รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการกำจัดปลวกใน สมอ. โครงการจ้างบริการกำจัดหนูใน สมอ. และโครงการปรับปรุงผนังด้านทางเดินหน้าห้อง ลมอ. และ กวท.ชั้น 2 อาคาร สมอ. (3 โครงการ) ดาวน์โหลด