รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 6 ถัง ดาวน์โหลด
2294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 59 ถัง ดาวน์โหลด
2295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด
2296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน ดาวน์โหลด
2297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 14 ถัง ดาวน์โหลด
2298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 28 ถัง ดาวน์โหลด
2299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 32 ถัง ดาวน์โหลด
2300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องปรุงและกระดาษทิชชู่ ดาวน์โหลด
2301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 48 ถัง ดาวน์โหลด
2302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 34 อัน ดาวน์โหลด
2303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 25 ถัง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565