รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2051 ประกาศ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ฯ ดาวน์โหลด
2052 เอกสารประกวดราคา เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ดาวน์โหลด
2053 TOR เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ดาวน์โหลด
2054 ราคากลาง เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ดาวน์โหลด