองครุฑสีขาว) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ซอง 28 April 2020 06 May 2020 0
2206 ซื้อ License โปรแกรม Zoom Meeting Business Plus License-๑ Year Prepay จำนวน ๑๐ License 01 May 2020 08 May 2020 0
2205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 April 2020 14 May 2020 0
2204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลากระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการบุรณาการฯ จำนวน 1 ระบบ 28 April 2020 08 May 2020 0
2199 ซื้อ HP CP๓๕๒๕ MFP ๒๒๐V FUSER KIT FOR M๕๕๑ (อะไหล่ชุดความร้อน) 03 April 2020 14 April 2020 0
2198 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 14 April 2020 08 May 2020 0
2197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิืือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 16 April 2020 08 May 2020 0
2196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 16 March 2020 08 May 2020 0
2195 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2020 07 May 2020 0
2194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ (กค.) 13 April 2020 22 April 2020 0
2193 ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงิน การจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 08 April 2020 08 May 2020 0
2192 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 April 2020 29 April 2020 0
2191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายฯ 16 April 2020 08 May 2020 0
2190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 16 March 2020 08 May 2020 0
2189 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 April 2020 27 April 2020 0
2188 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 April 2020 27 April 2020 0
2187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสาร 26 March 2020 04 May 2020 0
2186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเก็บข้อมูลร้านค้า มอก. 24 March 2020 09 May 2020 0
2185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก จำนวน 4 ขวด 30 March 2020 01 May 2020 0
2184 เช่าโพเดียมอะคริลิคใส จำนวน ๑๓ ตัว 16 March 2020 25 March 2020 0
2183 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓) 17 April 2020 22 April 2020 0
2182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ 6 ช่อง จำนวน 12 อัน 16 March 2020 30 April 2020 0
2181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มยึดเจาะ จำนวน 3,000 แฟ้ม 23 March 2020 30 April 2020 0
2180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย Photo backdrop จำนวน 1 งาน 17 March 2020 30 April 2020 0
2179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ 26 March 2020 30 April 2020 0
2178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 28 February 2020 30 April 2020 0
2177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 April 2020 23 April 2020 0
2176 ประกาศราคากลาง 1) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งฯ 2) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือฯ 3) โครงการจ้างควบคุมสนามทดสอบพลวัตฯ 08 April 2020 22 April 2020 0
2175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 April 2020 23 April 2020 0
2174 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำช่องจอดรถจักรยานยนต์ด้านหน้าอาคาร สมอ. และงานเดินท่อน้ำเข้าออกเคาน์เตอร์ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคาร สมอ. 14 April 2020 21 April 2020 0
2173 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ฯ ครั้งที่ ๓ 14 April 2020 17 April 2020 0
2172 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ฯ ครั้งที่ ๔ 14 April 2020 17 April 2020 0
2171 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 17 April 2020 0
2170 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 17 April 2020 0
2169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 22 April 2020 0
2168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 22 April 2020 0
2167 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ฯ ครั้งที่ ๓ 13 April 2020 16 April 2020 0
2166 ซื้อกระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม จำนวน 15 รีม 01 April 2020 08 April 2020 0
2165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 03 April 2020 10 April 2020 0
2164 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 09 April 2020 14 April 2020 0
2163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 12 อัน 16 March 2020 17 April 2020 0
2162 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 April 2020 13 April 2020 0
2161 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 April 2020 13 April 2020 0
2160 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 April 2020 13 April 2020 0
2159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒๐ ชุด 19 March 2020 17 April 2020 0
2158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ชิ้น 20 March 2020 17 April 2020 0
2157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่อประชาสัมพันธ์ 03 March 2020 17 April 2020 0
2156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 24 March 2020 17 April 2020 0
2155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าบริการ API อ่านอักษรเป็นเสียง 06 March 2020 17 April 2020 0
2154 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 April 2020 10 April 2020 0
2153 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๙๕ เครื่อง 23 January 2020 02 May 2020 0
2152 เช่าเครืื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง 26 March 2020 31 March 2020 0
2151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/491 30 March 2020 07 April 2020 0
2150 ประกาศประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2149 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skiid - Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2148 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2147 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2146 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. เลขทะเบียน ฮจ-4329 กมม 27 March 2020 03 April 2020 0
2145 ซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน ฮจ-4329 กทม. 25 March 2020 03 April 2020 0
2144 ซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ฮร-8593 26 March 2020 03 April 2020 0
2143 จ้างทำตรายาง 3 อัน (กอ.) 19 March 2020 26 March 2020 0
2142 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2020 31 March 2020 0
2141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 95 เครื่อง 25 March 2020 10 April 2020 0
2140 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 March 2020 27 March 2020 0
2139 ร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skiid - Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2138 ร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมห้องเก็บของ กบก.สล. ชั้น 5 อาคาร สมอ. 2)จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์และเดินสายสัญญาณห้องประชุม 214 3) จ้างเดินสายเต้ารับไฟฟ้า และรูมเทอร์โมเครื่องปรับอากาศห้องออกกำลังกาย ชั้น 5 (3 โครงการ) 19 March 2020 26 March 2020 0
2136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ. 2) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/372 17 March 2020 24 March 2020 0
2135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/495 11 March 2020 25 March 2020 0
2134 ร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 March 2020 30 March 2020 0
2132 ร่างประกาศประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2131 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2130 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 30 March 2020 0
2129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ ราย 20 March 2020 27 March 2020 0
2128 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 March 2020 27 March 2020 0
2127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ 13 March 2020 24 March 2020 0
2126 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 March 2020 24 March 2020 0
2125 ประกาศตารางราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 27 February 2020 27 March 2020 0
2124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งระบบเชื่อมต่อบริการข้อมูลกับหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ 12 March 2020 19 March 2020 0
2123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM ๓๒GB (๑๖GBX๒) DDR๔-๓๒๐๐ จำนวน ๑ ชุด 12 March 2020 19 March 2020 0
2122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 11 February 2020 21 February 2020 0
2121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 12 March 2020 21 February 2020 0
2120 ประกาศผู้ชนะ 1)จ้างติดตั้งสายแลน สายไฟ สายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องทำงาน กวท.สล. 2)จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 (2 โครงการ) 03 March 2020 17 March 2020 0
2119 จ้างทำป้ายไตรวิชั่น จำนวน ๑ ชิ้น 05 March 2020 12 March 2020 0
2117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 200 ใบ 22 January 2020 20 March 2020 0
2116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 28 February 2020 20 March 2020 0
2115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 28 February 2020 20 March 2020 0
2114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 150 ใบ 13 February 2020 20 March 2020 0
2113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 19 ชุด 28 November 2019 20 March 2020 0
2112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน 12 February 2020 20 March 2020 0
2111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ชิ้น 06 February 2020 20 March 2020 0
2110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใบรับรองสีน้ำเงิน จำนวน 450 แฟ้ม 02 January 2020 20 March 2020 0
2108 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ ราย 06 March 2020 16 March 2020 0
2107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายใน สมอ. 28 March 2020 06 March 2020 0
2106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคาร สมอ. รวม 206 เครื่อง 03 March 2020 10 March 2020 0
2105 ประกาศประกวดราคา การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 05 March 2020 20 March 2020 0
2104 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 95 เครื่อง สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 02 March 2020 09 March 2020 0
2103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 March 2020 18 March 2020 0
2102 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะและจุดวางถุงผ้า 03 March 2020 13 March 2020 0
2101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ สมอ. 02 March 2020 12 March 2020 0
2100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1)จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิงชั้น 4 ห้องน้ำชายชั้น 1 สมอ. 2)จ้างซ่อมแซมหลังคาและระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถยนต์ สมอ. 3)ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรับรอง 1 และห้องประชุม 214 สมอ. 4) จ้างซ่อมแซมม่านปรับแสงห้องประชุม 214 สมอ. (4 โครงการ) 20 February 2020 05 March 2020 0
2099 ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 February 2020 03 March 2020 0
2098 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซองพลาสติกสำหรับใส่ใบรับรองมาตรฐาน) 25 February 2020 28 February 2020 0
2097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีและทำเพลท พร้อมปรู๊ฟ ๔ สี 21 February 2020 29 February 2020 0
2096 ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สี HP Color LaserJet ๕๕๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๔๒๕/๓๓๑/๕๑ 21 February 2020 29 February 2020 0
2095 จ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่น (กช.) 21 February 2020 29 February 2020 0
2094 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ (กป.) 21 February 2020 29 February 2020 0
2093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กล่อง 27 January 2020 06 March 2020 0
2092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบตัดต่อภาพฉายขึ้นจอ 12 February 2020 06 March 2020 0
2091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 42 ลัง 20 January 2020 06 March 2020 0
2090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง 20 January 2020 06 March 2020 0
2089 ประกาศผู้ชนะจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน 12 February 2020 06 March 2020 0
2088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 28 November 2019 06 March 2020 0
2087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใบรับรอง จำนวน 450 แฟ้ม 02 January 2020 06 March 2020 0
2086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 20 February 2020 06 March 2020 0
2085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 เล่ม 20 February 2020 06 March 2020 0
2084 ซื้อชุดกรวดน้ำทองเหลือง จำวน ๖ ชุด 11 February 2020 18 February 2020 0
2083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server ศส. หมายเลข สมอ.6/607/56 06 February 2020 20 February 2020 0
2082 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๕๐๐ ใบ 18 February 2020 25 February 2020 0
2081 เช่าห้องประชุม 11 February 2020 18 February 2020 0
2080 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 14 February 2020 13 March 2020 0
2079 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด 23 January 2020 07 February 2020 0
2078 ซื้อซองสีขาวใช้กาวปิดผนึกซอง ขนาด ๙ นิ้ว x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว พร้อมพิมพ์ จำนวน ๕,๐๐๐ ซอง 06 February 2020 13 February 2020 0
2077 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 06 February 2020 13 February 2020 0
2076 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ 04 February 2020 15 February 2020 0
2075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/556/52 2)โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศส. หมายเลข สมอ.154/1623/59 3)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/477 03 February 2020 10 February 2020 0
2074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กย. หมายเลข สมอ.425/380 2)โครงการจ้างซ่อมประตูห้อง พขร. 3)โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/607, สมอ.6/608, สมอ.6/610 และ สมอ.6/611 4)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/496 5)โครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ กป. หมายเลข สมอ.1.1/ว.405 และ สมอ.1.1/ว.539 (5 โครงการ) 04 February 2020 11 February 2020 0
2073 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 27 January 2020 06 February 2020 0
2072 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 23 January 2020 06 February 2020 0
2071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ (Water Mist) จำนวน 24 ถัง 24 January 2020 31 January 2020 0
2070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 10 January 2020 28 January 2020 0
2069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมห้องทำงาน ผอ.กย. (ห้อง 223) 2)โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(กป.) หมายเลข สมอ.154/1467/58 3)โครงการจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และตัวอย่างที่ได้จาการยึดอายัด (กต.3) 14 January 2020 28 January 2020 0
2068 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 23 January 2020 06 February 2020 0
2067 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 January 2020 15 February 2020 0
2066 จ้างทำตรายาง 27 รายการ 10 January 2020 17 January 2020 0
2065 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ 15 January 2020 22 January 2020 0
2064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ ม้วน 16 January 2020 23 January 2020 0
2063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ๑๑ ถัง 18 December 2019 24 January 2020 0
2062 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ) 16 January 2020 30 September 2020 0
2061 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้อ จำนวน 7 โครงการ) 16 January 2020 30 September 2020 0
2060 จ้างทำตรายาง จำนวน 27 รายการ 10 January 2020 17 January 2020 0
2059 ซื้อหมึกพิมพ์ HP จำนวน 3 รายการ 10 January 2020 17 January 2020 0
2058 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ 21 November 2019 24 January 2020 0
2057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม 214 อาคาร สมอ. 10 January 2020 17 January 2020 0
2056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร จำนวน 120 ตู้ (กส.) 24 December 2019 13 January 2020 0
2055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิื้อน้ำดื่ม จำนวน 36 ถัง 19 December 2019 17 January 2020 0
2054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 02 January 2020 17 January 2020 0
2053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1) จ้างติดตั้งและย้ายสวิทซ์ไฟชั้น 2 สมอ. 2) จ้างย้ายครุภัณฑ์เพื่อจัดห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 จัดห้องประชุมชั้น 4 และจัดห้องประชุมชั้น 2 3) จ้างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 (3 โครงการ) 06 January 2020 13 January 2020 0
2052 ซื้อบริการค่า Service Google Map Platforms 03 January 2020 10 January 2020 0
2051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืิ้อน้ำดื่ม 29 ถัง 20 December 2019 17 January 2020 0
2050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 3 รายการ 11 December 2019 17 January 2020 0
2049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการฝึกอบรม เรื่อง ผู้ตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 January 2020 09 January 2020 0
2048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 January 2020 09 January 2020 0
2047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย HDMI จำนวน 5 สาย 19 December 2019 17 January 2020 0
2046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 17 December 2019 16 January 2020 0
2045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06 December 2019 14 January 2020 0
2044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26 December 2019 10 January 2020 0
2043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพับ 2 26 December 2019 10 January 2020 0
2042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 11 December 2019 10 January 2020 0
2041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเสนอเซ็น 11 December 2019 10 January 2020 0
2040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 22 รายการ 26 December 2019 10 January 2020 0
2039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 26 December 2019 10 January 2020 0
2038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใบรับรอง 06 December 2019 10 January 2020 0
2037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 29 November 2019 10 January 2020 0
2036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 19 ถัง 17 December 2019 10 January 2020 0
2035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิื้อน้ำดื่ม 33 ถัง 17 December 2019 10 January 2020 0
2034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 11 December 2019 10 January 2020 0
2033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ 04 December 2019 10 January 2020 0
2032 โครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet M500 26 December 2019 08 January 2020 0
2031 โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ต่อเนื่อง) 24 December 2019 02 February 2020 0
2030 ซื้อซองจดหมาย กล่องกระดาษ และกระดาษการ์ดสี 24 December 2019 02 January 2020 0
2029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้ากันสาดห้อง 400 20 December 2019 27 December 2019 0
2028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่ชำรุด 6 คัน 19 December 2019 08 January 2020 0
2027 ซื้อกระดาษการ์ดขาวและกระดาษอาร์ตด้าน 23 December 2019 30 December 2019 0
2026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2019 27 December 2019 0
2025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2019 27 December 2019 0
2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ 12 December 2019 03 January 2020 0
2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 กล่อง 22 November 2019 03 January 2020 0
2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล่องใส่เอกสาร 26 October 2019 03 January 2020 0
2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุม 21 November 2019 03 January 2020 0
2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 160 ชุด 18 November 2019 03 January 2020 0
2019 ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน 26 November 2019 03 January 2020 0
2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 29 October 2019 03 January 2020 0
2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง 03 December 2019 03 January 2020 0
2016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า Hosting 29 October 2019 03 January 2020 0
2015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 04 December 2019 03 January 2020 0
2014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพับกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.60/3-40 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/505/51 3)จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/404 4)จ้างซ่อมประตูห้องทำงาน กส. (4 โครงการ) 17 December 2019 24 December 2019 0
2012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๒๐๐ ใบ 06 November 2019 03 January 2020 0
2011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02 December 2019 03 January 2020 0
2010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด 11 December 2019 03 January 2020 0
2009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ 09 December 2019 03 January 2020 0
2008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 17 December 2019 03 January 2020 0
2007 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 09 December 2019 03 January 2020 0
2006 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ฮาร์ดดิสก์ จำนวน ๑ ตัว 17 December 2019 30 November -0001 0
2005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดษาสีงาช้างจำนวน 500 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2019 20 December 2019 0
2004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐานสำหรับใช้ในการอ้่างอิง 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2019 20 December 2019 0
2003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ.) 19 December 2019 26 December 2019 0
2002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ.) 19 December 2019 26 December 2019 0
2001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ML 5510 ND 17 December 2019 24 December 2019 0
2000 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ จำนวน 2,000 ใบ 11 December 2019 18 December 2019 0
1999 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 2,000 ด้าม 11 December 2019 18 December 2019 0
1998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 30 ถัง 14 November 2019 27 December 2019 0
1997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์ จำนวน 2 ม้วน 03 December 2019 27 December 2019 0
1996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 สมอ.6/480/51 และ สมอ.6/407/51 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กย.ยผ. หมายเลข สมอ.6/563/52 3)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.2 หมายเลข สมอ.6/587/53 11 December 2019 18 December 2019 0
1995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 08 November 2019 27 December 2019 0
1994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 07 November 2019 27 December 2019 0
1993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 October 2019 20 December 2019 0
1992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์ 03 December 2019 20 December 2019 0
1991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 November 2019 20 December 2019 0
1990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อแฟ้มประวัติข้าราชการ 02 December 2019 20 December 2019 0
1989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง 03 December 2019 20 December 2019 0
1988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 04 December 2019 20 December 2019 0
1987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) จำนวน 1 อัตรา 03 December 2019 11 December 2019 0
1986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 06 November 2019 20 December 2019 0
1985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 17 ชุด 29 October 2019 20 December 2019 0
1984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 200 ใบ 06 November 2019 20 December 2019 0
1983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 26 November 2019 20 December 2019 0
1982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ 18 November 2019 20 December 2019 0
1981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 November 2019 20 December 2019 0
1980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 22 November 2019 20 December 2019 0
1979 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 21 November 2019 20 December 2019 0
1978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 20 November 2019 20 December 2019 0
1977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 12 November 2019 20 December 2019 0
1976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 November 2019 20 December 2019 0
1975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท 07 November 2019 20 December 2019 0
1974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน ๒๕๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2019 22 November 2019 0
1973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กต.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 November 2019 04 December 2019 0
1972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.๑) จำนวน ๗๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 December 2019 11 December 2019 0
1970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 3890 06 November 2019 13 December 2019 0
1969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 2905 06 November 2019 13 December 2019 0
1968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 06 November 2019 13 December 2019 0
1967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 3,643 06 November 2019 13 December 2019 0
1966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 20 November 2019 13 December 2019 0
1965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 4 อาคาร สมอ. 18 November 2019 02 December 2019 0
1964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ กส. หมายเลข สมอ.540/7/61 26 November 2019 03 December 2019 0
1963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06 November 2019 06 December 2019 0
1962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06 November 2019 30 November 2019 0
1961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำระบบกันซึมและซ่อมแซมกันสาดชั้น 2 ด้านหลังอาคาร สมอ. และโครงการจ้างติดตั้งขาแขวนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องผู้บริหาร สมอ. (2 โครงการ) 13 November 2019 20 November 2019 0
1960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อของรางวัลประเภทรภยนต์ในงานกาชาดประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน และโครงการซื้อของรางวัลประเภทรถจักรยานยนต์ ในงานกาชาด ประจำปี 2562 จำนวน 6 คัน (2 โครงการ) 11 November 2019 18 November 2019 0
1959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ 13 November 2019 20 November 2019 0
1958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ. สล.) 08 November 2019 15 November 2019 0
1957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 29 October 2019 22 November 2019 0
1956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 29 October 2019 22 November 2019 0
1955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีและทำเพลท พร้อมปรู๊ฟ ๔ สี 07 November 2019 14 November 2019 0
1954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 34 ถัง 28 October 2019 15 November 2019 0
1953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 41 ถัง 28 October 2019 15 November 2019 0
1952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 57 ถัง 29 October 2019 15 November 2019 0
1951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 16 ถัง 29 October 2019 15 November 2019 0
1950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 33 ถัง 29 October 2019 15 November 2019 0
1949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 37 ถัง 28 October 2019 15 November 2019 0
1948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ 11 October 2019 15 November 2019 0
1947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 38 ถัง 17 October 2019 15 November 2019 0
1946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 17 October 2019 15 November 2019 0
1945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกั้นเขต 29 October 2019 15 November 2019 0
1944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ 29 October 2019 15 November 2019 0
1943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 20 ถัง 21 October 2019 15 November 2019 0
1942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 88 ถัง 25 October 2019 15 November 2019 0
1941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 88 ถัง 25 October 2019 16 November 2019 0
1940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 16 October 2019 16 November 2019 0
1939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ blackdrop 25 October 2019 22 November 2019 0
1938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จรับเงิน 20 September 2019 22 November 2019 0
1937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 October 2019 22 November 2019 0
1936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. และโครงการจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. (2 โครงการ) 25 October 2019 01 November 2019 0
1935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๒ ของ สมอ. 29 October 2019 05 November 2019 0
1934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดนิทรรศการและกิจกรรมร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 28 October 2019 04 November 2019 0
1932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน (กส.) 09 October 2019 16 October 2019 0
1931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 October 2019 14 October 2019 0
1930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบกันซึมและซ่อมแซมกันสาดอาคาร สมอ. 07 October 2019 14 October 2019 0
1929 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำ พร้อมวางท่อและอุปกรณ์ประปา (ศูนย์ทดสอบยานยาน์ฯ ลาดกระทิง) 30 September 2019 07 October 2019 0
1928 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ สมอ. 26 September 2019 03 October 2019 0
1927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน 30 September 2019 07 October 2019 0
1926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ ราย 30 September 2019 07 October 2019 0
1925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 02 September 2019 11 October 2019 0
1924 ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่ม จำนวน 48 ถัง 19 September 2019 11 October 2019 0
1923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) 06 September 2019 11 October 2019 0
1922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง 30 September 2019 04 October 2019 0
1921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหนังพนักงานรับโทรศัพท์ 28 August 2019 11 October 2019 0
1920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 30 October 2018 11 October 2019 0
1919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และโครงการจ้างซ่อมโถปัสสาวะห้องน้ำชาย ชั้น 1-3 อาคาร สมอ. (2 โครงการ) 26 September 2019 03 October 2019 0
1918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองสีน้ำตาล 02 September 2019 11 October 2019 0
1917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 20 September 2019 11 October 2019 0
1916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจ 19 September 2019 11 October 2019 0
1915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน 19 August 2019 18 October 2019 0
1914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ นิติกร 11 September 2019 11 October 2019 0
1913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 24 September 2019 11 October 2019 0
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 24 September 2019 11 October 2019 0
1911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 19 September 2019 11 October 2019 0
1910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 13 September 2019 11 October 2019 0
1909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 25 September 2019 11 October 2019 0
1908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 19 September 2019 11 October 2019 0
1907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่รับรอง กค. ชั้น 3 สมอ. 18 September 2019 02 October 2019 0
1906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนถ่ายสิ่งปฏิกูล อาคาร สมอ. 25 September 2019 02 October 2019 0
1905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 02 July 2019 11 October 2019 0
1904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดเสนอเซ็น 09 September 2019 11 October 2019 0
1903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Blackdrop จำนวน 1 งาน 15 August 2019 11 October 2019 0
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09 September 2019 10 October 2019 0
1901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 06 September 2019 11 October 2019 0
1900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืิ้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 02 September 2019 11 October 2019 0
1899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 20 August 2019 11 October 2019 0
1898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมเผยแพร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 25 September 2019 02 October 2019 0
1897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน 16 September 2019 23 September 2019 0
1896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 31 July 2019 30 September 2019 0
1895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน และการดำเนินงาน สมอ. ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24 September 2019 27 September 2019 0
1893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Note Book) 24 September 2019 27 September 2019 0
1892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 September 2019 24 October 2019 0
1889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กก. หมายเลข สมอ.6/617/60 และโครงการจ้างย้ายม่านปรับแสงจากห้อง 214 ไปไว้ห้องทำงาน ยผ.กย. (ห้อง 222) (2 โครงการ) 19 September 2019 26 September 2019 0
1888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนิติกร 16 September 2019 30 September 2019 0
1887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2019 27 September 2019 0
1886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 15 August 2019 30 September 2019 0
1885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6576 06 September 2019 30 September 2019 0
1884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 03 September 2019 30 September 2019 0
1883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 August 2019 30 September 2019 0
1882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อน้ำดื่ม 11556 27 May 2019 30 September 2019 0
1881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดเสนอเซ็น 2000.04 02 September 2019 30 September 2019 0
1880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 5778 15 August 2019 30 September 2019 0
1879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 2217.04 16 September 2019 30 September 2019 0
1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 1578 15 August 2019 30 September 2019 0
1877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนกันยายน 11 September 2019 30 September 2019 0
1876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 728 09 September 2019 30 September 2019 0
1875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 214.50 19 September 2019 30 September 2019 0
1874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 1467 06 September 2019 30 September 2019 0
1873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสาร 1616 06 September 2019 30 September 2019 0
1872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ 13 August 2019 05 October 2019 0
1871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 16 September 2019 23 September 2019 0
1870 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62090015869) 16 September 2019 16 October 2019 0
1869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 15 August 2019 24 September 2019 0
1868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ (กส.) 20 August 2019 24 September 2019 0
1867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน 19 August 2019 24 September 2019 0
1866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 September 2019 23 September 2019 0
1865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 160 ใบ 03 September 2019 24 September 2019 0
1864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 03 September 2019 24 September 2019 0
1863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน 66,150 19 August 2019 24 September 2019 0
1862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2988.51 26 August 2019 24 September 2019 0
1861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6576 06 September 2019 24 September 2019 0
1860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 02 September 2019 24 September 2019 0
1859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กก.) 02 September 2019 24 September 2019 0
1858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ 27 August 2019 24 September 2019 0
1857 ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำดื่ม (กบก.) 23 August 2019 24 September 2019 0
1856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 28 August 2019 24 September 2019 0
1855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 28 August 2019 24 September 2019 0
1854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 05 August 2019 24 September 2019 0
1853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 26 July 2019 24 September 2019 0
1852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กก.) 23 August 2019 24 September 2019 0
1851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้วัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 31 July 2019 24 September 2019 0
1850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าทำตรายาง (กป.) 12 September 2019 24 September 2019 0
1849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 06 September 2019 24 September 2019 0
1848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 23 August 2019 24 September 2019 0
1847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 06 September 2019 24 September 2019 0
1846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 09 September 2019 24 September 2019 0
1845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 15 August 2019 24 September 2019 0
1844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 30 ถัง 27 August 2019 24 September 2019 0
1843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 42 ถัง 13 September 2019 26 September 2019 0
1842 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 13 September 2019 20 September 2019 0
1841 ประกาศผู้เสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 13 September 2019 20 September 2019 0
1840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 15 August 2019 23 September 2019 0
1839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. จำนวน 18 รายการ 12 September 2019 19 September 2019 0
1838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 31 July 2019 23 September 2019 0
1837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สลากบำรุงสภากาชาดไทย 12 September 2019 19 September 2019 0
1836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ POCKET WIFI จำนวน ๑๕ เครื่อง 12 September 2019 19 September 2019 0
1835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 30 August 2019 20 September 2019 0
1834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 26 July 2019 20 September 2019 0
1833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 27 August 2019 20 September 2019 0
1832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 30 August 2019 20 September 2019 0
1831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 30 August 2019 20 September 2019 0
1830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 143 ถัง 03 September 2019 20 September 2019 0
1829 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา 04 September 2019 12 September 2019 0
1828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Print 01 July 2019 20 September 2019 0
1827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 15 August 2019 20 September 2019 0
1826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ รายการ 05 August 2019 20 September 2019 0
1825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 27 August 2019 20 September 2019 0
1824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 02 September 2019 20 September 2019 0
1823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ 01 July 2019 20 September 2019 0
1822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 31 July 2019 20 September 2019 0
1821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 06 August 2019 20 September 2019 0
1820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 02 July 2019 20 September 2019 0
1819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต่อ จำนวน ๑ รายการ 05 July 2019 20 September 2019 0
1818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 05 September 2019 12 September 2019 0
1817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไดอัลคาลิเปอร์เกจดิจิตอล รุ่น EDC-A๑๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง 05 September 2019 12 September 2019 0
1816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 September 2019 18 September 2019 0
1815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบทัชสกรีนขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 September 2019 18 September 2019 0
1814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เวอร์เนียดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 04 September 2019 11 September 2019 0
1813 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขนย้ายตู้เอกสาร ชั้นวางเอกสาร และเอกสารจาก สมอ. ไปเก็บที่สถาบันยานยนต์ บางปู โครงการจ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.425/331/51 และโครงการซื้อเบรคเกอร์ ศส. 1 ตัว (รวม 4โครงการ) 03 September 2019 10 September 2019 0
1812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2019 10 September 2019 0
1811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2019 10 September 2019 0
1810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตออร์ อุปกรณ์รับภาพแบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2019 10 September 2019 0
1809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 September 2019 11 September 2019 0
1808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 September 2019 10 September 2019 0
1807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าไมโครโฟน จำนวน ๑ งาน 02 September 2019 06 September 2019 0
1806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ISO/TC ๒๙๒ Security and resilience จำนวน ๑ งาน 02 September 2019 06 September 2019 0
1805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 02 September 2019 06 September 2019 0
1804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผล 05 June 2019 13 September 2019 0
1803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 31 July 2019 13 September 2019 0
1802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กช.) 09 August 2019 13 September 2019 0
1801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลวดเย็บกระดาษ 15 August 2019 13 September 2019 0
1800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่่ม (กม.) 23 August 2019 13 September 2019 0
1799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 27 August 2019 13 September 2019 0
1798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดต้นไม้ 29 August 2019 13 September 2019 0
1797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง 26 August 2019 13 September 2019 0
1796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 26 August 2019 13 September 2019 0
1795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 23 August 2019 13 September 2019 0
1794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีและทำเพลท 15 August 2019 13 September 2019 0
1793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 15 August 2019 13 September 2019 0
1792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (กก.) 05 August 2019 13 September 2019 0
1791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ (กกพ.) 14 June 2019 13 September 2019 0
1790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 19 August 2019 13 September 2019 0
1789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร 13 August 2019 13 September 2019 0
1788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 30 August 2019 06 September 2019 0
1787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ 05 June 2019 13 September 2019 0
1786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 150 ถัง 31 July 2019 13 September 2019 0
1785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสันรูด 15 August 2019 06 September 2019 0
1784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แปลง VGA 13 August 2019 06 September 2019 0
1783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จำนวน ๑ งาน (กป.) 29 August 2019 05 September 2019 0
1782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ (กช.) 28 August 2019 04 September 2019 0
1781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายชื่อติดหน้าอก 19 August 2019 06 September 2019 0
1780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพาขนาดความจุ ๒ TB จำนวน ๒ เครื่อง (กป.) 26 August 2019 30 August 2019 0
1779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (2 เครื่อง) เครื่องพิมพ์ (1 เครื่อง) และจอโทรทัศน์ LED (1 เครื่อง) ระยะเวลาเช่า 3 วัน (กป.) 26 August 2019 02 September 2019 0
1778 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62080023248) 26 August 2019 26 September 2019 0
1777 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 June 2019 06 September 2019 0
1776 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต่อภาพฉายขึนจอ 08 July 2019 06 September 2019 0
1775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 22 August 2019 29 August 2019 0
1774 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา 26 June 2019 31 August 2019 0
1773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง (ศส.) 21 August 2019 28 August 2019 0
1772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง (ศส.) 21 August 2019 28 August 2019 0
1771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สี จำนวน ๒ รายการ (กม.) 20 August 2019 27 August 2019 0
1770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กกพ.) 22 July 2019 31 August 2019 0
1769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02 July 2019 31 August 2019 0
1768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบฟอร์ม (กช.) 01 July 2019 31 August 2019 0
1767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 12 July 2019 31 August 2019 0
1766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไตรวิชั่น 12 July 2019 31 August 2019 0
1765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 July 2019 31 August 2019 0
1764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบตัดต่อภาพ 05 July 2019 31 August 2019 0
1763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (สก.) 09 July 2019 31 August 2019 0
1762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สก.) 09 July 2019 31 August 2019 0
1761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 22 July 2019 31 August 2019 0
1760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 09 July 2019 31 August 2019 0
1759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (สก.) 19 July 2019 31 August 2019 0
1758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิือน้ำดื่ม (กอ.) 01 July 2019 31 August 2019 0
1757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 29 July 2019 31 August 2019 0
1756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 05 August 2019 31 August 2019 0
1755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 05 August 2019 31 August 2019 0
1754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 05 August 2019 31 August 2019 0
1753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 43 ถัง 05 August 2019 31 August 2019 0
1752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ 04 July 2019 31 August 2019 0
1751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 01 July 2019 31 August 2019 0
1750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน กก. รวมจำนวน 5 ตัว โครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กย. หมายเลข สมอ.1.1/ว.425 และโครงการจ้างทำลูกกุญแจทางเข้าห้องทำงานกลุ่มที่ปรึกษา จำนวน 5 ชุด (10 ดอก) (รวม 3 โครงการ) 15 August 2019 22 August 2019 0
1749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมทออะคริลิก จำนวน ๑ งาน 01 July 2019 31 August 2019 0
1748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/610/59 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา กส. หมายเลข สมอ.504/5/50 และโครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.242/54 สมอ.1.1/ว.333/56 สมอ.1.1/ว.238/54 (รวม 3 โครงการ) 07 August 2019 17 August 2019 0
1747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ IoT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 07 August 2019 19 August 2019 0
1746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/370/44 05 August 2019 12 August 2019 0
1745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมมาตรฐานและห้องเลขานุการที่ปรึกษา 08 August 2019 15 August 2019 0
1744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 22 July 2019 16 August 2019 0
1743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 22 July 2019 23 August 2019 0
1742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้ากรกฏาคม 22 July 2019 23 August 2019 0
1741 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง 14 ดวง 31 July 2019 23 August 2019 0
1740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 72 ถัง 31 July 2019 23 August 2019 0
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 1 รายการ 09 July 2019 23 August 2019 0
1738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 05 June 2019 23 August 2019 0
1737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 630 10 July 2019 23 August 2019 0
1736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 25 July 2019 23 August 2019 0
1735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 08 August 2019 23 August 2019 0
1734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 26 July 2019 23 August 2019 0
1733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 09 August 2019 23 August 2019 0
1732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 July 2019 23 August 2019 0
1731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 12 July 2019 16 August 2019 0
1730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตัวอย่าง 07 August 2019 16 August 2019 0
1729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตัวอย่าง 07 August 2019 16 August 2019 0
1728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายอะคริลิค 06 August 2019 16 August 2019 0
1727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 06 August 2019 16 August 2019 0
1726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 06 August 2019 16 August 2019 0
1725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 06 August 2019 16 August 2019 0
1724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร กว. 06 August 2019 16 August 2019 0
1723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 กล่อง 18 July 2019 16 August 2019 0
1722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่อง Printer 26 July 2019 16 August 2019 0
1721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 04 July 2019 16 August 2019 0
1720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 18 June 2019 16 August 2019 0
1719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 30 May 2019 16 August 2019 0
1718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 27 May 2019 16 August 2019 0
1717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 22 July 2019 16 August 2019 0
1716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 25 July 2019 16 August 2019 0
1715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 July 2019 16 August 2019 0
1714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 05 June 2019 16 August 2019 0
1713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสติกกั้นเขตขาว-แดง 09 July 2019 16 August 2019 0
1712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 31 July 2019 16 August 2019 0
1711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 31 July 2019 16 August 2019 0
1710 ประกาสประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุทางการแพทย์ ภายใต้สภาวะการจำลองการใช้งาน 07 August 2019 26 August 2019 0
1709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น กส. หมายเลข สมอ.540/7/61 31 July 2019 07 August 2019 0
1708 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด 01 August 2019 06 August 2019 0
1707 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 31 July 2019 12 July 2019 0
1703 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22 July 2019 12 July 2019 0
1702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 July 2019 30 August 2019 0
1701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ Solid State Drive ศส. จำนวน 5 ชุด 22 July 2019 29 July 2019 0
1700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 สมอ. 19 July 2019 02 August 2019 0
1699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 27 June 2019 09 August 2019 0
1698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 09 July 2019 09 August 2019 0
1697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ด 22 May 2019 03 August 2019 0
1696 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 July 2019 02 August 2019 0
1695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 04 June 2019 31 July 2019 0
1694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม. 04 June 2019 31 July 2019 0
1693 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ จำนวน ๑ ชุด 19 July 2019 02 August 2019 0
1692 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 July 2019 19 August 2019 0
1691 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 July 2019 19 August 2019 0
1690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 24 June 2019 31 July 2019 0
1688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 31 May 2019 31 July 2019 0
1687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กก.) 13 June 2019 31 July 2019 0
1686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก 18 June 2019 31 July 2019 0
1684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 24 June 2019 31 July 2019 0
1683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (กต.1) 27 June 2019 31 July 2019 0
1682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 01 July 2019 31 July 2019 0
1681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1679 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 10 July 2019 18 July 2019 0
1678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สก.) 29 April 2019 26 July 2019 0
1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 18 June 2019 19 July 2019 0
1676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ 09 July 2019 16 July 2019 0
1675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 July 2019 10 August 2019 0
1674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. จำนวน 1 คัน 10 July 2019 18 July 2019 0
1673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม 214 09 July 2019 16 July 2019 0
1672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 24 June 2019 19 July 2019 0
1670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 02 July 2019 19 July 2019 0
1669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า (มิย.) 26 June 2019 19 July 2019 0
1668 ประกาศผู้ชนะการซื้อหมึกพิมพ์ (กต.3) 01 July 2019 19 July 2019 0
1667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 26 June 2019 19 July 2019 0
1666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 26 June 2019 19 July 2019 0
1665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กต.1) 14 June 2019 19 July 2019 0
1661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (กกพ.) 30 May 2019 19 July 2019 0
1660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ ชุด 04 July 2019 11 July 2019 0
1659 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อดรัมเครื่องพิมพ์ กช.หมายเลข สมอ.425/401/57 (4 ตลับ) โครงการจ้างซ่อมแซมชั้นวางเอกสาร พร้อมขนย้ายและจัดเก็บเอกสาร โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/422 โครงการซื้อ HDD สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สก. หมายเลข สมอ.154/1096 และ สมอ.154/1082 โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศส. จำนวน 8 เครื่อง รวมจำนวน 5 โครงการ) 01 July 2019 08 July 2019 0
1658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก 06 June 2019 19 July 2019 0
1656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 05 June 2019 19 July 2019 0
1655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สล.) 16 May 2019 19 July 2019 0
1654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า 13 June 2019 20 July 2019 0
1653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 31 May 2019 20 July 2019 0
1652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กอ.) 12 June 2019 20 July 2019 0
1651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 10 June 2019 20 July 2019 0
1649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 31 May 2019 20 July 2019 0
1648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 34 อัน 24 May 2019 20 July 2019 0
1647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 30 May 2019 20 July 2019 0
1646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 46,000 แผ่น 18 June 2019 13 July 2019 0
1645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำจ่ายออก จำนวน ๑ เครื่อง 01 July 2019 05 July 2019 0
1644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปั๊มน้ำเข้า จำนวน ๑ เครื่อง 01 July 2019 05 July 2019 0
1643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๖ เครื่อง 01 July 2019 05 July 2019 0
1642 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/575/53 และโครงการจ้างเดินสายโทรศัพท์กลุ่ม 5 และกลุ่ม 6 (กต.2) (2 โครงการ) 25 June 2019 02 July 2019 0
1641 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเดิินสายโทรศัพท์ภายใน เบอร์พ่วง สายไฟชุดปลั๊ก (กค.) และโครงการจ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ตามพื้นที่ส่วนกลางไปเก็บไว้ในบริเวณที่ กกพ. จัดเตรียมไว้ให้ 24 June 2019 01 July 2019 0
1640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง 27 June 2019 04 July 2019 0
1639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Network Attached Storage (NAS)) จำนวน ๑ เครื่อง 26 June 2019 03 July 2019 0
1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 31 May 2019 06 July 2019 0
1637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้เดือนพฤษภาคม 31 May 2019 06 July 2019 0
1636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพา (External Harddisk) ขนาดบรรจุ ๔ TB จำนวน ๔ ตัว 25 June 2019 02 July 2019 0
1635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 June 2019 24 July 2019 0
1634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑๓ เครื่อง 20 June 2019 27 June 2019 0
1633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ กก. หมายเลข สมอ.154/1527 17 June 2019 24 June 2019 0
1632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/529/52 18 June 2019 25 June 2019 0
1631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม 30 May 2019 29 June 2019 0
1630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กอ.) 05 June 2019 29 June 2019 0
1629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 05 June 2019 29 June 2019 0
1628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 30 อัน 05 June 2019 29 June 2019 0
1627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 14 June 2019 29 June 2019 0
1626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 31 May 2019 29 June 2019 0
1625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง (กกพ.สล.) 19 June 2019 26 June 2019 0
1624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 05 June 2019 29 June 2019 0
1623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 June 2019 22 June 2019 0
1622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน ๓ เครื่อง 18 June 2019 25 June 2019 0
1619 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ loT จำนวน ๑ ชุด 18 June 2019 04 July 2019 0
1618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมพร้อมติดตั้ง และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ กส. หมายเลข สมอ.425/421/58 12 June 2019 19 June 2019 0
1617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา กก. หมายเลข สมอ.154/1317 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/401/57 14 June 2019 21 June 2019 0
1616 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 June 2019 12 July 2019 0
1615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 June 2019 11 July 2019 0
1614 ประกาศ สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 June 2019 11 August 2019 0
1613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโต๊ะทำงานในส่วนของ รมอ. ชั้น 5 (2 ตัว) ซ่อมตู้โชว์ไม้สัก (1 ชุด) และซ่อมโต๊ะประชุม (1 ชุด) 05 June 2019 12 June 2019 0
1612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้ กอ. หมายเลข สมอ.2.6/50 06 June 2019 13 June 2019 0
1611 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ จำนวน ๑ ชุด 11 June 2019 18 June 2019 0
1610 ประกาศ สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 June 2019 10 July 2019 0
1609 ประกาศ สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก 10 June 2019 10 July 2019 0
1608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1603 ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือพิมพ์ 25 April 2019 20 June 2019 0
1602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กบค.) 30 May 2019 20 June 2019 0
1601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก (กช.) 29 April 2019 20 June 2019 0
1600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กบค.) 30 May 2019 20 June 2019 0
1599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กบก.) 24 May 2019 20 June 2019 0
1598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 24 May 2019 20 June 2019 0
1597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (สก.) 22 May 2019 20 June 2019 0
1596 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร (สก.) 22 May 2019 22 June 2019 0
1595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ (กต.3) 07 May 2019 20 June 2019 0
1594 ซื้อซองครุฑสีขาว พับ 3 (กก.) 13 May 2019 20 June 2019 0
1593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องทำงานที่ปรึกษาชั้น 5 ไปเก็บไว้ที่ห้องกิจกรรม 500 จำนวน 50 รายการ 31 May 2019 07 June 2019 0
1592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก 04 June 2019 07 June 2019 0
1591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว (กย.) 31 May 2019 07 June 2019 0
1590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างหน้าอาคาร สมอ. 29 May 2019 05 June 2019 0
1589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่ง (Run-in) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2019 30 June 2019 0
1588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2019 30 June 2019 0
1587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองสีขาว 24 May 2019 18 July 2019 0
1586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 22 May 2019 13 June 2019 0
1585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 22 May 2019 13 June 2019 0
1584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก (กต.3) 07 May 2019 13 June 2019 0
1583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองครุฑสีขาว (กก.) 13 May 2019 13 June 2019 0
1582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่เอกสาร (สก.) 29 April 2019 13 June 2019 0
1581 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2019 18 June 2019 0
1580 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานปังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ขุด 29 May 2019 04 June 2019 0
1579 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ loT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 27 May 2019 13 June 2019 0
1578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐาน (Eco Sticker) 29 May 2019 05 June 2019 0
1577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.425/331/51 17 May 2019 31 May 2019 0
1576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กป. หมายเลข สมอ.425/318 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.425/384 (2 โครงการ) 21 May 2019 28 May 2019 0
1575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดีโอ เรื่อง มอก.๙๙๙๙ 24 May 2019 31 May 2019 0
1574 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 May 2019 29 May 2019 0
1573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้าย 19 April 2019 31 May 2019 0
1572 ประกาศตารางราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่ง (Run-in) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2019 22 June 2019 0
1571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ค. 22 May 2019 31 May 2019 0
1570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพลาสติก 21 May 2019 31 May 2019 0
1569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 21 May 2019 31 May 2019 0
1568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 17 May 2019 31 May 2019 0
1567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ 15 May 2019 31 May 2019 0
1566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพับ 3 13 May 2019 31 May 2019 0
1565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 14 May 2019 31 May 2019 0
1564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16 May 2019 31 May 2019 0
1563 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2019 11 June 2019 0
1562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2019 11 June 2019 0
1561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2019 11 June 2019 0
1560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2019 10 June 2019 0
1559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน 17 May 2019 24 May 2019 0
1558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนในงาน SMART SME EXPO 2019 16 May 2019 23 May 2019 0
1557 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62050009370) 17 May 2019 17 June 2019 0
1556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/401/57 15 May 2019 22 May 2019 0
1555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำหมวดงานยานพาหนะ หมายเลข สมอ.6/599/53 14 May 2019 21 May 2019 0
1554 ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง (กย.) 03 May 2019 25 May 2019 0
1553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 03 May 2019 25 May 2019 0
1552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 07 May 2019 25 May 2019 0
1551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 03 May 2019 25 May 2019 0
1550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 10 May 2019 25 May 2019 0
1549 ประุกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 10 May 2019 25 May 2019 0
1548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 02 May 2019 25 May 2019 0
1547 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน (กช.) 13 April 2019 25 May 2019 0
1546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กกพ.) 29 April 2019 25 May 2019 0
1545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 13 May 2019 25 May 2019 0
1544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อกลุ่ม 10 May 2019 25 May 2019 0
1543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถาดรองคีย์บอร์ด (ศส.) 07 May 2019 25 May 2019 0
1542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (กก.) 13 May 2019 25 May 2019 0
1541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ศส. 13 May 2019 23 May 2019 0
1539 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server ศส. หมายเลข สมอ.6/507/56 สมอ.6/607/56 สมอ.6/608/56 และ สมอ.6/611/59 (4 เครื่อง) โครงการจ้างเดินสายโทรศัพท์ สายแลน ปลั๊กไฟ ย้ายแฟกซ์ และจัดเก็บสายพร้อมอุปกรณ์ (กส.) โครงการซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุด้านหลังอาคาร สมอ. 10 May 2019 17 May 2019 0
1538 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างจัดสวนบริเวณด้านหน้าศาลปู่ฤาษี พร้อมติดตั้งระบบสปริงเกอร์ 02 May 2019 16 May 2019 0
1537 ประกาศผู้ชนะโครงการผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. พร้อมรื้อแท่น สก. และย้ายแท่น ร.10 และประดับธงรั้วอาคาร สมอ. 01 May 2019 15 May 2019 0
1536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง 08 May 2019 15 May 2019 0
1535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กส.) 20 February 2019 23 May 2019 0
1534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้อง 220 กวท. สล. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/557/52 07 May 2019 14 May 2019 0
1533 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/577/53 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กวท. หมายเลข สมอ.6/560/52 03 May 2019 10 May 2019 0
1532 ตารางราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฺวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัยฯ 10 May 2019 10 June 2019 0
1531 - ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฺวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 May 2019 15 May 2019 0
1530 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กอ.) 24 May 2019 23 May 2019 0
1529 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (กม.) 24 April 2019 16 May 2019 0
1528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 30 April 2019 23 May 2019 0
1527 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 30 April 2019 23 May 2019 0
1526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา 22 April 2019 23 May 2019 0
1525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 30 April 2019 23 May 2019 0
1524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 30 April 2019 23 May 2019 0
1523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองจดหมาย (กต.2) 30 April 2019 23 May 2019 0
1522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (กต.2) 02 May 2019 23 May 2019 0
1521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก (กส.) 02 May 2019 23 May 2019 0
1520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สก.) 02 May 2019 23 May 2019 0
1519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มซอง (ศส.) 22 April 2019 23 May 2019 0
1518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ทรงกลม จำนวน ๑๐ ตัว 03 May 2019 10 May 2019 0
1517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๒๐ ตัว 02 May 2019 09 May 2019 0
1516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 01 May 2019 08 May 2019 0
1515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลสวนหย่อม 06 May 2019 14 May 2019 0
1514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 25 April 2019 14 May 2019 0
1513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กอ.) 24 April 2019 14 May 2019 0
1512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 01 April 2019 14 May 2019 0
1511 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/475/51 และ สมอ.6/414/48 (2 เครื่อง) โครงการจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร สมอ. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/410 รวม 3 โครงการ 29 April 2019 06 May 2019 0
1510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผนังบริเวรทางเดินฝั่งห้องสมุด สมอ. 29 April 2019 06 May 2019 0
1509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 01 May 2019 08 May 2019 0
1508 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม 410 29 April 2019 03 May 2019 0
1507 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2019 22 May 2019 0
1506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 22 March 2019 11 May 2019 0
1505 ตารางราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจรฯ 29 April 2019 29 May 2019 0
1504 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 April 2019 02 May 2019 0
1503 ตารางราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ฯ 29 April 2019 29 May 2019 0
1502 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 April 2019 02 May 2019 0
1501 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน กย. 23 April 2019 30 April 2019 0
1500 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลขเครื่อง Z4JFBJFF30008BP 17 April 2019 24 April 2019 0
1499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และจัดห้องประชุมชั้น 4 และโครงการจ้างทำที่วางแป้นพิมพ์ ตส. 25 April 2019 02 May 2019 0
1498 ตารางราคากลางการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกินฯ 25 April 2019 25 May 2019 0
1497 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 April 2019 30 April 2019 0
1496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมในงานตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 March 2019 22 March 2019 0
1495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) 22 April 2019 26 April 2019 0
1494 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเบญจรงค์ สกรีนโลโก้ ๕๐ ปี สมอ. พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน ๓๐ ชุด (กส.) 19 April 2019 26 April 2019 0
1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กกพ.) 11 April 2019 04 May 2019 0
1492 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 19 April 2019 04 May 2019 0
1491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19 April 2019 04 May 2019 0
1490 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 17 April 2019 04 May 2019 0
1489 ซื้อป้ายอะคริลิก จำนวน 5 รายการ 19 April 2019 04 May 2019 0
1488 จ้างตัดหญ้าเดือนเมษายน 19 April 2019 04 May 2019 0
1487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 17 April 2019 04 May 2019 0
1486 ตารางราคากลางฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกินฯ 22 April 2019 22 May 2019 0
1485 ตารางราคากลางฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกินฯ 22 April 2019 22 May 2019 0
1484 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 22 April 2019 25 April 2019 0
1483 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 22 April 2019 25 April 2019 0
1482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สีคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 April 2019 24 April 2019 0
1481 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 11 April 2019 10 May 2019 0
1480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 05 April 2019 20 April 2019 0
1479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 April 2019 24 April 2019 0
1478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือมาตรฐาน JIS Handbook จำนวน ๔ รายการ จากสถาบันมาตรฐานญี่ปุ่น (ศส.) 10 April 2019 19 April 2019 0
1477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดขาว 22 March 2019 18 April 2019 0
1476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กม.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม ๔๑๐ 04 April 2019 12 April 2019 0
1474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนในงาน SMART SME EXPO ๒๐๑๙ 04 April 2019 12 April 2019 0
1473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.330/56 11 October 2018 18 October 2018 0
1472 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์สื่อสารของอุปกรณ์ Iot แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด 29 March 2019 05 April 2019 0
1471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม 2 รายการ 04 April 2019 18 April 2019 0
1470 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรม 04 April 2019 18 April 2019 0
1469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 22 March 2019 18 April 2019 0
1468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กย.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กต.2) 28 March 2019 18 April 2019 0
1466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.1) 28 March 2019 18 April 2019 0
1465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1464 ประกาศชื่อผู้ชื่อผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (สก.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1463 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62030025420) 05 April 2019 05 May 2019 0
1462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 04 April 2019 12 April 2019 0
1461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ซองครุฑสีขาว DL จำนวน 5,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2019 12 April 2019 0
1460 ประกาศผูชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมประตูบานสวิงภายในอาคาร สมอ. โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/428/59 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/315/51 โครงการจ้างทำป้ายชื่อเลขาธิการ สมอ. โครงการเดินสายไฟติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร กก. โครงการซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34 (รวม 6 โครงการ) 01 April 2019 08 April 2019 0
1459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กม.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กป.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดสี 28 March 2019 18 April 2019 0
1455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 02 April 2019 05 April 2019 0
1454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๔๒ ลัง 01 April 2019 05 April 2019 0
1453 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกินฯ ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561 29 March 2019 29 April 2019 0
1452 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ฯ ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561 29 March 2019 29 April 2019 0
1451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กก.) 05 March 2019 11 April 2019 0
1450 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 05 March 2019 11 April 2019 0
1449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง (กค.) 18 February 2019 11 April 2019 0
1448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 15 March 2019 11 April 2019 0
1447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 15 March 2019 11 April 2019 0
1446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 05 March 2019 11 April 2019 0
1445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 15 March 2019 11 April 2019 0
1444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 10 รายการ (กต.1) 18 February 2019 11 April 2019 0
1443 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตรายาง จำนวน 19 อัน (กกค.) 11 March 2019 11 April 2019 0
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กส) 20 February 2019 11 April 2019 0
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดดอกไม้ 22 March 2019 11 April 2019 0
1439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปลั๊กไฟฟ้า 26 March 2019 11 April 2019 0
1438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรม 22 March 2019 11 April 2019 0
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปูพิื้น 19 March 2019 11 April 2019 0
1436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 22 March 2019 11 April 2019 0
1435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 22 March 2019 11 April 2019 0
1434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่อง (กม.) 22 March 2019 11 April 2019 0
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (กอ.) 22 March 2019 11 April 2019 0
1432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 20 ถัง (กม.) 25 March 2019 11 April 2019 0
1431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 17 อัน (กค.) 18 February 2019 06 April 2019 0
1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษา สมอ. ชั้น ๕ 26 March 2019 02 April 2019 0
1429 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E62030013518) 27 March 2019 27 April 2019 0
1428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2019 26 March 2019 0
1427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2019 26 April 2019 0
1426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 56 ถัง (กก.) 05 March 2019 06 April 2019 0
1425 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. 25 March 2019 01 April 2019 0
1424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) 15 March 2019 06 April 2019 0
1423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม 14 ถัง (กอ.) 26 February 2019 06 April 2019 0
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กส.) 26 February 2019 06 April 2019 0
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 22 March 2019 29 March 2019 0
1420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท 22 March 2019 03 April 2019 0
1419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 March 2019 03 April 2019 0
1418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเลเซอร์ 22 March 2019 03 April 2019 0
1417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 22 March 2019 03 April 2019 0
1416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 22 March 2019 03 April 2019 0
1415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก 22 March 2019 03 April 2019 0
1414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22 March 2019 06 April 2019 0
1413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กวท.) 11 March 2019 03 April 2019 0
1412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 15 March 2019 03 April 2019 0
1411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 15 March 2019 03 April 2019 0
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 71 ถัง (กค.) 15 March 2019 03 April 2019 0
1409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง (10 อัน) 05 March 2019 30 March 2019 0
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม จำนวน 26 ถัง (กต.3) 26 February 2019 30 March 2019 0
1407 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อธงอาเซียน 11 March 2019 30 March 2019 0
1406 ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำดื่ม จำนวน 34 ถัง 22 March 2019 03 April 2019 0
1405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิดการจำหน่ายสินค้า เนื่องในวันคล้ายสถาปนา สมอ. ๕๐ ปี 22 March 2019 26 March 2019 0
1404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโต๊ะและเก้าอี้พลาสติก จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 29 March 2019 0
1403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Sticker PVC/Matte Laminate เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 50 ปี สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 29 March 2019 0
1402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับตกตแต่งบริเวณหน้า Backdrop และโถงทางเข้าอาคาร เนื่องในพิธีเปิดการจัดจำหน่ายสินค้างานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 29 March 2019 0
1401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม สมุดบันทึกที่ระลึก ๕๐ ปี สมอ. จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม 15 March 2019 22 March 2019 0
1400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา ๕๐ ปี สมอ. 15 March 2019 22 March 2019 0
1399 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 March 2019 19 April 2019 0
1398 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. 18 March 2019 21 March 2019 0
1397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกวันสถาปนา สมอ. แก้วน้ำ ครบรอบ ๕๐ ปี จำนวน ๒๐๐ ใบ 15 March 2019 22 March 2019 0
1396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องใส่ของที่ระลึกวันสถาปนา สมอ. กล่องใส่กระติกน้ำครบรอบ ๕๐ ปี จำนวน ๒๐๐ ชิ้น 15 March 2019 22 March 2019 0
1395 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัยฯ 18 March 2019 18 April 2019 0
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 March 2019 19 March 2019 0
1392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก 11 March 2019 18 March 2019 0
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) 06 March 2019 16 March 2019 0
1390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ อัน 11 March 2019 15 March 2019 0
1389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กส.) 26 February 2019 01 March 2019 0
1388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Blackdrop 26 February 2019 01 March 2019 0
1387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ (กกพ.) 04 March 2019 16 March 2019 0
1386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่อง (กต.2) 04 March 2019 16 March 2019 0
1385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/419/58, สมอ.425/411/58 และ สมอ.425/418/58 05 March 2019 12 March 2019 0
1384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 March 2019 13 March 2019 0
1383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 26 March 2019 09 March 2019 0
1382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 26 February 2019 09 March 2019 0
1381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กส.) 26 February 2019 09 March 2019 0
1380 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กค.) 18 February 2019 13 March 2019 0
1379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 26 February 2019 09 March 2019 0
1378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 26 February 2019 09 March 2019 0
1377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ไนไตรท์ ซัลเฟอร์ และเฟอโรไซยาไนท์ด้วยเทคนิค Continuous Flow Analysis 01 March 2019 12 March 2019 0
1376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 26 February 2019 12 March 2019 0
1375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 28 ถัง (กส.) 20 February 2019 09 March 2019 0
1374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 14 February 2019 09 March 2019 0
1373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2019 28 February 2019 0
1372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔๐ ดวง 26 February 2019 05 March 2019 0
1371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะประชุมห้อง 214 26 February 2019 05 March 2019 0
1370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 25 February 2019 01 March 2019 0
1369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ดขาว ๑๕๐ แกรม ขนาด ๓๑ x ๔๓ จำนวน ๑๐ รีม 25 February 2019 01 March 2019 0
1368 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภุมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 February 2019 26 March 2019 0
1367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กต.3) 14 February 2019 09 March 2019 0
1366 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไอด์ และเมลานีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 25 February 2019 01 March 2019 0
1365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21 February 2019 28 February 2019 0
1364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำป้ายบอกทางห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-5 อาคาร สมอ. และโครงการจ้างเดินสายแลนพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร กย. 25 February 2019 04 March 2019 0
1363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/485/51 20 February 2019 27 February 2019 0
1362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช้คประตูห้อง ผอ.กค. 21 February 2019 28 February 2019 0
1361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 20 February 2019 06 March 2019 0
1360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 20 February 2019 06 March 2019 0
1359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กค.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง กต.1 18 February 2019 06 March 2019 0
1355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๒ เครื่อง 21 February 2019 28 February 2019 0
1353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโถจ่ายเครื่องจ่ายเครื่องดื่มแบบมีก๊อก จำนวน ๒ อัน 21 February 2019 28 February 2019 0
1352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 February 2019 21 March 2019 0
1351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 February 2019 21 March 2019 0
1350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Cloud Server สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต (e-license) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2019 22 February 2019 0
1349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน 7 วัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2019 25 February 2019 0
1348 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62020008495) 18 February 2019 18 March 2019 0
1347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนับจำนวนอนุภาคที่ปะปนในน้ำมัน 15 February 2019 27 February 2019 0
1346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion และโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสารระบบปิด (2 โครงการ) 15 February 2019 27 February 2019 0
1345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 14 February 2019 21 February 2019 0
1344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการย้ายเสาสายเคเบิ้ลและสายสื่อสาร สมอ. และโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ. บริเวณด้านหลังศาลปู่ฤาษี 11 February 2019 18 February 2019 0
1343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06 February 2019 20 February 2019 0
1342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายสติ๊กเกอร์ (กส.) 08 February 2019 16 February 2019 0
1341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหิ้งพระ 11 February 2019 19 February 2019 0
1340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) 12 February 2019 20 February 2019 0
1339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกา (กช.) 08 February 2019 16 February 2019 0
1338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องทำงาน กป. 05 February 2019 11 February 2019 0
1337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท กส. หมายเลข สมอ.33/3 04 February 2019 11 February 2019 0
1336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 04 February 2019 14 February 2019 0
1335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 February 2019 08 March 2019 0
1334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 February 2019 07 March 2019 0
1333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 06 February 2019 13 February 2019 0
1332 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 February 2019 07 March 2019 0
1331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDD จำนวน 1 ตัว 06 February 2019 13 February 2019 0
1330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 06 February 2019 13 February 2019 0
1329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 05 February 2019 12 February 2019 0
1328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว 04 February 2019 08 February 2019 0
1327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๓ เครื่อง 04 February 2019 08 February 2019 0
1326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ DNS (ศส.) 04 February 2019 11 February 2019 0
1325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดรูปผู้บริหาร สมอ. 01 February 2019 12 February 2019 0
1324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๕ ชุด 04 February 2019 08 February 2019 0
1323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 04 February 2019 08 February 2019 0
1322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมห้องควบคุมเครื่องเสียง และห้องเครื่องปรับอากาศ ห้อง 200 ชั้น 2 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/366/52 และโครงการจ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศห้องน้ำ สมอ. หมายเลข สมอ.7/211/35, สมอ.7/212/35, สมอ.7/213/35, สมอ.7/214/35 และ สมอ.7/215/35 (รวม 5 ตัว) 04 February 2019 11 February 2019 0
1321 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 With 5 CALs จำนวน 2 License 31 January 2019 07 February 2019 0
1320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 29 January 2019 10 February 2019 0
1317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไวท์บอร์ด (ศส.) 29 January 2019 10 February 2019 0
1316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก 2 ตลับ (กก.) 29 January 2019 10 February 2019 0
1315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (กย.) 29 January 2019 10 February 2019 0
1314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 29 January 2019 10 February 2019 0
1312 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 January 2019 01 March 2019 0
1311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 110 เครื่อง 29 January 2019 05 February 2019 0
1310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพร้อมเหล็กวาง (สล.) 30 January 2019 06 February 2019 0
1309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 29 January 2019 01 February 2019 0
1308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.429/392 28 January 2019 04 February 2019 0
1307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 24 January 2019 31 January 2019 0
1306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 25 January 2019 03 February 2019 0
1305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงดำ 23 January 2019 03 February 2019 0
1304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (สก.) 25 January 2019 03 February 2019 0
1303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน ๑๐ ชุด 23 January 2019 30 January 2019 0
1302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 23 January 2019 30 January 2019 0
1301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 21 January 2019 03 February 2019 0
1300 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กบก.) 21 January 2019 03 February 2019 0
1299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม (กส.) 21 January 2019 03 February 2019 0
1298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 21 January 2019 03 February 2019 0
1297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก-รีดผ้าคลุมเก้าอี้ 21 January 2019 03 February 2019 0
1296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ สนง. 23 รายการ (กช.) 23 January 2019 31 January 2019 0
1294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม (กก.) 23 January 2019 31 January 2019 0
1293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กต.๒) 23 January 2019 31 January 2019 0
1291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กก. หมายเลข สมอ.6/445/50 22 January 2019 29 January 2019 0
1290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ภายใน (DID) สมอ. 10 January 2019 24 January 2019 0
1289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สมอ. ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒ ครั้ง 18 January 2019 25 January 2019 0
1288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 21 January 2019 25 January 2019 0
1287 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 21 January 2019 28 January 2019 0
1286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 21 January 2019 25 January 2019 0
1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 15 January 2019 26 January 2019 0
1284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กบค.) 18 January 2019 26 January 2019 0
1283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรฐาน JIS จำนวน 6 รายการ จากสถาบันมาตรฐานญี่ปุ่น (Japanese Standards Association-JSA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 January 2019 29 January 2019 0
1282 ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ฯ 22 January 2019 22 February 2019 0
1281 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 January 2019 05 February 2019 0
1280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนบาร์โค้ด 18 January 2019 25 January 2019 0
1279 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเววี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 January 2019 25 January 2019 0
1278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 17 January 2019 24 January 2019 0
1277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (กต.1) จำนวน 92 ถัง 17 January 2019 24 January 2019 0
1276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (กอ.) 16 January 2019 23 January 2019 0
1275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 14 January 2019 22 January 2019 0
1274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (กม.) 14 January 2019 22 January 2019 0
1273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศจำนวน 2 คัน 14 January 2019 22 January 2019 0
1272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ ถัง 14 January 2019 18 January 2019 0
1271 ประกาศรายชื่่อชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าและดูแลสวนหย่อมเดือนมกราคม 2562 14 January 2019 22 January 2019 0
1270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2562 14 January 2019 22 January 2019 0
1269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของตกแต่งสถานที่ ในพิธีรับมอบใบรับรองสนามทดสอบยางล้อ 14 January 2019 21 January 2019 0
1268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม ( กป.) 11 January 2019 18 January 2019 0
1267 ตารางราคากลาง -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 January 2019 11 February 2019 0
1266 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 January 2019 16 January 2019 0
1265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 January 2019 17 January 2019 0
1264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 January 2019 17 January 2019 0
1263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กก. หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/444/50 03 January 2019 10 January 2019 0
1262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่การจัดงาน สำหรับโครงการสัมมนา เรื่อง Transformation สมอ. ๔.๐ iTISI  e-surveillance/NSW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 January 2019 17 January 2019 0
1261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 09 January 2019 16 January 2019 0
1260 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง 09 January 2019 14 January 2019 0
1259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 07 January 2019 14 January 2019 0
1258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการสัมมนา เรื่อง Transformation สมอ. ๔.๐ iTISI e-surveillance/NSW 04 January 2019 11 January 2019 0
1257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 03 January 2019 10 January 2019 0
1256 ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 January 2019 07 February 2019 0
1255 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 January 2019 23 January 2019 0
1254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ. หมายเลข สมอ.6/365 27 December 2018 03 January 2019 0
1253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการดำเนินการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 : 2016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2018 03 January 2019 0
1252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 24 December 2018 31 December 2018 0
1251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 December 2018 31 December 2018 0
1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Canon ix๗๐๐๐ จำนวน ๔ รายการ 25 December 2018 01 January 2019 0
1249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 December 2018 28 December 2018 0
1248 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 December 2018 28 December 2018 0
1247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 December 2018 28 December 2018 0
1246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 December 2018 28 December 2018 0
1245 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 December 2018 11 January 2019 0
1244 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 December 2018 11 January 2019 0
1243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งดอกไม้ในงานพิธีมอบใบรับรอง มอก.เอสฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 25 December 2018 01 January 2019 0
1241 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E61120009785) 25 December 2018 25 January 2019 0
1240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Photo Backdrop และป้าย Backdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2018 27 December 2018 0
1239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานและการบริการภาครัฐ 21 December 2018 04 January 2019 0
1238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานและการบริการภาครัฐ 21 December 2018 04 January 2019 0
1237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานและการบริการภาครัฐ 21 December 2018 04 January 2019 0
1236 ตารางราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ขึ้นร่างครั้งที่ 3) 21 December 2018 21 January 2019 0
1235 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 19 December 2018 26 December 2018 0
1234 - ร่าง - ครั้งที่ 3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2018 26 December 2018 0
1233 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมแซมเสาอากาศทีวีดิจิตอลอาคาร สมอ. โครงการซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ประจำโต๊ะทำงานนางสาวเสาวณีย์ แสงศิลา (กกค.) และโครงการซื้อกุญแจ และมือจับลิ้นชักสำหรับโต๊ะทำงาน (รายการละ 24 ชุด) 17 December 2018 24 December 2018 0
1232 ตารางราคากลาง ฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 21 December 2018 21 January 2019 0
1231 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2018 10 January 2019 0
1230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ 20 December 2018 27 December 2018 0
1229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20 December 2018 27 December 2018 0
1228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 19 December 2018 26 December 2018 0
1227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 19 December 2018 26 December 2018 0
1226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 19 December 2018 26 December 2018 0
1225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่อง Printer HP จำนวน 6 รายการ 17 December 2018 24 December 2018 0
1224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 17 December 2018 24 December 2018 0
1223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม และเช่าอุปกรณ์ LCD Projector ในวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ 17 December 2018 21 December 2018 0
1222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลข สมอ.425/416/58 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องสำรองจ่ายไฟ สก. หมายเลข สมอ.426/ว.348 14 December 2018 21 December 2018 0
1221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 14 December 2018 21 December 2018 0
1220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเม้าส์ไร้สาย จำนวน 3 อัน 14 December 2018 21 December 2018 0
1219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน 14 December 2018 21 December 2018 0
1218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 14 December 2018 21 December 2018 0
1217 ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 December 2018 14 January 2019 0
1216 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 December 2018 04 January 2019 0
1215 ตารางราคากลางร่างประกาศประกวดราคาฯซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ชุดทกสอบอัตราการซึมผ่านฯไอน้ำและบรรจุภัณฑ์พลาสติกฯ 13 December 2018 13 January 2019 0
1214 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 December 2018 18 December 2018 0
1213 ตารางราคากลางร่างประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านฯก๊าซออกซิเจนของฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกฯ 13 December 2018 13 January 2019 0
1212 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 December 2018 18 December 2018 0
1211 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา 13 December 2018 13 January 2019 0
1210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/592/53 และ สมอ.6/593/53 และโครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต กส. หมายเลข สมอ.33/3 07 December 2018 14 December 2018 0
1209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ 11 December 2018 18 December 2018 0
1208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 11 December 2018 18 December 2018 0
1207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อชุดเทอร์โมดิจิตอลสำหรับเครื่องปรับอากาศห้อง ผอ.กย. และโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กต.3 หมายเลข สมอ.6/492/51 30 November 2018 07 December 2018 0
1206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 2561 06 December 2018 15 December 2018 0
1205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้าเดือนธันวาคม 2561 06 December 2018 15 December 2018 0
1204 ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖ อัน 06 December 2018 13 December 2018 0
1203 ตารางราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกินฯ 06 December 2018 06 January 2019 0
1202 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 December 2018 26 December 2018 0
1201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน 04 December 2018 11 December 2018 0
1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 04 December 2018 11 December 2018 0
1199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04 December 2018 11 December 2018 0
1198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 พาน 04 December 2018 11 December 2018 0
1197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำเนาสัญญา จำนวน 7 สัญญา 04 December 2018 11 December 2018 0
1196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 03 December 2018 10 December 2018 0
1195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน 2 กล่อง 03 December 2018 10 December 2018 0
1194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคาร สมอ. 27 November 2018 04 December 2018 0
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายในสีย้อมและเส้นใยนวัตกรรม จำนวน ๑ ชุด 29 November 2018 28 December 2018 0
1192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 30 November 2018 07 December 2018 0
1191 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 30 November 2018 15 December 2018 0
1190 ประกาศ ตารางวงเงินแสดงราคากลางชุดเครื่องทดสอบแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November 2018 30 December 2018 0
1189 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November 2018 21 December 2018 0
1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กต.๓ 28 November 2018 05 December 2018 0
1187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กต.๑ 28 November 2018 05 December 2018 0
1186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำ สก. 26 November 2018 03 December 2018 0
1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ ศส. 29 November 2018 06 December 2018 0
1184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง ประจำ สล. 26 November 2018 03 December 2018 0
1183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำ กค. 26 November 2018 03 December 2018 0
1182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กม. 27 November 2018 04 December 2018 0
1179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กป. 26 November 2018 03 December 2018 0
1178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน๑ เครื่อง ประจำ กย. 26 November 2018 03 December 2018 0
1177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กส. 26 November 2018 03 December 2018 0
1176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กอ. 26 November 2018 03 December 2018 0
1175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กต.2 26 November 2018 03 December 2018 0
1174 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61110038835) 29 November 2018 29 December 2018 0
1173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ 29 November 2018 06 December 2018 0
1172 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61110029261) 29 November 2018 29 December 2018 0
1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 28 November 2018 05 December 2018 0
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 โครงการ 28 November 2018 05 December 2018 0
1169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สมอ. 26 November 2018 30 November 2018 0
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 6/608/56,สมอ.6/610/59 สมอ.611/59 27 November 2018 03 December 2018 0
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M๕๐๖ จำนวน ๖ กล่อง 27 November 2018 04 December 2018 0
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมฝ้าเพดานหน้าเวทีห้องประชุม 200 และห้องน้ำชายชั้น 1อาคาร สมอ. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กชอ.หมายเลข สมอ.425/308/51 26 November 2018 03 December 2018 0
1165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสายแลนเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารห้อง กวท. 23 November 2018 30 November 2018 0
1164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ 26 November 2018 03 December 2018 0
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 8,000 แผ่น 26 November 2018 03 December 2018 0
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 15 ชุด 26 November 2018 03 December 2018 0
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 26 November 2018 03 December 2018 0
1160 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลข สมอ.425/420 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/393/52 และโครงการจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร 20 November 2018 27 November 2018 0
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 50 ชุด 22 November 2018 29 November 2018 0
1158 ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน ฯ 22 November 2018 22 December 2018 0
1157 ร่าง ครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 November 2018 27 November 2018 0
1156 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร 21 November 2018 21 December 2018 0
1155 ร่างประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 21 November 2018 26 November 2018 0
1153 ประกาศ ตารางวงเงินแสดงราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน 1 ชุด 21 November 2018 21 December 2018 0
1152 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 21 November 2018 26 November 2018 0
1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์เดือนพฤศจิกายน 2561 20 November 2018 30 November 2018 0
1150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 November 2018 27 November 2018 0
1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่ทิชชู่แบบแผ่น จำนวน 12 กล่อง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 19 November 2018 25 November 2018 0
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าดอกไม้ประดับงาน E-Payment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 November 2018 25 November 2018 0
1147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Atorage) และผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 12 ตัว 14 November 2018 21 November 2018 0
1146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุม 200 หมายเลข สมอ.6/76/1/32 และ สมอ.6/76/2/32 15 November 2018 22 November 2018 0
1145 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตัดหญ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 16 November 2018 23 November 2018 0
1144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ จำนวน 1 ชุด 16 November 2018 30 November 2018 0
1143 ประกาศ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบตเตอรี่ 1 ชุด 16 November 2018 16 December 2018 0
1142 ประกาศ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน 1ชุด 16 November 2018 16 December 2018 0
1141 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบตเตอรี่ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 21 November 2018 0
1140 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 21 November 2018 0
1139 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 22 November 2018 0
1138 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 22 November 2018 0
1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื้อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเซียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดคีย์บอร์ดและเม้าส์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจประตูบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ 16 November 2018 23 November 2018 0
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1128 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตัดหญ้าเดือน พฤศจิกายน 2561 08 November 2018 16 November 2018 0
1127 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 14 November 2018 21 November 2018 0
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 150 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 November 2018 20 November 2018 0
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 November 2018 20 November 2018 0
1124 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E61110000263) 12 November 2018 12 December 2018 0
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอนกประสงค์ จำนวน 2,200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่น จำนวน 2,150 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ ชุด (กกพ.) 07 November 2018 14 November 2018 0
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 06 November 2018 13 November 2018 0
1115 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ IoT จำนวน 1 ชุด 07 November 2018 28 November 2018 0
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,790 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 07 November 2018 07 December 2018 0
1113 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 06 November 2018 13 November 2018 0
1112 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 06 November 2018 13 November 2018 0
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 05 November 2018 09 November 2018 0
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ (สก.) 31 October 2018 07 November 2018 0
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กส.) 30 October 2018 06 November 2018 0
1108 ประกาศตารางแสดงวงเงินและราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 November 2018 02 December 2018 0
1107 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 November 2018 16 November 2018 0
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน 31 October 2018 07 November 2018 0
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 30 October 2018 02 November 2018 0
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๖ กทม 31 October 2018 07 December 2018 0
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 29 October 2018 05 November 2018 0
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 29 October 2018 02 November 2018 0
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวกรกนก ขวัญอำไพพันธ์ุ) กต.1 จำนวน 1 อัตรา 30 October 2018 07 December 2018 0
1100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสิรภัทร หินขาว) (สก.) จำนวน 1 อัตรา 30 October 2018 07 November 2018 0
1099 ร่างประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) 29 October 2018 05 November 2018 0
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 26 October 2018 02 November 2018 0
1097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑) 18 October 2018 25 October 2018 0
1096 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - พฟศจิกายน ๒๕๖๑) 12 October 2018 19 October 2018 0
1095 ร่างประกาศและเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง 26 October 2018 02 November 2018 0
1094 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. จำนวน 1 คัน 26 October 2018 02 November 2018 0
1093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. จำนวน 1 คัน 26 October 2018 02 November 2018 0
1092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 26 October 2018 02 November 2018 0
1091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 15 ชุด 26 October 2018 02 November 2018 0
1090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 24 October 2018 31 October 2018 0
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 25 October 2018 31 October 2018 0
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 October 2018 31 October 2018 0
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กบค.สล.) 24 October 2018 31 October 2018 0
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กม. หมายเลข สมอ.425/350 22 October 2018 29 October 2018 0
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ (กส.) 19 October 2018 26 October 2018 0
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายสลับโต๊ะประชุม และเก้าอี้ ที่อยู่ตามชั้น 2 ชั้น 4 และชั้น 5 (สมอ.) 17 October 2018 24 October 2018 0
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานประจำปี ๒๕๖๑ (กส.) 18 October 2018 25 October 2018 0
1078 ร่างประกาศ ตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน (แก้ไขครั้งที่ 2) 19 October 2018 19 November 2018 0
1077 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขครั้งที่ 2) 19 October 2018 25 October 2018 0
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 17 October 2018 24 October 2018 0
1075 ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 18 October 2018 24 October 2018 0
1074 ร่างประกาศ และเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 18 October 2018 24 October 2018 0
1073 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสาร IoT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 18 October 2018 24 October 2018 0
1072 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 18 October 2018 02 November 2018 0
1071 ประกาศ ตารางวงเงินแสดงราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก (แก้ไขครั้งที่ 1) 18 October 2018 18 November 2018 0
1070 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไข ครั้งที่ 1) 18 October 2018 24 October 2018 0
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กกพ. สล.) 16 October 2018 19 October 2018 0
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปอนด์ขาว (กส.) 16 October 2018 19 October 2018 0
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 12 October 2018 19 October 2018 0
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 12 October 2018 19 October 2018 0
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการกำจัดปลวกใน สมอ. โครงการจ้างบริการกำจัดหนูใน สมอ. และโครงการปรับปรุงผนังด้านทางเดินหน้าห้อง ลมอ. และ กวท.ชั้น 2 อาคาร สมอ. (3 โครงการ) 11 October 2018 18 October 2018 0
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 11 October 2018 18 October 2018 0
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาตั้งวางพวงมาลา จำนวน ๑ อัน (กกพ. สล.) 11 October 2018 18 October 2018 0
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๐ อัน (กต.2) 11 October 2018 18 October 2018 0
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร จำนวน ๙ รายการ (กบก.สล.) 10 October 2018 17 October 2018 0
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 October 2018 17 October 2018 0
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบรับรองและใบขอบข่าย (สก.) 10 October 2018 17 October 2018 0
1058 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง 10 October 2018 17 October 2018 0
1057 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 October 2018 17 October 2018 0
1056 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตเจน ไนไตรท์ ซัลเฟอร์ และเฟอโรไซยาไนค์ ด้วยเทคนิค continuous flow analysis แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 16 October 2018 0
1055 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องนับจำนวนอนุภาคที่ปะปนในน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 16 October 2018 0
1054 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 17 October 2018 0
1053 ประกาศประกวราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 17 October 2018 0
1052 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายในสีย้อมและเส้นใยนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 25 October 2018 0
1051 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,790 รีม 10 October 2018 10 November 2018 0
1050 ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด80 แกรม จำนวน 6,790 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 10 October 2018 18 October 2018 0
1049 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (กกพ.สล.) 08 October 2018 12 October 2018 0
1048 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09 October 2018 09 November 2018 0
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ศส.) 08 October 2018 12 October 2018 0
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กกพ.) 04 October 2018 11 October 2018 0
1045 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ. หมายเลข สมอ.6/365 03 October 2018 10 October 2018 0
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อมประจำเดือนตุลาคม 05 October 2018 12 October 2018 0
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 October 2018 10 October 2018 0
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 02 October 2018 09 October 2018 0
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 19 ชุด 03 October 2018 10 October 2018 0
1040 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 12 October 2018 0
1039 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1038 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1037 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1036 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1035 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1034 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 17 October 2018 0
1033 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 17 October 2018 0
1032 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิลฺ์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 12 October 2018 0
1031 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 12 October 2018 0
1030 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 17 October 2018 0
1029 ยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร (กบก.สล.) 28 September 2018 04 October 2018 0
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 คน (นางสาวลลิตา เกสร์ประทุม) 27 September 2018 05 October 2018 0
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน (นางสาวอธิรัตน์ ยนต์ศิริ) 27 September 2018 05 October 2018 0
1026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวบวรรัตน์ เสรากุล) 27 September 2018 05 October 2018 0
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/591/53 03 September 2018 10 September 2018 0
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ อัน (กกค.) 26 September 2018 28 September 2018 0
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร จำนวน ๘ รายการ (กบก.สล.) 25 September 2018 28 September 2018 0
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำพลาสติก (กกพ.) 21 September 2018 27 September 2018 0
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องทำสำเนาเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (ระยะเวลาการเช่า ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ 25 September 2018 02 October 2018 0
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (กกพ.) 21 September 2018 27 September 2018 0
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายติดตั้ง PROJECTOR ในห้อง 300/1 16 July 2018 23 July 2018 0
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางนาฏตยา นามเจริญ 24 September 2018 30 September 2018 0
1017 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 September 2018 28 September 2018 0
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/412/48 20 September 2018 27 September 2018 0
1015 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องนับจำนวนอนุภาคทีปะปนในน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1014 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสาร ของอุปกรณ์ IoT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1013 ร่างประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ไนไตร ซัลฟอร์ และเฟอโร ไซยาไนต์ ด้วยเทคนิค continuous flow analysis (auto analyzex) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1012 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1011 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1010 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายในสีย้อมและเส้นใยนวัฒตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางพัฒน์นรี สร้อยเพ็ชร์) (กค.) 21 September 2018 29 September 2018 0
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกนกกาญจน์ โฉมศรี) 21 September 2018 29 September 2018 0
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา (นายมงคล คุ้มสา) 21 September 2018 29 September 2018 0
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 20 September 2018 27 September 2018 0
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กกพ.) 18 September 2018 25 September 2018 0
1004 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2018 27 September 2018 0
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวพิมพ์สิริ พรมชัย) 20 September 2018 28 September 2018 0
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2018 27 September 2018 0
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดติดแสดงหน้าห้อง กวท. 17 September 2018 24 September 2018 0
1000 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 19 September 2018 26 September 2018 0
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงวงจรโทรศัพท์สายภายในแบบอนาลอกขนาด 24 เลขหมาย 19 September 2018 26 September 2018 0
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กส.) 19 September 2018 26 September 2018 0
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 18 September 2018 21 September 2018 0
996 ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ 19 September 2018 26 September 2018 0
995 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 19 September 2018 26 September 2018 0
994 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2018 26 September 2018 0
993 -ร่าง- ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2018 26 September 2018 0
992 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2018 26 September 2018 0
991 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
990 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กส.) 17 September 2018 21 September 2018 0
988 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
987 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๔ ถัง (กอ.) 17 September 2018 21 September 2018 0
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแนบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 September 2018 24 September 2018 0
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๘ ถัง (กม.) 14 September 2018 21 September 2018 0
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวกานต์ธีรา พรหมประสิทธิ์) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(นายนภา มาสอน) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาววิลาวัลย์ บัณฑิต) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าพนักงานบริการเอกสาร จำนวน 1 คน (นางชนิสรณ์ แจ่มกระจ่าง) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวสุภาพร แตงอ่อน) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผนังด้านทางเดินหน้าห้อง ลมอ. และ กวท และผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมระบบสายสัญญาณห้องประชุม 214 402 406 410 403 405 407 200 และห้อง 230 (2 โครงการ) 14 September 2018 21 September 2018 0
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวพิชญาดา มงคลเจริญ) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (นางสาวอภิชญา กันเชียง) 13 September 2018 20 September 2018 0
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน (นางสาวนิศารัตน์ ลี้ลับ) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 13 September 2018 20 September 2018 0
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กบค.) 14 September 2018 21 September 2018 0
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (นายธีธฤต ถิระสิทธิเวทย์) 13 September 2018 20 September 2018 0
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 12 September 2018 19 September 2018 0
969 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12 September 2018 12 October 2018 0
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเชื่อมต่อบริการข้อมูลกับกรมการปกครอง 10 September 2018 17 September 2018 0
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโทรศัพท์ กต.2 Panasonic รุ่นKX-TG3711BXB NO.4FBXC477863 (1 เครื่อง) 10 September 2018 17 September 2018 0
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน 10 September 2018 17 September 2018 0
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 10 September 2018 17 September 2018 0
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 11 September 2018 11 October 2018 0
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1500 แผ่น 11 September 2018 19 September 2018 0
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 6 รายการ 11 September 2018 18 September 2018 0
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (กต.3) 10 September 2018 14 September 2018 0
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 10 September 2018 14 September 2018 0
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 September 2018 11 October 2018 0
957 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 10 September 2018 21 September 2018 0
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 September 2018 14 September 2018 0
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ศส.) 06 September 2018 13 September 2018 0
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กกพ. สล.) 06 September 2018 13 September 2018 0
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวพิมพ์สิริ พรมชัย) 28 August 2018 12 September 2018 0
952 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (นางสมพิศ บุญสุทธิ์) 05 September 2018 12 September 2018 0
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสาร แบบ A จำนวน 4 ชุด และตู้เก็บเอกสาร แบบ B จำนวน 1 ชุด 03 September 2018 10 September 2018 0
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวมนัญชญา กริสประจันทร์) 05 September 2018 12 September 2018 0
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางจันทร์เพ็ญ เขียวชัยภูมิ) 05 September 2018 12 September 2018 0
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลลธรรมดา (นางสาวสุนีย์ รุ่งสว่าง) 05 September 2018 12 September 2018 0
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวชนกานต์ จ้อยชู) 05 September 2018 12 September 2018 0
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวกัญญารัตน์ ตาลแก้ว) 05 September 2018 12 September 2018 0
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดหญ้าเดือนกันยายน 2561 05 September 2018 12 September 2018 0
943 ประกาศเผลแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง 04 September 2018 11 September 2018 0
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 September 2018 07 September 2018 0
941 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080042205) 03 September 2018 03 October 2018 0
940 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080037591) 03 September 2018 03 October 2018 0
939 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (M61080042263) 03 September 2018 03 October 2018 0
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 03 September 2018 07 September 2018 0
936 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080042976) 03 September 2018 03 October 2018 0
935 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080037566) 03 September 2018 03 October 2018 0
934 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080040523) 03 September 2018 03 October 2018 0
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TONER SAMSUNG รุ่น MLT-D309S และ Imaging Unit 80K (กก.) 03 September 2018 07 September 2018 0
932 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 August 2018 28 September 2018 0
931 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,790 รีม 31 August 2018 28 September 2018 0
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวรมิตา วงค์ไชยา) 30 August 2018 06 September 2018 0
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวศศิชานันท์ ศิระธนวรกุล) 30 August 2018 06 September 2018 0
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวศิริญญา ตาลแก้ว) 30 August 2018 06 September 2018 0
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวมาริสา ใหม่อะลิน) 30 August 2018 06 September 2018 0
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวณิภามาศ ไชยภูมิ) 30 August 2018 06 September 2018 0
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 29 August 2018 05 September 2018 0
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กส.) 28 August 2018 04 September 2018 0
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน 28 August 2018 04 September 2018 0
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ เครื่อง 29 August 2018 05 September 2018 0
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 28 August 2018 04 September 2018 0
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/494/51 27 August 2018 03 September 2018 0
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาววรันลักษณ์ เจริญพิทักษ์) 27 August 2018 03 September 2018 0
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสมจวน กันหา) 27 August 2018 03 September 2018 0
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายพิพิธนนท์ ชาลีรุ่งเรือง) 27 August 2018 03 September 2018 0
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสุรีย์พร นาคภู่) 27 August 2018 03 September 2018 0
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวณัฐินี ตุ้ยศักดา) 27 August 2018 03 September 2018 0
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาววิชชุนีย์ เต็มสงสัย) 27 August 2018 03 September 2018 0
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวธัญยธรณ์ เกียรติกวินโกศล) 27 August 2018 03 September 2018 0
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวขวัญชนก สมบุญ) 27 August 2018 03 September 2018 0
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กชอ.) 28 August 2018 04 September 2018 0
910 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ฯ (NSW) 27 August 2018 27 September 2018 0
909 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน 27 August 2018 27 September 2018 0
908 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง 27 August 2018 27 September 2018 0
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร สมอ. 24 August 2018 31 August 2018 0
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 27 August 2018 31 August 2018 0
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2561 27 August 2018 03 September 2018 0
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 August 2018 31 August 2018 0
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ โครงการ 24 August 2018 31 August 2018 0
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กป.) 24 August 2018 31 August 2018 0
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกหลุยส์ห้องทำงาน ลมอ. หมายเลข สมอ.1.4/3.48/38 สมอ.1.4/3.47/38 สมอ.1.4/3.46/38 สมอ.2.4/4.25/38 และ สมอ.2.4/4.26/38 24 August 2018 31 August 2018 0
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายปิยะนัท โพสพสวัสดิ์) 24 August 2018 31 August 2018 0
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายปภาวิน ฉิมสำอางค์) 24 August 2018 31 August 2018 0
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอำนาจ เสมอตระกูล) 24 August 2018 31 August 2018 0
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายกิตติศักดิ์ ชิยะพัฒน์) 24 August 2018 31 August 2018 0
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวพรรณปพร จ้อยสูงเนิน) 24 August 2018 31 August 2018 0
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวจอมขวัญ โพธิ์ศรี) 24 August 2018 31 August 2018 0
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 24 August 2018 31 August 2018 0
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 24 August 2018 31 August 2018 0
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 22 August 2018 29 August 2018 0
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๘๒ กทม. 22 August 2018 29 August 2018 0
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวอัจฉรา สุขลาภ) 23 August 2018 30 August 2018 0
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 23 August 2018 30 August 2018 0
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 23 August 2018 30 August 2018 0
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวณัฐสุนีย์ เอมซ์บุตร) 22 August 2018 29 August 2018 0
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายทศพล สิทธาภา) 22 August 2018 29 August 2018 0
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวอรัญญา แสงลำโกน) 21 August 2018 28 August 2018 0
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวปาริมา เติมลาภ) 22 August 2018 29 August 2018 0
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 23 August 2018 30 August 2018 0
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๑ ถัง (กก.) 22 August 2018 29 August 2018 0
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะอาคารว่างหน้าห้องประชุมชั้น 4 หมายเลข สมอ.2.3/1.31 (จำนวน 3 ตัว) และซ่อมแซมตู้ไม้บานเลื่อน หมายเลข สมอ.4/76 22 August 2018 29 August 2018 0
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกใส อเนกประสงค์ เกรดA (กกพ.สล.) 20 August 2018 27 August 2018 0
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์) 21 August 2018 28 August 2018 0
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสาริยา เจริญสุข) 21 August 2018 28 August 2018 0
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอรรคชัย ทองนาค) 21 August 2018 28 August 2018 0
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวธัญรัตน์ เสลากุล) 20 August 2018 27 August 2018 0
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวโชษิตา ดิษฐวิเศษ) 21 August 2018 28 August 2018 0
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวรมย์พร อยู่สกุลถาวรสิริ) 21 August 2018 28 August 2018 0
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวภุมรินทร์ พวงรอด) 21 August 2018 28 August 2018 0
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ โครงการ 21 August 2018 28 August 2018 0
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 21 August 2018 28 August 2018 0
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมกรรมการวิชาการ (กก.) 20 August 2018 24 August 2018 0
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 20 August 2018 27 August 2018 0
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะวางชุดอาหารว่างข้างห้องประชุม 230 หมายเลข สมอ.2.3/1.9 (2ตัว) 20 August 2018 27 August 2018 0
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดแท่นถวายราชสักการะอาคาร สมอ. (กกพ.สล.) 20 August 2018 24 August 2018 0
866 ประกาศตารางราคากลาง การจ้างออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 21 August 2018 21 September 2018 0
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าหวาย จำนวน ๒ อัน (กกพ.) 17 August 2018 24 August 2018 0
864 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อหนังสือพิมพ์จำนวน 20 ชุด 16 August 2018 23 August 2018 0
863 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 August 2018 20 September 2018 0
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวลัลน์ลลิต อัศวธาดาวณิชกุล) 16 August 2018 23 August 2018 0
861 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 August 2018 20 September 2018 0
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสรวงภรณ์ พรมจารี) 16 August 2018 23 August 2018 0
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวไอลดา ช่วยมะลิ) 16 August 2018 23 August 2018 0
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทึก) 16 August 2018 23 August 2018 0
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน 16 August 2018 23 August 2018 0
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่องยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) 16 August 2018 23 August 2018 0
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพระหมายเลข สมอ.6/627 ห้องกิจกรรม หมายเลข สมอ.6/625 และห้อง กกพ. หมายเลข สมอ.6/591/53 14 August 2018 21 August 2018 0
854 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (กกค.) 17 August 2018 24 August 2018 0
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสอนศรี จันหัวนา) 15 August 2018 22 August 2018 0
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอารักษ์ ตัณฑะผลิน) 15 August 2018 22 August 2018 0
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ัางเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวรัสญาพร ฝั้นเต็ม) 15 August 2018 22 August 2018 0
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 15 August 2018 22 August 2018 0
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 16 August 2018 23 August 2018 0
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกใสอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ใบ (กบค. สล.) 15 August 2018 22 August 2018 0
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทควบคุมคำสั่งไร้สาย (Laser Pointer Presenter) จำนวน ๒ ตัว (สก.) 14 August 2018 17 August 2018 0
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์มใบรับคำขอ จำนวน ๓๐๐ เล่ม (กค.) 14 August 2018 21 August 2018 0
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 14 August 2018 17 August 2018 0
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สก.) 10 August 2018 17 August 2018 0
843 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผงหมึกสีดำ สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (กส.) 09 August 2018 16 August 2018 0
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3683 กทม. 09 August 2018 16 August 2018 0
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 09 August 2018 16 August 2018 0
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 09 August 2018 16 August 2018 0
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย ATEN ๕m HDMI Cable จำนวน ๑ รายการ (กป.) 10 August 2018 17 August 2018 0
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน 09 August 2018 16 August 2018 0
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TONER HP รุ่น CF๒๘๗XC จำนวน ๓ ตลับ (กก.) 09 August 2018 16 August 2018 0
836 จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร สมอ. จำนวน 2 ตัว 09 August 2018 16 August 2018 0
835 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กส.) 07 August 2018 14 August 2018 0
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮจ-4329 กทม. 07 August 2018 14 August 2018 0
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML ๕๕๑๐ ND จำนวน ๒ กล่อง (กส.) 07 August 2018 14 August 2018 0
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ.,ตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ สก. ด้านหน้ารั้วอาคาร สมอ.(กกพ.สล.) 08 August 2018 15 August 2018 0
831 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 07 August 2018 16 August 2018 0
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนสิงหาคม 07 August 2018 15 August 2018 0
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารแบบ ๒ หูหิ้ว จำนวน ๓๐๐ ใบ (กย.) 06 August 2018 10 August 2018 0
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทควบคุมคำสั่งไร้สาย (Laser Pointer Presenter)จำนวน ๑ ตัว (ศส.) 03 August 2018 10 August 2018 0
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ 06 August 2018 10 August 2018 0
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 August 2018 10 August 2018 0
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 August 2018 10 August 2018 0
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 03 August 2018 10 August 2018 0
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 02 August 2018 09 August 2018 0
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (ศส.) 31 July 2018 07 August 2018 0
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ กบก. หมายเลข สมอ.15/1225 25 July 2018 03 August 2018 0
820 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมเคลือบและติดตั้งไตรวิชั่น (กส.) 31 July 2018 07 August 2018 0
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 31 July 2018 07 August 2018 0
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 26 July 2018 02 August 2018 0
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรติดหน้าอกสำหรับผ่านเข้า-ออก สมอ. (กกพ.สล.) 24 July 2018 31 July 2018 0
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 July 2018 31 July 2018 0
815 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 20 July 2018 26 July 2018 0
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) 19 July 2018 26 July 2018 0
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 18 July 2018 25 July 2018 0
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ศส.) 18 July 2018 25 July 2018 0
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโคมไฟ 1 โคม และบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง กส. 16 July 2018 23 July 2018 0
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กก. หมายเลข สมอ.425/371 18 July 2018 18 July 2018 0
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณ (เครื่องโปรเจคเตอร์ประจำห้องประชุม 300/1 สก.) 16 July 2018 23 July 2018 0
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 17 July 2018 24 July 2018 0
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารแนบสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ ชุด (กกพ.สล.) 16 July 2018 23 July 2018 0
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 16 July 2018 23 July 2018 0
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๓ คัน 16 July 2018 23 July 2018 0
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 16 July 2018 20 July 2018 0
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจุด Outlet เชื่อมต่อ Internet ห้องทำงาน กม. 11 July 2018 18 July 2018 0
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 12 July 2018 19 July 2018 0
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 11 July 2018 18 July 2018 0
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน 11 July 2018 18 July 2018 0
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ 11 July 2018 18 July 2018 0
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบตู้ชุมสายโทรศัพทื สมอ. 10 July 2018 17 July 2018 0
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 09 July 2018 16 July 2018 0
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 06 July 2018 13 July 2018 0
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. 06 July 2018 13 July 2018 0
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้กลมหน้าห้อง กกค. หมายเลข สมอ.1.5/34/36 และ สมอ.1.5/37/36 09 July 2018 16 July 2018 0
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.7/236-47 และ สมอ.7/ว.3/50 09 July 2018 16 July 2018 0
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 06 July 2018 13 July 2018 0
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 05 July 2018 12 July 2018 0
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 05 July 2018 12 July 2018 0
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (กย.) 05 July 2018 11 July 2018 0
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้อง 400 หมายเลข สมอ.6/430/49 04 July 2018 11 July 2018 0
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ. จำนวน 208 เครื่อง 04 July 2018 11 July 2018 0
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 04 July 2018 11 July 2018 0
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SSL Certification สำหรับโดเมน tisi.go.th เพื่อใช้รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศส.) 02 July 2018 09 July 2018 0
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กกค.สล.) 02 July 2018 06 July 2018 0
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ (กม.) 29 June 2018 06 July 2018 0
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ.,ประดับไฟราว LED รั้วอาคาร สมอ.,ตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ ด้านหน้ารั้วอาคาร สมอ.,และประดับธง รั้วอาคาร สมอ.เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ 28 June 2018 06 July 2018 0
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๖ ถัง (สก.) 27 July 2018 03 August 2018 0
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กอ.) 29 June 2018 06 July 2018 0
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 28 June 2018 05 July 2018 0
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ (กบก.) 28 June 2018 05 July 2018 0
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ (กบค.) 28 June 2018 05 July 2018 0
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 27 June 2018 04 July 2018 0
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานนิทรรศการเผยแพร่การมาตรฐาน เพื่อ SMEs (SMEs STANDARD UP) ในงาน SMART SME EXPO ๒๐๑๘ 28 June 2018 05 July 2018 0
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 27 June 2018 04 July 2018 0
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฝ้าใต้หลังคาชั้น 5 สมอ. 26 June 2018 03 July 2018 0
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 25 June 2018 29 June 2018 0
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒ โครงการ 25 June 2018 29 June 2018 0
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม 230 สมอ. 25 June 2018 02 July 2018 0
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 22 June 2018 29 June 2018 0
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 22 June 2018 29 June 2018 0
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 18 May 2018 30 May 2018 0
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 20 June 2018 27 June 2018 0
760 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ (สก.) 20 June 2018 27 June 2018 0
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 18 June 2018 25 June 2018 0
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมในงานสัมมนาเชิงวิชาการ พร้อมอุปกรณ์ (สก.) 20 June 2018 27 June 2018 0
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 3 Licenses (ศส.) 20 June 2018 27 June 2018 0
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 18 June 2018 22 June 2018 0
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กบค. สล.) 18 June 2018 22 June 2018 0
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 18 June 2018 22 June 2018 0
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 15 June 2018 22 June 2018 0
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 15 June 2018 22 June 2018 0
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยในการ Facebook Live จำนวน 2 รายการ (กส.) 14 June 2018 21 June 2018 0
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 12 June 2018 19 June 2018 0
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 14 June 2018 21 June 2018 0
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กก.) 14 June 2018 21 June 2018 0
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน 07 June 2018 20 June 2018 0
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนมิถุนายน 05 June 2018 19 June 2018 0
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตัดหญ้า 01 May 2018 10 May 2018 0
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ 02 May 2018 12 May 2018 0
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 13 June 2018 20 June 2018 0
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (แฟ้มเจาะพลาสติก) (กป.) 12 June 2018 19 June 2018 0
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟฟ้าพร้อมเต้ารับ (กต.2) 11 June 2018 18 June 2018 0
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อตรวจติดตาม จำนวน ๖ รายการ (กช.) 12 June 2018 19 June 2018 0
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ (กช.) 11 June 2018 18 June 2018 0
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 08 June 2018 15 June 2018 0
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สก. หมายเลข สมอ.154/1481/58 07 June 2018 14 June 2018 0
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 08 June 2018 15 June 2018 0
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก ฯ งาน (สก.) 11 June 2018 11 July 2018 0
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กกค.สล.) 07 June 2018 14 June 2018 0
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 06 June 2018 13 June 2018 0
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๔ คัน 06 June 2018 13 June 2018 0
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กกพ. หมายเลข สมอ.425/308/51 06 June 2018 13 June 2018 0
728 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำละห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 2 อาคาร สมอ. 23 May 2018 13 June 2018 0
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 05 June 2018 12 June 2018 0
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พิธีการทูต และมารยาทสากล" (กป.) 05 June 2018 12 June 2018 0
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 05 June 2018 12 June 2018 0
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กป.) 05 June 2018 12 June 2018 0
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายางสำเร็จรูป จำนวน 5 อัน (กกค.สล.) 04 June 2018 11 June 2018 0
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 05 June 2018 12 June 2018 0
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 04 June 2018 11 June 2018 0
719 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์งานวันรับรองระบบงานโลก ปี 2561 (สก.) 30 May 2018 06 June 2018 0
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 31 May 2018 30 June 2018 0
717 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 30 May 2018 30 June 2018 0
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน 30 May 2018 06 June 2018 0
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน 30 May 2018 06 June 2018 0
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 2 อาคาร สมอ. 28 May 2018 04 June 2018 0
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนว 5 โครงการ 25 May 2018 01 June 2018 0
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 28 May 2018 01 June 2018 0
711 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (กม.) 18 May 2018 26 May 2018 0
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้าง ค่าออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก 25 May 2018 25 June 2018 0
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 22 May 2018 29 May 2018 0
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 23 May 2018 30 May 2018 0
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 23 May 2018 30 May 2018 0
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ จำนวน 500 ชิ้น (กบก.สล.) 22 May 2018 22 June 2018 0
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 18 May 2018 25 May 2018 0
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 21 May 2018 28 May 2018 0
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงาน กบก. และห้องทำงาน กกพ. (สล.) 11 May 2018 25 May 2018 0
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ กต.3 หมายเลข สมอ.585/35/53 11 May 2018 25 May 2018 0
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 21 May 2018 25 May 2018 0
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 May 2018 21 June 2018 0
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (กช.) 18 May 2018 25 May 2018 0
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรทัศน์สีจอ LED ขนาด 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2018 18 June 2018 0
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 16 May 2018 23 May 2018 0
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 16 May 2018 23 May 2018 0
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง 17 May 2018 17 June 2018 0
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน 15 May 2018 22 May 2018 0
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 15 May 2018 22 May 2018 0
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ โครงการ 16 May 2018 23 May 2018 0
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 15 May 2018 15 June 2018 0
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 11 May 2018 18 May 2018 0
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 11 May 2018 18 May 2018 0
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 May 2018 17 May 2018 0
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 11 May 2018 18 May 2018 0
685 ประกาศผู้ชนะกาศเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับโน๊ตบุ๊คเครื่อง MacBook Air จำนวน 2 ก้อน (ศส.) 09 May 2018 16 May 2018 0
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 09 May 2018 16 May 2018 0
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นห้องทำงาน ผอ.กส. 08 May 2018 15 May 2018 0
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนว ๓ โครงการ 08 May 2018 15 May 2018 0
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองใส่เอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) 07 May 2018 14 May 2018 0
680 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมต่างๆ จำนวน 18 ตัว 07 May 2018 14 May 2018 0
679 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2018 07 June 2018 0
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 08 May 2018 15 May 2018 0
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน 07 May 2018 14 May 2018 0
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 04 May 2018 11 May 2018 0
675 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 02 May 2018 09 May 2018 0
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 03 May 2018 10 May 2018 0
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 01 May 2018 08 May 2018 0
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 02 May 2018 10 May 2018 0
670 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 01 May 2018 01 June 2018 0
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 30 April 2018 07 May 2018 0
668 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 01 May 2018 08 May 2018 0
667 -ร่าง- (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 April 2018 03 May 2018 0
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 30 April 2018 08 May 2018 0
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 25 April 2018 02 May 2018 0
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 24 April 2018 01 May 2018 0
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 23 April 2018 30 April 2018 0
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 April 2018 23 May 2018 0
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กย. หมายเลข สมอ.6/426/48 23 April 2018 30 April 2018 0
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีจราจรบริเวณพื้นที่รอบอาคาร สมอ. และบริเวณลานจอดรถยนต์ สมอ. 23 April 2018 30 April 2018 0
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 23 April 2018 27 April 2018 0
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 23 April 2018 30 April 2018 0
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 20 April 2018 27 April 2018 0
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 17 April 2018 24 April 2018 0
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน กก. รวมจำนวน 11 ตัว 17 April 2018 24 April 2018 0
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (ห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5) จำนวน 4 ตู้ 17 April 2018 24 April 2018 0
653 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 17 April 2018 24 April 2018 0
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 11 April 2018 18 April 2018 0
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กบค.สล.) 11 April 2018 18 April 2018 0
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลข สมอ.425/415 11 April 2018 18 April 2018 0
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/495/51 และ สมอ.6/471/51 11 April 2018 18 April 2018 0
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 09 April 2018 16 April 2018 0
647 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 05 April 2018 12 April 2018 0
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กช.) 05 April 2018 12 April 2018 0
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบชุดสื่อประกอบการฝึกอบรม (กส.) 04 April 2018 11 April 2018 0
644 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 05 April 2018 11 April 2018 0
643 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 April 2018 10 April 2018 0
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างแท็งค์บรรจุน้ำอาคาร สมอ. 03 April 2018 10 April 2018 0
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสาย LAN เคาน์เตอร์ รปภ.สมอ. 03 April 2018 10 April 2018 0
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อประปาห้องควบคุมปั้มน้ำอาคาร สมอ. 03 April 2018 10 April 2018 0
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขันน้ำและโตก จำนวน 3 รายการ 03 April 2018 10 April 2018 0
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 02 April 2018 09 April 2018 0
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน ฮร-8593 กทม. 02 April 2018 09 April 2018 0
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. 02 April 2018 09 April 2018 0
635 ประกาศผู้ชนะจ้างตัดหญ้าเดือนเมษายน 2561 02 April 2018 09 April 2018 0
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 30 March 2018 06 April 2018 0
614 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 30 March 2018 06 April 2018 0
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/538/52 30 March 2018 06 April 2018 0
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 29 March 2018 05 April 2018 0
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2561 30 March 2018 08 April 2018 0
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 82 ถัง (กต.1) 28 March 2018 04 April 2018 0
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะประชุมภายในห้องประชุมชั้น 4 สมอ. 29 March 2018 05 April 2018 0
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 27 March 2018 03 April 2018 0
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มยึดเจาะ คละสี จำนวน ๓๐๐ แฟ้ม (กป.) 26 March 2018 02 April 2018 0
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/488/51 และ สมอ.6/492/51 26 March 2018 02 April 2018 0
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ๗๐๐ ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำภเอสนามชัยเขต จังหวักฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 March 2018 28 April 2018 0
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) 27 March 2018 03 April 2018 0
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 26 March 2018 02 April 2018 0
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน 27 March 2018 03 April 2018 0
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 23 March 2018 30 March 2018 0
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูโต๊ะ (กบก.สล.) 22 March 2018 29 March 2018 0
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 21 March 2018 28 March 2018 0
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กกพ. สล. หมายเลข สมอ.6/525/52 20 March 2018 20 March 2018 0
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 20 March 2018 27 March 2018 0
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ 19 March 2018 26 March 2018 0
585 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 March 2018 16 April 2018 0
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้อง Server ศส. 15 March 2018 22 March 2018 0
583 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 15 March 2018 22 April 2018 0
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (กส.) 15 March 2018 15 April 2018 0
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 15 March 2018 22 March 2018 0
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 21 February 2018 28 February 2018 0
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 09 February 2018 16 February 2018 0
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 March 2018 15 April 2018 0
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 15 March 2018 22 March 2018 0
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2018 13 April 2018 0
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) 13 March 2018 20 March 2018 0
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสายโทรศัพท์ สมอ. ขนาด 50 คู่สาย ความยาว 120 เมตร 12 March 2018 19 March 2018 0
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 12 March 2018 19 March 2018 0
572 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 March 2018 11 April 2018 0
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างห้องประชุม 214 และห้องประชุม 230 อาคาร สมอ. 09 March 2018 16 March 2018 0
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น 07 March 2018 14 March 2018 0
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และผนังหน้าห้อง กบก.สล. 08 March 2018 15 March 2018 0
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 GA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2018 08 April 2018 0
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 09 March 2018 16 March 2018 0
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น 07 March 2018 14 March 2018 0
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อม เดือนมีนาคม 06 March 2018 13 March 2018 0
564 - ร่าง - ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 March 2018 13 March 2018 0
563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติการจ้างออกแบบสนามทดสอบสําหรับส่วนทดสอบ ยานยนต์และชิ้นส่วน ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 05 March 2018 05 April 2018 0
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ 05 March 2018 12 March 2018 0
561 ประกาศเปลีี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเครื่ืองมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1 ชุด) 02 March 2018 02 April 2018 0
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ประจำ กต.3 หมายเลข สมอ.425/414 05 March 2018 12 March 2018 0
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ กย. หมายเลข สมอ.426/ว.92/51 05 March 2018 12 March 2018 0
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 21 February 2018 02 March 2018 0
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กต.1) 27 February 2018 03 April 2018 0
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ โครงการ 27 February 2018 27 March 2018 0
555 - ร่าง- (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2018 07 March 2018 0
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กต.1) 27 February 2018 06 March 2018 0
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 45 ถัง (กก.) 26 February 2018 05 March 2018 0
552 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2018 30 March 2018 0
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน หัวเครื่องดิจิตอลฯ 27 February 2018 27 March 2018 0
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ สก. หมายเลข สมอ.425/402/57 23 February 2018 02 March 2018 0
549 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 26 February 2018 05 March 2018 0
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 3 คัน 27 February 2018 06 March 2018 0
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 January 2018 31 January 2018 0
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2561 08 January 2018 16 January 2018 0
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 200 ด้าม (กช.) 23 February 2018 02 March 2018 0
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 January 2018 30 January 2018 0
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ ราย 23 February 2018 02 March 2018 0
542 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ 22 February 2018 01 March 2018 0
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 22 February 2018 01 March 2018 0
540 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 23 February 2018 02 March 2018 0
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน 23 February 2018 02 March 2018 0
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 22 February 2018 01 March 2018 0
537 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 ราย 22 February 2018 22 March 2018 0
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 20 February 2018 27 February 2018 0
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมจอคอมพิวเตอร์ กก. หมายเลข สมอ.145/1136 20 February 2018 27 February 2018 0
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรศัพท์ประจำ ศส. หมายเลข สมอ.216/ว.142 สมอ.216/ว.143 และ สมอ.216/ว.144 21 February 2018 28 February 2018 0
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเก้าอี้ ศส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.337/56 และ สมอ.1.1/ว.453/57 21 February 2018 28 February 2018 0
532 ประกาศราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในส่วนของการควบคุมก่อสร้างสนามทดสอบยางล้อ ฯ 25 January 2018 25 February 2018 0
531 ประกาศราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในส่วนของการควบคุมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯ 29 January 2018 01 March 2018 0
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ 16 February 2018 23 February 2018 0
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กป. หมายเลข สมอ.6/410 15 February 2018 22 February 2018 0
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมผนังโถงบันได และผนังหน้าลิฟท์อาคาร สมอ. 15 February 2018 22 February 2018 0
527 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 16 February 2018 16 March 2018 0
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ เช่าโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดงานโครงการสัมมนา เรื่อง สมอ. 4.0 : e-license 15 February 2018 22 February 2018 0
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ กบค. หมายเลข สมอ.425/346 14 February 2018 21 February 2018 0
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อนคนขับ จำนวน ๕ คัน 15 February 2018 22 February 2018 0
523 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์สติกเกอร์ 14 February 2018 21 February 2018 0
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 12 February 2018 19 February 2018 0
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 14 February 2018 21 February 2018 0
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน ฮร-8592 กทม. 14 February 2018 21 February 2018 0
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน 4กฬ-3683 กทม. 14 February 2018 21 February 2018 0
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน๘ รายการ 12 February 2018 19 February 2018 0
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจััดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 09 February 2018 16 February 2018 0
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ 08 February 2018 15 February 2018 0
515 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 February 2018 14 February 2018 0
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน 09 February 2018 16 February 2018 0
513 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 06 February 2018 13 February 2018 0
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมโต๊ะทำงาน กย. หมาขเลข สมอ.2.1/570-38 สมอ.2.1/39 และ สมอ.2.1/159 06 February 2018 13 February 2018 0
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 02 February 2018 09 February 2018 0
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิสพร้อมติดตั้ง (สก.) สำหรับคอมพิวเตอร์หมายเลข สมอ.145/1281 สมอ.145/1083 และ สมอ.145/1193 02 February 2018 09 February 2018 0
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุติดตามตัว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สมอ.) จำนวน 6 ก้อน 02 February 2018 09 February 2018 0
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 02 February 2018 09 February 2018 0
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน 02 February 2018 08 February 2018 0
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 01 February 2018 08 February 2018 0
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.241/54 30 January 2018 06 February 2018 0
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ กค. หมายเลข สมอ.426/ว.209 และ สมอ.426/ว.278 30 January 2018 06 February 2018 0
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ พร.กย. หมายเลข สมอ.425/383 30 January 2018 06 February 2018 0
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. S/N:VNH6H04266 30 January 2018 06 February 2018 0
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 30 January 2018 06 February 2018 0
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 29 January 2018 05 February 2018 0
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ราชการ สมอ. ทะเบียน ๓๖๖๗ กทม. 30 January 2018 06 February 2018 0
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG รุ่น ML-5510ND (กส.) 26 January 2018 02 February 2018 0
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 26 January 2018 02 February 2018 0
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-๘๕๙๓ กทม. 26 January 2018 02 February 2018 0
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนมกราคม 2561 21 December 2017 28 December 2017 0
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 12 December 2017 19 December 2017 0
493 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนพฤศจิกายน 07 November 2017 14 November 2017 0
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 25 January 2018 01 February 2018 0
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 January 2018 30 January 2018 0
490 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 700 ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 January 2018 23 February 2018 0
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 24 January 2018 31 January 2018 0
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 23 January 2018 30 January 2018 0
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณภายในห้องประชุม 406 23 January 2018 30 January 2018 0
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/439/49 และ สมอ.6/480/51 23 January 2018 30 January 2018 0
485 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 January 2018 30 January 2018 0
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑,๒๑๐ หน้า (กวท.สล.) 22 January 2018 29 January 2018 0
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 19 January 2018 26 January 2018 0
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมประตูทางเข้า-ออก ลานจอดรถยนต์ สมอ. 17 January 2018 24 January 2018 0
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (ศส.) 18 January 2018 25 January 2018 0
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชายชั้น 2 สมอ. 17 January 2018 24 January 2018 0
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒ โครงการ 17 January 2018 24 January 2018 0
478 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์ ชุดเรื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 January 2018 25 January 2018 0
477 ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ (ศส.) 15 January 2018 15 February 2018 0
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร 17 January 2018 24 January 2018 0
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ งป.กย. หมายเลข สมอ.425/388 12 January 2018 19 January 2018 0
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 12 January 2018 19 January 2018 0
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง (สก.) จำนวน 1 ชุด 12 January 2018 19 January 2018 0
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน 15 January 2018 22 January 2018 0
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กชอ.สล.) 11 January 2018 18 January 2018 0
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 11 January 2018 18 January 2018 0
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 January 2018 12 February 2018 0
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน 12 January 2018 12 February 2018 0
467 ร่างการประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 700 ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 January 2018 19 January 2018 0
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ.หมายเลข สมอ.6/365 10 January 2018 17 January 2018 0
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน1 คัน 10 January 2018 17 January 2018 0
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 08 January 2018 15 January 2018 0
463 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 05 January 2018 12 January 2018 0
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 08 January 2018 15 January 2018 0
461 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 10 January 2018 17 January 2018 0
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ทะเบียน สน-3414 กทม. 10 January 2018 17 January 2018 0
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจลิ้นชักพร้อมติดตั้ง (กป.) จำนวน 12 ชุด 08 January 2018 15 January 2018 0
458 ประกาศราคากลางซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องสมุด สมอ. 05 January 2018 04 February 2018 0
457 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จำนวน ๒ โครงการ 03 January 2018 10 January 2018 0
456 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 28 December 2017 11 January 2018 0
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 29 December 2017 05 January 2018 0
454 ประกาศราคากลางการจ้างผลิตวีดีโอ จำนวน ๒ เรื่อง ( สมอ.4.0) 26 December 2017 02 January 2018 0
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 26 December 2017 02 January 2018 0
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม ISO 13485 : 2016 ประจำปีงบประมาณ 2561 22 December 2017 22 January 2018 0
451 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนาทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 December 2017 08 January 2018 0
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน ตส. หมายเลข สมอ.6/567/52 27 December 2017 03 January 2018 0
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช้คประตูทางเข้าห้องพิพิธภัณฑ์ สมอ. 25 December 2017 01 January 2018 0
448 ประกาศผู้ชนะซื้อมือจับล็อคหน้าต่าง (กป.) พร้อมติดตั้งจำนวน 4 ชุด 25 December 2017 01 January 2018 0
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและทำกันซึมกันสาด จำนวน 1 งาน 27 December 2017 10 January 2018 0
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4,550 หน้า ( กวท. สล.) 22 December 2017 29 December 2017 0
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 21 December 2017 28 December 2017 0
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 20 December 2017 27 December 2017 0
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สมพิศ) 29 September 2017 06 October 2017 0
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (หนุ่ม) 29 September 2017 06 October 2017 0
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 18 December 2017 25 December 2017 0
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นิตาปัฐน์) 07 November 2017 14 November 2017 0
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (กกค.) 21 November 2017 28 November 2017 0
438 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (กบค.) 22 November 2017 29 November 2017 0
437 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 22 November 2017 29 November 2017 0
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ กต.1 หมายเลข สมอ.425/366/52 15 December 2017 22 December 2017 0
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 18 December 2017 25 December 2017 0
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ ไป จ.เชียงราย (กส.) 14 December 2017 21 December 2017 0
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 15 December 2017 22 December 2017 0
431 ประกาศยกเลิก ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เฉพาะรายการที่ 11 - 28) 14 December 2017 14 January 2018 0
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เฉพาะรายการที่ 1 - 10) 14 December 2017 14 January 2018 0
429 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 December 2017 15 January 2018 0
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 14 December 2017 14 January 2018 0
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 13 December 2017 20 December 2017 0
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของทุกภาคส่วนที่มีต่อสินค้าที่ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2017 13 January 2018 0
424 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 08 December 2017 15 December 2017 0
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 07 December 2017 14 December 2017 0
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 07 December 2017 21 December 2017 0
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 08 December 2017 15 December 2017 0
420 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 07 December 2017 14 December 2017 0
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ สน-3414 กทม. 12 December 2017 19 December 2017 0
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/456/50 และ สมอ.6/485/51 07 December 2017 14 December 2017 0
417 ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งแป้นวางคีย์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ ภายใน สก. จำนวน 10 ตัว 24 November 2017 08 December 2017 0
416 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 04 December 2017 11 December 2017 0
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 01 December 2017 08 December 2017 0
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 30 December 2017 06 January 2018 0
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 30 November 2017 07 December 2017 0
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน 29 November 2017 06 December 2017 0
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน 29 November 2017 06 December 2017 0
410 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กป. หมายเลข สมอ.6/461/51 28 November 2017 05 December 2017 0
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ 29 November 2017 06 December 2017 0
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 350 ด้าม 28 November 2017 05 December 2017 0
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๑๐ ชุด 27 November 2017 04 December 2017 0
406 ประกาศผู้ชนะซื้อล้อเก้าอี้ทำงาน ผก.กกพ. หมายเลข สมอ.1.1/ว.486/58 27 November 2017 04 December 2017 0
405 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กม. หมายเลข สมอ.425/350 27 November 2017 04 December 2017 0
404 ประกาศ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ISO 13485 (TLC ISO 13485 : 2016) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 27 November 2017 07 December 2017 0
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ จำนวน 2,000 ใบ (กช.) 27 November 2017 04 December 2017 0
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก 24 November 2017 01 December 2017 0
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ 23 November 2017 30 November 2017 0
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 23 November 2017 30 November 2017 0
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน สน-3414 กทม. 23 November 2017 30 November 2017 0
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ จาก กทม. - จ.อุบลฯ จำนวน 194 กิโลกรัม 22 November 2017 29 November 2017 0
397 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 83 ถัง 20 November 2017 27 November 2017 0
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-๘๕๙๓ กทม. 22 November 2017 29 November 2017 0
395 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร สมอ.หมายเลข สมอ.505/6/52 22 November 2017 29 November 2017 0
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 33 ถัง (กป.) 17 November 2017 24 November 2017 0
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ โครงการ 20 November 2017 27 November 2017 0
392 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 21 November 2017 20 November 2018 0
391 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งภายใน กป. 17 November 2017 24 November 2017 0
390 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องโทรสารประจำห้องทำงาน รมอ. วันชัย หมายเลข สมอ.230/47 20 November 2017 27 November 2017 0
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 20 November 2017 27 November 2017 0
388 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กก.) 17 November 2017 24 November 2017 0
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสาย จำนวน 60 ชุด 16 November 2017 23 November 2017 0
386 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 November 2017 20 December 2017 0
385 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
384 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
383 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
382 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ ฝบ.กย. 01 November 2017 20 November 2017 0
381 ประกาศผู้ชนะการจ้างเดินสายไฟและสายอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน กม. 01 November 2017 20 November 2017 0
380 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงานหมายเลข สมอ.1.1/1434/49, สมอ.1.1/ว309/55, สมอ.1.1/ว310/55และ สมอ.1.1/ว311/55 16 November 2017 23 November 2017 0
379 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน กอ. 16 November 2017 23 November 2017 0
378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 13 November 2017 20 November 2017 0
377 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 16 November 2017 23 November 2017 0
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 16 November 2017 23 November 2017 0
375 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน กบค. 15 November 2017 22 November 2017 0
374 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องประชุม กกพ. 15 November 2017 22 November 2017 0
373 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องประชุม 230 จำนวน 3 เครื่อง 15 November 2017 22 November 2017 0
372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง 14 November 2017 21 November 2017 0
371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 โครงการ 14 November 2017 21 November 2017 0
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 14 November 2017 21 November 2017 0
369 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14 November 2017 14 December 2017 0
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 14 November 2017 21 November 2017 0
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 13 November 2017 20 November 2017 0
366 ประกาศราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 07 November 2017 07 December 2017 0
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 10 November 2017 17 November 2017 0
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง 10 November 2017 17 November 2017 0
363 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม ISO 13485 13 November 2017 13 December 2017 0
362 ราคากลางจ้างผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ (spot) พร้อมเผยแพร่ 07 November 2017 14 November 2017 0
361 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ 06 November 2017 13 November 2017 0
360 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 03 November 2017 10 November 2017 0
359 จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 50 รายการ 06 November 2017 13 November 2017 0
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกดาวเรืองพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 06 November 2017 14 November 2017 0
355 ประกาศผู้ชนะ จำนวน 3 โครงการ 03 November 2017 10 November 2017 0
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3699 กทม. จำนวน 1 คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียนออ-1663 กทม. จำนวน 1 คัน 03 November 2017 11 November 2017 0
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ.หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 03 November 2017 11 November 2017 0
351 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน ฝบ.กย. หมายเลข สมอ.6/563/52 02 November 2017 09 November 2017 0
350 ซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. หมายเลข สมอ.6/506/51 02 November 2017 09 November 2017 0
349 ซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 02 November 2017 09 November 2017 0
348 ประกาศผู้ชนะ จำนวน 5 โครงการ 01 November 2017 08 November 2017 0
347 ตารางราคากลางซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24 x 35 นิ่ว จำนวน 150 รีม 25 October 2017 08 November 2017 0
346 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไขแม่พิมพ์ 31 October 2017 07 November 2017 0
345 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ 31 October 2017 07 November 2017 0
344 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตวีดีโอและ Info Graphics 30 October 2017 06 November 2017 0
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มเหล็กประดับดอกไม้ปลอมโทนสีขาว 27 October 2017 06 October 2017 0
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรืองเพื่อประดับสถานที่ราชการ 27 October 2017 25 November 2017 0
341 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ (จ.บุรีรัมย์) 30 October 2017 06 November 2017 0
340 ประกาศผู้ชนะการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 27 October 2017 03 November 2017 0
339 ประกาศผู้ชนะจ้างทำแฟ้มยึดเจาะ ขนาด เอ4 ใส่ลิ้นแฟ้มพลาสติกยาว 25 October 2017 01 November 2017 0
338 ประกาศผู้ชนะซื้อกล่องลูกฟูกสีน้ำตาล 25 October 2017 01 November 2017 0
337 ประกาศผู้ชนะซื้อฮาร์ดดิสก์ 25 October 2017 01 November 2017 0
336 ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลเว็บไซต์ สมอ. 25 October 2017 01 November 2017 0
335 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 25 October 2017 01 November 2017 0
334 ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีโอและ Info Graphics ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 17 October 2017 17 November 2017 0
333 ประกาศผู้ชนะการจ้างประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2017 26 October 2017 0
332 ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 October 2017 24 October 2017 0
331 ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 October 2017 24 October 2017 0
330 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธี e-bidding 17 October 2017 17 November 2017 0
329 ประกาศผู้ชนะการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 October 2017 19 October 2017 0
328 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม ISO 13485 (TLC ISO 13485 2016) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 October 2017 16 November 2017 0
327 ประกาศซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธี e-market 12 October 2017 19 October 2017 0
326 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิงฯ 06 October 2017 20 October 2017 0
325 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ณัฐสุนีย์) 04 October 2017 04 November 2017 0
324 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา 04 October 2017 04 November 2017 0
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการรวบรวมข่าว สมอ. ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 October 2017 10 October 2017 0
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2017 06 October 2017 0
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯ 29 September 2017 06 October 2017 0
320 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 29 September 2017 06 October 2017 0
319 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯประจำปี 2561 29 September 2017 06 October 2017 0
318 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ 27 September 2017 04 October 2017 0
317 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18 September 2017 18 October 2017 0
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 15 September 2017 22 September 2017 0
315 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศมนวรรณ ปิ่นกุมภีร์) 07 September 2017 06 October 2017 0
314 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายมงคล คุ้มสา) 07 September 2017 06 October 2017 0
313 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวธุวาพร เบญจรัตนธนา) 07 September 2017 06 October 2017 0
312 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกานต์ธีรา พรหมประสิทธิ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
311 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกนกกาญจน์ โฉมศรี) 07 September 2017 06 October 2017 0
310 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุภาพร แตงอ่อน) 07 September 2017 06 October 2017 0
309 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวภุมรินทร์ พวงรอด) 07 September 2017 06 October 2017 0
308 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวพรรณปพร จ้อยสูงเนิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
307 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางขวัญเรือน คุมคณะ) 07 September 2017 06 October 2017 0
306 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นายปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
305 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายอำนาจ เสมอตระกูล) 07 September 2017 06 October 2017 0
304 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวเปมิกา นามพลกรัง) 07 September 2017 06 October 2017 0
303 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุรีย์พร นาคภู่) 07 September 2017 06 October 2017 0
302 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาววรันลักษณ์ เจริญพิทักษ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
301 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววิชชุนีย์ เต็มสงสัย) 07 September 2017 06 October 2017 0
300 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นางสาวชุติมา สีพลี) 07 September 2017 06 October 2017 0
299 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวชิดชนก เทพบุตร) 07 September 2017 06 October 2017 0
298 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวธัญรัตน์ เสลากุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
297 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายภูวดล เชียงใหม่) 07 September 2017 06 October 2017 0
296 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวลัลน์ลลิต อัศวธาดาวณิชกุล) 07 September 2017 07 October 2017 0
295 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นายปภาวิน ฉิมสำอางค์) 07 September 2017 06 October 2017 0
294 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสรวงภรณ์ พรมจารี) 07 September 2017 06 October 2017 0
293 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกรรณิการ์ ศูนย์กลาง) 07 September 2017 06 October 2017 0
292 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกัญญารัตน์ ตาลแก้ว) 07 September 2017 06 October 2017 0
291 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวมนัญชญา กริสประจันทร์) 07 September 2017 06 October 2017 0
290 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสมจวน กันหา) 07 September 2017 06 October 2017 0
289 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศิริญญา ตาลแก้ว) 07 September 2017 06 October 2017 0
288 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายพิพิธนนท์ ชาลีรุ่งเรือง) 07 September 2017 06 October 2017 0
287 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรวีภัทร์ ราตรี) 07 September 2017 06 October 2017 0
286 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสิเรียม นุ่งอาหลี) 07 September 2017 06 October 2017 0
285 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกรรชรส พงศ์ชุตินันท์) 07 September 2017 06 October 2017 0
284 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิศารัตน์ ลี้ลับ) 07 September 2017 06 October 2017 0
283 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววิลาวัลย์ บัณฑิต) 07 September 2017 06 October 2017 0
282 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรัสญาพร ฝั้นเต็ม) 07 September 2017 06 October 2017 0
281 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายนภา มาสอน) 07 September 2017 06 October 2017 0
280 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสาริยา เจริญสุข) 07 September 2017 06 October 2017 0
279 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางขวัญชนก พูนชู) 07 September 2017 06 October 2017 0
278 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทึก) 07 September 2017 06 October 2017 0
277 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสอนศรี จันหัวนา) 07 September 2017 06 October 2017 0
276 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิชกานต์ ดวงส้ม) 07 September 2017 06 October 2017 0
275 จ้างเหมาบริการบคุลลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายเจษฏา เอกจีน) 07 September 2017 06 October 2017 0
274 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นายอารักษ์ ตัณฑะผลิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
273 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางจันทร์เพ็ญ เขียวชัยภูมิ) 07 September 2017 06 October 2017 0
272 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวปาริมา เติมลาภ) 07 September 2017 06 October 2017 0
271 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววรรณิกา กุรัมย์) 07 September 2017 06 October 2017 0
270 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวมาริสา ใหม่อะลิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
269 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรมย์พร อยู่สกุลถาวรสิริ) 07 September 2017 06 October 2017 0
268 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1อัตรา (นางสาวรมิตา วงค์ไชยา) 07 September 2017 06 October 2017 0
267 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศศิชานันท์ ศิระธนวรกุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
266 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานรับ-ส่งเอกสารและงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวอรัญญา แสงลำโกน) 07 September 2017 06 October 2017 0
265 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวพิชญาดา มงคลเจริญ) 07 September 2017 06 October 2017 0
264 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายวรพล พิศาลศิลป์สกุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
263 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวหทัยทิพย์ แสงชัย) 07 September 2017 06 October 2017 0
262 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิตาปัฐน์ สินเสรีสุวรรณ) 07 September 2017 06 October 2017 0
261 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวขวัญชนก สมบุญ) 07 September 2017 06 October 2017 0
260 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวณัฐินี ตุ้ยศักดา) 07 September 2017 06 October 2017 0
259 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา (นางสาวไอลดา ช่วยมะลิ) 07 September 2017 06 October 2017 0
258 ปรับปรุงห้องทำงานกองกฏหมาย สมอ. 22 August 2017 21 September 2017 0
257 ต่ออายุการใช้งานซอฟแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 22 August 2017 21 September 2017 0
256 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 23 August 2017 23 September 2017 0
255 ราคางานจ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ 2561 22 August 2017 22 September 2017 0
254 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 August 2017 20 September 2017 0
253 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 21 August 2017 20 September 2017 0
252 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 August 2017 19 September 2017 0
251 ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 21 August 2017 21 September 2017 0
250 จ้างปรับปรุงห้องประชุม 402 สมอ. 17 August 2017 17 September 2017 0
249 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 จุด 17 August 2017 17 September 2017 0
248 จ้าง MA ห้องสมุดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปี พ.ศ.2561 17 August 2017 17 September 2017 0
247 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย 17 August 2017 16 September 2017 0
246 ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 August 2017 21 August 2017 0
245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 11 August 2017 18 August 2017 0
244 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2017 17 August 2017 0
243 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2017 17 August 2017 0
242 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 August 2017 03 September 2017 0
241 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 August 2017 07 September 2017 0
240 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 02 August 2017 17 August 2017 0
239 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) (TLC มอก.9999) ประจำปีงบประมาณ 2561 01 August 2017 01 September 2017 0
238 สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 26 July 2017 25 August 2017 0
237 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย 26 July 2017 25 August 2017 0
236 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 27 July 2017 08 August 2017 0
235 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 July 2017 02 August 2017 0
234 ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 July 2017 21 July 2017 0
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 07 July 2017 07 August 2017 0
232 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยวิธีตกลงราคา 04 July 2017 04 August 2017 0
231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 04 July 2017 04 August 2017 0
230 ประกาศราคากลางจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ. 12 June 2017 12 July 2017 0
229 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 13 June 2017 26 June 2017 0
228 ผู้จัดงานทัศนศึกษาในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 โดยวิธีตกลงราคา 16 June 2017 16 July 2017 0
227 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่การจัดสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก โดยวิธีตกลงราคา 23 May 2017 23 June 2017 285
226 ร่างประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2017 01 June 2017 6
225 ประกาศผู้ชนะ สอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ร้าน มอก. ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 17 May 2017 17 June 2017 921
224 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2017 16 June 2017 1022
223 ซ่อมแซมแก้ไขระบบ NOVELL NETWARE 11 May 2017 11 June 2017 1226
222 ติดตั้งรั้วเหล็กเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ. 11 May 2017 11 June 2017 1219
221 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2017 08 June 2017 1133
220 สอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ร้าน มอก. ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮุตสาหกรรม (สมอ.) 27 April 2017 09 May 2017 1008
219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 26 April 2017 26 May 2017 1182
218 ประกาศประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 April 2017 03 May 2017 1553
215 ร่าง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 07 April 2017 28 April 2017 1677
214 ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดงานในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 05 April 2017 12 April 2017 11
213 ตารางราคากลางเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Creative Cloud แบบ Creative Cloud for teams-All Apps ALL Multiple Platforms GOV จำนวน 3 Licenses 27 March 2017 27 April 2017 1366
212 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 30 March 2017 12 April 2017 14
211 ประกาศตารางราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา 22 March 2017 22 April 2017 1450
210 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานมาตรฐาผนลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยวิธีตกลง 27 March 2017 27 April 2017 2108
208 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ : ระบบปฏิบัติการ Window 10 Pro จำนวน 22 กล่อง โดยวิธีตกลงราคา 15 March 2017 15 April 2017 1105
207 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าโถงทางเดินชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคาร สมอ. 15 March 2017 14 April 2017 690
206 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 15 March 2017 15 April 2017 1425
205 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและลงโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยวิธีตกลงราคา 10 March 2017 10 April 2017 156
204 ประกาศราคากลางจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ โครงการ ร้าน มอก. วิธีตกลงราคา 13 March 2017 13 April 2017 649
203 ประกาศยกเลิการขายทอดตลาดรถยนต์นั่ง (เก๋ง) ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ศห-2768 กทม. จำนวน 1 คัน 15 March 2017 14 April 2017 800
202 ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 15 March 2017 27 March 2017 116
201 ตารางราคากลางจ้างจัดงาน 48 ปี สมอ.เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยวิธีพิเศษ 07 March 2017 07 April 2017 402
200 ตารางราคากลางการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 06 March 2017 06 April 2017 375
197 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 21 February 2017 07 March 2017 896
196 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบความปลอดภัย เว็บไซต์ www.tisi.go.th สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 17 February 2017 17 March 2017 1376
195 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 2 คัน 16 February 2017 16 March 2017 1230
194 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 February 2017 22 February 2017 37
192 1 30 November -0001 30 November -0001 38
191 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการการรับรองระบบงานหน่วยตรวจด้านการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม 01 March 2017 01 March 2017 1507
190 ตารางราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นอะคริลิคโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน พร้อมจัดส่ง โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 23
189 ตารางราคากลางจ้างลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการร้าน มอก. โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 824
188 ตารางราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นไวนิลและแผ่นงานโรลอัพ พร้อมจัดส่ง โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 878
187 ตารางราคากลางจ้างออกแบบและปรับปรุงดีไซน์เว็บไซต์ โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 1133
186 ตารางราคากลางจ้างดำเนินการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน ๒ เรื่อง โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 1236
185 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 30 January 2017 02 February 2017 35
184 ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการการเพิ่มบทบาทไทยในการมาตรฐานระหว่างประเทศ : การนำเสนอ มอก.9999 เล่ม 1-2556 เป็นมาตรฐาน ISO โดยวิธีตกลง 26 January 2017 26 February 2017 446
183 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 January 2017 14 February 2017 478
182 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย 24 January 2017 24 February 2017 510
181 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 January 2017 16 February 2017 933
179 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 January 2017 16 February 2017 941
178 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 16 January 2017 19 January 2017 42
177 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 22 January 2017 614
176 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 22 January 2017 537
175 ทดสอบ 31 January 2017 03 February 2017 664
174 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 22 January 2017 937
173 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย 28 December 2016 11 January 2017 977
172 การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 06 January 2017 1222
171 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 December 2016 09 January 2017 1716
170 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำภาพยนตร์การ์ตูน Animation เกี่ยวกับมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 02 December 2016 02 January 2017 974
168 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 November 2016 19 December 2016 1191
167 ร่างการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 November 2016 01 December 2016 40
166 ประกาศราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 21 November 2016 21 December 2016 1174
165 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 November 2016 24 November 2016 29
164 ประกาศราคากลางการจ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 14 November 2016 14 December 2016 932
163 ตารางราคากลาง 14 November 2016 14 December 2016 1000
162 ตารางแสดงวงเงินราคากลางซ่อมระบบเน็ตแวร์ สมอ. 14 November 2016 14 December 2016 1199
161 ตารางราคากลางซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สี จำนวน 8 รายการ 08 November 2016 08 December 2016 391
160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 37 เครื่อง 09 November 2016 09 December 2016 430
159 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 November 2016 09 November 2016 35
158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 90 เครื่อง 03 November 2016 03 December 2016 287
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 November 2016 03 December 2016 322
156 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 November 2016 01 December 2016 241
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบค่าความแม่นของอุปกรณ์วัดและสำรองไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 November 2016 01 December 2016 268
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวัดกำลังไฟฟ้าและอุณหภูมิเพิ่มของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 November 2016 01 December 2016 351
153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 31 October 2016 30 November 2016 154
151 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 October 2016 31 October 2016 173
150 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 October 2016 14 November 2016 219
149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย 20 October 2016 20 November 2016 415
148 ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 BTU แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 11 October 2016 24 October 2016 44
144 สอบราคาจ้างทำภาพยนตร์การ์ตูน Animation เกี่ยวกับมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 17 October 2016 28 October 2016 326
143 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 90 เครื่อง 17 October 2016 31 October 2016 385
142 ปรกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 11 October 2016 18 October 2016 40
141 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการรวบรวมข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ และข่าวออนไลน์บนเว็บไซต์ ผ่านระบบ Internet (Clipping News) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทอ. ผู้ประกอบการ และประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2560 04 October 2016 18 October 2016 29
140 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 October 2016 28 October 2016 336
139 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 October 2016 13 October 2016 26
137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 03 October 2016 10 October 2016 37
132 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย 28 September 2016 11 October 2016 211
131 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย มผช.ควบคู่กับ QR Code 27 September 2016 27 October 2016 263
130 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางชื่อโครงการ จ้างซ่อมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าบริเวณโถงและทางเดิน ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมพื้นที่ 437 ตร.ม. 26 September 2016 26 October 2016 236
129 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 September 2016 12 October 2016 219
128 สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 22 September 2016 05 October 2016 200
127 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2016 26 September 2016 197
126 ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม ISO 13485 (TLC ISO 13485) 13 September 2016 13 October 2016 326
125 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2016 22 September 2016 66
124 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบค่าความแม่นของอุปกรณ์วัดและสำรองไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2016 22 September 2016 81
123 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวัดกำลังไฟฟ้าและอุณหภูมิเพิ่มของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2016 22 September 2016 142
122 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง 12 September 2016 19 September 2016 172
121 ราคากลางเก้าอี้สำหรับห้องประชุม 2 ห้อง จำนวน 76 ตัว และโต๊ะประชุมตรงขาเหล็กตัวแอลและโต๊ะประชุมต่อโค้ง สำหรับห้องประชุม 09 September 2016 16 September 2016 75
117 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดกราไฟต์ เฟอร์เนส สำหรับติดตั้งร่วมกับเครื่องอะตอมมิก แอบซอร์ชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 12 September 2016 23 September 2016 398
115 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) (TLC มอก.9999) ประจำปีงบประมาณ 2560 02 September 2016 07 October 2016 531
114 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 02 September 2016 07 October 2016 578
113 จ้างออกแบบและตกแต่งนิทรรศการเปิดตัวโครงการ " ร้าน มอก." 31 August 2016 06 September 2016 202
112 ราคากลางจ้างทำ USB แฟลซไดร์การ์ด UC-01 ความจุ 8GB พร้อมปริ้นโลโก้หน้า-หลัง พร้อมกล่องพลาสติกไม่สกรีนโลโก้ 30 August 2016 06 September 2016 150
111 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย มผช. ควบคู่กับ QR Code 29 August 2016 09 September 2016 599
103 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย 08 July 2016 08 August 2016 1113
102 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 July 2016 26 July 2016 926
95 -ร่าง-ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 June 2016 30 June 2016 316
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น4-5 อาคารสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอลิกส์ (e-bidding) 18 May 2016 18 June 2016 1156
87 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 March 2016 24 March 2016 1162
86 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 May 2016 12 May 2016 1013
85 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน10คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November -0001 30 November -0001 82
84 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November -0001 30 November -0001 85
81 ราคากลางซื้อพรมทอสำหรับห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๕๐๕ ตารางเมตร และม่านปรับแสง จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีตกลงราคา 28 March 2016 04 April 2016 106
80 ราคากลางซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๐๘ ตัว โดยวิธีตกลงราคา 28 March 2016 04 April 2016 79
77 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น 4-5 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 March 2016 04 April 2016 127
76 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 March 2016 01 April 2016 121
74 ตารางราคากลาง จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบ Web Application สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 22 March 2016 29 March 2016 141
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2016 18 May 2016 1599
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2016 18 May 2016 2014
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบสปริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 07 March 2016 07 May 2016 1265
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบแรงดึง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 07 March 2016 07 May 2016 1293
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 February 2016 19 March 2016 144
57 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์(สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 February 2016 03 March 2016 85