รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งนักจัดการงานทั่่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวลลิตา เกสร์ประทุม) ดาวน์โหลด