รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (กต.๓) ดาวน์โหลด
2219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม และเช่าอุปกรณ์ LCD Projector จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น (กส.) ดาวน์โหลด
2220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (กส.) ดาวน์โหลด
2221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ จำนวน ๓ กล่อง (กส.) ดาวน์โหลด