รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กต.1) ดาวน์โหลด
2188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) ดาวน์โหลด
2189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๓ ถัง (กย.) ดาวน์โหลด