รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ ดาวน์โหลด
2283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารพร้อมพิมพ์โลโก้ สมอ. จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลด
2284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลด
2285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลด
2286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 13 ถัง ดาวน์โหลด
2287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 36 ถัง ดาวน์โหลด