รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 15 ชุด วงเงิน 2,182.50 บาท ดาวน์โหลด