รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายสลับโต๊ะประชุม และเก้าอี้ ที่อยู่ตามชั้น 2 ชั้น 4 และชั้น 5 (สมอ.) ดาวน์โหลด