รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแยกสีและทำเพลท (กส.) ดาวน์โหลด
2162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กป.) ดาวน์โหลด