รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา (นายมงคล คุ้มสา) ดาวน์โหลด