รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด