รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
2096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด