รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๓ ถัง ดาวน์โหลด
2412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖๑ ถัง ดาวน์โหลด