รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลด
2351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 55 ชุด ดาวน์โหลด
2353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเมาส์ไร้สาย จำนวน 1 อัน ดาวน์โหลด
2354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด