รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2360 ตารางราคากลางร่างประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านฯก๊าซออกซิเจนของฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกฯ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565