รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุม 200 หมายเลข สมอ.6/76/1/32 และ สมอ.6/76/2/32 ดาวน์โหลด