รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/592/53 และ สมอ.6/593/53 และโครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต กส. หมายเลข สมอ.33/3 ดาวน์โหลด