รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสิรภัทร หินขาว) (สก. 1) ดาวน์โหลด