รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 80 ถัง ดาวน์โหลด
2305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 61 ดาวน์โหลด
2306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลด
2307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองสีขาวใช้กาวปิดผนึกซองฯ ดาวน์โหลด