รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๘ ถัง ดาวน์โหลด
2410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๙ ถัง ดาวน์โหลด