รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน (กส.) ดาวน์โหลด
2057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำคลิปสำหรับเผยแพร่แบบไวรัล (กส.) ดาวน์โหลด