รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กบค. สล.) ดาวน์โหลด
2132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๘ ถัง (กย.) ดาวน์โหลด