รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร (กส.) ดาวน์โหลด
2172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ ตลับ (กช.) ดาวน์โหลด
2173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ ตลับ (กบก.) ดาวน์โหลด
2174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมฯ (กค.) ดาวน์โหลด
2175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กค.) ดาวน์โหลด