รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มใบรับรอง จำนวน ๔๑๐ (สก.) ดาวน์โหลด
2107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง (กกค.สล.) ดาวน์โหลด