รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กป.) ดาวน์โหลด
2104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมเทียน (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
2105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ศส.) ดาวน์โหลด