รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2278 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลข สมอ.425/420 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/393/52 และโครงการจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร ดาวน์โหลด