รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Atorage) และผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 12 ตัว ดาวน์โหลด