รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/412/48 ดาวน์โหลด