รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2401 ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มฯ ดาวน์โหลด
2402 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ฯ ดาวน์โหลด
2403 TOR ครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ฯ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565