รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลือบปกและเข้าเล่มเอกสาร (กส.) ดาวน์โหลด
2149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กม.) ดาวน์โหลด