รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/592/53 และ สมอ.6/593/53 และโครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต กส. หมายเลข สมอ.33/3 ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565