รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมฝ้าเพดานหน้าเวทีห้องประชุม 200 และห้องน้ำชายชั้น 1อาคาร สมอ. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กชอ.หมายเลข สมอ.425/308/51 ดาวน์โหลด