รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง การยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรุปพรรณขึ้นรูปเย็นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) ดาวน์โหลด
2059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่องยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) ดาวน์โหลด