รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กค.) ดาวน์โหลด
1967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กต.2) ดาวน์โหลด
1968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กป.) ดาวน์โหลด
1969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (สก.) ดาวน์โหลด